2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
«Müəllif hüquqları sahəsində qanunvericiliyin və icra mexanizmlərinin monitorinqi»

              Müəllif hüquqları sahəsində

                   qanunvericiliyin və icra mexanizmlərinin

           MONİTORİNQİ

           (nəticələri)

I. Sorğu:

1. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsindəki qanunvericiliklə tanışsınızmı?

• Bəli  – 31%
• Xeyr  – 12,2%
• Qismən – 56,8%

2. Sizcə, müəlliflik hüququ haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara uyğundurmu?

• Bəli   – 9 %
• Xeyr  – 57 %
• Qismən – 34%

3. Azərbaycan Respublikasında bu sahədə olan qanunvericilik işləyirmi?

•  Bəli  – 8,3%
• Xeyr  – 57%
• Qismən – 34,7%

4. Müəlliflik hüququ sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləriniz

•  Avropa təcrübəsinə uyğunlaşması – 21,6%
• Piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək və sərtləşdirmək – 28,7%
• Beynəlxalq Konvensiyalara əməl etmək– 19,3%
• Dünya sivilizasiya sisteminə qovuşmaq – 12,7%
• Bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlara yardımı artırmaq – 4,6%
• Qanunun icra mexanizmlərini təkminləşdirmək – 7,6%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 5,5%
• Bu sahədə şəffaflıqı artırmaq – 1 nəfər
• Euroimage ilə müqavilə bağlamaq– 1 nəfər
• Müəllif hüquqlar “prodüser”ə şamil edilsin– 1 nəfər

5. Müəlliflik hüququ sahəsində dövlət orqanlarının fəaliyyəti sizi qane edirmi?

• Bəli   –  8,3%
• Xeyr  – 50%
• Qismən – 41,7%

6. Müəlliflik hüququ sahəsində ictimai təşkilatların fəaliyyəti sizi qane edirmi?

•  Bəli  – 18,1%
• Xeyr   – 15,1%
• Qismən – 66,8%

7. Bu sahədə dövlət orqanlarının fəaliyyətininin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləriniz:

• DİN ilə birgə piratçılığa qarşı mübarizəni güjləndirmək və sərtləşdirmək,–28,0
• Avropa təcrübəsinə uyğunlaşması – 21,0%
• Müəlliflər arasında müəllif hüququ sahəsində marifləndirməni artırmaq – 17,3%
• İctimai təşkilatlara yardımı artırmaq – 8,9%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 5,3%
• Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq – 8,1%
• Telekanalları müəllif hüququnu pozmasına görə cərimə – 11,4%
• Ölkəmizdə piratçılığa başçılıq edən bir-neçə adam var onlara qarşı ölçü götürmək – 1 nəfər

8. Bu sahədə ictimai təşkilatların fəaliyyətininin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləriniz

• Piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək və sərtləşdirmək – 26,6%
• İctimai təşkilatlararın imkanlarını, səlayihhətlərini və onlara dəstəyi artırmaq – 22,5%
• Müəlliflər arasında marifləndirməni artırmaq – 21,2%
• Öz fəaliyyətlərini dövlət təşkilatları kordinasiya şəkildə qurmaq – 8,5%
• Daha da aktiv olmaq – 5,8%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 5,1%
• Mətbuatda təbiğatı gücləndirmək –2,8%
• Peşəkar kadrları cəlb etmək – 1,8%
• Görüşlər təşkil etmək və bir-birinin problemləri ilə yaxından tanış olmaq – 1,5%
• Dövlət orqanların münasibəti müsbət istiqamətdə dəyişdirilməlidir – 1,9%
• Vaxtaşırı monitorinq keçirmək – 1,4%
• Müəlliflər üçün treninqlər və seminarlar keçirmək –0,9%
• Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbulu üçün Milli məclisdə lobbiçilik etmək – 1 nəfər

9. Müəlliflik hüquqlarının qorunmasında hansı hüquqi müdafiəni daha effektiv hesab edirsiniz?

• Cinayət hüquqi müdafiə – 54,0%
• İnzibati hüquqi müdafiə –15,6%
• Mülki hüquqi müdafiə – 30,4%

10. Audiovizual əsərlərlə bağlı müəlliflik hüquq normaları bu hüquqların qorunması üçün qənaətbəxşdirmi?

•  Bəli – 9,8%
• Xeyr – 56,1%
• Qismən – 34,1%

11. Şəxsən, sizin müəlliflik hüququnuz pozulubmu?

•  Bəli – 51,8%
• Xeyr –48,2%

12. Müəlliflik hüququ ilə bağlı mübahisəniz olubmu?

Hüquqları pozulan müəlliflərdən:
• Bəli – 52,8%
• Xeyr –47,2%

13. Əgər olubsa, hüquqlarınızı bərpa edə bilmisinizmi?

