İTV

Azərbaycanın İctimai Televiziyası

İTV-2005-ci il

«İTV»  TELEKANALINDA 2005-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN  FİLMLƏR

                         

29 avqust 2005-ci il tarixindən 31 dekabr 2005-cı il tarixinə qədər İTV kanalında müəllif hüquqları pozularaq 115 dəfə Azərbaycan filmləri         göstərilmişdir

İTV-2006-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2006-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ
OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT 15.01.2006
2 ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK 17.01.2006
3 TÜTƏK SƏSİ 18.01.2006
4 HARAY 19.01.2006
5 BİZİM СƏBİŞ MÜƏLLİM 19.01.2006
6 BABƏK 20.01.2006
7 DƏDƏ QORQUDМ 20.01.2006
8 UŞAQLIQIN SON GEСƏSİ 22.01.2006
9 TELEFONÇU QIZ 23.01.2006
10 AXIRINJI AŞRIM 25.01.2006
11 GÖZLƏ MƏNİ 26.01.2006
12 MÖСÜZƏLƏR ADASI 31.01.2006
13 GÜMÜŞ GÖLÜN ƏFSANƏSİ 03.02.2006
14 NİZAMİ 09.02.2006
15 TÜTƏK SƏSİ 09.02.2006
16 BƏXT ÜZÜYÜ 23.02.2006
17 ATLARI YƏHƏRLİYİN (QAÇAQ NƏBİ) 28.02.2006
18 NƏSİMİ 28.02.2006
19 TƏNHA NARIN NAĞILI 02.03.2006
20 ULDUZ 08.03.2006
21 YUXU 08.03.2006
22 EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM 21.03.2006
23 AXRINСI AŞIRIM 31.03.2006
24 QORXMA MƏN SƏNİNLƏYƏM 21.03.2006
25 YUXU 23.04.2006
26 ŞİRBALANIN MƏHƏBBƏTİ 27.04.2006
27 HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT 03.05.2006
28 DƏRVİŞ PARİSİ PARTLATDI 13.05.2006
29 ATLARI YƏHƏRLƏYİN 18.05.2006
30 TƏHMİNƏ 10.05.2006
31 MƏN Kİ GÖZƏL DEYİLDİM 22.06.2006
32 BİR СƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ 28.06.2006
33 GÖRÜŞ 07.07.2006
34 QARA DAŞLAR 14.07.2006
35 BÖYÜK DAYAQ 14.07.2006
36 GÖZLƏ MƏNİ 15.07.2006
37 KÖLGƏLƏR SÜRÜNÜR 17.07.2006
38 İMTAHAN 21.07.2006
39 ULDUZ 24.07.2006
40 QARA GÖLÜN СƏNGAVƏRLƏRİ 28.07.2006
41 BİRСƏСİYİM 28.07.2006
42 QOСALAR, QOСALAR… 31.07.2006
43 BİZİ BAĞIŞLAYIN 04.08.2006
44 ANIN QURULUŞU 11.08.2006
45 KİMİ DAHA ÇOX SEVİRİK 14.08.2006
46 AVQUST GƏLƏNDƏ 18.08.2006
47 KÖHNƏ BƏRƏ 20.08.2006
48 HƏYAT BİZİ SINAYIR 21.08.2006
49 ƏSL DOST 25.08.2006
50 ÖGEY ANA 28.08.2006
51 DƏDƏ PALIDIN NAĞILI 01.09.2006
52 QALADAN TAPILAN MÜJRÜ 04.09.2006
53 QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA 08.09.2006
54 TORPAQ, DƏNİZ, SƏMA, OD 11.09.2006
55 KİŞİ SÖZÜ 17.09.2006
56 UZUN ÖMRÜN AKORDLARI 18.09.2006
57 YENİ HORİZONT 20.09.2006
58 ONUN BÖYÜK ÜRƏYİ 02.10.2006
59 BÖYÜK DAYAQ 02.10.2006
60 TELEFONÇU QIZ 06.10.2006
61 QAYINANA 13.10.2006
62 ARŞIN MAL ALAN 13.10.2006
63 KOROĞLU 18.10.2006
64 QIZIL QAZ 20.10.2006
65 GÖRÜŞ 27.10.2006
66 QARA DAŞLAR 29.10.2006
67 ULDUZ 04.11.2006
68 O OLMASIN, BU OLSUN 05.11.2006
69 NİZAMİ 05.11.2006
70 VACİB MÜSAHİBƏ 06.11.2006
71 MEZAZOY ƏHVLATI 10.11.2006
72 EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM 12.11.2006
73 BƏYİN OĞURLANMASI 12.11.2006
74 BABƏK 17.11.2006
75 OTEL OTAĞI 20.11.2006
76 DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR 25.11.2006
77 QARA GÖLÜN CƏNGAVƏRLƏRİ 28.11.2006
78 BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM 05.12.2006
79 NƏSİMİ 12.12.2006
80 UZAQ SAHİLLƏRDƏ 19.12.2006
81 ULDUZ 26.12.2006
82 CİZGİ FİLMLƏRİ  (25 HİSSƏ) 01.01 – 30.11.2006
İTV-2007-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2007-Cİ İLİN BİRİNCİ YARISINDA İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 «XOŞBƏXTLİK QAYĞILARI» 01.01.2007
2 «QANLI ZƏMİ» 02.01.2007
3 «GÜN KEÇDİ» 03.01.2007
4 «BİR QALANIN SİRRİ» 04.01.2007
5 «HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT» 04.01.2007
6 «SEHİRLİ XALAT» 06.01.2007
7 «KEÇƏN İLİN SON GECƏSİ» 07.01.2007
8 «BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM» 08.01.2007
9 «MÖCÜZƏLƏR ADASI» 09.01.2007
10 «NƏSİMİ» 10.01.2007
11 «İSTİNTAQ DAVAM EDİR» 15.01.2007
12 «FƏTƏLİ XAN» 16.01.2007
13 «FƏRYAD» 17.01.2007
14 «YALAN» 20.01.2007
15 «AĞ ATLI OĞLAN» 21.01.2007
16 «YUXU» 28.01.2007
17 “ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI?” 30.01.2007
18 «TELEFONÇU QIZ» 04.02.2007
19 «TƏHMİNƏ» 05.02.2007
20 «QALADAN TAPILMIŞ MÜJRÜ» 11.02.2007
21 «BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ» 13.02.2007
22 «BÖYÜK DAYAQ» 18.02.2007
23 «ƏN VACİB MÜSAHİBƏ» 19.02.2007
24 «BƏXT ÜZÜYÜ» 25.02.2007
25 «HARAY» 26.02.2007
26 «YOL ƏHVALATI» 28.02.2007
27 «DANTENİN YUBLEYİ» 02.03.2007
28 «SONUNJU  MƏHƏBBƏT» 04.03.2007
29 «GÜN KEÇDİ» 08.03.2007
30 «XOŞBAXTLIQ QAYĞILARI» 08.03.2007
31 «DƏDƏ QORQUD» 16.03.2007
32 «ƏHMƏD HARADADIR» 17.03.2007
33 «EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM» 19.03.2007
34 «ARŞIN MAL ALAN» 20.03.2007
35 «BƏYİN OĞURLANMASI» 21.03.2007
36 «O OLMASIN, BU OLSUN» 21.03.2007
37 «DƏLİ KÜR» 22.03.2007
38 «DAĞLARDA DÖYÜŞ» 25.03.2007
39 «ÖLSƏM BAĞIŞLA» 08.04.2007
40 «SEHİRLİ XALAT» 09.04.2007
41 «İMTAHAN» 16.04.2007
42 «DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR» 22.04.2007
43 «QAYNANA» 23.04.2007
44 «YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM» 24.04.2007
45 «QANLI ZƏMİ» 25.04.2007
46 «GÖRÜŞ» 26.04.2007
47 «GÜN KEÇDİ» 27.04.2007
48 «QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA» 30.04.2007
49 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 01.05.2007
50 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 01.05.2007
51 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 02.05.2007
52 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 02.05.2007
53 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 03.05.2007
54 «TELEFONÇU QIZ» 03.05.2007
55 «QANUN NAMİNƏ» 04.05.2007
56 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 04.05.2007
57 «BİRİSİGÜN GEJƏYARISI» 07.05.2007
58 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 07.05.2007
59 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 08.05.2007
60 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 08.05.2007
61 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 09.05.2007
62 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 09.05.2007
63 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 11.05.2007
64 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 11.05.2007
65 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 14.05.2007
66 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 14.05.2007
67 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 16.05.2007
68 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 16.05.2007
69 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 17.05.2007
70 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 17.05.2007
71 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.05.2007
72 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.05.2007
73 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.05.2007
74 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.05.2007
75 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.05.2007
76 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.05.2007
77 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.05.2007
78 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.05.2007
79 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.05.2007
80 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.05.2007
81 «BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ» 30.05.2007
82 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 30.05.2007
83 «ONUN BƏLALI SEVGİSİ» 31.05.2007
84 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 31.05.2007
85 «HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT» 06.06.2007
86 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 06.06.2007
87 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 18.06.2007
88 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 18.06.2007
89 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.06.2007
90 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.06.2007
91 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 20.06.2007
92 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 20.06.2007
93 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.06.2007
94 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.06.2007
95 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.06.2007
96 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.06.2007
97 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.06.2007
98 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.06.2007
99 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 24.06.2007
100 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 24.06.2007
101 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.06.2007
102 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.06.2007
103 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 26.06.2007
104 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 26.06.2007
105 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 27.06.2007
106 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 27.06.2007
107 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 28.06.2007
108 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 28.06.2007
109 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 30.06.2007
110 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 30.06.2007
İTV-2008-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2008-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 «XOŞBƏXTLİK QAYĞILARI» 01.01.2007
2 «QANLI ZƏMİ» 02.01.2007
3 «GÜN KEÇDİ» 03.01.2007
4 «BİR QALANIN SİRRİ» 04.01.2007
5 «HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT» 04.01.2007
6 «SEHİRLİ XALAT» 06.01.2007
7 «KEÇƏN İLİN SON GECƏSİ» 07.01.2007
8 «BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM» 08.01.2007
9 «MÖCÜZƏLƏR ADASI» 09.01.2007
10 «NƏSİMİ» 10.01.2007
11 «İSTİNTAQ DAVAM EDİR» 15.01.2007
12 «FƏTƏLİ XAN» 16.01.2007
13 «FƏRYAD» 17.01.2007
14 «YALAN» 20.01.2007
15 «AĞ ATLI OĞLAN» 21.01.2007
16 «YUXU» 28.01.2007
17 “ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI?” 30.01.2007
18 «TELEFONÇU QIZ» 04.02.2007
19 «TƏHMİNƏ» 05.02.2007
20 «QALADAN TAPILMIŞ MÜJRÜ» 11.02.2007
21 «BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ» 13.02.2007
22 «BÖYÜK DAYAQ» 18.02.2007
23 «ƏN VACİB MÜSAHİBƏ» 19.02.2007
24 «BƏXT ÜZÜYÜ» 25.02.2007
25 «HARAY» 26.02.2007
26 «YOL ƏHVALATI» 28.02.2007
27 «DANTENİN YUBLEYİ» 02.03.2007
28 «SONUNJU  MƏHƏBBƏT» 04.03.2007
29 «GÜN KEÇDİ» 08.03.2007
30 «XOŞBAXTLIQ QAYĞILARI» 08.03.2007
31 «DƏDƏ QORQUD» 16.03.2007
32 «ƏHMƏD HARADADIR» 17.03.2007
33 «EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM» 19.03.2007
34 «ARŞIN MAL ALAN» 20.03.2007
35 «BƏYİN OĞURLANMASI» 21.03.2007
36 «O OLMASIN, BU OLSUN» 21.03.2007
37 «DƏLİ KÜR» 22.03.2007
38 «DAĞLARDA DÖYÜŞ» 25.03.2007
39 «ÖLSƏM BAĞIŞLA» 08.04.2007
40 «SEHİRLİ XALAT» 09.04.2007
41 «İMTAHAN» 16.04.2007
42 «DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR» 22.04.2007
43 «QAYNANA» 23.04.2007
44 «YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM» 24.04.2007
45 «QANLI ZƏMİ» 25.04.2007
46 «GÖRÜŞ» 26.04.2007
47 «GÜN KEÇDİ» 27.04.2007
48 «QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA» 30.04.2007
49 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 01.05.2007
50 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 01.05.2007
51 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 02.05.2007
52 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 02.05.2007
53 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 03.05.2007
54 «TELEFONÇU QIZ» 03.05.2007
55 «QANUN NAMİNƏ» 04.05.2007
56 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 04.05.2007
57 «BİRİSİGÜN GEJƏYARISI» 07.05.2007
58 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 07.05.2007
59 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 08.05.2007
60 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 08.05.2007
61 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 09.05.2007
62 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 09.05.2007
63 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 11.05.2007
64 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 11.05.2007
65 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 14.05.2007
66 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 14.05.2007
67 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 16.05.2007
68 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 16.05.2007
69 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 17.05.2007
70 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 17.05.2007
71 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.05.2007
72 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.05.2007
73 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.05.2007
74 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.05.2007
75 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.05.2007
76 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.05.2007
77 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.05.2007
78 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.05.2007
79 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.05.2007
80 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.05.2007
81 «BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ» 30.05.2007
82 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 30.05.2007
83 «ONUN BƏLALI SEVGİSİ» 31.05.2007
84 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 31.05.2007
85 «HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT» 06.06.2007
86 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 06.06.2007
87 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 18.06.2007
88 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 18.06.2007
89 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.06.2007
90 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 19.06.2007
91 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 20.06.2007
92 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 20.06.2007
93 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.06.2007
94 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 21.06.2007
95 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.06.2007
96 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 22.06.2007
97 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.06.2007
98 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 23.06.2007
99 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 24.06.2007
100 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 24.06.2007
101 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.06.2007
102 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 25.06.2007
103 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 26.06.2007
104 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 26.06.2007
105 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 27.06.2007
106 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 27.06.2007
107 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 28.06.2007
108 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 28.06.2007
109 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 30.06.2007
110 AZƏRBAYCAN    FİLMİ 30.06.2007

 

İTV-2009-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2009-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 GÜMÜŞGÖL ƏFSANƏSİ
2 CAZİBƏ QÜVVƏSİ
3 KEŞƏN İLİN SON GECƏSİ
4 AXIRINCI AŞIRIM
5 BABAMIZIN BABASININ BABASI
6 BİZ QAYIDACAĞIQ
7 O OLMASIN, BU OLSUN
8 ARŞIN MAL ALAN
9 YAŞAMAQ GÖZƏLDİR, QARDAŞIM!
10 BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM
11 NİZAMİ
12 FƏRYAD
13 YOL ƏHVALATI
14 DOĞMA SAHİLLƏR
15 DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR
16 İNSAN MƏSKƏN SALIR
17 BİZİM KÜÇƏNİN OLANLARI
18 GÜLLƏLƏNMƏ TƏXİRƏ SALINIR
19 YALAN
20 PƏNCƏRƏ
21 FƏRYAD
22 SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM
23 ARXADA QALMIŞ GƏLƏCƏK
24 BAĞ MÖVSÜMÜ
25 ÖGEY ANA
26 QIZIL UÇURUM
27 UŞAQLIĞIN SON GECƏSİ
28 DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR
29 QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA
30 ATLARI YƏHƏRLƏYİN
31 BƏYİN OĞURLANMASI
32 İSTİNTAQ
33 BABƏK
34 GÜN KEÇDİ
35 BƏXT ÜZÜYÜ

