Yalçın Əfəndiyev

Rejissor

(24.07.1937 — 10.12.2019)

Əfəndiyev Yalçın 1937-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunu bitirib və Bakıya gəldikdən sonra bir il assistent işləyib. Daha sonra Süleyman Dəmirəl haqqında kinojurnal çəkib. «Azərbaycanfilm» kinostudiyasında bir çox  sənədli və bədii filmlərin quruluşunu verib. Əməkdar incəsənət xadimidir.

Filmoqrafiya:

1972 — «Odla təmasda»- rejissor
1973 — «Xatirələr sahili» — rejissor
1973 — «Naxışların yaddaşı» — rejissor

1974 — «Dostunun təntənəsi» — rejissor
1974 — «Neft akademiyası» — rejissor
1976 — «Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var» — rejissor
1977 — «Ovçu, vurma məni» — rejissor

1977 — «Yay günləri» — rejissor
1978 — «Azərbaycan narı» — ssenarist

1979 — «Gənclik teatrın 50 illiyi»- rejissor
1979 — «Sənin həyat mövqeyin» — rejissor
1980 — «Qırmızı bayraqlı Azərbaycan» — rejissor, ssenarist

1981 — «Tərlan Musayeva» — rejissor
1981 — «Salam Hollandiya» — rejissor, ssenarist
1981 — «Təsərrüfatlar arası birlik» — rejissor
1985 — «Fransada Azərbaycan günləri» — rejissor, ssenarist

1985 — «Quruldaydan qurultaya» — rejissor
1987 — «Müsəlmanlar sülh uğrunda mübarizədə» — rejissor

1987 — «Yusif Məmmədəliyev»- rejissor, ssenarist
1988 — «Ağ pələnglə görüş» — rejissor
1988 — «Azərbaycan incəsənəti» — rejissor, ssenarist

1985 — «Ağrılı yaddaş» — rejissor
1991 — «Hikmətli miniatürlar» — rejissor, ssenarist

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:055 800 50 90
Ünvan:-