• Bəli  –  7,1%
• Xeyr – 68,9%
• Qismən – 24,0%

14. Hansı üsulla bu hüquqların bərpasına cəhd etmisiniz?

• Cəhd etməyib  – 17%
• Şifahi – 20,1%
• Rəsmi danışıqlar – 38,9%
• Məhkəmə – 24,0%

15. Müəlliflik hüquqları sahəsində qanunvericiliyə dəyişiklik etməyə ehtiyac varmı?

•  Bəli – 93,8%
• Xeyr –6,2%

16. Müəlliflik hüquqları sahəsində qanunvericiliyə dəyişikliklə bağlı təklifləriniz

•  Dünya tələblərinə uyğunlaşmaq – 28,5%
• Piratçılığın qarşısının alınması, müstəqil kinonun inkişaıfna önəm vermək - 18,2%
• İctimai sektora geniş hüquqlar vermək – 15,2%
• Böyük miqdarda jərimə və jinayət məsuliyyətinə jəlb etmək – 11,6%
• Qanunların yeriə yetirilməsinə nəzarəti güjləndirmək – 7,7%
• Bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatların səlayihətlərini artırmaq – 5,8%
• Sərt sanksiyalar tətbiq etmək – 3,8%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 3,5%
• Müəlliflərin qonorarından tuttulan rusumun faizini azaltmaq- 3,1%
• Strateci dövlət proqrammın qəbulu- 2,6%

II. Audiovizual əsərlərin yaradılması və istifadəsi zamanı müəllif hüquqların pozulması:

1. Audiovizual əsərin yaradılması və istifadəsi zamanı müəllif hüquqların pozulması:

• Yaradılması zamanı – 45%
• İstifadəsi zamanı – 55%

2. Müəllif hüquqların əsərin yaradılması zamanı pozulması:

• Dövlət investisiyası istiqamətində – 68%
• Qeyri-dövlət investisiyası istiqamətində – 32%

3. Müəllif hüquqların əsərin istifadəsi zamanı pozulması:

• Dövlət sahələrində – 9%
• Qeyri dövlət sahələrdə – 91%

4. Müəllif hüquqların əsərin istifadə sahələri üzrə pozuntuların vəziyyəti:

•  Audiovizual əsərlərin kinoteatrlarda istifadəsi – 4%
• Audiovizual əsərlərin efir və kabel televiziyası ilə istifadəsi – 25%
• Audiovizual əsərlərin videoformatda tiraclanması və kütləvi yayımı – 15%
• Audiovizual əsərlərin şəxsi məqsədlərlə istifadəsi – 56%

5. Audiovizual əsərlərin istifadəsi zamanı şəxsi və əmlak hüquqlarının pozulması:

•  Şəxsi (qeyri-əmlak) hüquqlar – 52%
• Əmlak (iqtisadi) hüquqlar – 48%

6. Audiovizual əsərlərin istifadəsi zamanı müəllif hüquqlarının pozulması hallarının istiqamətləri (formaları):

•  Audiovizual əsərin ijazəsiz istifadəsi (əmlak hüquqlar) – 25%
• Xüsusi ilə audiovizual əsərə yazılmış musiqi əsərindən qeyri-qanuni istifadəsi (əmlak hüquqlar) – 23%
• Audiovizual əsərlərin ayrı-ayrı elementlərindən, yeni yaradılmış audiovizual əsərdə ijazəsiz istifadəsi (şəxsi hüquqlar) – 20,5%
• Sənədli filmlərin və xronikal materialların filmlərdə, TV verilişlərində və digər formada istifadəsi zamanı filmin və recissorun adının göstərilmədən istifadəsi (şəxsi hüquqlar) - 14%
• Audiovizual əsərin istifadə zamanı redaktə olunması (şəxsi hüquqlar) – 6%
• Müəlliflərin və ifaçıların titrlərdə adlarının göstərilməməsi və ya ixtisar olunması (şəxsi hüquqlar) – 5,5
• Audiovizual əsərinin formatının dəyişdirilməsi – təsvirin sıxışdırılması və ya genişləndirilməsi (şəxsi hüquqlar)– 3%
• Audiovizual əsərin və müəlliflərin adlarının mətbuatda və digər informasiya mənbəyində düzgün göstərilməməsi (şəxsi hüquqlar)- 2%
• Audiovizual əsərlərin digər formatda istifadəsi zamanı – 1%

7. 2001-ci ildən bu günə qədər Audiovizual əsərlərin TV kanallarında istifadəsinin   dinamikası:

 8. Audiovizual əsərlərin videokasset, disk və digər formatda tiraclanması və kütləvi yayımı sahəsində piratçılığın səviyyəsi:

 

       Monitorinqdə Kinorejissorlar Gildiyasında son beş ildə qeydə alınmış müəllif hüquq pozuntuları, statistik və mühasibat uçot rəqəmləri, filmlərin istifadəsi ilə bağlı məlumatlar, həmin ərəfədə istehsal olunmuş audiovizual əsərlərin yaradılması və istifadəsi zamanı mövcud vəziyyət əsas götürülmüşdir.