36 HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT

37 HARAY

38 MƏNİM AĞ ŞƏHƏRİM

39 O DÜNYADAN SALAM

40 SUMQAYITIN ƏKS SƏDASI (sənədli)

41 ŞİRBALANIN MƏHƏBBƏTİ

42 TƏHMİNƏ

 

 

İTV-2010-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2010-CU İLDƏ
İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Yuxu
2 Yol əhvalatı
3 Uşaqlığın son gecəsi
4 Bəyin oğurlanması
5 Evlənmək istəyirəm
6 Yeddi oğul istərəm
7 Otel otağı
8 Biz qayıdacağıq
9 Yalan
10 Axırıncı aşırım
11 İnsan məskən salır
12 Atları yəhərləyin
13 Papaq
14 Arxada qalmış gələcək
15 Gecə qatarında qətl
16 Dərviş Parisi partladır
17 Əhməd haradadır?
18 Pıspısa xanım və siçan bəy — cizgi
19 Balaca çoban — cizgi
20 Kirpi balası və alma — cizgi
21 Xeyir və şər — cizgi
22 Humayın yuxusu — cizgi
23 Yük
24 Bəxt üzüyü
25 Biz qayıdacağıq
26 Yeddi oğul istərəm
27 Yalan
28 Uzaq sahillərdə
29 Şərikli çörək
30 Qızıl uçurum
31 Dərviş Parisi partladır
32 Axırıncı aşırım
33 Bizim Cəbiş müəllim
34 Evlənmək istəyirəm
35 O olmasın, bu olsun
36 Onun böyük ürəyi
37 Sizi dünyalar qədər sevirdim
38 İstintaq davam edir
39 Küçələrə su səpmişəm
40 Arxdan vurulan zərbə
41 Sehrli xalat
42 Tütək səsi
43 Qərib cinlər diyarında
44 Ögey ana
45 Kişi sözü
46 Bəyin oğurlanması
47 Otel otağı
48 Tənha narın nağılı
49 Babamızın babasının babası
50 Qaynana
51 Evlənmək istəyirəm
52 Ulduz
53 Əhməd hardadır?
54 O qızı tapın
55 Mən ki gözəl deyildim
56 Dərviş Parisi partladır
57 Yük
58 Yuxu
59 Yuxu
60 Həm ziyarət, həm ticarət
61 Dərviş Parisi partladır
62 Ögey ana
63 Böyük dayaq
64 Axırıncı aşırım
65 Əhməd hardadır?
66 Yalan
67 Bir cənub şəhərində
68 Qaynana
69 Yük

 

 

İTV-2011-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Dərviş Parisi partladır
2 Dərviş Parisi partladır
3 Əhməd hardadır?
4 Gümüşgöl əfsanəsi
5 Doğma sahillər
6 Doğma sahillər
7 Fəryad
8 Dədə Qorqud
9 Dədə Qorqud
10 Biz qayıdacağıq
11 Yalan
12 Yalan
13 Axırıncı aşırım
14 Axırıncı aşırım
15 Qanlı zəmi
16 Görüş
17 Alma almaya bənzər
18 Ulduz
19 Ögey ana
20 Uzaq sahillərdə
21 Qorxma mən səninləyəm
22 Qanun naminə
23 Bir qalanın sirri
24 Arxada qalmış gələcək
25 Dəli Kür
26 Bəyin oğurlanması
27 Qərib cinlər diyarında
28 Qızıl uçurum
29 Yük
30  Yuxu
31 Yuxu
32 Təhminə
33 Azadlığa gedən yollar (sənədli)
34 Yalan
35 Arxada qalmış gələcək
36  Qızıl uçurum
37 Ögey ana
38 Bizim Cəbiş müəllim
39 Sehrli xalat
40  Əhməd hardadır?
41 Güllələnmə təxirə salınır
42 Yeddi oğul istərəm
43 Arxada qalmış gələcək
44 Uzaq sahillərdə
45 Axırıncı aşırım
46 Ulduz
47 Uşaqlığın son gecəsi
48 Bir qalanın sirri
49 Dədə Qorqud
50 Dərviş Parisi partladır
51 Qərib cinlər diyarında
52 İstintaq davam edir
53 O olmasın, bu olsun
54 Fətəli xan
55 Yuxu
56 Həm ziyarət, həm ticarət
57 Yük
58 Yuxu
59 Gəmi saatının sirri
60 Cin mikrorayonda
61 Qızıl uçurum
62 Qorxma mən səninləyəm
63 Onun böyük ürəyi
64 Gümüşgöl əfsanəsi
65 Arxada qalmış gələcək
66 Doğma sahillər
67 Axırıncı aşırım
68 Ulduz
69  Onu bağışlamaq olarmı?
70  Bir qalanın sirri
71  Kişi sözü
72  Dərviş Parisi partladır
73  Dərviş Parisi partladır
74  Yol əhvalatı
75  Qərib cinlər diyarında
76  Alma almaya bənzər
77  Biz qayıdacağıq
78  Əzablı yollar
79  Gecə qatarında qətl
80  Babamızın babasının babası
81  Uzun ömrün akkordları
82  Yuxu
83  Yuxu
84  Həm ziyarət, həm ticarət
85  Həm ziyarət, həm ticarət
86  Yuxu
87  Yük
88  Həm ziyarət, həm ticarət
89  Əsrin fonunda portret (sənədli)
90  Yalan
91  Tənha narın nağılı
92  Babək
93  Sizi dünyalar qədər sevirdim
94  Bir qalanın sirri
95  Bir qalanın sirri
96  Dərviş Parisi partladır
97  Qərib cinlər diyarında
98  Sehrli xalat
99  Babamızın babasının babası
100  Axırıncı aşırım
101  Gecə qatarında qətl
İTV-2012-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Yalan

1-ci rüb

2 Yalan

1-ci rüb

3 Babək

1-ci rüb

4 Dərviş Parisi partladır

1-ci rüb

5 Qərib cinlər diyarında

1-ci rüb

6 Sehrli xalat

1-ci rüb

7 Babamızın babasının babası

1-ci rüb

8 Cin mikrorayonda

1-ci rüb

9 Axırıncı aşırım

1-ci rüb

10 Doğma sahillər

1-ci rüb

11 Şərikli çörək

1-ci rüb

12 Nəsimi

1-ci rüb

13 Uzaq sahillərdə

1-ci rüb

14 Uzaq sahillərdə

1-ci rüb

15 Yol əhvalatı

1-ci rüb

16 Yol əhvalatı

1-ci rüb

17 Güllələnmə təxirə salınır

1-ci rüb

18 Uşaqlığın son gecəsi

1-ci rüb

19 Ulduz

1-ci rüb

20 Qorxma, mən səninləyəm

1-ci rüb

21 Kişi sözü

1-ci rüb

22 Əhməd hardadır?

1-ci rüb

23 Dəli Kür

1-ci rüb

24 Bəyin oğurlanması

1-ci rüb

25 Yuxu

1-ci rüb

26 Yuxu

1-ci rüb

27 Yük

1-ci rüb

28 Yük

1-ci rüb

29 Həm ziyarət, həm ticarət

1-ci rüb

30 Təhminə

1-ci rüb

31 Təhminə

1-ci rüb

32 Yalan

 2-ci rüb

33 Arxada qalmış gələcək

 2-ci rüb

34 Ögey ana

 2-ci rüb

35 Bizim Cəbiş müəllim

 2-ci rüb

36 Sehrli xalat

 2-ci rüb

37 Əhməd hardadır?

 2-ci rüb

38 Güllələnmə təxirə salınır

 2-ci rüb

39 Axırıncı aşırım

 2-ci rüb

40 Ulduz

 2-ci rüb

41 Uşaqlığın son gecəsi

 2-ci rüb

42 Dədə Qorqud

 2-ci rüb

43 Dərviş Parisi partladır

 2-ci rüb

44 Qərib cinlər diyarında

 2-ci rüb

45 Gümüşgöl əfsanəsi

 2-ci rüb

46 Alma almaya bənzər

 2-ci rüb

47 Onu bağışlamaq olarmı?

 2-ci rüb

48 Yenilməz batalyon

 2-ci rüb

49 Nəsimi

 2-ci rüb

50 Yol əhvalatı

 2-ci rüb

51 O olmasın, bu olsun

 2-ci rüb

52 Cin mikrorayonda

 2-ci rüb

53 Arşın mal alan

 2-ci rüb

54 Bəxtiyar

 2-ci rüb

55 Görüş

 2-ci rüb

56 Əzablı yollarla

 2-ci rüb

57 Dağlarda döyüş

 2-ci rüb

58 Böyük dayaq

 2-ci rüb

59 Yuxu

 2-ci rüb

60 Təhminə

 2-ci rüb

61 Həm ziyarət, həm ticarət

 2-ci rüb

62 Həm ziyarət, həm ticarət

 2-ci rüb

63 Yük

 2-ci rüb

64 Qərib cinlər diyarında

01.07.2012

65 O qızı tapın

02.07.2012

66  Gümüş göl əfsanəsi

03.07.2012

67  İstintaq davam edir

 09.07.2012

68  Əhməd haradadır

 10.07.2012

69  Babamın babasının babası

 15.07.2012

70  Alma almaya bənzər

 16.07.2012

71  Arxada qalmış gələcək

 17.07.2012

72  O olmasın bu olsun

 18.07.2012

73  Yol əhvalatı

 05.08.2012

74  Uşaqlığın son gecəsi

 14.08.2012

75  Yuxu

 17.08.2012

76  Onu bağışlamaq olarmı

 18.08.2012

77  Həm ziyarət həm ticarət

 19.08.2012

78  Yük

 20.08.2012

79  Bəxtiyar

 01.09.2012

80  Cin mikrarayonda

 02.09.2012

81  Yeddi oğul istərəm

 03.09.2012

82  Otel otağı

 04.09.2012

83  O qızı tapın

 09.09.2012

84  Güllələnmə taxirə salınır

 10.09.2012

85  Telefonçu qız

 16.09.2012

86  O olmasın bu olsun

 17.09.2012

87  Uşaqlığın son gecəsi

 23.09.2012

88  Dərviş Parisi partladır

 24.09.2012

89  Yuxu

 29.09.2012

90  Onu bağışlamaq olarmı?

 4-cü rüb

91  Bir qalanın sirri

 4-cü rüb

92  Gümüşgöl əfsanəsi

 4-cü rüb

93  Ögey ana

 4-cü rüb

94  Əhməd hardadır?

 4-cü rüb

95  Ögey ana

 4-cü rüb

96  Dağlarda döyüş

 4-cü rüb

97  Ulduz

 4-cü rüb

98  Ulduz

 4-cü rüb

99  O olmasın, bu olsun

 4-cü rüb

100  Ömrün səhifələri

 4-cü rüb

101  Ad günü

 4-cü rüb

102  Gecə qatarında qətl

 4-cü rüb

103  Əhməd hardadır?

 4-cü rüb

104  Qanun naminə

 4-cü rüb

105  Romeo mənim qonşumdur

 4-cü rüb

106  Güllələnmə təxirə salınır

 4-cü rüb

107  Güllələnmə təxirə salınır

 4-cü rüb

108  Telefonçu qız

 4-cü rüb

109  Görüş

 4-cü rüb

110  Dərviş Parisi partladır

 4-cü rüb

111  Babək

 4-cü rüb

112  Sehrli xalat

 4-cü rüb

113  Böyük dayaq

 4-cü rüb

114  Qızıl uçurum

 4-cü rüb

115  Nizami

 4-cü rüb

116  Yuxu

 4-cü rüb

117  Təhminə

 4-cü rüb

118  Yük

 4-cü rüb

119  Yük

 4-cü rüb

 

 

