Arif Məlikov

Bəstəkar

(13.09.1933)

SSSRİ xalq artisti 13 sentyabr 1933-cü ildə Bakıda anadan olub.Yaradıcılığı müxtəlif janrları əhatə edir. Hisslərin poetik, romantik ifadəsi, musiqi dilinin zənginliyi və əlvanlığı musiqisinin xarakterik cəhətləridir. “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin, simfonik poemaların, altı simfoniyanın müəllifidir.

Filmoqrafiya: 

  • 1964 – “Sehrili xalat”
  • 1966 – “İyirmialtılar”
  • 1971 – “Axırıncı aşırım”
  • 1971 – “Ulduzlar sönmür”
  • 1977 – “Qərib cinlər diyarında”
  • 1985 – “Rüstəm və Söhrab”
  • 1986 – “İşarəni dənizdən gözləyin”
  • 1987 – “Səyavuş və Sudəbə”
  • 1988 – “Doğma sahillər”
  • 1990 – “Gecə qatarında qətl”
Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-