Встречи

Меры, принимаемые Гильдией в направлении защиты авторских прав:

Утверждение договоров, заключаемых между авторами и продюсером.

Решение принято на заседании Бюро 1 сентября 2000 года:

Обсуждался проект «Авторского договора с режиссёром на создание и использование аудиовизуального произведения» и Бюро Гильдии приняло решение: «Авторский договор с режиссёром на создание и использование аудиовизуального произведения» принять с учётом мнения и предложения, а членам Гильдии при создании и использовании аудиовизуального произведения в договорах, заключаемых с предпринимателями или продюсерами, рекомендуется руководствоваться примером. (Проект договора направлен в «Агентство по авторским правам» на заключение 10.10.2000 г.)

 Представленные на сайте примеры договоров составлены на основании утвержденного проекта договора.

Иск против студий «Сабухи» и «Шахин».
«Space» telekanalına qarşı məhkəmə.
Иск против ресторана «Неолит»

  

Reklamdan kadr                                                    Filmdən kadr

  

Reklamdan kadr                                                        Filmdən kadr

  

Reklamdan kadr                                                        Filmdən kadr

14 iyul 2005-ci il tarixində

Professional Kinorejitssorlar Gildiyası Azərbaycan Respublikası 1 Saylı Yerli İqtisad Məhkəməsinə, «Neolit» ailəvi-istirahət mərkəzinə qarşı respublika televiziya kanallarında «Uzaq sahillərdə» filmindən qeyri-qanuni istifadə edilməklə kommersiya məqsədi ilə reklam çarxının numayiş etdirilməsinə və müəlliflik hüquqlarının pozulmasına görə iddia ərizəsi ilə çıxış etmişdir.

Azərbaycan Respublikası  1 Saylı Yerli İqtisad məhkəməsi
22 dekabr 2005-ci il tarixində
Professional Kinorejissorlar Gildiyasının «Azərbaycanfilm» kinostudiyasının
adından verdiyi müəlliflik hüquqlarının pozulması barədə cavabdeh
«Neolit» Ailəvi-İstirahət mərkəzinə qarşı aşağıda göstərilən
iddiasına baxaraq:

 

1. Cavabdeh «Neolit» restoranı tərəfindən qeyri-qanuni olaraq kommersiya məqsədi ilə «Uzaq sahillərdə» filmindən istifadə edilməklə yaradılmış reklam çarxının telekanallarda nümayişinin qadağan edilməsi və həmin reklam çarxının kontrafakt nüsxələrinin müsadirə edilərək məhv edilməsi;

2. Azərbaycan Respublikası «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 45-ji maddəsinin «b» bəndinə uyğun olaraq vurulmuş maddi ziyana görə 275 (iki yüz yetmiş beş) milyon manat miqdarında kompensasiya ödənilməsi;

3. Azərbaycan Respublikası «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 14-jü və MM-nin 23-jü maddəsinə uyğun olaraq vurulmuş mənəvi ziyana görə isə 500 (beş yüz) milyon manat miqdarında jərimə ödənilməsi haqqında qətnamə çıxarasınız aşağıdakı məzmunda iddianı qismən təmin edən

Qətnamə qəbul etmişdir:

İddia qismən təmin edilsin.

Cavabdəh, «Neolit» Ailəvi-İstirahət mərkəzi tərəfindən qeyri-qanuni olaraq kommersiya məqsədi ilə «Azərbayjanfilm»Kinostudiyasının istehsalı olan «Uzaq sahillərdə» filmindən istifadə edilməklə yaradılmış reklam çarxının telekanallarda nümayişi qadağan edilsin.

Cavabdəh, «Neolit» Ailəvi-İstirahət mərkəzi tərəfindən qeyri-qanuni olaraq kommersiya məqsədi ilə «Azərbayjanfilm»Kinostudiyasının istehsalı olan «Uzaq sahillərdə» filmindən istifadə edilməklə yaradılmış reklam çarxının kontrafakt nüsxələri müsadirə edilərək  məhv edilsin.

