Mobil Babayev

Bəstəkar

(23.12.1945)

Mobil Babayev 23 dekabr 1945-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1953-cü ildə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbinin skripka sinfinə qəbul olmuş, 5-6 cı siniflərdə olarkən musiqi bəstələməyə başlamışdır. 1964-cü ildə viola və bəstəkarlıq üzrə məktəbdən məzun olur və həmi ildən Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının viola sinfinə daxil olmuşdur.Bəstəkar 100-ə yaxın film, o cümlədən, bədii-sənədli, elmi-kütləvi və animasiya filmlər üçün də musiqi yazmışdır.

.

Filmoqrafiya:

1976 – “Çətirimiz buludlardır”
1976 – “Mezazoy əhvalatı”

1981 – “Babamızın babasının babası”

1983 – “Asif, Vasif, Ağasif”
1984 – “Qara gölün cəngavərləri”

1986 – “Bircəciyim”

 1988 – “Arzular…arzular…”

Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-