Məmməd Hüseynov

rəssam

(08.02.1929)

1949-cu ildə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutunun rəssamlıq fakultəsinə daxil olur. 1955-ci ildə oranı bitirub Bakıya qayıdır və “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında yaradıcı fəaliyyətə başlayır. 20-ə qədər filmdə quruluşçu rəssam kimi çıxış edir. Respublikada və xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərin iştirakçısıdır.Azərbaycanın xalq rəssamıdır.

Filmoqrafiya:

1955 – “Görüş” – (bədii film)
1957 – “Bir məhəlləli iki oğlan” – (bədii film)
1958 – “Kölgələr sürünür” – (bədii film)

1958 – “Ögey ana”  – (bədii film)

1960 – “Səhər”- (bədii film)

1962 – “Böyük dayaq” – (bədii film)

1963 – “Əhməd haradadır?”- (bədii film)

1964 – “Sehrli xalat” – (bədii film)

1966 – “Liftçi qız” – (bədii film)
1967 – “Dağlarda döyüş” – (bədii film)

1969 – “Bizim Cəbiş müəllim”  – (bədii film)

1970 – “İntizar”- (bədii film)

1971 – “O qızı tapın” – (bədii film)

1973 – “Qızıl qaz”- (bədii film)
1974 – “Nəsimi”- (bədii film)

1976 – “Xoşbəxtlik qayğıları” – (bədii film)

1981 – “Əlavə iz” – (bədii film)
1982 – “Qocalar … qocalar” – (bədii film)

1983 – “Asif, Vasif, Ağasif”  – (bədii film)

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:-
Ünvan:-