2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
Mən audiovizual əsərin müəllifiyəm (rejissoru, ssenaristi və s.). Mənə məxsus hansı müəllif hüquqlarını mən istənilən başqa şəxsə verə bilərəm?

3. Mən audiovizual əsərin müəllifiyəm
 ( rejissoru, ssenaristi və s.). 

Mənə məxsus hansı müəllif hüquqlarını
mən istənilən başqa şəxsə verə bilərəm?


Cavab:

Bildiyiniz kimi müəlliflik hüququ  şəxsi (qeyri-əmlak) və əmlak (iqtisadi) hüquqlarından ibarətdir. Qeyri-əmlak hüququna malik subyekt yalnız müəllif, yəni yaradıjı fəaliyyət ilə əsər yaradan fiziki şəxs hesab olunur. Buna görə də şəxsi qeyri-əmlak hüququ – yalnız müəllifə məxsusdur və digər şəxsə ötürülə bilməz.

Şəxsi hüquqlar bölünməz və özgəninkiləşdirilməz olub əmlak hüquqlarından asılı olmayaraq müəllifə məxsusdur və əmlak hüququnun başqasına verildiyi hallarda da müəllifdə qalır.

Qanunverijilik müəllifin əmlak hüquqlarını mülki dövriyyədə iştirak etmək qabiliyyətində olan əmtəə-pul münasibətlərinin obyekti kimi müəyyən edir və müvafiq olaraq müəllifin əmlak hüquqları müqavilə predmeti ola bilər. Yəni müəllifin  əmlak hüququ təkjə əsər müəllifinə yox, digərinə də müəllif tərəfindən müqavilə ilə verildikdə məxsus ola bilər.

Audiovizual əsərin yaradılmasına dair bağlanmış müəllif müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, müəlliflər bu müqaviləyə əsasən audiovizal əsərin istehsalçısına həmin əsərin surətinin çıxarılması, yayılması, kütləvi ifası, kütləvi nümayişi, kabel televiziyası ilə kütləvi bildirişi, efirə verilməsi və ya hər hansı başqa şəkildə kütləvi bildirişi, həmçinin mətnin subtitrləşdirilməsi və dublyaj edilməsi üçün müstəsna hüquqlar verir.

Əmlak hüquqları müəlliflər və müəlliflik hüquqlarının digər sahibləri tərəfindən müəllif müqaviləsi üzrə verilə bilər. Bu halda müəllif müqaviləsi yalnız yazılı şəkildə bağlanmalıdır.