Cavabdəh, «Neolit» Ailəvi-İstirahət mərkəzi tərəfindən qeyri-qanuni olaraq kommersiya məqsədi ilə «Azərbayjanfilm»Kinostudiyasının  xəyrinə şərti maliyyə vahidinin 5 000 misli miqdarında – 27 500 000 manat məbləğində kompensasiya tutulsun.

Cavabdəh, «Neolit» Ailəvi-İstirahət mərkəzi tərəfindən qeyri-qanuni olaraq kommersiya məqsədi ilə «Azərbayjanfilm»Kinostudiyasının  xəyrinə  20 000  manat  məbləğində dövlət rüsumu tutulsun.

İddianın   javabdəh «Neolit» restoranından    Azərbaycan Respublikası  «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında»  Qanununun 45-ji maddəsinin «b» bəndinə uyğun olaraq vurulmuş maddi ziyana görə şərti maliyyə vahidinin 45 min misli – 247 500 000 manat məbləğində kompensasiyanın tutulması hissəsi rədd edilsin.
İddianın   500.000.000 manat məbləğində mənəvi ziyanın tutulması hissəsi rədd edilsin.
Apellyasiya şikayəti məhkəmə  qətnaməsi təqdim olunan (alınan)  gündən bir ay müddətində verilə bilər.

07.03.2006-cı il tarixində

Cavabdeh «Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzi Azərbayjan Respublikası Apellyasiya İqtisad Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti ilə mürajiət edib

12.04.2006-cı il tarixində

Azərbayjan Respublikası Apellyasiya İqtisad məhkəməsi, Javabdeh «Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzinin apellyasiya şikayətinə baxaraq, Azərbayjan Respublikası  1 Saylı Yerli İqtisad məhkəməsinin 22.12.2006-cı il tarixli qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılması və Apellyasiya şikayətin təmin edilməməsi haqqında qətnamə qəbul etmişdir.

02.08.2006-cı il tarixində

Cavabdeh «Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzi Azərbayjan Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə Dair İşlər Üzrə Məhkəmə Kollegiyasına kassasiya şikayəti ilə mürajiət edib

15.09.2006-cı il tarixində

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə Dair İşlər Üzrə Məhkəmə Kollegiyası, Javabdeh «Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzinin kassasiya şikayətinə baxaraq, Kassasiya şikayətini təmin etmiş və Azərbayjan Respublikası Apellyasiya İqtisad məhkəməsinin 12.04.2006-jı il tarixli qətnaməsini ləğv etmiş və iş yenidən baxılmaq üçün həmin məhkəməyə yollanılmışdır

08.11.2006-cı il tarixində

Azərbaycan Respublikası İqtisad məhkəməsi, Javabdeh «Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzinin apellyasiya şikayətinə baxaraq, Azərbayjan Respublikası  1 Saylı Yerli İqtisad məhkəməsinin 22.12.2006-cı il tarixli qətnaməsinin dəyişdirilməsi və qətnamənin kompensasiya tutulması haqqında olan hissəsinin rədd edilməsi və Apellyasiya şikayətin qismən təmin edilməsi haqqında qətnamə qəbul etmişdir.

19.02.2007-cı il tarixində

Professional Kinorejissorlar Gildiyası «Azərbaycanfilm» kinostudiyasının adından    Azərbayjan Respublikası İqtisad məhkəməsinin 08.09.2006-cı il tarixli qətnaməsini qanunsuz və əsassız olduğuna görə, ləğv edilməsi və yenidən baxılması üçün Azərbaycan Respublikası  İqtisad Məhkəməsinə qaytarılmasını xahiş edərək kassasiya şikayəti ilə Azərbayjan Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə Dair İşlər Üzrə Məhkəmə Kollegiyasına müraciət etmişdir

06.04.2007-cı il tarixində

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə Dair İşlər Üzrə Məhkəmə Kollegiyası, kassasiya şikayəti üzrə işə baxaraq, kassasiya şikayətin təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikası İqtisad məhkəməsinin 08.09.2006-cı il tarixli qətnaməsininin ləğv edilməsi və işin yenidən baxılması üçün İqtisadiyyat Məhkəməsinə göndərilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir

28.06.2007-cı il tarixində

Azərbaycan Respublikası İqtisad məhkəməsi, Javabdeh «Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzinin apellyasiya şikayətinə baxaraq, Azərbayjan Respublikası  1 Saylı Yerli İqtisad məhkəməsinin 22.12.2006-cı il tarixli qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılması və Neolit» Ailəvi İstirahət Mərkəzinin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi haqqında qərar qəbul etmişdir.