İTV-2013-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1  Yuxu 1-ci rüb
2  Kölgələr sürünür 1-ci rüb
3  Yük 1-ci rüb
4  Ulduz 1-ci rüb
5  Sehrli xalat 1-ci rüb
6  Həm ziyarət həm ticarət 1-ci rüb
7  Nəsimi  1-ci rüb
8  Şərikli çörək  1-ci rüb
9  Babək  1-ci rüb
10  Qərib cinlər diyarında  1-ci rüb
11  Qızmar günəş altında  1-ci rüb
12  Bəxtiyar  1-ci rüb
13  Əzablı yollar  1-ci rüb
14 Kişi sözü  1-ci rüb
15  Görüş  1-ci rüb
16  Dağlarda döyüş  1-ci rüb
17  Telefonçu qız  1-ci rüb
18  Ögey ana  1-ci rüb
19  Cin mikrarayonda 1-ci rüb
20  Otel otağı  1-ci rüb
21  Fəryad  1-ci rüb
22  Axırıncı aşırım  1-ci rüb
23  Onun böyük ürəyi  1-ci rüb
24  O qızı tapın  1-ci rüb
25  Tütək səsi  1-ci rüb
26  Dəli kür  1-ci rüb
27  Dərviş Parisi partladır  1-ci rüb
28  Bəyin oğurlanması  1-ci rüb
29  Əhməd haradadır  1-ci rüb
30  Evlənmək istəyirəm  1-ci rüb
31  Bir qalanın sirri  1-ci rüb
32  Yol əhvalatı  1-ci rüb
33  Biz qayıdacağıq  1-ci rüb
34  Yalan  1-ci rüb
35  Babamızın babasının babası 2-ci rüb
36  Arxada qalmış gələcək  2-ci rüb
37  Fəryad  2-ci rüb
38  Qanlı zəmi  2-ci rüb
39  O qızı tapın  2-ci rüb
40  Onu bağışlamaq olarmı  2-ci rüb
41  Güllələnmə təxirə salınır  2-ci rüb
42  Qərib cinlər diyarında  2-ci rüb
43  Sehrli xalat  2-ci rüb
44  Yol əhvalatı  2-ci rüb
45 Əhməd haradadır?  2-ci rüb
46  Şərikli çörək  2-ci rüb
47  Biz qayıdacağıq  2-ci rüb
48  Bizim Cəbiş müəllim  2-ci rüb
49  Böyük dayaq  2-ci rüb
50  Axırıncı aşırım  2-ci rüb
51  Gün keçdi  2-ci rüb
52  Bir qalanın sirri  2-ci rüb
53  Qaynana  2-ci rüb
54  Dəli Kür  2-ci rüb
55  Bəyin oğurlanması  2-ci rüb
56  Yeddi oğul istərəm  2-ci rüb
57  Asif, Vasif, Ağasif  2-ci rüb
58  Ulduz  2-ci rüb
59  Əzablı yollar  2-ci rüb
60  Yenilməz batalyon  2-ci rüb
61  Xoşbəxtlik arzuları  2-ci rüb
62  Uzaq sahillərdə  2-ci rüb
63  Yük  2-ci rüb
64  Fərhad Bədərbəyli (sənədli)  2-ci rüb
65  Ürəyi ilə  çəkən rəssam (Tahir Salahov)-sənədli  2-ci rüb
66  Bəxt üzüyü  2-ci rüb
67  Görüş  2-ci rüb
68  Skiripkanın sərgüzəştləri  2-ci rüb
69  Sizi dünyalar qədər sevirdim  2-ci rüb
70  Yay günlərinn xəzan yarpaqları  3-cü rüb
71  Ögey ana   3-cü rüb
72  Var olun qızlar   3-cü rüb
73  Arxada qalmış gələcək   3-cü rüb
74  Tütək səsi   3-cü rüb
75  Fəryad   3-cü rüb
76  Arxadan vurulan zərbə   3-cü rüb
77  Pəncərə   3-cü rüb
78  Sehrli xalat   3-cü rüb
79  Küçələrə su səpmişəm   3-cü rüb
80  Bağ mövsümü   3-cü rüb
81  Əzablı yollar   3-cü rüb
82  Arşın mal alan   3-cü rüb
83  Axırıncı aşırım   3-cü rüb
84  Qərib cinlər diyarında   3-cü rüb
85  Bəyin oğurlanması   3-cü rüb
86  Uşaqlığın son gecəsi   3-cü rüb
87  Yeddi oğul istərəm   3-cü rüb
88  Yuxu   3-cü rüb
89  Təhminə   3-cü rüb
90  Narahat adam — sənədli   3-cü rüb
91  Nəğməli ömür   3-cü rüb
92  Yumorun rəngləri-sənədli   3-cü rüb
93  Əsrin fonunda portret — sənədli   3-cü rüb
94  Mən mahnı qoşuram   3-cü rüb
95  Bir qalanın sirri   3-cü rüb
96  O qızı tapın   3-cü rüb
97  Bizim küçənin oğlanları   3-cü rüb
98  Şır evdən getdi   3-cü rüb
99  Mövlanə Cəlaləddin Rumi -sənədli   3-cü rüb
100  İz qala — sənədli   3-cü rüb
101  Maestro Xəyyam Mirzəzadə — sənədli   3-cü rüb
102  Gümüşgöl əfsanəsi   3-cü rüb
103  Yarımçıq qalmış mahnı   3-cü rüb
104  Bizi bağışlayın   3-cü rüb
105 Gümüşü furqon   3-cü rüb
106 Qanlı zəmi   3-cü rüb
107  Böyük dayaq   3-cü rüb
108  Ulduz   3-cü rüb
109  Bizim Cəbiş müəllim   3-cü rüb
110  Ad günü   3-cü rüb
111  Yalan   3-cü rüb
112  Otel otağı   3-cü rüb
113  Əhməd haradadır?   3-cü rüb
114  Cəsur təyyarə (cizgi)   3-cü rüb
115  Siçan və pişik (cizgi)  3-cü rüb
116  Balaca ev (cizgi)   3-cü rüb
117  Mərhəmətin dadı (cizgi)   3-cü rüb
118  Biz qayıdacağıq   3-cü rüb
119  Dərviş Parisi partladır   3-cü rüb
120  Tırtılın arzusu (cizgi)   3-cü rüb
121  Həyat bizi sınayır   3-cü rüb
122  Qanun naminə  01.10.2013
123  Arxada qalmış gələcək  02.10.2013
124  Qanlı zəmi  02.10.2013
125  Böyük dayaq  03.10.2013
126  Qızıl uçurum 03.10.2013
127 Bizim Cəbiş müəllim 05.10.2013
128  Nəsimi  07.10.2013
129  Xoşbəxtlik qayğıları 09.10.2013
130  Bir qalanın sirri  12.10.2013
131  O qızı tapın 12.10.2013
132  Dəli Kür 15.10.2013
133  Arşın mal — alan 15.10.2013
134 Uşaqlığın son gecəsi 15.10.2013
135  Axırıncı aşırım 15.10.2013
136  Yol əhvalatı 16.10.2013
137  O olmasın bu olsun  16.10.2013
138  Bəyin oğurlanması 16.10.2013
139  Gümüşgöl əfsanəsi 16.10.2013
140  Dərviş Parisi partladır 17.10.2013
141  Babamızın babasının babası 18.10.2013
142  Babək 18.10.2013
143  Kölgələr sürünür  21.10.2013
144  Yarımçıq qalmış mahnı 26.10.2013
145  Bağ mövsümü 27.10.2013
146  Qızmar günəş altında 28.10.2013
147  Axırıncı aşırım 29.10.2013
148  Tütək səsi 29.10.2013
149  Sehrli xalat 03.11.2013
150  Bəyin oğurlanması 06.11.2013
 152  Bəxtiyar 06.11.2013
 153  Yuxu 08.11.2013
 154  Babamızın babasının babası 09.11.2013
 155  Azərbaycan motivləri -sənədli  09.11.2013
 156  Böyük dayaq 09.11.2013
 157  Yol əhvalatı 12.11.2013
 158  Var olun qızlar 12.11.2013
 159  Mən ki gözəl deyildim 14.11.2013
 160 Qanlı zəmi 14.11.2013
 161  Dədə Qorqud  17.11.2013
 162  Onun böyük ürəyi 20.11.2013
 163  Təhminə 22.11.2013
 164 O qızı tapın 23.11.2013
 165  Bir qalanın sirri 24.11.2013
 166  Görüş 25.11.2013
 167  Kişi sözü 28.11.2013
 168  Ürəyi ilə çəkən rəssam -sənədli 30.11.2013
 169  Əzablı yollar 01.12.2013
 170  Qara daşlar 03.12.2013
 171  Şərikli çörək 05.12.2013
 172  Telefonçu qız 06.12.2013
 173  Qərib cinlər diyarında 08.12.2013
 174  Böyük dayaq 11.12.2013
 175  Onun böyük ürəyi 12.12.2013
 176  Tütək səsi 12.12.2013
 177  Dədə Qorqud 12.12.2013
 178  Axırıncı aşırım 12.12.2013
 179  Bəxtiyar 14.12.2013
 180  Səma şaidi — sənədli 14.12.2013
 181  Azərbaycan xalçası — sənədli 14.12.2013
 182  Çovqat — sənədli 14.12.2013
 183  Azərbaycan rəngarlığının kraliçası — sənədli 14.12.2013
İTV-2014-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏRKinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Yay gününün xəzan yarpaqları  01.01.2014
 2  Bir qalanın sirri 02.01.2014
 3  Əzablı yollar 03.01.2014
 4  Yuxu  04.01.2014
 5  Ayna (cizgi) 10.01.2014
 6  Təqib (cizgi) 10.01.2014
 7  Balaca çoban (cizgi) 10.01.2014
 8  Talada ev (cizgi) 10.01.2014
 9  Həyat bizi sınayır 11.01.2014
 10  Mən mahnı qoşuram 12.01.2014
 11  Şir evdən getdi 14.01.2014
 12  Yenilməz batalyon 16.01.2014
 13  Dantenin yubileyi 18.01.2014
 14  Şərikli çörək 19.01.2014
 15  Mən ki gözəl deyildim 19.01.2014
 16  Fəryad 20.01.2014
 17  Tütək səsi 20.01.2014
 18  Qanlı zəmi 20.01.2014
 19  Qanun naminə 21.01.2014
20  Arxadan vurulan zərbə 25.01.2014
 21  Abşeron ritmləri 26.01.2014
 22  Qızıl uçurum 28.01.2014
 23  Bizim küçənin oğlanları 02.02.2014
 24  Qəm pəncərəsi 03.02.2014
 25  Bağ mövsümü 07.02.2014
 26  O qızı tapın 17.02.2014
 27 Xeyir və şər (cizgi) 24.02.2014
 28  Dolu 25.02.2014
 29  Qanlı zəmi 26.02.2014
 30  Arxada qalmış gələcək 26.02.2014
 31  Tütək səsi 26.02.2014
 32  Fəryad 26.02.2014
 33  Yol əhvalatı 04.03.2014
 34  Bircəciyim 05.03.2014
 35  Ulduz 09.03.2014
 36  Qaynana 10.03.2014
 37  Narahat adam (sənədli) 12.03.2014
 38  Siçan və pişik (cizgi) 13.03.2014
 39  Pıspısa xanım və siçan (cizgi) 13.03.2014
 40  Dərviş Parisi partladır 17.03.2014
 41  Arşın mal alan 20.03.2014
 42  O olmasın bu olsun 19.03.2014
 43  Dəli Kür 20.03.2014
 44  Bəxt üzüyü 20.03.2014
 45  Alma almaya bənzər 21.03.2014
 46  Qorxma mən səninləyəm 21.03.2014
 47  Babamızın babasının babası 22.03.2014
 48  Bəyin oğurlanması 22.03.2014
 49  Evlənmək istəyirəm 24.03.2014
 50  Yay gününün xəzan yarpaqları 25.03.2014
 51  Dərviş Parisi partladır 26.03.2014
 52  İstintaq davam edir 28.03.2014
 53  Xoşbəxtlik qayğıları 29.03.2014
 54  Bir qalanın sirri 30.03.2014
 55  Babək 30.03.2014
 56  Arxada qalmış gələcək 31.03.2014
 57  Qanlı zəmi 31.03.2014
 58  Axırıncı aşırım 02.04.2014
 59  Tütək səsi 02.04.2014
 60  Nəğməli ömür (sənədli) 03.04.2014
 61  Əzablı yollar 06.04.2014
 62  Bəxtiyar 08.04.2014
 63  Nizami 08.04.2014
 64  Asif, Vasif, Ağasif 13.04.2014
 65  Onun böyük ürəyi 16.04.2014
 66  Mozalan 2 — nömrə 19.04.2014
 67  Qaynana 20.04.2014
 68  Telefonçu qız 21.04.2014
 69  Dantenin yubileyi 24.04.2014
 70  Görüş 28.04.2014
 71  Ən vacib müsahibə 01.05.2014
 72  Qaladan tapılan mücrü 04.05.2014
 73  Mozalan 2 — nömrə 04.05.2014
 74  Var olun qızlar 05.05.2014
 75  Arxada qalmış gələcək 08.05.2014
 76  Fəryad 08.05.2014
 77  Skripkanın sərgüzəştləri 09.05.2014
 78  Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2014
 79  Dədə Qorqud 09.05.2014
 80  Böyük dayaq 10.05.2014
 81  Qanlı zəmi 10.05.2014
 82  Babamızın babasının babası 13.05.2014
 83  Evlənmək istəyirəm 14.05.2014
 84  Küçələrə su səpmişəm 16.05.2014
 85  Mozalan 2-nömrə 17.05.2014
 86 Şərikli çörək 18.05.2014
 87 Cəsur təyyarə (cizgi) 19.05.2014
 88  Gümüşü furqon 21.05.2014
 89  Güllələnmə təxirə salınır 26.05.2014
 90  Yol əhvalatı 27.05.2014
 91  Babək 28.05.2014
 92  Dədə Qorqud 28.05.2014
 93  Yarımçıq qalmış mahnı 30.05.2014
 94  Torpaq, dəniz, od, səma 04.06.2014
 95  Mozalan 2- nömrə 07.06.2014
 96  Bəxt üzüyü 08.06.2014
 97  Siçan və pişik (cizgi) 13.06.2014
 98  Sən o səsi hardan aldın (sənədli) 14.06.2014
 99  Bir qalanın sirri 15.06.2014
 100  Böyük dayaq 15.06.2014
 101  Skripkanın sırgüzəştləri 22.06.2014
 102  Tırtılın arzusu (cizgi) 25.06.2014
 103  Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 26.06.2014
 104  Mərhəmətin dadı (cizgi) 28.06.2014
 105  Kirpi balası və alma (cizgi) 28.06.2014
 106  Kişi sözü 29.06.2014
 107  Dərviş Parisi partladır  01.07.2014
 108  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 02.07.2014
 109  O qızı tapın 02.07.2014
 110  Təhminə 10.07.2014
 111  Böyük dayaq 14.07.2014
 112  Yay günlərinin xəzan yarpaqları 15.07.2014
 113  Köhnə bərə 17.07.2014
 114  Qorxma mən səninləyəm 20.07.2014
 115  Xatirələr sahili 22.07.2014
 116  Ən vacib müsahibə 22.07.2014
 117  Siçan və pişik (cizgi) 23.07.2014
 118  Tütək səsi 23.07.2014
 119  Qanlı zəmi 23.07.2014
 120  Dolu 23.07.2014
 121  Arxada qalmış gələcək 23.07.2014
 122  Babamızın babasının babası 28.07.2014
 123  Azərbaycan mətbəxi (sənədli) 28.07.2014
 124  Ulduz 28.07.2014
 125  Axırıncı aşırım 28.07.2014
 126  Uşaqlığın son gecəsi 31.07.2014
 127  Gümüşgöl əfsanəsi 01.08.2014
 128  Yuxu 01.08.2014
 129  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 02.08.2014
