Kinobəstəkar

  • Rafiq Babayev
  • Ramiz Mirişli
  • Rauf Hacıyev
  • Ruhəngiz Qasımova
  • Rüfət Ramazanov
  • Səyavuş Kərimi
  • Tofiq Quliyev