İsi Məlikzadə

ssenarist, yazıçı

(1934-1995)

İsi Abbas oğlu Məlikzadə 1934-cü il mayın 1-də Ağcabədi rayonunda anadan olmuşdur. Burada Xalfərəddin orta məktəbini bitirdikdən sonra M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun neft-kimya fakültəsində təhsil almışdır. 1974-1976-cı illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ssenari redaksiya heyətinin üzvü, 1981-1983-cü illərdə “Mozalan” satirik kinojurnalında böyük redaktor, 1983-1985-ci illərdə isə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır. İsi Məlikzadə 1995-ci il dekabrın 5-də vəfat etmişdir.

Filmoqrafiya:

1972 – “Ömrün səhifələri” – (sənədli) ssenari müəllifi
1978 – “Evin kişisi” – ssenari müəllifi
1983 – “Evlənmək istəyirəm” – ssenari müəllifi
1984 – “Gümüşgöl əfsanəsi” – ssenari müəllifi
1984 – “Qoca palıdın nağılı” – ssenari müəllifi
1987 – “Oktyabr və Azərbaycan” – (sənədli) ssenari müəllifi
1987 – “Kişi sözü” – ssenari müəllifi
1990 – “Güzgü” – ssenari müəllifi
1991 – “Pəncərə” – ssenari müəllifi
1995 – “Ağ atlı oğlan” – ssenari müəllifi
1996 – “Vətən mənə oğul desə” – (sənədli) ssenari müəllifi
2002 – “Hacı Qara” – ssenari müəllifi
2003 – “Güllələnmə təxirə salınır” – ssenari müəllifi
2004 – “Küçələrə su səpmişəm” – ssenari müəllifi
2006 – “Hərənin öz payı+tayı” – ssenari müəllifi

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:-
Ünvan:-