_

Gildiyanın əsas məqsədi

_
Müəllif  hüquqların kollektiv idarəçiliyini həyata keçirmək yolu ilə, audiovizual sahədə müəllif hüquqlarının hüququ müdafiəsini təmin edən effektif sistemin formalaşması ilə müəlliflərin kollektiv maraqlarına və sosial müdafiəsinə nail olmaqdır.
Audiovizual əsərinin müəllifi və yaradıcı kollektivin rəhbəri kimi kinorejissor sənətinin nüfuzunun və ictimai əhəmiyyətinin yüksəldilməsi;
Audiovizual sənət sahəsində, forma və metodlarını azad seçməklə öz üzvlərinin təlabatlarını və qanuni maraqlarını həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq;
Milli mədəniyyətin tərkib hissəsi olan, milli audivizual sahənin yüksək bədii səviyyədə inkişafına şərait yaradılması;

Müəllif hüquqları

Əsəri yaradan şəxs onun müəllifi sayılır. Əsərə müəlliflik, digər sübutlar yoxdursa, adı altında aşıqlanmış şəxsə məxsusdur.

Müstəsna müəlliflik hüququnun sahibinin əsərə öz hüquqlarını bildirməsi üçün əsərin hər nüsxəsində göstərilən və üç ünsürdən ibarət mülliflik hüququnu qorunma nişanından istifadə etmək hüququ vardır:

dairəyə alınmış C latın hərfi ©;

müstəsna müəlliflik hüquqlarının sahibinin adı (fiziki və hüquqi çəxslər);

əsərin ilk dəfə dərc edildiyi il.

_

Xəbərlər

_

AZƏRBAYCAN KİNO AKADEMİYASI

“QIZIL PƏRİ” 

AUDİOVİSUAL ƏSƏRLƏRİN (KİNO VƏ TV)  PEŞƏ MÜKAFATI

_

Yubilyarlar 2022

_
55 illik yubileyi ilə
Rejissor
Elxan Cəfərov 
29.04.1967
Rejissor
Mirsadıq Ağazadə 
09.03.1962
65 illik yubileyi ilə
Təsvir rejissoru
Adil Azay 
12.02.1957
65 illik yubileyi ilə
Təsvir rejissoru, prodüsser
Rafiq Quliyev   
27.02.1957
Təsvir rejissoru, rejissor
Nizami Abbas   
01.01.1957
70 illik yubileyi ilə
Ssenarist
Eldəniz Quliyev  
20.04.1952
75 illik yubileyi ilə
Təsvir rejissoru
Amin Novruzov  
07.10.1947
Rejissor
Ənvər Əbluc  
06.01.1947
Rəssam
Rafiq Nəsirov  
27.05.1947
Təsvir rejissoru
Rəfayıl Qəmbərov  
31.12.1947
Təsvir rejissoru
Yuri Varnovski  
23.06.1947
Rejissor
Yusif Əlizadə 
01.07.1947
80 illik yubileyi ilə
Təsvir rejissoru
Rafayıl Salamzadə  
23.08.1942
90 illik yubileyi ilə
Rejissor
Musa Bağırov
10.05.1932
18+il
380+Müəlliflər
700+Əsərlər
30+İstifadəçilər
_

Yaddaşlarda yaşayan müəllİflər

_
115
Əlisəttar Atakişiyev 
1906
Həbib  İsmayılov
1906
85
Rasim  İsmayılov
1936
80
kinorejissor, ssenarist
Eldar   Quliyev  
1941
Mayis  Ağabəyov
1941
Teymur Bəkirzadə
1941
75
Ceyhun Mirzəyev
1946
_

Əməkdaşlıq

_
copat