loading

_

Gildiyanın əsas məqsədi

_
Müəllif  hüquqların kollektiv idarəçiliyini həyata keçirmək yolu ilə, audiovizual sahədə müəllif hüquqlarının hüququ müdafiəsini təmin edən effektif sistemin formalaşması ilə müəlliflərin kollektiv maraqlarına və sosial müdafiəsinə nail olmaqdır.
Audiovizual əsərinin müəllifi və yaradıcı kollektivin rəhbəri kimi kinorejissor sənətinin nüfuzunun və ictimai əhəmiyyətinin yüksəldilməsi;
Audiovizual sənət sahəsində, forma və metodlarını azad seçməklə öz üzvlərinin təlabatlarını və qanuni maraqlarını həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq;
Milli mədəniyyətin tərkib hissəsi olan, milli audivizual sahənin yüksək bədii səviyyədə inkişafına şərait yaradılması;

Müəllif hüquqları

Əsəri yaradan şəxs onun müəllifi sayılır. Əsərə müəlliflik, digər sübutlar yoxdursa, adı altında aşıqlanmış şəxsə məxsusdur.

Müstəsna müəlliflik hüququnun sahibinin əsərə öz hüquqlarını bildirməsi üçün əsərin hər nüsxəsində göstərilən və üç ünsürdən ibarət mülliflik hüququnu qorunma nişanından istifadə etmək hüququ vardır:

dairəyə alınmış C latın hərfi ©;

müstəsna müəlliflik hüquqlarının sahibinin adı (fiziki və hüquqi çəxslər);

əsərin ilk dəfə dərc edildiyi il.

_

Xəbərlər

_

AZƏRBAYCAN KİNO AKADEMİYASI

“QIZIL PƏRİ” 

AUDİOVİSUAL ƏSƏRLƏRİN (KİNO VƏ TV)  PEŞƏ MÜKAFATI

_

Yubilyarlar 2021

_
50 illik yubileyi ilə
təsvir rejissoru
Nadir   Mehdiyev 
27.06.1971
55 illik yubileyi ilə
kinorejissor
Elçin Musaoğlu  
11.07.1966
65 illik yubileyi ilə
kinorejissor
Vaqif   Azəryar   
01.09.1956
kinorejissor, ssenarist
Yavər   Rzayev   
01.02.1956
 ssenarist
Yusif   Şeyxov  
02.02.1951
70 illik yubileyi ilə
təsvir rejissoru
Adil Abbas  
18.09.1951
kinorejissor
Cahangir  Mehdiyev  
13.01.1951
kinorejissor
Ziya   Şıxlinski  
08.05.1951
75 illik yubileyi ilə
bəstəkar
Azər Dadaşov  
01.12.1946
bəstəkar
Aydın Əzim Kərimoğlu  
18.02.1946
kinorejissor
Cəmil   Fərəcov
12.02.1946
bəstəkar
Eldar   Rüstəmov  
13.07.1946
təsvir rejissoru
Kənan   Məmmədov  
09.10.1946
ssenarist
Ramiz  Fətəliyev  
07.06.1946
kino və tv rejissoru, ssenarist
Ramiz Həsənoğlu  
13.04.1941
ssenarist, şair
Ramiz Rövşən  
15.12.1946
80 illik yubileyi ilə
bəstəkar
Oqtay   Rəcəbov  
05.04.1941
kinorejissor
Tofiq   Məmmədov
15.02.1941
85 illik yubileyi ilə
ssenarist, yazıçı, jurnalist
Asim   Cəlilov  
18.08.1936
ssenarist
Nadejda İsmayılova
14.12.1936
18+il
380+Müəlliflər
700+Əsərlər
30+İstifadəçilər
_

Yaddaşlarda yaşayan müəllİflər

_
115
Əlisəttar Atakişiyev 
1906
Həbib  İsmayılov
1906
85
Rasim  İsmayılov
1936
80
kinorejissor, ssenarist
Eldar   Quliyev  
1941
Mayis  Ağabəyov
1941
Teymur Bəkirzadə
1941
75
Ceyhun Mirzəyev
1946
_

Əməkdaşlıq

_
copat