2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
Sovet vaxtında istehsal olunan audiovizual əsərlərin qorunma müddəti necə müəyyənləşdirilir?

11. Sovet vaxtında istehsal olunan audiovizual
əsərlərin qorunma müddəti nеcə müəyyənləşdirilir?

«Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbayjan Respublikasının qanunu qəbul edilən anda (01 aprel 2008-cı il), müəlliflik hüququ bitməmiş bütün əsərlərə, qəbul edilmiş qanunun maddələri şamil edilir.

AzSSR-də müəlliflik hüququ Mülkü məcəllə ilə tənzimlənirdi və məcəllənin:

484-cü maddəsinə görə audiovizual əsərə müstəsna hüquqlar istehsalçıya məxsusdur;

497-ci maddəsinə görə isə fiziki şəxsin müəllif hüquqlarının qorunma müddəti şərik   müəlliflərin axırıncısının vəfatından sonra 25 il, hüquqi şəxslərin (istehsalçıların) müəllif hüquqlarnın qorunma müddəti isə müddətsiz idi.

Deməli, qanun qəbul olunan anda müəlliflik hüquqları qüvvədə olan şərikli əsərlərə fizigi şəxsin müəlliflik hüququ, qanunda göstərildiyi kimi, müəlliflərin bütün həyatı boyu və şərik   müəlliflərin axırıncısının vəfatından sonra 70 il müddətində qüvvədə qalır.

Məsələn: 1930-cu ildə istehsal olunmuş «Lətif» filmini  və 1945-ci ildə istehsal olunmuş «Arşın mal alan» filmini nümunə üçün götürək.

1. 1930-cu ildə istehsal olunmuş «Lətif» filmini müəllifləri: rejissor və ssenarist Mikayıl Mikayılov, operatoru İ Tartakovskiy, rəssamı A.Qonçarskiydir.

Filmin rejissoru və ssenaristi Mikayıl Mikayılov 1986-cı ildə vəfat etmişdir.

2008-cı ildə qanun qəbul olunanda film üzrə müəlliflik hüquqları qüvvədə olduğundan    

fiziki şəxslərin müəllif hüquqlarının müddəti (1980+70 il) 2050-ci ildə bitəcəkdir.

2. 1945-ci ildə istehsal olunmuş «Arşın mal alan» filmin müəllifləri: Rza Təhmasib, 

Nikolay Leşşenko rejissorlar, Sabit Rəhman ssenari müəllifi və operatorlar Əlisəttar  

Atakişiyev və Muxtar Dadaşovdur, rəssamı Yuriy Şvets,

Şərikli müəlliflərin vəfatının tarixləri:

Rza Təhmasib -  1980

Nikolay Leşşenko – məlumat yoxdur

Sabit Rəhman - 1970

Əlisəttar Atakişiyev - 1990

Muxtar Dadaşov - 1998

Yuriy Şvets - məlumat yoxdur

Yuxarıdakı informasiyadan görsənir ki,  müəlliflərin axırıncısının vəfatından sonra  15 il keçmişdir və müəllif hüquqlarının müddəti, (1998+70 il) 2068-ci ildə bitəcəkdir.