 130  Bağ mövsümü 02.08.2014
 131  Alma almaya bənzər 02.08.2014
 132  Bəyin oğurlanması 02.08.2014
 133  Arşın mal alan 02.08.2014
 134  Yeddi oğul istərəm 02.08.2014
 135  Xeyir və şər (cizgi) 07.08.2014
 136  Cəsur təyyarə (cizgi) 07.08.2014
 137  Üzeyir ömrü 07.08.2014
 138  İstintaq davam edir 09.08.2014
 139  Şah və xidmətçi (cizgi) 11.08.2014
 140  Tırtılın arzusu (cizgi0 11.08.2014
 141  Uzaq sahillərdə 11.08.2014
 142  Axırıncı aşırım 12.08.2014
 143  Yarımçıq qalmış mahnı 16.08.2014
 144  Dağlarda döyüş 18.08.2014
 145  Gümüşgöl əfsanəsi 22.08.2014
 146  Fəryad 23.08.2014
147  Qara gölün cəngavərləri 24.08.2014
 148  Arxadan vurulan zərbə 25.08.2014
 149  Bəxtiyar 26.08.2014
 150  Bir qalanın sirri 28.08.2014
 151  Babamızın babasının babası 29.08.2014
 152  Bizim küçənin oğlanları 29.08.2014
 153  Bəyin oğurlanması 29.08.2014
 154  Evlənmək istəyirəm 30.08.2014
 155  Ögey ana 31.08.2014
 156  Arxada qalmış gələcək 31.08.2014
 157  Ulduz 04.09.2014
 158  Gümüşü furqon 06.09.2014
 159  Bizi bağışlayın 14.09.2014
 160  Yay günlərinin xəzan yarpaqları 15.09.2014
 161  Qaladan tapılan mücrü 16.09.2014
 162  Mən mahnı qoşuram 18.09.2014
 163  Arşın mal alan 18.09.2014
 164  Möcüzələr adası 20.09.2014
 165  Gün keçdi 26.09.2014
 166  Qərib cinlər diyarında 28.09.2014
 167  Dosta məktub (sənədli) 29.09.2014
 168  Qanun naminə 30.09.2014
 169 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 02.10.2014
 170  Azərbaycan mətbəxi (sənədli) 04.10.2014
 171  Özüm və özüm haqqında (sənədli) 05.10.2014
 172 Sən o səsi hardan aldın? 24.10.2014
173 Mərhəmətin dadı (cizgi) 4 — cü rüb
 174  Cavid ömrü 24.10.2014
 175  Mozalan 25.10.2014
 176  Nəğməli ömür v(sənədli) 07.11.2014
 177  Mozalan 15.11.2014
 178 Xeyir və şər (cizgi) 4 — cü rüb
 179  Mozalan 22.11.2014
 180  Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası (sənədli) 24.11.2014
 181  Səma şairi Hüseyn Cavid (sənədli) 04.12.2014
182 Talada ev (cizgi) 4 — cü rüb
 183  Mozalan 06.12.2014
 184  Mozalan 09.12.2014
 185  Dostuma məktub (sənədli) 11.12.2014
 186  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 12.12.2014
 187 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 4 — cü rüb
 188  Mozalan 13.12.2014
 189  Bircəciyim 11.11.2014
 190 Balaca çoban (cizgi) 4 — cü rüb
 191  Onun böyük ürəyi 12.12.2014
 192  Tütək səsi 12.12.2014
 193  Cəsur təyyarə (cizgi)  4 — cü rüb
 194  Kitabi Dədə Qorqud (cizgi)  4 — cü rüb
 195  Tırtılın arzusu (cizgi)  4 — cü rüb
 196  Təqib (cizgi)  4 — cü rüb
İTV-2015-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Babamızın babasının babası 02.01.2015
2 Qaynana 02.01.2015
3 Bəyin oğurlanması 02.01.2015
4 Qorxma mən səninləyəm 02.01.2015
5 Qaladan tapılan mücrü 03.01.2015
6 Kişi sözü 14.01.2015
7 Asif, Vasif, Ağasif 17.01.2015
8 Arxadan vurulan zərbə 17.01.2015
9 Əhməd haradadır? 18.01.2015
10 Habil və Qabil (cizgi) 19.01.2015
11 Şərikli çörək 19.01.2015
12 Arxada qalmış gələcək 20.01.2015
13 Skripkanın sərgüzəşti 20.01.2015
14 Mən ki gözəl deyildim 20.01.2015
15 Tütək səsi 20.01.2015
16 Fəryad 20.01.2015
17 Uşaqlığın son gecəsi 25.01.2015
18 Avqust gələndə 31.01.2015
19 Alma almaya bənzər 01.02.2015
20 Yuxu 08.02.2015
21 Əmək və qızılgül 10.02.2015
22 Görüş 14.02.2015
23 Ulduz 16.02.2015
24  Mozalan 21.02.2015
25 Qəzəlxan 19.02.2015
26 Arxada qalmış gələcək 25.02.2015
27 Tütək səsi 26.02.2015
28 Ağ atlı oğlan 26.02.2015
29 Dolu 26.02.2015
30 Küçələrə su səpmişəm 01.03.2015
31 Sən niyə susursan? 04.03.2015
32 Mateo Falkone 04.03.2015
 33 Qaynana 08.03.2015
34 Babamızın babasının babası 11.03.2015
35  Mozalan 14.03.2015
36 Yol əhvalatı 19.03.2015
37 Arşın mal alan 20.03.2015
38 Evlənmək istəyirəm 20.03.2015
39  O olmasın bu olsun 20.03.2015
40 Bəxtiyar 21.03.2015
41 Əhməd haradadır?  21.03.2015
42 Dəli Kür 22.03.2015
43 Qorxma mən səninləyəm 22.03.2015
44 Kişi sözü  24.03.2015
45 Mən mahnı qoşuram 25.03.2015
46 Üzeyr ömrü 25.03.2015
47 Tıq tıq xanım (cizgi) 26.03.2015
48 Dərviş Prisi partladır? 27.03.2015
49 Köhnə bərə 27.03.2015
50 İstintaq davam edir 28.03.2015
51 Ögey ana 29.03.2015
52 Arxada qalmış gələcək 31.03.2015
53 Qanlı zəmi 31.03.2015
54 Dədə Qorqud 31.03.2015
55  Mən ki gözəl deyildim 31.03.2015
 56 Mozalan 02.04.2015
 57  Fəryad 02.04.2015
 58 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 02.04.2015
 59 Cavanşir (cizgi) 02.04.2015
 60 Arzular…arzular 02.04.2015
 61  Tütək səsi  03.04.2015
 62  Həyat bizi sınayır 03.04.2015
 63 Xeyir və şər (cizgi) 05.04.2015
 64  O qızı tapın 06.04.2015
 65 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 08.04.2015
 66  Qərib cinlər diyarında 08.04.2015
 67 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 12.04.2015
 68  Mən mahnı bəstələyirəm 15.04.2015
 69  Həyat bizi sınayır 17.04.2015
 70 Siçan və pişik (cizgi) 18.05.2015
 71  Yuxu 20.04.2015
 72 Şah və xidmətçi (cizgi) 21.04.2015
 73  Torpaq, dəniz, od, səma 24.04.2015
 74  Mozalan 25.04.2015
 75  Bir ailə 26.04.2015
 76  Nizami 28.04.2015
 77  Liftçi qız 02.05.2015
 78  Axırıncı deyanacaq 03.05.2015
 79 Parisdən gələn məktublar (sənədli) 04.05.2015
 80 Medo Hollandiyadadır (sənədli) 05.05.2015
 81 Xəzərdən dünyaya (sənədli) 06.05.2015
 82 Təxəllüsü Mixaylo (sənədli) 07.05.2015
 83 Şərikli çörək 08.05.2015
 84  Axırıncı aşırım 08.05.2015
 85  Skripkanın sərgüzəştləri 08.05.2015
 86 Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2015
 87  Uzaq sahillərdə 09.05.2015
 88 Kiatbi Dədə Qorqud (cizgi) 10.05.2015
 89  Böyük dayaq 10.05.2015
 90 Nəğməli ömür (sənədli) 12.05.2015
 91  Mozalan 12.05.2015
 92  Bizim Cəbiş müəllim 13.05.2015
 93  Küçələrə su səpmişəm 17.05.2015
 94  Dolu 18.05.2015
 95 Sən o səsi hardan aldın? 18.05.2015
 96  Mozalan 19.05.2015
 97 Azərbaycan xalçası (sənədli) 20.05.2015
 98  Əzablı yollar 23.05.2015
 99 Mozalan 29.05.2015
 100  Sehrli xalat 30.05.2015
 101  Onu bağışlamaq olarmı? 31.05.2015
 102  Qərib cinlər diyarında 03.06.2015
 103  Yarımçıq qalmış mahnı 04.06.2015
 104  Yol əhvalatı 06.06.2015
 105  Bəxt üzüyü 07.06.2015
 106  Asif, Vasif, Ağasif 10.06.2015
 107  Bir qalanın sirri 13.06.2015
 108 Bağ mövsümü 14.06.2015
 109  Böyük dayaq 15.06.2015
 110  Nizami 15.06.2015
 111  Tütək səsi 17.06.2015
 112  Arzularını çəkən rəssam (sənədli) 17.06.2015
 113 Cəsur təyyarə (cizgi) 18.06.2015
 114  Azərbaycan xalçası (sənədli)  19.06.2015
 115  Gümüşü furqon  06.07.2015
 116  Bağ mövsümü  08.07.2015
 117  Otel otağı  11.07.2015
 118  Xoşbəxtlik qayğıları  12.07.2015
 119  Bağ mövsümü  15.07.2015
 120  Qorxma mən səninləyəm  16.07.2015
 121  Mozalan  16.07.2015
 122  Böyük dayaq  17.07.2015
 123  Ulduz  18.07.2015
 124  Arşın mal alan  18.07.2015
 125  Ulduz  18.07.2015
 126  O olmasın bu olsun  18.07.2015
 127  Var olun qızlar  19.07.2015
 128 Mozalan 21.07.2015
 129  Ən vacib müsahibə  22.07.2015
 130  Arxada qalmış gələcək  23.07.2015
 131  Azərbaycanlı Yuri (sənədli)  23.07.2015
 132  Haqqa söykənən həyat  23.07.2015
 133  Şir evdən getdi  26.07.2015
 134  Axırıncı aşırım  01.08.2015
 135  Mozalan  01.08.2015
 136  Bəyin oğurlanması  02.08.2015
 137  Anlamaq istəyirəm  02.08.2015
 138  Alma almaya bənzər  02.08.2015
 139  Təhminə  02.08.2015
 140  Mozalan  07.12.2015
 141  Küçələrə su səpmişəm  09.08.2015
 142  Yay gününün xəzan yarpaqları  10.08.2015
 143  Gümüşgöl əfsanəsi  12.08.2015
 144  Mozalan  12.08.2015
 145  Bəxt üzüyü  17.08.2015
 146  Mozalan  18.08.2015
 147  Dədə Qorqud  23.08.2015
 148  Qanlı zəmi  23.08.2015
 149  Bəxtiyar  29.08.2015
 150  Bizim küçənin oğlanları  29.08.2015
 151  Bəyin oğurlanması  29.08.2015
 152  Tütək səsi  31.08.2015
 153  Şərikli çörək  31.08.2015
 154  Arxada qalmış gələcək  31.08.2015
 155  Basat və Təpəgöz (cizgi)  31.08.2015
 156  Yol əhvalatı  05.09.2015
 157  Arzularını çəkən rəssam (sənədli)  15.09.2015
 158  Sən o səsi hardan aldın (sənədli)  18.09.2015
 159  Mən mahnı qoşuram  18.09.2015
 160  Üzeyir ömrü  18.09.2015
 161  Var olun qızlar  19.09.2015
 162  İnsan məskən salır  20.09.2015
 163  Əzablı yollar  24.09.2015
 164  Əmək və qızılgül  25.09.2015
 165  Şir evdən getdi  27.09.2015
 166  Azərbaycan xalçası (sənədli)  27.09.2015
 167  Qanun naminə  01.10.2015
 168  Dolu  02.10.2015
 169  Qəzəlxan  04.10.2015
 170  Nəğməli ömür (sənədli)  04.10.2015
 171  Maestro, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə (sənədli)  05.10.2015
 172  Yay gününün xəzan yarpaqları  05.10.2015
 173  Kişi sözü  09.10.2015
 174  Mozalan  17.10.2015
 175  Qanlı zəmi  18.10.2015
 176  O qızı tapın  18.10.2015
 177  Babək  18.10.2015
 178  Mozalan  21.10.2015
 179  Xoşbəxtlik qayğıları  23.10.2015
 180  Mozalan  23.10.2015
 181  Skripkanın sərgüzəştləri  29.10.2015
 182  Mən ki, gözəl deyildim  29.10.2015
 183  Qaladan tapılan mücrü  06.11.2015
 184  Bəxtiyar  06.11.2015
 185  Babək  09.11.2015
 186  Anlamaq istəyirəm  15.11.2015
 187  Uzaq sahillərdə  16.11.2015
 188  Qanlı zəmi  17.11.2015
 189  Təhminə  22.11.2015
 190  Mozalan  24.11.2015
 191  Təhminə  22.12.2015
 192  Tütək səsi  12.12.2015
 193  Böyük dayaq  12.12.2015
 194  Bir qalanın sirri  13.12.2015
 195  Qara daşlar  14.12.2015
 196  İnsan məskən salır  15.12.2015
 197  Əsil dost  16.12.2015
 198  Dolu  17.12.2015
 199  Qızıl qaz  21.12.2015
 200  Uzaq sahillərdə  22.12.2015
 201  Bizim küçənin oğlanları  29.12.2016
 202  Keçən ilin son gecesi  30.12.2016
İTV-2016-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Bəyin oğurlanması 01.01.2016
 2  Qorxma mən səninləyəm 02.01.2016
 3 Mateo Falkone 04.01.2016
 4  Güllələnmə təxirə salınır 08.01.2016
 5  Mozalan 10.01.2016
 6 İstambul reysi 11.01.2016
 7  Gümüşgöl əfsanəsi 18.01.2016
 8  Tütək səsi 20.01.2016
 9  Fəryad 20.01.2016
 10 Bir qalanın sirri 01.02.2016
 11  Mozalan 02.02.2016
 12  Görüş 07.02.2016
 13  Nəsimi 09.02.2016
 14  Dantenin yubileyi 11.02.2016
 15  Qaladan tapılan mücrü 17.02.2016
 16 Cəsur təyyarə (cizgi) 22.02.2016
 17  Ulduz 23.02.2016
 18  Bəxtiyar 23.02.2016
 19  Qanlı zəmi 25.02.2016
 20 Şah və xidmətçi (cizgi) 25.02.2016
 21 Humayın yuxusu (cizgi) 25.02.2016
 22  Arxada qalmış gələcək 26.02.2016
 23  Tütək səsi 26.02.2016
 24  Dolu 26.02.2016
 25 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 27.02.2016
 26 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 27.02.2016
 27  Bəyin oğurlanması 01.03.2016
 28  Mən mahnı qoşuram 08.03.2016
 29 Yol əhvalatı 08.03.2016
