Məmməd Hüseynov

rəssam

(08.02.1929)

1949-cu ildə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutunun rəssamlıq fakultəsinə daxil olur. 1955-ci ildə oranı bitirub Bakıya qayıdır və «Azərbaycanfilm» kinostudiyasında yaradıcı fəaliyyətə başlayır. 20-ə qədər filmdə quruluşçu rəssam kimi çıxış edir. Respublikada və xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərin iştirakçısıdır.Azərbaycanın xalq rəssamıdır.

Filmoqrafiya:

1955 — «Görüş» — (bədii film)
1957 — «Bir məhəlləli iki oğlan» — (bədii film)
1958 — «Kölgələr sürünür» — (bədii film)

1958 — «Ögey ana»  — (bədii film)

1960 — «Səhər»- (bədii film)

1962 — «Böyük dayaq» — (bədii film)

1963 — «Əhməd haradadır?»- (bədii film)

1964 — «Sehrli xalat» — (bədii film)

1966 — «Liftçi qız» — (bədii film)
1967 — «Dağlarda döyüş» — (bədii film)

1969 — «Bizim Cəbiş müəllim»  — (bədii film)

1970 — «İntizar»- (bədii film)

1971 — «O qızı tapın» — (bədii film)

1973 — «Qızıl qaz»- (bədii film)
1974 — «Nəsimi»- (bədii film)

1976 — «Xoşbəxtlik qayğıları» — (bədii film)

1981 — «Əlavə iz» — (bədii film)
1982 — «Qocalar … qocalar» — (bədii film)

1983 — «Asif, Vasif, Ağasif»  — (bədii film)

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:-
Ünvan:-