06.07.2007-cı il tarixində

Azərbaycan Respublikası 1saylı Yerli İqtisad məhkəməsi, Nizami rayon Məhkəmə Nəzarətçiləri və Məhkəmə İcraçıları Şöbəsinə,  Azərbaycan Respublikası  1 Saylı Yerli İqtisad məhkəməsinin 22.12.2006-cı il tarixli qətnaməsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 06.07.2006-cı il tarixli 1568/3-271 saylı icra vərəqəsini göndərmişdir.

Мониторинг в сфере авторского права.

                             

                 

МОНИТОРИНГ

                                    В сфере авторского права

Законодательства и механизмы правоприменения

                                         (результаты)

I. Опрос:

1. Знакомы ли вы с законодательством об авторском праве и смежных правах?

• Да  – 31%
• Нет  – 12,2%
• Частично – 56,8%

2. По Вашему мнению, соответствует ли законодательство Азербайджанской Республики об авторском праве международным стандартам?

• Да   – 9 %
• Нет  – 57 %
• Частично – 34%

3. Действует ли в Азербайджанской Республике законодательство в этой области?

•  Да  – 8,3%
• Нет  – 57%
• Частично – 34,7%

4. Ваши предложения по совершенствованию законодательства в сфере авторского права

 • Адаптация к европейской практике – 21,6%
 • Усиление борьбы с пиратством – 28,7%
 • Соблюдать международные конвенции – 19,3%
 • Вхождение в мировую цивилизационную систему – 12,7%
 • Увеличить помощь организациям, работающим в этой сфере – 4,6%
 • Совершенствовать механизмы исполнения закона – 7,6%
 • Он не верит в реализацию предложений – 5,5%
 • Повысить прозрачность в этой области – 1 человек
 • Заключить договор с «Euroimage» – 1 человек
 • Авторские права должны принадлежать продюсеру – 1 человек

5. Довольны ли вы деятельностью государственных органов в сфере авторского права?

• Да   –  8,3%
• Нет  – 50%
• Частично – 41,7%

6. Удовлетворены ли вы деятельностью общественных организаций в сфере авторского права?

•  Да  – 18,1%
• Нет   – 15,1%
• Частично – 66,8%

7. Ваши предложения по совершенствованию деятельности государственных органов в этой сфере:

 • усиление борьбы с пиратством совместно с МВД,–28,0
 • Адаптация к европейской практике – 21,0%
 • Повысить осведомленность авторов об авторских правах – 17,3%
 • Увеличить помощь общественным организациям – 8,9%
 • Он не верит в реализацию предложений – 5,3%
 • Подготовить высококвалифицированный персонал – 8,1%
 • Телеканалы оштрафованы за нарушение авторских прав – 11,4%
 • Есть несколько человек, которые возглавляют пиратство в нашей стране, примите меры против них – 1 человек

8. Ваши предложения по совершенствованию деятельности общественных организаций в этой сфере

 • Усиление борьбы с пиратством – 26,6%
 • Повысить потенциал, компетенции и поддержку социальных организаций – 22,5%
 • Повысить осведомленность авторов – 21,2%
 • Наладить свою деятельность в координации с государственными организациями – 8,5%
 • Будьте более активными – 5,8%
 • Он не верит в реализацию предложений – 5,1%
 • Усилить гласность в прессе –2,8%
 • Привлечь профессиональный персонал – 1,8%
 • Организовывать встречи и узнавать проблемы друг друга – 1,5%
 • Отношение государственных органов должно измениться в положительную сторону – 1,9%
 • Периодический мониторинг – 1,4%
 • Проведение тренингов и семинаров для авторов –0,9%
 • Лоббировать Национальное собрание для принятия законов, соответствующих европейским стандартам – 1 человек

9. Какая правовая защита, по вашему мнению, более эффективна для защиты авторских прав?