 30  Xoşbəxtlik qayğıları 08.03.2016
 31 Mozalan 09.03.2016
 32  Qaynana 10.03.2016
 33  Əzablı yollar 12.03.2016
 34  Əhməd haradadır? 15.03.2016
 35  Yuxu 15.03.2016
 36  Evlənmək istəyirəm 15.03.2016
 37  Asif, Vasif, Ağasif 16.03.2016
 38  Küçələrə su səpmişəm 17.03.2016
 39  Dəli Kür 20.03.2016
 40  Dərviş Parisi partladır 20.03.2016
 41  Qorxma mən səninləyəm 20.03.2016
 42  Babamızın babasının babası 21.03.2016
 43  O olmasın bu olsun 21.03.2016
 44  Şir evdən getdi 22.03.2016
 45  Alma almaya bənzər 22.03.2016
 46  Kişi sözü 22.03.2016
 47 Üzeyir ömrü 23.03.2016
 48  Mən mahnı qoşuram 24.03.2016
 49  Bəxt üzüyü 27.03.2016
 50  İstintaq davam edir 28.03.2016
 51  Arxada qalmış gələcək  02.04.2016
 52  Dolu 04.04.2016
 53  Qızıl qaz 10.04.2016
 54  Sübhdən başlanan həyat (sənədli) 11.04.2016
 55  Ögey ana 12.04.2016
 56  Mozalan 23.04.2016
 57  Mozalan 27.04.2016
 58  Qartal qamətli qəhrəman (sənədli) 02.05.2016
 59  Rənglərin səsi (səndəli) 05.05.2016
 60  Mozalan 04.04.2016
 61  Dostuma məktub 08.05.2016
 62  Mən ki gözəl deyildim 08.05.2016
 63  Skripkanın sərgüzəştləri  09.05.2016
 64  Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 10.05.2016
 65  Dədə Qorqud 10.05.2016
 66  Böyük dayaq 10.05.2016
 67  Skripkanın sərgüzəştləri 18.05.2016
 68  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 18.05.2016
 69  Qanlı zəmi 18.05.2016
 70  Mozalan  21.05.2016
 71  Qızıl qaz  22.05.2016
 72  Babək  28.05.2016
 73  Əzablı yollar  29.05.2016
 74  Bir qalanın sirri 01.06.2016
 75  Güllələnmə təxirə salınır 04.06.2016
 76  Mozalan 08.06.2016
 77  Alma almaya bənzər 12.06.2016
 78  Dədə Qorqud 15.06.2016
 79  Uzaq sahillərdə 22.06.2016
 80  Ağ atlı oğlan 26.06.2016
 81  Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 26.06.2016
 82  Əzablı yollar  29.05.2016
 83  Bir qalanın sirri 01.06.2016
 84  Güllələnmə təxirə salınır 04.06.2016
 85  Mozalan 08.06.2016
 86  Alma almaya bənzər 12.06.2016
 87  Dədə Qorqud 15.06.2016
 88  Uzaq sahillərdə 22.06.2016
 89  Ağ atlı oğlan 26.06.2016
 90  Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 26.06.2016
 91  Şir evdən getdi  28.06.2016
 92  O qızı tapın  02.07.2016
 93  Nizami 06.07.2016
 94  Yol əhvalatı  07.07.2016
 95  Qaladan taılan mücrü 07.07.2016
 96  Arşın mal alan  07.07.2016
 97  Mozalan 09.07.2016
 98  Təhminə 11.07.2016
99  Gümüşü furqon 13.07.2016
 100  Tərpaq, dəniz, od, səma 14.07.2016
 101  Böyük dayaq 14.07.2016
 102  Yay gününün xəzan yarpaqları 18.07.2016
 103  Mozalan 20.07.2016
 104  Ən vacib müsahibə 22.07.2016
 105  Dolu 23.07.2016
 106  Qartal qamətli qəhrəman (sənədli) 23.07.2016
 107  Azərbaycan xalçası (sənədli) 27.07.2016
 108 Yol əhvalatı 02.08.2016
 109  Avqust gələndə 02.08.2016
 110  Gün keçdi  02.08.2016
 111  Bəxtiyar 02.08.2016
 112  Qanlı zəmi 23.08.2016
 113  Arşın mal alan 26.08.2016
 114  Qızıl qaz 28.08.2016
 115  Kişi sözü 29.08.2016
 116  Bəyin oğurlanması 29.08.2016
 117  Mozalan 09.09.2016
118  Bəxtiyar 11.09.2016
 119  Yol əhvalatı 12.09.2016
 120  Ulduz 12.09.2016
 121  Yay gününün xəzan yarpaqları 13.09.2016
 122  Bəxtiyar 13.09.2016
 123  Ögey ana 15.09.2016
 124  Nizami 18.09.2016
 125  Mən mahnı qoşuram 18.09.2016
 126  O olmasın bu olsun 18.09.2016
 127  İstanbul reysi 22.09.2016
 128  Xoşbəxtlik qayğıları 24.09.2016
 129  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 27.09.2016
 130  Üzeyir ömrü 26.09.2016
 131  Mozalan 29.09.2016
 132  Qanun naminə 01.10.2016
133  Qəzəlxan 02.10.2016
134  Ovsunçu 09.10.2016
 135  Çölçü 15.10.2016
 136  Qanlı zəmi 18.10.2016
 137  Azərbaycan mətbəxi (sənədli) 20.10.2016
 138  Liftçi qız 23.10.2016
 139  Cavid ömrü 24.10.2016
 140  Küçələrə su səpmişəm 01.11.2016
 141  Şir evdən getdi 06.11.2016
 142  Ən vacib müsahibə 06.11.2016
 143  Azəbaycan xalçası (sənədli) 09.11.2016
 144  Qaladan tapılan mücrü 17.11.2016
 145  Otel otağı 22.11.2016
 146  Mozalan 30.11.2016
 147  Qaraca qız 04.12.2016
 148  Dədə Qorqud 14.12.2016
 149  Tütək səsi 12.12.2016
 150  Nizami 12.12.2016
 151  Böyük dayaq 12.12.2016
 152  Bəxtiyar  24.12.2016
İTV-2017-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2017-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Qaynana  02.01.2017
2 Bəyin oğurlanması 04.01.2017
3 Mən ki, gözəl deyildim 19.01.2017
4 Alma almaya bənzər 05.02.2017
5 Köhnə bərə 17.02.2017
6 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 18.02.2017
7 Tural və Zəri (cizgi) 20.02.2017
8 Şah və xidmətçi (cizgi) 20.02.2017
9 Tütək səsi 26.02.2017
10 Basat və Təpəgöz (cizgi) 28.02.2017
11 Sən niyə susursan? 01.03.2017
12 Basat və Təpəgöz (cizgi) 01.03.2017
13 Cavanşir (cizgi) 02.03.2017
14 Cəsur təyyarə (cizgi) 02.03.2017
15 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 02.03.2017
16 Anlamaq istəyirəm 05.03.2017
17 Qaynana 08.03.2017
18 Ulduz 20.03.2017
 19 Bəyin oğurlanması 20.03.2017
20 Arşın mal alan 20.03.2017
21 Bir qalanın sirri 20.03.2017
22 Alma almaya bənzər 21.03.2017
23 Dəli Kür 21.03.2017
24 Üzeyir ömrü 21.03.2017
25 Mozalan 22.03.2017
26 O olmasın, bu olsun 22.03.2017
 27  Qorxma mən səninləyəm 22.03.2017
28 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 31.03.2017
 29 Xeyir və şər (cizgi) 31.03.2017
 30  Fəryad 04.04.2017
 31  Liftçi qız  16.04.2017
 32 Yalançı çoban (cizgi) 24.04.2017
 33 Qanlı zəmi 24.04.2017
 34 Tıq tıq xanım (cizgi) 24.04.2017
 35 Basat və Təpəgöz (cizgi) 08.05.2017
 36 Unudulmuş qəhrəman (sənədli) 09.05.2017
 37 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 10.05.2017
 38 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim  09.05.2017
 39  Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər (cizgi) 13.05.2017
 40 Gəlin birgə öyrənək rənglər (cizgi) 13.05.2017
 41  Dədə Qorqud 10.05.2017
 42  Yeddi gözəl 21.05.2017
43 Arşın mal alan 14.05.2017
 44 Şir evdən getdi 14.05.2017
45 Mən mahnı qoşuram 16.05.2017
46 Arxada qalmış gələcək 18.05.2017
47 Lovğa fil balası (cizgi) 18.05.2017
48 Arşın mal alan 22.05.2017
49 Bircəciyim 24.05.2017
50 Mərhəmətin dadı (cizgi) 24.05.2017
51 Çətin məsələ 28.05.2017
52 Cəsur təyyarə 28.05.2017
53 Balaca ev (cizgi) 28.05.2017
 54  Böyük dayaq 28.05.2017
55 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 29.05.2017
56 Tural və Zəri (cizgi) 29.05.2017
57 Təqib (cizgi) 29.05.2017
58 Yay gününün xəzan yarpaqları 29.05.2017
 59  Bir qalanın sirri 29.05.2017
60  Kişi sözü 29.06.2017
 61  Küçələrə su səpmişəm  04.06.2017
 62  Dərviş Parisi partladır 11.06.2017
63  Nizami 15.06.2017
 64  Dədə Qorqud 15.06.2017
 65  Qaladan tapılan mücrü 20.06.2017
 66  Uzaq sahillərdə 22.06.2017
 67  Yol əhvalatı 26.06.2017
68 Qədim Azərbaycan abidələri (sənədli) 26.06.2017
 69  Alma almaya bənzər 27.06.2017
 70  Qorxma mən səninləyəm 27.06.2017
 71  Bəyin oğurlanması  28.06.2017
72  Arşın mal alan 28.06.2017
 73  Arxadan vurulan zərbə 02.07.2017
 74  Qaladan tapılan mücrü 03.07.2017
 75  Qızıl qaz 08.07.2017
 76  Kitabi Dədə Qorqud (cizgi) 10.07.2017
 78  Cəsur təyyarə (cizgi) 10.07.2017
 79  Tütək səsi 11.07.2017
 80  Böyük dayaq 14.07.2017
 81  Kölgələr sürünür 16.07.2017
 82  Heykəllərdə yaşayan ömür (sənədli) 18.07.2017
 83  Çölçü 20.07.2017
 84  Ən vacib müsahibə 22.07.2017
 85  Ağ atlı oğlan 23.07.2017
 86  Dolu 23.07.2017
 87  Xoşbəxtlik qayğıları 27.07.2017
 88  Bağ mövsümü 30.07.2017
 89  Güllələnmə təxirə salınır 01.08.2017
 90  Avqust gələndə 02.08.2017
 91  Ögey ana 02.08.2017
 92  Şəhzadə və qara qızıl (cizgi) 02.08.2017
 93  Mozalan k/j 02.08.2017
 94  Tırtılın arzusu (cizgi) 02.08.2017
 95  Təhminə 02.08.2017
 96  Qədim yurdun daş kitabəsi (sənədli) 03.08.2017
 97  Qədim yurdun daş kitabəsi (sənədli)  04.08.2017
 98  Gümüşgöl əfsanəsi 07.08.2017
 99  Babamızın babasının babası 13.08.2017
 100  Yarımçıq qalmış mahnı 16.08.2017
 101  Üzeyir ömrü 20.08.2017
 102  Qanlı zəmi 23.08.2017
 103  Azərbaycan xalçaları (sənədli) 26.08.2017
 104  Köhnə saat (cizgi) 29.08.2017
 105  Balaca ev (cizgi) 29.08.2017
 106  Bağ mövsümü 29.08.2017
 107 Bəyin oğurlanması 29.08.2017
 108  Arxada qalmış gələcək 29.08.2017
 109   Güllələnmə təxirə salınır  01.09.2017
 110  Azərbaycan mətbəxi (sənədli)  01.09.2017
 111  Siçan və pişik (cizgi) 02.09.2017
112 Azərbaycan mətbəxi (sənədli) 02.09.2017
113 Evlənmək istəyirəm 03.09.2017
114 Arşın mal alan 04.09.2017
115 Ən güclü kimdir? (cizgi) 04.09.2017
116 Kişi sözü 10.09.2017
117 Dantenin yubileyi 11.09.2017
118 Balaca ev (cizgi) 11.09.2017
119 İlbizin evi (cizgi) 11.09.2017
120 Gəlin birgə öyrənək (cizgi) 15.09.2017
121 Gəlin birgə öyrənək (cizgi) 18.09.2017
122 İz qala (sənədli) 18.09.2017
123 Möcüzələr adası 20.09.2017
124 Uşaqlığın son gecəsi 24.09.2017
125 Qəzəlxan 30.09.2017
 126  Ağ atlı oğlan 02.10.2017
 127  Nəğməli ömür (sənədli) 04.10.2017
 128  Özüm və zaman haqqında (sənədli) 05.10.2017
 129  Özüm və zaman haqqında (sənədli) 08.10.2017
 130  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 14.10.2017
 131  Qaynana 15.10.2017
 132  İnsan məskən salır 18.10.2017
 133  Babək 18.10.2017
 134  Mozalan k\j 21.10.2017
 135  Əsl dost 22.10.2017
 136  Səma şairi Hüseyn Cavid (sənədli) 24.10.2017
 137  İncəsənətin qüvvəti (sənədli) 25.10.2017
 138  Küçələrə su səpmişəm 01.11.2017
 139  Yol əhvalatı 05.11.2017
 140  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 09.11.2017
 141  Cavanşir (cizgi) 09.11.2017
 142  Ən vacib müsahibə 09.11.2017
 143  Kimi daha çox sevirik? 19.11.2017
 144  Sən niyə susursan? 22.11.2017
 145  Kirpi balası və alma (cizgi) 25.11.2017
 146  Arvadım mənim, uşaqlaım mənim 26.11.2017
 147  Mən ki, gözəl deyildim 29.11.2017
 148  Qız qalası əfsanəsi( cizgi) 29.11.2017
 149  Ümid (cizgi) 29.11.2017
 150  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 29.11.2017
 151  Cəsur təyyarə (cizgi) 29.11.2017
 152  Cavanşir (cizgi) 29.11.2017
 153  Mozalan k\j 18.11.2017
 154  İlbizin evi (cizgi) 25.11.2017
 155  Ümid (cizgi) 09.12.2017
 156  İlbizin evi (cizgi) 11.12.2017
 157  Tütək səsi 11.12.2017
 158  Babək 12.12.2017
 159  Böyük dayaq 12.12.2017
 160  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 12.12.2017
 161  Kirpi balası və alma (cizgi) 16.12.2017
 162  İlbizin evi (cizgi) 16.12.2017
 163  İncəsənətin qüvvəti (sənədli) 21.12.2017
 164  Tırtılın arzusu (sənədli) 22.12.2017
 165  Humayın yuxusu (cizgi) 23.12.2017
 166  Qız qalası əfsanəsi 24.12.2017
 167  Bəyin oğurlanması 31.12.2017
İTV-2018-ci il

