Emin Sabitoğlu

Bəstəkar

(1937-2001)

Emin Sabitoğlu 2 noyabr 1937-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1954cü ildə Konservatoriyaya Qara Qarayevin sinifinə daxil olub. İki ildən sonra isə Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasına Yuri Şoporinin bəstəkarlıq sinifinə keçirilib. 1961-ci ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında musiqi redaktoru vəzifəsində çalışıb. Sonrakı illərdə Dövlət Flarmoniyasında bədii rəhbər, Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Konservatoriyasında müəllim işləyib. Bir simfoniya, üç simfonik poema, üç kontata, simli kvartet, skripka və fortepiano üçün poema yazıb. O 600-də artıq mahnı, 9 musiqili komeiya, 40-a yaxın filmə musiqi bəstələyib..

Filmoqrafiya:

1967 – “Dağ-meşə yolu”

1967 – “Poçt qutusu”

1967 – “Sahil bağı”
1969 – “Bizim Cəbiş müəllim”
1971 – “Gün keçdi”
1974 – “Baladadaşın ilk məhəbbəti”

1975 – “Dədə Qorqud”
1975 – “Dörd bazar günü”

1977 – “Ad günü”
1978 – “Bayquş gələndə”

1978 – “Bizi bağışlayın”
1978 – “Dantenin yubileyi”

1979 – “İstintaq”

1980 – “Onun bəlalı sevgisi”

1981 – “Bağlı qapı arxasında”
1983 – “Atları yəhərləyin”
1983 – “Park”
1985 – “Bəyin oğurlanması”

1987 – “Özgə ömür”
1988 – “Yaramaz”

1989 – “Ölsəm bağışla”
1991 – “Qətldən yeddi gün sonra”

1993 – “Təhminə”
1994 – “Həm ziyarət, həm ticarət”

1994 – “Otel otağı”

Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-