2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
Operatorla


AUDİOVİZUAL ƏSƏRİN  YARADILMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ
QURULUŞÇU OPERATORLA MÜƏLLİF MÜQAVİLƏSİ
(Kinorejissorlar Gildiyasının Bürosu tərəfindən təsdiqlənib və istifadə üçün tövsiyə olunur)                             AUDİOVİZUAL ƏSƏRİN YARADILMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ

                                                                     M Ü Q A V İ L Ə


Bakı şəh.                                                                                   "____"_________" 2002-ji il    

 

Sifarişçi _______________________________________ studiyasının direktoru (prodüseri) ___________________________sonradan "Prodüser" adlanajaq bir tərəfdən və sonradan "Operator" adlanajaq kinooperator ______________________________________ digər tərəfdən, aşağıdakı şərtlərlə bu müqaviləni bağladılar:

Müqavilə münasibətləri qurulduqda, tərəflər bu Müqavilənin şərtlərini həyata keçirmək üçün Azərbayjan Respublikasının qanunverijiliyi ilə və həmçinin bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlara malik olduqlarını, üçünjü şəxsin bu hüquqlarla bağlı iddiaları olmadığını və gələjəkdə olduqda isə, hər bir tərəfin onu sərbəst həll edəjəyini bəyan edirlər.

I. Müqavilənin mövzusu

  "Prodüser" ________________________________ adlı  original kinossenari əsasında və kinorecissor _____________________________ quruluşunda "Operator"a aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun, audiovizual əsərin, bundan sonra "Kinofilm" çəkilişlərinin hazırlanmasını və aparılmasını  tapşırır və "Operator" həmin «Kinofilm»i yüksək bədii keyfiyyətdə, aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun həyata keçirilməsini və istifadə üçün "Prodüser"ə  təqdim etməsini öhdəsinə götürür.

II. Kinofilmin istehsal parametrləri

1. Filmin xarakteristikası:

•  İstifadə sahəsi:  kino və televiziya, video və digər daşıyıjılarda.

•  Əsərin tipi:  __________________

•  Əsərin adı: (şərti) ________________

•  Original versiyası: ________________ dilində

•  Əsərin həjmi (vaxtı): ________metrə (saat, dəqiqə)

•  Canrı: __________________

•  İstehsalçı: _______________

2. Digər müəlliflər haqqında əlavə məlumat:

•  Original əsər

•  Ssenari müəllifi____________________

•  Dialoqların müəllifi__________________

•  Bəstəkar___________________

3. Texniki şərtlər:

•  İstifadə edilən daşıyıjılar və materiallar: ____________________

•  Format: _______________________

•  Montac-səsləndirmə sistemi: __________________

•  Metrac: Maksimum _________ m., minimum _________ m.

•  Büdcə: _____________________

•  Hazırlıq, çəkiliş və montac-səsləndirilmə ərəfələrinin müddəti:

III "Operator"un hüquqları və öhdəlikləri:

"Operator"un hüquqları: 

•  Recissor ssenarisi yazılışı, obyektlərin seçilməsi, dekorasiyaların tikilməsi, quruluş layihələrin hazırlanması və filmin təsviri ilə bağlı olan digər proseslərdə iştrak etmək;

•  Quruluş-təqvim planının və baş smetanın hazırlanmasında iştrak etmək;

•  Çəkiliş meydançasının hazırlığında iştrak etmək və operator qrupunun yaradıjı və texniki işçilərini seçib, işə qəbul üçün siyahını"Prodüser"ə təqdim etmək;

•  Lazımı avadanlığın və materialların siyahısını tərtib edib, "Prodüser" ə  təqdim etmək;

•  Recissorla birlikdə çəkiliş növbəsinin vaxtını və yerini təyin etmək;

•  Çəkiliş üçün  sifariş verilmiş avadanlığ və texnika "Prodüser" tərəfindən çəkiliş zamanı təmin edilmədikdə və yaxud çəkiliş üçün yararsız olduqda,  çəkiliş gününü ləğv etmək;

•  Şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədi ilə, öz hesabına filmin bir nüsxəsini çap etdirmək;

Öhdəlikləri:

•  «Kinofilm»in vizual təsvirin vahid həllini təmin edir;

•  «Kinofilm»in vizual hissəsinin yararadılmasını öz ödəsinə götürür və öz işini təsdiq olunmuş təqvim quruluş planı, baş smeta əsasında və kinoistehsalatı normativləri çərçivəsində qurur;

•  Hazırlıq ərəfəsinin bütün kompleks işlərini həyata keçirməlidir: təqvim-quruluş planının tərtibində, baş smetanın vizual təsvirin yaradılması ilə bağlı bölmələrinin  hazırlanmasında iştrak edir, recissor ssenarisi yazılışı ərəfəsində hər çəkiliş obyektinin təsviri həllini tapır və bunu həyata keçirmək üçün lazım olan operator texnikasının siyahısını hazırlayır.