  «İTV» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

 

Kinofilmlərin adı

 

Nümayiş olunan tarix

 1  Qorxma mən səninləyəm 05.01.2018
 2  Abşeron ritmləri 07.01.2018
 3 Liftçi qız 13.01.2018
 4  Kişi sözü 14.01.2018
 5  İstanbul reysi 18.01.2018
 6  Arxada qalmış gələcək 20.01.2018
 7  Kölgələr sürünür 21.01.2018
 8  Mərhəmətin dadı (cizgi) 02.02.2018
 9  Günlərin bir günündə (cizgi) 03.02.2018
 10  Qızıl (cizgi) 13.02.2018
 11  Talada ev (cizgi)  16.02.2018
 12  Mərhəmətin dadı (cizgi) 21.02.2018
 13  Tırtılın arzusu (cizgi) 21.02.2018
 14  Ümüd (cizgi) 25.02.2018
 15  Xeyir və şər (cizgi) 25.02.2018
 16  Müharibə uşaqları (sənədli) 26.02.2018
 17  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 27.02.2018
 18  Toral və Zəri (cizgi) 27.02.2018
 19  Cəsur təyyarə (cizgi)  03.03.2018
 20  Cavanşir (cizgi) 03.03.2018
 21  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 04.03.2018
 22  Xeyir və şər (cizgi) 04.03.2018
 23  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 08.03.2018
 24  Dantenin yubiıeyi 12.03.2018
 25  Gün keçdi 13.03.2018
 26  Mozalan k\j 20.03.2018
 27  Arşın mal alan 20.03.2018
 28  Qorxma mən səninləyəm  21.03.2018
 29  O olmasın bu olsun 22.03.2018
 30  Alma almaya bənzər 24.03.2018
 31  İlbizin evi (cizgi)  28.03.2018
 32  Cavanşir (cizgi)  02.04.2018
 33  Toral və Zəri (cizgi)  10.04.2018
 34  Üzeyir ömrü  11.04.2018
 35  Tar (sənədli)  12.04.2018
 36  Humayın yuxusu (cizgi)  16.04.2018
 37  Bir ailə  26.04.2018
 38  Cəsur təyyarə (cizgi)  03.05.2018
 39  Kitabi Dədə Qorqud (cizgi)  09.05.2018
 40  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  18.05.2018
 41  Cavanşir (cizgi)  18.05.2018
 42  Kitabi Dədə Qorqud (cizgi)  18.05.2018
 43  Şah və xidmətçi (cizgi)  18.05.2018
 44  Humayın yuxusu (cizgi)  22.05.2018
 45  Siçan və pişik (cizgi)  25.05.2018
 46  Babək  28.05.2018
 47  Azərbaycan xalçaları (sənədli)  29.05.2018
 48  Nuş olsun (cizgi)  31.05.2018
 49  Nuş olsun (cizgi)  07.06.2018
 50  Şah və xidmətçi (cizgi)  08.06.2018
 51  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  10.06.2018
 52  Böyük dayaq  15.06.2018
 53  Bəyin oğurlanması  17.06.2018
 54  Yol əhvalatı  18.06.2018
 55  Alma almaya bənzər  19.06.2018
 56  Cavanşir (cizgi)  26.06.2018
 57  Mən sizi dünyalar qədər seirdim  26.02.2018
 58  Arxadan vurulan zərbə  02.07.2018
 59  Tütək səsi  11.07.2018
 60  Mən ki, gözəl deyildim  11.07.2018
 61  Heykəllərdə yaşayan ömür (sənədli)  18.07.2018
 62  Qəlblərdə yaşayan ömür (sənədli)  20.07.2018
 63  Balaca ev (cizgi)  22.07.2018
 64  Ən vacib müsahibə  22.07.2018
 65  Üzeyir ömrü  22.07.2018
 66  Dolu  23.07.2018
 67  Nəğməli ömür  26.07.2018
 68  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  26.07.2018
 69  Mozalan  28.07.2018
70  Güllələnmə təxirə salınır  01.08.2018
 71  Avqust gələndə  02.08.2018
 72  Kitabi Dədə Qorqud (cizgi)  02.08.2018
 73  Uşaqlığın son gecəsi  02.08.2018
 74  Arşın mal alan  02.08.2018
 75  Təhminə  02.08.2018
 76  Mozalan  04.08.2018
 77  Evlənmək istəyirəm  14.08.2018
 78  Bəxt üzüyü  15.08.2018
 79  Ögey ana  16.08.2018
 80  Alma almaya bənzər  17.08.2018
 81  Dağlarda döyüş  18.08.2018
 82  Şirbalanın məhəbbəti  20.08.2018
 83  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  20.08.2018
 84  Rast Niyazi (sənədli)  20.08.2018
 85  Yol əhvalatı  21.08.2018
 85  Əhməd haradadır?  22.08.2018
 86  Ulduz  22.08.2018
 87  Qaynana  22.08.2018
 88  Arşın mal alan  22.08.2018
 89  Qorxma mən səninləyəm  23.08.2018
 90  Şərikli çörək  23.08.2018
 91  Sizi dünyalar qədər sevirdim  23.08.2018
 92  Mən ki, gözəl deyildim  23.08.2018
 93  Dədə Qorqud  23.08.2018
 94  Gün keçdi  24.08.2018
 95  Bir qalanın sirri  25.08.2018
 96  Dad sonrası dad (sənədli)  25.08.2018
 97  Görüş  27.08.2018
 98  Babamızın babasının babası  28.08.2018
 99  Ən vacib müsahibə  29.08.2018
 100  Bəyin oğurlanması  29.08.2018
 101  Bəxtiyar  29.08.2018
 102  Dərviş Parisi partladır  30.08.2018
 103  Yeddi oğul istərəm  31.08.2018
 104  Tütək səsi  31.08.2018
 105  Qanlı zəmi  31.08.2018
 106  Sehrli xalat  04.09.2018
 107  Yuxu  05.09.2018
 108  Xoşbəxtlik qayğıları  06.09.2018
 109  Mən mahnı qoşuram  07.09.2018
 110  Kişi sözü  10.09.2018
 111  Qanun naminə  11.09.2018
 112  Telefonçu qız  12.09.2018
 113  Məhəbbətim mənim, kədərim mənim  13.09.2018
 114  Gəlin birgə öyrənək (cizgi)  14.09.2018
 115  Sən niyə susursan?  14.09.2018
 116  Mozalan  15.09.2018
 117  Bizim Cəbiş müəllim  15.09.2018
 118  Arşın mal alan  18.09.2018
 119  O olmasın, bu olsun  18.09.2018
 120  Gəlin birgə öyrənək (cizgi)  18.09.2018
 121  Möcüzələr adası  20.09.2018
 122  Cin mikrorayonda  23.09.2018
 123  Dəli Kür  30.09.2018
 124  Qəzəlxan  29.09.2018
 125  Bizim Cəbiş müəllim  05.10.2018
 126  Alma almaya bənzər  07.10.2018
 127  Bəxt üzüyü  14.10.2018
 128  Dədə Qorqud  18.10.2018
 129  Ögey ana  21.10.2018
 130  Səma şairi Hüseyn Cavid  24.10.2018
 131  Arşın mal alan  25.10.2018
 132  Mozalan  28.10.2018
 133  Uşaqlığın son gecəsi  28.10.2018
 134  Mozalan  04.11.2018
 135  Qaynana  04.11.2018
 136  Möcüzələr adası  07.11.2018
 137  Nəğməli ömür  07.11.2018
 138  Mozalan  11.11.2018
 139  Nəğməli ömür  11.11.2018
 140  Atları yəhərləyin  17.11.2018
 141  Telefonçu qız  18.11.2018
 142  Mən mahnı qoşuram  25.11.2018
 143  Əhməd haradadır?  02.12.2018
 144  Mozalan  02.12.2018
 145  Ulduz  09.12.2018
 146  Babək  12.12.2018
 147  Böyük dayaq  12.12.2018
 148  Dədə Qorqud  12.12.2018
 149  Mozalan  16.12.2018
 150  Alma almaya bənzər  16.12.2018
 151  Dad sonrası dad  18.12.2018
 152  Təhminə  22.12.2018
 153  Sən niyə susursan?  23.12.2018
 154  Mozalan  23.12.2018
 155  O olmasın, bu olsun  30.12.2018
 156  Mozalan  30.12.2018
İTV-2019-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1   Yol əhvalatı  01.01.2019
 2  Keçən ilin son gecəsi  01.01.2019
 3  Bəyin oğurlanması  02.01.2019
 4  Uşaqlığın son gecəsi  02.01.2019
 5  Mozalan  06.01.2019
 6  Görüş  06.01.2019
 7  Mozalan  13.01.2019
 8  Dərviş Parisi partladır  13.01.2019
 9  Yeddi oğul istərəm  20.01.2019
 10  Axırıncı aşırım  20.01.2019
 11  Alma almaya bənzər  27.01.2019
 12  Mozalan  27.01.2019
 13  Uşaqlığın son gecəsi  03.02.2019
 14  Mozalan  03.02.2019
 15  Qorxma mən səninləyəm  04.02.2019
 16  Arşın mal alan  07.02.2019
 17  Mateo Falkone  07.02.2019
 18  Görüş  07.02.2019
 19  Mozalan  17.02.2019
 20  Uzaq sahillərdə  17.02.2019
 21  Kirpi balası və alma (cizgi)  19.02.2019
 22  Qəm pəncərəsi  22.02.2019
 23  Mozalan  24.02.2019
 24  Arxadan vurulan zərbə  24.02.2019
 25  Tütək səsi  25.02.2019
 26  Müharibə uşaqları (sənədli)  26.02.2019
 27  Ağ atlı oğlan  26.02.2019
 28  Atları yəhərləyin  26.02.2019
 29  Dolu  26.02.2019
 30  Balaca ev (cizgi)  26.02.2019
 31  Bəxt üzüyü  03.03.2019
 32  Mozalan  03.03.2019
 33  Dad sonrası dad  05.03.2019
 34  Yol əhvalatı  05.03.2019
 35  Qaynana  07.03.2019
 36  Ögey ana  08.03.2019
 37  Mozalan  10.03.2019
 38  Yuxu  10.03.2019
 39  Görüş  12.03.2019
 40  Dantenin yubileyi  14.03.2019
 41  Şirbalanın məhəbbəti  17.03.2019
 42  Mozalan  17.03.2019
 43  Basat və təpəgöz (cizgi)  19.03.2019
 44  Ən güclü kimdir? (cizgi)  19.03.2019
 45  Mərhəmətin dadı(cizgi)  19.03.2019
 46  Sehrli xalat  19.03.2019
 47  Uşaqlığın son gecəsi  19.03.2019
 48  Balaca çoban (cizgi)  20.03.2019
 49  Tülkü həccə gedir (cizgi)  20.03.2019
 50  Karvan (cizgi)  20.03.2019
 51  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  20.03.2019
 52  Dərviş Parisi partladır  20.03.2019
 53  Bəxt üzüyü  20.03.2019
 54  O olmasın bu olsun  20.03.2019
 55  Tülkü həccə gedir (cizgi)  21.03.2019
 56  Karvan (cizgi)  21.03.2019
 57  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  21.03.2019
 58  Göyçək Fatma (cizgi)  21.03.2019
 59  Bəyin oğurlanması  21.03.2019
 60  Alma almaya bənzər  21.03.2019
 61  Ulduz  21.03.2019
 62  Arşın mal alan  22.03.2019
 63  Əhməd haradadır?  22.03.2019
 64  Dəli Kür  22.03.2019
 65  Mən mahnı qoşuram  22.03.2019
 66  Qərib cinlər diyarında  23.03.2019
 67  Yol əhvalatı  23.03.2019
 68  Əzablı yollar  23.03.2019
 69  Bəxtiyar  24.03.2019
 70  Evlənmək istəyirəm  25.03.2019
 71  Kişi sözü  26.03.2019
 72  Şərikli çörək  30.03.2019
 73  Bizim Cəbiş müəllim  31.03.2019
 74  Dədə Qorqud  31.03.2019
 75  Dolu 02.04.2019
 76  Cəsur təyyarə (cizgi) 02.04.2019
 77  Bəxt üzüyü  07.04.2019
 78  Gəlin birgə öyrəənək (cizgi) 13.04.2019
 79  Siçan və pişik (cizgi) 13.04.2019
 80 Qaynana 14.04.2019
 81 Uçan zürafə (cizgi) 15.04.2019
 82 Talada ev (cizgi) 16.04.2019
 83 Ögey ana 21.04.2019
 84 Toplan və lölgəsi 27.04.2019
 85 Bəxtiyar 27.04.2019
86 Gün keçdi 28.04.2019
 87 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri 01.05.2019
 88 Xeyirxah kirpi 04.05.2019
 89 Cavanşir (cizgi) 05.05.2019
 90 Güllələnmə təxirə salınır 05.05.2019
 91 Ağ atlı oğlan 08.05.2019
 92 Bizim Cəbiş müəllim 09.05.2019
 93 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2019
 94 Uzaq sahillərdə 09.05.2019
 95 Dədə Qorqud 09.05.2019
 96 Böyük dayaq 10.05.2019
 97 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 10.05.2019
 98 Uşaqlığın son gecəsi 12.05.2019
 99 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 18.05.2019
 100 Mən ki, gözəl deyildim 18.05.2019
 101 Alma almaya bənzər 19.05.2019
 102 Yol əhvalatı 26.05.2019
 103 Mozalan k/j 26.05.2019
 104 Sehirli xalat 27.05.2019
 105 Babək 29.05.2019
 106 Bir qalanın sirri 01.06.2019
 107 O olmasın, bu olsun 02.06.2019
 108 Mozalan k/j 02.06.2019
 109  Qaynana 05.06.2019
 110 Əhməd haradadlr? 05.06.2019
 111 Ögey ana 05.06.2019
 112 Ulduz 06.06.2019
 113 Nuş olsun (cizgi) 08.06.2019
 114 Münəccimin şagirdi (cizgi) 08.06.2019
 115 Bəxtiyar 09.06.2019
 116 Bizim Cəbiş müəllim 14.06.2019
 117 Qərib cinlər diyarında 15.06.2019
 118  Atları yəhərləyin 15.06.2019
 119 Basat və Təpəgöz (cizgi) 15.06.2019
 120 Tülkü həccə gedir (cizgi) 15.06.2019
 121 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 15.06.2019
 122 Əhməd haradadır? 16.06.2019
 123 Mozalan k/j 16.06.2019
 124 Humayın yuxusu (cizgi) 22.06.2019
 125 Ayna (cizgi) 22.06.2019
 126 Qanun naminə 23.06.2019
 127 Dağlarda döyüş 26.06.2019
 128 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 26.06.2019
