Oqtay Rəcəbov

Bəstəkar

(05.04.1941)

Bəstəkar Oqtay Rəcəbov  1941-ci il aprelin 5-də anadan olub. Bir çox bədii və cizgi filmlərin bəstəkarı və eyni zamanda məqalə və kitabların müəlliidir. “Musiqi və mənəvi tərbiyə”, “Musiqi I sinif üçün dərslik (rus dil.), “Musiqi II sinif üçün dərslik (rus dil.), “Dahilik fenomeni haqqında nə bilirik” kimi əsərləri, məqalə və kitabların müəllifidir.

Filmoqrafiya:

1992 – “Göyçək Fatma” – cizgi
1994 – “Xeyir və şər”  – cizgi

1997 – “4 saylı Simfoniya”

1998 – “Simli orkestr üçün 5 saylı simfoniya”
2001 – “Əlin cibində olsun” musiqili komediya

Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-