 • Уголовно-правовая защита – 54,0%
 • Административно-правовая защита –15,6%
 • Гражданско-правовая защита – 30,4%

10. Являются ли законы об авторском праве, относящиеся к аудиовизуальным произведениям, достаточными для защиты этих прав?

 • Да – 9,8%
 • Нет – 56,1%
 • Частично – 34,1%

11. Лично ваши авторские права нарушены?

 • Да – 51,8%
 • Нет –48,2%

12. Были ли у вас когда-нибудь споры об авторских правах?

 • Да – 52,8%
 • Нет –47,2%

13. Если да, удалось ли вам восстановить свои права?

 • Да – 7,1%
 • Нет – 68,9%
 • Частично – 24,0%

14. Как вы пытались восстановить эти права?

 • Он не пробовал – 17%
 • Разговором – 20,1%
 • Официальные переговоры – 38,9%
 • Суд – 24,0%

15. Есть ли необходимость изменения законодательства в сфере авторских прав?

 • Да – 93,8%
 • Нет –6,2%

16. Ваши предложения по изменению законодательства в сфере авторского права

 • Адаптация к мировым требованиям – 28,5%
 • Предотвращение пиратства, упор на развитие независимого кино – 18,2%
 • Предоставление широких прав государственному сектору – 15,2%
 • Крупный объем штрафа и уголовная ответственность – 11,6%
 • Усилить контроль за исполнением законов – 7,7%
 • Повысить компетенции организаций, работающих в данной сфере – 5,8%
 • Применить суровые санкции – 3,8%
 • Он не верит в реализацию предложений – 3,5%
 • Снизить процент роялти, вычитаемых из авторского гонорара — 3,1%
 • Принятие стратегической государственной программы — 2,6%

II. AНарушение авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных произведений:

1. Нарушение авторских прав при создании и использовании аудиовизуального произведения:

• Во время его создания – 45%
• Во время использовантя – 55%

2. Нарушение авторских прав при создании произведения:

 • По направлению государственных инвестиций – 68%
 • По направлению негосударственных инвестиций – 32%

3. Нарушение авторских прав при использовании произведения:

 • В общественных местах – 9%
 • На негосударственных территориях – 91%

4. Состояние нарушений авторских прав в сферах использования произведения:

 • Использование аудиовизуальных произведений в кинотеатрах – 4%
 • Использование аудиовизуальных произведений в эфире и кабельном телевидении – 25%
 • Тираж и массовое распространение аудиовизуальных произведений в видеоформате – 15%
 • Использование аудиовизуальных произведений в личных целях – 56%

5. Нарушение личных и имущественных прав при использовании аудиовизуальных произведений:

 • Личные (неимущественные) права – 52%
 • Имущественные (хозяйственные) права – 48%

6. Направления (формы) дел о нарушении авторских прав при использовании аудиовизуальных произведений:

 • Несанкционированное использование аудиовизуального произведения (права собственности) – 25%
 • Незаконное использование музыкального произведения, особенно аудиовизуального произведения (права собственности) – 23%
 • Несанкционированное использование отдельных элементов аудиовизуального произведения во вновь созданном аудиовизуальном произведении (личные права) – 20,5%
 • Использование документальных фильмов и документальных материалов в фильмах, телепрограммах и иных формах без указания названия фильма и режиссера (личные права) – 14%
 • Монтаж аудиовизуального произведения во время использования (частные права) – 6%
 • Опускание или сокращение имен авторов и исполнителей в титрах (частные права) – 5,5
 • Форматирование аудиовизуального произведения – сжатие или увеличение изображения (частные права)– 3%
 • Ненадлежащее отображение аудиовизуального произведения и имен авторов в прессе и других источниках информации (личные права)- 2%
 • При использовании аудиовизуальных произведений в других форматах – 1%

7. Динамика использования аудиовизуальных произведений на телеканалах с 2001 года по настоящее время:

8. Уровень пиратства в сфере коммерции и массового распространения аудиовизуальных произведений на видеокассетах, дисках и других форматах:

 

На основе мониторинга были выявлены нарушения авторских прав, статистические и учетные показатели, информация об использовании фильмов, а также текущая ситуация при создании и использовании аудиовизуальных произведений, произведенных за последние пять лет в Гильдии кинематографистов.