 129 Dərviş Parisi partladır 30.06.2019
 130 Arşın mal alan 30.06.2019
 131  İstintaq davam edir 02.07.2019
 132  Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi) 04.07.2019
 133  Alma almaya bənzər 07.07.2019
 134  Təhminə 11.07.2019
 135  Bir qalanın sirri 13.07.2019
 136  Böyük dayaq 14.07.2019
 137  Dədə Qorqud 14.07.2019
 138  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 15.07.2019
 139  Tırtılın arzusu (cizgi) 15.07.2019
 140  Cəsur təyyarə (cizgi) 15.07.2019
 141  Çölçü 19.07.2019
 142  Bəxt üzüyü 21.07.2019
 143  Ən vacib müsahibə 22.07.2019
 144  Koroğlu 23.07.2019
 145  Mahmud və Məryəm 23.07.2019
 146  Yuxu 28.07.2019
 147  Balaca çoban (cizgi) 30.07.2019
 148  Tülkü həccə gedir 30.07.2019
 149  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 30.07.2019
 150  Üzeyir ömrü 01.08.2019
 151  Bəyin oğurlanması 02.08.2019
 152  Bir cənub şəhərində 02.08.2019
 153  Tülkü həccə gedir (cizgi) 02.08.2019
 154  Pıspısa xanım və siçan bəy 02.08.2019
 155  Dərviş Parisi partladır 12.08.2019
 156  Yol əhvalatı 12.08.2019
 157  Uşaqlığın son gecəsi 12.08.2019
 158  Evlənmək istəyirəm 13.08.2019
1  Mən mahnı qoşuram 13.08.2019
 2  Ulduz 13.08.2019
 3  Ovsunçu 16.08.2019
 4  Nizami 17.08.2019
 5  Dağlarda döyüş 18.08.2019
 6  Uzaq sahillərdə 18.08.2019
 7  Ağ atlı oğlan 23.08.2019
 8  Mən ki, gözəl deyildim 23.08.2019
9 Mübarizlik zirvəsi (sənədli) 23.08.2019
 10  Dolu 23.08.2019
 11  Babamızın babasının babası 25.08.2019
 12  Ən vacib müsahibə 29.08.2019
 13  Tərsinə çevrilmiş dünya 30.08.2019
 14  Tütək səsi 31.08.2019
 15  Atları yəhərləyin 31.08.2019
 16  Alma almaya bənzər 01.09.2019
 17  Böyük dayaq 03.09.2019
 18  Qorxma mən səninləyəm 06.09.2019
 19  Bəxt üzüyü 08.09.2019
 20  Şərikli çörək 09.09.2019
 21  Dəli Kür 10.09.2019
 22  Qanun naminə 11.09.2019
 23  Telefonçu qız 12.09.2019
 24  Yuxu 13.09.2019
 25  Uşaqlığın son gecəsi 15.09.2019
 26  İstintaq davam edir 23.09.2019
 27  Gün keçdi 25.09.2019
 28 Uzaq sahillərdə 26.09.2019
 29  Əhməd haradadır 27.09.2019
 30  Görüş 29.09.2019
 31  İstintaq 30.09.2019
 32  Arxadan vurulan zərbə  4-cü rüb
 33  Nəsimi  4-cü rüb
 34  Qatır Məmməd  4-cü rüb
 35  Dantenin yubileyi  4-cü rüb
 36  Bizim Cəbiş müəllim  4-cü rüb
 37  Ulduz  4-cü rüb
 38  Ögey ana  4-cü rüb
 39  O qızı tapın  4-cü rüb
 40  Xoşbəxtlik qayğıları  4-cü rüb
 41  Həm ziyarət, həm ticarət  4-cü rüb
 42  Yol əhvalatı  4-cü rüb
 43  Var olun qızlar  4-cü rüb
 44  Ömrün səhifələri  4-cü rüb
 45  Alma almaya bənzər  4-cü rüb
 46  Dağlarda döyüş 4-cü rüb
 47  Koroğlu  4-cü rüb
 48  Dədə Qorqud  4-cü rüb
 49  Bəxtiyar  4-cü rüb
 50  Dərviş Parisi partladır  4-cü rüb
 51  Axırıncı aşırım  4-cü rüb
 52  Babamızıbn babasının babası  4-cü rüb
 53  Telefonçu qız  4-cü rüb
 54  Qaynana  4-cü rüb
 55  Sən niyə susursan?  4-cü rüb
 56  Ağ atlı oğlan  4-cü rüb
 57  Gümüşgöl əfsanəsi  4-cü rüb
 58  Özgə vaxt  4-cü rüb
 59  Bir cənib şəhərində  4-cü rüb
 60  Yeddi oğul istərəm  4-cü rüb
 61  Onun bəlalı sevgisi  4-cü rüb
 62  Ən vacib müsahibə  4-cü rüb
 63  Möcüzələr adası  4-cü rüb
 64  Güllələnmə təxirə salınır  4-cü rüb
 65  Dədə Qorqud 4-cü rüb
 66  Ulduz  4-cü rüb
 67  Ad günü  4-cü rüb
 68  Böyük dayaq  4-cü rüb
 69  Qəribə əhvalat  4-cü rüb
 70  Günlərin bir günü  4-cü rüb
 71  Yüksəliş. (sənədli)  4-cü rüb
 72  İnsan məskən salır  4-cü rüb
 73  Bizi bağışlayın  4-cü rüb
 74  Əhməd haradadır?  4-cü rüb
 75  Babək  4-cü rüb
 76  Qərib cinlər diyarında  4-cü rüb
 77  Bir qalanın sirri  4-cü rüb
 78  Sehrli xalat  4-cü rüb
 79  Kişi sözü  4-cü rüb
 80  İstintaq  4-cü rüb
 81  Bəyin oğurlanması  4-cü rüb
 82  Ögey ana  4-cü rüb
 83  Evlənmək istəyirəm  4-cü rüb
 84  Həm ziyarət, həm ticarət  4-cü rüb
 85  Mən mahnı qoşuram  4-cü rüb
 86  Gün keçdi  4-cü rüb
 87  Qaraca qız  4-cü rüb
 88  Mateo Falkone  4-cü rüb
 89  İstintaq davam edir  4-cü rüb
 90  Səma şairi Hüseyn Cavid (sənədli)  4-cü rüb
 91  Arşın mal alan  4-cü rüb
 92  Qızıl qaz  4-cü rüb
 93  Park  4-cü rüb
 94  Telefonçu qız  4-cü rüb
 95  Yol əhvalatı  4-cü rüb
 96  Ulduz  4-cü rüb
 97  Alma almaya bənzər  4-cü rüb
 98  Bir cənub şəhərində  4-cü rüb
 99  Dədə Qorqud  4-cü rüb
 100  Böyük dayaq  4-cü rüb
 101  Koroğlu  4-cü rüb
 102  Evlənmək istəyirəm  4-cü rüb
İTV-2020-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Dərviş Parisi partladır 01.01.2020
2 Bəyin oğurlanması 02.01.2020
3 Bəxtiyar 03.01.2020
4 Keçən ilin son gecəsi 05.01.2020
5 Ad günü 05.01.2020
6 Əhməd haradadır 06.01.2020
7 Bir cənub şəhərində 07.01.2020
8 Ömrün səhifələri 08.01.2020
9 Var olun qızlar 09.01.2020
10 Ən vacib müsahibə 10.01.2020
11 Yol əhvalatı 12.01.2020
12 Bəxt üzüyü 13.01.2020
13 Möcüzələr adası 14.01.2020
14 Günaydın mələyim 14.01.2020
15 Mahmud və Məryəm 15.01.2020
16 Dantenin yubileyi 15.01.2020
17 Yarımçıq xatirələr 16.01.2020
18 Gümüşgöl əfsanəsi 16.01.2020
19 İstintaq davam edir 17.01.2020
20 Ağ atlı oğlan 19.01.2020
21 Fəryad 19.01.2020
22 Silahdaşlar (sənədli) 19.01.2020
23 Dolu 20.01.2020
24 Mübarizlik zirvəsi 20.01.2020
25 Son nəfəsədək 20.01.2020
26 Mən ki, gözəl deyildim 21.01.2020
27 Dədə Qorqud 21.01.2020
28 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 22.01.2020
29 Axırıncı aşırım 23.01.2020
30 Arxadan vurulan zərbə 24.01.2020
31 Qaraca qız 26.01.2020
32 Qaladan tapılan mücrü 27.01.2020
33 Bir qalanın sirri 28.01.2020
34 Əzablı yollar 29.01.2020
35 Sehirli xalat 30.01.2020
36 Ögey ana 31.01.2020
37 Kişi sözü 02.02.2020
38 Telefonçu qız 03.02.2020
39 Mən mahnı qoşuram 04.02.2020
40 Qorxma mən səninləyəm 04.02.2020
41 Yeddi gözəl 05.02.2020
42 Şərikli çörək 06.02.2020
43 Arşın mal alan 07.02.2020
44 Mübarizlik zirvəsi (sənədli) 07.02.2020
45 Onun bəlalı sevgisi 10.02.2020
46 Alma almaya bənzər 12.02.2020
47 Ən vacib müsahibə 13.02.2020
48 Gün keçdi 14.02.2020
49 Dərviş Parisi partladır 16.02.2020
50 O qızı tapın 17.02.2020
51 Yeddi oğul istərəm 18.02.2020
52 Xoşbəxtlik qayğıları 19.02.2020
53 Sən niyə susursan 20.02.2020
54 Arşın mal alan 1945 21.02.2020 (ödənişsiz)
55 Qəribə əhvalat 23.02.2020
56 Evlənmək istəyirəm 24.02.2020
57 Ad günü 25.02.2020
58 Müharibə uşaqları 25.02.2020
59 Babək 25.02.2020
60 Ağ atlı oğlan 26.02.2020
61 Biz qayıdacağıq 26.02.2020
62 Dolu 27.02.2020
63 Dağlarda döyüş 27.02.2020
64 Qanlı zəmi 28.02.2020
65 Mübarizlik zirvəsi 26.02.2020
66 Qanun naminə 01.03.2020
67 Gümüşü furqon 02.03.2020
68 Yol əhvalatı 03.03.2020
69 Möcüzələr adası 04.03.2020
70 Mateo Falkone 05.03.2020
71 Əsl dost 05.03.2020
72 Onu bağışlamaq olarmı 06.03.2020
73 Ögey ana 08.03.2020
74 Kişi sözü 09.03.2020
75 Qaynana 10.03.2020
76 Ulduz 11.03.2020
77 İstintaq davam edir 12.03.2020
78 Uzaq sahillərdə 13.03.2020
79 Dantenin yubileyi 15.03.2020
80 Ömrün səhifələri 16.03.2020
81 Görüş 17.03.2020 (ödənişsiz)
82 O olmasın bu olsun 17.03.2020
83 Evlənmək istəyirəm 18.03.2020
84 Bəyin oğurlanması 19.03.2020
85 Ulduz 19.03.2020
86 Kişi sözü 19.03.2020
87 Sehirli xalat 20.03.2020
88 Bizim Cəbiş müəllim 20.03.2020
89 Yol əhvalatı 20.03.2020
90 Alma alamaya bənzər 20.03.2020
91 Qərib cinlər diyarında 21.03.2020
92 Əhməd haradadır? 22.03.2020
93 Bəxtiyar 22.03.2020
94 Bir qalanın sirri 23.03.2020
95 Gün keçdi 23.03.2020
96 Ögey ana 24.03.2020
97 Uşaqlığın son gecəsi 24.03.2020
98 Mən mahnı qoşuram 25.03.2020
99 Qorxma mən səninləyəm 25.03.2020
100 Arşın mal alan 1945 26.03.2020 (ödənişsiz)
101 Ağ atlı oğlan 01.04.2020
102 Şərikli çörək 02.04.2020
103 Bəxtiyar 04.04.2020
104 Bir cənub şəhərində 06.04.2020
105 Ad günü 07.04.2020
106 Qaraca qız 08.04.2020
107 Ögey ana 09.04.2020
108 Alma almaya bənzər 10.04.2020
109 Onu bağışlamaq olarmı? 12.04.2020
110 Uşaqlığın son gecəsi 14.04.2020
111 Arxadan vurulan zərbə 13.04.2020
112 O olmasın, bu olsun 15.04.2020
113 Yol əhvalatı 16.04.2020
114 Sən niyə susursan? 17.04.2020
115 Dərviş Parisi partladır 19.04.2020
116 Qaynana 20.04.2020
117 Əlvida Şmidt 20.04.2020
118 Babamızın babasının babası 21.04.2020
119 Gün keçdi 23.04.2020
120 Dantenin yubileyi 22.04.2020
121 Gün keçdi 23.04.2020
122 Qızıl qaz 24.04.2020
123 Yuxu 26.04.2020
124 Xoşbəxtlik qayğıları 27.04.2020
125 Ömrün səhifələri 28.04.2020
126 Ögey ana 29.04.2020
127 Görüş 30.04.2020
128 Gümüşgöl əfsanəsi 01.05.2020
129 Ulduz 03.05.2020
130 Var olun qızlar 05.05.2020
131 Dağlarda döyüş 06.05.2020
132 İnsan məskən salır 07.05.2020
133 Biz qayıdacağıq 08.05.2020
134 Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2020
135 Uzaq sahillərdə 09.05.2020
136 Bizim Cəbiş müəllim 09.05.2020
137 Küçələrə su səpmişəm 12.05.2020
138 Yeddi gözəl 13.05.2020
139 Telefonçu qız 14.05.2020
140 O qızı tapın 15.05.2020
141 Koroğlu 18.05.2020
142 Şərikli çörək 19.05.2020
143 Yeddi oğul istərəm 20.05.2020
144 Güllələnmə təxirə salınır 21.05.2020
145 Böyük dayaq 22.05.2020
146 Qaynana 24.05.2020
147 Dərviş Parisi partladır 25.05.2020
148 O olmasın, bu olsun 25.05.2020
149 Kişi sözü 26.05.2020
150 Uşaqlığın son gecəsi 26.05.2020
151 İnsan məskən salır 27.05.2020
152 Nəsimi 29.05.2020
153 Yol əhvalatı 31.05.2020
154 Mən mahnı qoşuram 01.06.2020
155 Qızıl qaz 02.06.2020
156 Ögey ana 03.06.2020
157 Arşın mal alan 1945 04.06.2020
158 Arxadan vurulan zərbə 04.06.2020
159 Axırıncı aşırım 07.06.2020
160 Möcüzələr adası 08.06.2020
161 Bəxtiyar 09.06.2020
162 Nəğmə dolu bir ürəyəm (sənədli) 09.06.2020
163 Həm ziyarət, həm ticarət 10.06.2020
164 Onu bağışlamaq olarmı? 11.06.2020
165 Görüş 12.06.2020
166 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.06.2020
167 Bir qalanın sirri 15.06.2020
168 Dədə Qorqud 15.06.2020
169 Ölsəm bağışla 16.06.2020
170 Qızmar günəş altında 17.06.2020
171 Bir günəş altında 18.06.2020
172 Gün keçdi 19.06.2020
173 Əhməd haradadır? 21.06.2020
174 Bizim Cəbiş müəllim 22.06.2020
175 Qürbətdə qalmış məzar 22.06.2020
176 Qanun naminə 23.06.2020
177 Xoşbəxtlik qayğıları 24.06.2020
178 Sizi dünyalar qədər sevirdim 25.06.2020
179 Dağlarda döyüş 26.06.2020
180 Artileriyanın Allahı (sənədli) 26.06.2020
181 Aprek yüksəkliyi (sənədli) 26.06.2020
182 Mübarizlik zirvəsi 26.06.2020
183 36 bahar (sənədli) 26.06.2020
184 Mən evə qayıdıram 26.06.2020
185 Alma almaya bənzər 28.06.2020
186 Ömrün səhifələri 29.06.2020
187 Sən niyə susursan? 30.06.2020
188 O qızı tapın 01.07.2020
189 İstintaq davam edir 02.07.2020