•  Çəkilişlərin texnoloci prosesslərini həyata keçirən mütəxəssislər qrupunu  seçir və ya seçilməsinə nəzarət edir və həmin qrupa filmin bütün ərəfələrdə rəhbərlik edir;

•  Əmək nizam-intizamına və texniki təhlükəsizliyə riayət etməlidir və mütəxəssislər qrupunun peşəkar və dizgün işləməsinə məsuliyyət daşıyır;

•  «Kinofilm» üzərində operator işi ilə bağlı hesabat sənədlərin hazırlanmasında iştrak etməlidir;

•  «Kinofilm»in etalon nüsxəsinin hazırlanmasını və çıxmasını təmin etməlidir;

•  «Kinofilm»in çəkilişlərini  təqvim-quruluş planına və Baş smetaya uyğun həyata keçirir. Təqvim-quruluş plandan, Baş smetadan kanara çıxılması anjaq iki tərəfin razılığı əsasında mümkündür;

IV. "Prodüser"ın öhdəlikləri:

• «Operator»un adını filmin titrlərində, bütün reklam və elanlarda qeyd edir;

• «Kinofilm»in qeyri kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə (kinofestivallar, kinohəftəsi, görüşlər, televiziya verilişləri və s.), etiraz etmir;

• Audiovizual əsərin bütün növ istifadəsindən,  «Operator»a  qonorar ödəyir;

• «Kinofilm»in çəkilişləri ilə bağlı bütün texnoloci prosesləri vaxtı-vaxtında təmin edir və «Operator»un yaradıjı işi üçün şərait yaradır;

• «Operator»un təqdimatı ilə, vaxtı-vaxtında operator qrupunu peşəkar mütəxəssislərlə müqavilə əsasında komplektləşdirmək. Operator qruppun hər-hansı bir mütəxəssisin peşəkar səviyyəsi aşağı olduqda və yaxud işə məsuliyyətsiz münasibəti müəyyənləşdirilsə, «Operator»un tələbi ilə belə mütəxəssisi dəyişdirmək;

• İşin keyfiyyətlə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə, «Kinofilm»in Baş smetası çərçivəsində, çəkilişlərdən əvvəl, keyfiyyətli film materialları ilə və texniki vəsaitlərlə təmin etmək;

• «Kinofilm»i  və ya istifadə hüquqlarını kommersiya xarakterli istifadəyə təmənnasız (ödənişsiz) və ya əvəz etmə yolu ilə  «Operator»un razılığı olmadan satmır və ya vermir;

• Mütəmadi olaraq ildə bir dəfədən az olmayaraq, "Operator" və ya "Operator" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının nümayəndəsinə, «Kinofilm»in istifadəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verir;

V.  "Prodüser"ın «Kinofilm»dən istifadə hüquqları:

• Yaradılmış «Kinofilm»in bütün formatlarda, daşıyıjılarda, mümkün olan texniki vasitələrdə və növlərdə istifadəsi;

VI. "Operator»un  «Kinofilm»dən istifadə hüquqlar:

•  «Kinofilm»dən qeyri-kommersiya və "ikinji dərəjəli" istifadəsinin  hüquqları  (kirayə vermə və şəxsi istifadə) «Operator» özündə saxlayır və üzvü olduğu Kinorecissorlar Gildiyasının ixtiyarına verir.

VII. "Operator"un ödənişi

•  "İstehsalçı" "Operatora"a bütün istehsal prosesində, hər ay əmək haqqı verir. Aylıq əmək haqqı ____________________  müəyyənləşdirilir.

•  "İstehsalçı" quruluş üzrə mükafatı "Operator"a,  _______________________  qonorar formasında, sonunju versiya Bədii Şura tərəfindən qəbul olunduqdan sonra ödəyir. (və ya razılaşmadan aslı olaraq qonorar hazırlıq, çəkiliş və montac-səsləndirmə ərəfələrinin sonunda, hissə-hissə  ödənilə bilər)

•   «İstehsalçı», "Kinofilm»in bütün növ istifadəsindən əldə etdiyi gəlirin,  2 (iki) faizi həjmində «Müəllif»ə qonorar ödəməyi və  "Müəllif" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının hesabına keçirməyə boyun olur;

VIII. İstifadə müddəti və ərazi

• «Kinofilm»dən istifadə müddəti  ________________ il müəyyənləşdirilir və yer kürəsi ərazisini əhatə edir.

• «Kinofilm»dən istifadə müddətinin başlanğıjı, «Kinofilm»in etalon nüsxəsinin çapı başa çatdığı vaxtdan müəyyənləşdirilir.

• «Prodüser» «Kinofilm»i və ona olan bütün hüqüqları üçünjü şəxsə, anjaq bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtləri saxlamaqla və "Operator"a məlumat verməklə sata bilər.

IX.Digər şərtlər

•  «Prodüser» "Operator"un bu müqavilə bağlanan ana və ondan sonra ona məxsus olan və müəllif hüquqlarının kollektiv idarəçiliyini həyata keçirən təşkilata – Professional Kinorecissorlar Gildiyasına verdiyi və üzvlüyü ilə bağlı  olduğu bütün hüquqları tanımalı və onlara rəayət etməlidir.

•  Bu Müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bütün mübahisələr danışıqlar vasitəsi ilə, hər iki tərəfin razılığı olmadıqda isə,  məhkəmə yolu ilə  həll olunur. Məhkəmənin qərarı hər iki tərəf üçün qəti və mütləq hesab olunur.

•  Bu Müqaviləyə əlavələr və aktlar «Prodüser» və "Operator" tərəfindən imzalanır və Müqavilənin ayrılmaz hissəsi sayılır.

•  Bu Müqavilə Azərbayjan dilində, hər biri  eyni hüquqi qüvvəyə malik üç nüsxədə tərtib edilib.

X.Tərəflərin hüquqi ünvanları və imzaları:
             

                  "Prodüser"                                                            "Müəllif"

      ___________________                                     _____________________