Qara Qarayev

Bəstəkar

(1918-1982)

SSRİ xalq artisti, SSRİ dövlət mükafatları laureatı (1946-1948), Lenin mükafatı laureatı (1967), akademik (05.02.1918-1982) Bakı şəhəri. Milli musiqi ilə klassik və müassir üslubdarın üzvi birliyi, mövzuların romantik şərhi yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətlərindəndir. “Yeddi gözəl” baletində milli musiqinin məqam intonasiya sistemi və janr xüsusiyyətlərindən məharətlə istifadə olunmuşdur. “İldırımlı yollarla” baletində Cənubi Afrika musiqi folkloruna həssaslıqla yanaşmış, onu müassir musiqinin mürəkkəb ifadə vasitələri ilə işləmişdir. Qara Qarayev müxtəlif mövzulu süitaların müəllifidir. Buların bir çoxu balet və kino əsərlərinə yazılmış musiqilər olmasına baxmayaraq, müstəqil əsər kimi şöhrət qazanmışdır. Bundan başqa bir sıra dram tamaşalarına və kinofilmlərə də musiqi yazmışdır.

Filmoqrafiya:

“Bakının işıqları”

“Bir məhəlləli iki oğlan”

“Onun böyük ürəyi”
“Uzaq sahillərdə”
“Əsl dost”
“Leyli və Məcnun”

“Mateo Falkone”

“İnsan məskən salır”

“Xəzər meftçiləri haqqında dastan”

“Vyetnam”
“Dənizi fəth edənlər”
“Don Kixot”
“Tarixin ibrət dərsi”

“Yeddi gözəl”

“Qovya”

“Nizami”

Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-