190 Güllələnmə təxirə salınır 03.07.2020
191 Uşaqlığın son gecəsi 05.07.2020
192 Üçüncü günün adamı 06.07.2020
193 İnsan məskən salır 07.07.2020
194 Dantenin yubileyi 08.07.2020
195 Telefonçu qız 09.07.2020
196 Park 10.07.2020
197 Dolu 12.07.2020
198 Ad günü 12.07.2020
199 Babamızın babasının babası 13.07.2020
200 Mübarizlik zirvəsi (sənədli) 14.07.2020
201 Mən evə qayıdıram 17.07.2020
202 Sübhün səfiri 13.07.2020
203 Ağ atlı oğlan 14.07.2020
204 Yeddi oğul istərəm 15.07.2020
205 Mən ki, gözəl deyildim 16.07.2020
206 Biz qayıdacağıq 17.07.2020
207 Qanlı zəmi 18.07.2020
208 Yarımçıq xatirələr 18.07.2020
209 Uzaq sahillərdə 19.07.2020
210 Mahmud və Məryəm 20.07.2020
211 Dağlarda döyüş 20.07.2020
212 Möcüzələr adası 21.07.2020
213 Qəm pəncərəsi 21.07.2020
214 Ən vacib müsahibə 22.07.2020
215 Son nəfəsədək 23.07.2020
216 Üzeyir ömrü 23.07.2020
217 Dolu 23.07.2020
218 Üçüncü günün adamı 23.07.2020
219 Qızıl qaz 24.07.2020
220 Dəli Kür 26.07.2020
221 Ögey ana 27.07.2020
222 Gümüşgöl əfsanəsi 28.07.2020
223 Dərviş Parisi partladır 30.07.2020
224 O olmasın, bu olsun 31.07.2020
225 Bir cənub şəhərində 02.08.2020
226 Tıq -tıq xanım və dostları möcüzə axtarışında (cizgi) 02.08.2020
227 Ən güclü kimdir? (cizgi) 02.08.2020
228 İlbizin evi (cizgi) 02.08.2020
229 Ulduz 03.08.2020
230 O qızı tapın 04.08.2020
231 Var olun qızlar 05.08.2020
232 Sevil 06.08.2020
233 Nəsimi 07.08.2020
234 Yuxu 09.08.2020
235 Aktrisa 10.08.2020
236 Bağ mövsümü 11.08.2020
237 Arxadan vurulan zərbə 12.08.2020
238 Telefonçu qız 13.08.2020
239 yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.08.2020
240 Bəxt üzüyü 16.08.2020
241 Uşaqlığın son gecəsi 17.08.2020
242 Nizami 17.08.2020
243 Dağlarda döyüş 18.08.2020
244 Gün keçdi 19.08.2020
245 Mayak 31.08.2020
246 Kişi sözü 20.08.2020
247 Koroğlu 21.08.2020
248 Əlvida Şmidt! 22.08.2020
249 Dolu 23.08.2020
250 Alma almaya bənzər 24.08.2020
251 Axınla aşağı 24.08.2020
252 Onu bağışlamaq olarmı? 25.08.2020
253 Arşın mal alan 1965 26.08.2020
254 Babamızın babasının babası 27.08.2020
255 Tütək səsi 30.08.2020
256 Qanlı zəmi 31.08.2020
257 Bəyin oğurlanması 01.09.2020
258 İstintaq 02.09.2020
259 Yol əhvalatı 03.09.2020
260 Ad günü 04.09.2020
270 Qorxma mən səninləyəm 06.09.2020
271 Xoşbəxtlik qayğıları 07.09.2020
272 Evlənmək istəyirəm 08.09.2020
273 Ömrün səhifələri 09.09.2020
274 Sən niyə susursan? 10.09.2020
275 Yay gününün xəzan yarpaqları 13.09.2020
276 1001-ci qostrol 14.09.2020
277 Ulduz 14.09.2020
278 Bizim Cəbiş müəllim 15.09.2020
279 Yeddi gözəl 16.09.2020
280 O olmasın, bu olsun 17.09.2020
281 Üzeyir ömrü 18.09.2020
282 Möcüzələr adası 20.09.2020
283 Bəxtiyar 20.09.2020
284 Şərikli çörək 22.09.2020
285 Asif, Vasif, Ağasif 23.09.2020
286 Dərviş Parisi partladır 24.09.2020
287 Ad günü 25.09.2020
288 Gün keçdi 25.09.2020
289 Sehirli xalat 26.09.2020
290 Dolu 27.09.2020
291 Mübarizlik zirvəsi (sənədli) 27.09.2020
292 Mən evə qayıdıram 27.09.2020
293 Babək 29.09.2020
294 Qanlı zəmi 30.09.2020
295 Mən ki, gözəl deyildim 02.10.2020
296 Üçüncü günün adamı 04.10.2020
297 Uzaq sahillərdə 05.10.2020
298 Dağlarda döyüş 06.10.2020
299 Ağ atlı oğlan 07.10.2020
300 Sizi dünyalar qədər sevirdim (ödənişsiz) 08.10.2020
301 Bir qalanın sirri 10.10.2020
302 Üçüncü günün adamı 11.10.2020
303 Dədə Qorqud (ödənişsiz) 17.10.2020
304 Bizim Cəbiş müəllim (ödənişsiz) 18.10.2020
305 Şərikli çörək (ödənişsiz) 24.10.2020
306 Uzaq sahillərdə (ödənişsiz) 25.10.2020
307 Yarımçıq xatirələr (ödənişsiz) 25.10.2020
308 Koroğlu (ödənişsiz) 31.10.2020
309 Qaraca qız 01.11.2020
310 Yeddi oğul istərəm 01.11.2020
311 Bir qalanın sirri 07.11.2020
312 Mən ki, gözəl deyildim 08.11.2020
313 Dədə Qorqud (ödənişsiz) 08.11.2020
314 Dolu (ödənişsiz) 09.11.2020
315 Axırıncı aşırım (ödənişsiz) 15.11.2020
316 Qanun naminə 22.11.2020
317 Eviniz abad 22.11.2020
318 Liftçi qız 29.11.2020
319 Qanlı zəmi 30.11.2020
320 Dağlarda döyüş 02.12.2020
321 Ölsəm bağışla 03.12.2020
322 Dolu 05.12.2020
323 Onu bağışlamaq olarmı 06.12.2020
324 Telefonçu qız 06.12.2020
325 Gümüşgöl əfsanəsi 07.12.2020
326 Güllələnmə təxirə salınır 08.12.2020
327 Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.12.2020
328 Koroğlu 11.12.2020
329 Babək 12.12.2020
330 Böyük dayaq 12.12.2020
331 Dədə Qorqud 12.12.2020
332 Qorxma mən səninləyəm 13.12.2020
333 Babamızın babasının babası 15.12.2020
334 Qəribə əhvalat 16.12.2020
335 Gün keçdi 17.12.2020
336 Sən  niyə susursan? 18.12.2020
337 Sehirli xalat 19.12.2020
338 Bəxt üzüyü 20.12.2020
339 Bizim Cəbiş müəllim 20.12.2020
340 Uşaqlığın son gecəsi 21.12.2020
341 Nəsimi 22.12.2020
342 Qızıl qaz 23.12.2020
İTV-2021-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2021-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Bəxtiyar 01.01.2021
2 Hədiyyə 02.01.2021
3 Eviniz abad 03.01.2021
4 Yuxu 03.02.2021
5 Dərviş Parisi partladır 04.01.2021
6 Mən mahnı qoşuram 04.01.2021
7 Bəyin oğurlanması 04.01.2021
8 Ad günü 04.01.2021
9 Ulduz 05.01.2021
10 Görüş 08.01.2021
11 Ən vacib müsahibə 10.01.2021
12 Bir cənub şəhərində 17.01.2021
13 Şəhər motivləri 17.01.2021
14 Babək 18.01.2021
15 Yarımçıq xatirələr 19.01.2021
16 Silahdaşlar 19.01.2021
17 Bizim Cəbiş müəəlim 20.01.2021
18 Uzaq sahillərdə 21.01.2021
19 Sizi dünyalar qədər sevirdim 22.01.2021
20 Dağlarda döyüş 23.01.2021
21 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 24.01.2021
22 Yük 25.01.2021
23 O qızı tapın 26.01.2021
24 Onu bağışlamaq olarmı? 28.01.2021
25 Ögey ana 30.01.2021
26 Alma almaya bənzər 31.01.2021
27 Yuxu 03.02.2021
28 Yeddi gözəl 05.02.2021
29 Yeddi oğul istərəm 07.02.2021
30 Usaqlığın son gecəsi 08.02.2021
31 Bəyin oğurlanması 09.02.2021
32 Telefonçu qız 10.02.2021
33 Arxadan vurulan zərbə 12.02.2021
34 O olmasın, bu olsun 14.02.2021
35 Kişi sözü 15.02.2021
36 Qanun naminə 17.02.2021
37 Dantenin yubileyi 18.02.2021
38 Qəzəlxan 18.02.2021
39 Sən niyə susursan? 19.02.2021
40 Gümüşgöl əfsanəsi 20.02.2021
41 Yoxdur belə söhbət 21.02.2021
42 Ulduz 23.02.2021
43 Axırıncı aşırım 24.02.2021
44 Qanlı zəmi 25.02.2021
45 Dolu 26.02.2021
46 Koroğlu 27.02.2021
47 Qorxma, mən səninləyəm 28.02.2021
48 Yol əhvalatı 02.03.2021
49 Küçələrə su səpmişəm 03.03.2021
50 Qızmar günəş altında 04.03.2021
51 Sehrli xalat 06.03.2021
52 Qaynana 07.03.2021
53 Ögey ana 08.03.2021
54 Bəxt üzüyü 09.03.2021
55 Bizim Nəsibə xanım-(sənədli) 10.01.2021
56 Yuxu 10.03.2021
57 Nizami 12.03.2021
58 Qərib cinlər diyarında 13.03.2021
59 Kişi sözü 14.03.2021
60 Bizim kino.Kinonun yaranma tarixi (s.) 14.03.2021
61 Əhməd hardadır? 16.03.2021
62 Divlər sarayı (sənədli) 17.03.2021
63 Görüş 18.03.2021
64 Bəyin oğurlanması 19.03.2021
65 O olmasın, bu olsun 20.03.2021
66 Usaqlığın son gecəsi 20.03.2021
67 Ulduz 20.03.2021
68 Dərviş Parisi partladır 20.03.2021
69 Alma almaya bənzər 20.03.2021
70 Arşın mal alan-1945 21.03.2021
71 Bizim kino.Kinonun yaranma tarixi 21.03.2021
72 Bir qalanın sirri 22.03.2021
73 Dəli Kür 22.03.2021
74 Sehrli xalat 23.03.2021
75 Divlər sarayı(sənədli) 23.03.2021
76 Mən mahnı qoşuram 24.03.2021
77 Bəxtiyar 24.03.2021
78 Şəhər motivləri 25.03.2021
79 Dağlarda döyüş 28.03.2021
80 Bizim kino.Kinoda səs və musiqi (s) 28.03.2021
81 Bizim Cəbiş müəllim 30.03.2021
82 Yarımçıq xatirələr 02.04.2021
83 Şərikli çörək 03.04.2021
84 Bizim kino.Qısametrajlı filmlər(s) 04.04.2021
85 Qaraca qız 08.04.2021
86 Liftçi qız 08.04.2021
87 Ögey ana 09.04.2021
88 Yol əhvalatı 10.04.2021
89 Bir cənub şəhərində 11.04.2021
90 Bizim kino.Mozalan kinojurnalı (s) 11.04.2021
91 Uzaq sahillərdə 12.04.2021
92 Yük 14.04.2021
93 O olmasın, bu olsun 15.04.2021
94 Gümüşgöl əfsanəsi 16.04.2021
95 Var olun, qızlar! 17.04.2021
96 Nizami 18.04.2021
97 Bizim kino.Azərbaycan müəllif kinosu(s) 18.04.2021
98 Qaynana 20.04.2021
99 Bizim Nəsibə xanım (sənədli) 20.04.2021
100 Ən vacib müsahibə 21.04.2021
101 Güllələnmə təxirə salınır 22.04.2021
102 Ölsəm, bağışla! 23.04.2021
103 Telefoçu qız 24.04.2021
104 Qanun naminə 25.04.2021
105 Bizim kino.Azərbaycan kinosunda yeni dalğa 25.04.2021
106 Ömrün səhifələri 26.04.2021
107 Xoşbəxtlik qayğıları 27.04.2021
108 Gün keçdi 28.04.2021
109 O qızı tapın 29.04.2021
110 Mən mahnı qoşuram 01.05.2021
111 Dərviş Parisi partladır 02.05.2021
112 Bizim kino.Dövlət Film Fondu (s) 02.05.2021
113 Qəm pəncərəsi 03.05.2021
114 Dağlarda döyüş 04.05.2021
115 Axırıncı aşırım 05.05.2021
116 Qanlı zəmi 06.05.2021
117 Sizi dünyalar qədər sevirdim 07.05.2021
118 Unudulmuş dəhliz (sənədli) 09.05.2021
119 Böyük dayaq 10.05.2021
120 Bizim kino.Heydər Əliyev (s) 10.05.2021
121 Alma almaya bənzər 11.05.2021
122 Qorxma, mən səninləyəm 11.05.2021
123 Əhməd hardadır? 12.05.2021
124 Şəhər motivləri 12.05.2021
125 Bəyin oğurlanması 13.05.2021
126 Ad günü 14.05.2021
127 Bəxtiyar 15.05.2021
128 Usaqlığın son gecəsi 16.05.2021
129 Bizim kino.Qarabağ mövzusu (s) 16.05.2021
130 İstintaq 19.05.2021
131 Onu bagışlamaq olarmı? 20.05.2021
132 Park 21.05.2021
133 Sehrli xalat 22.05.2021
134 Sən niyə susursan? 23.05.2021
135 Bizim kino.Kommersiya filmləri (s) 23.05.2021
136 Güllələnmə təxirə salınır 24.05.2021
137 Arxadan vurulan zərbə 25.05.2021
138 Babək 26.05.2021
139 Dədə Qorqud 28.05.2021
140 Bizim kino.Kinojurnal (s) 30.05.2021
141 Həm ziyarət, həm ticarət 30.05.2021
142 Mən mahnı qoşuram 31.05.2021
143 O olmasın, bu olsun 02.06.2021
144 Ulduz 03.06.2021
145 Bizim Cəbiş müəllim 04.06.2021
146 Bir qalanın sirri 05.06.2021
147 Qaraca qız 06.06.2021
148 Bizim kino.Uşaq filmləri (s) 06.06.2021
149 Dantenin yubileyi 07.06.2021
150 Telefonçu qız 08.06.2021
151 Bəxtiyar 09.06.2021
152 Yol əhvalatı 12.06.2021
153 Kişi sözü 13.06.2021
154 Bağ mövsümü 13.06.2021
155 Bizim kino.Sənədli filmlər (s) 13.06.2021
156 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.06.2021
157 Dədə Qorqud 15.06.2021
158 Qızmar günəş altında 17.06.2021
159 Dərviş Parisi partladır 20.06.2021
160 Ömrün səhifələri 20.06.2021
161 Bizim kino.Əcnəbi filmlər (s) 20.06.2021
162 Yarımçıq xatirələr 22.06.2021
163 Mən ki,gözəl deyildim 23.06.2021
164 Sizi dünyalar qədər sevirdim 24.06.2021
165 Uzaq sahillərdə 25.06.2021
166 Dağlarda döyüş 27.06.2021
167 Ögey ana 27.06.2021
168 Bizim kino.Operator işi və təsvir həlli (s) 27.06.2021
169 Usaqlığın son gecəsi 28.06.2021
170 Sən niyə susrsan? 29.06.2021
171 Sübhün səfiri 30.06.2021
172 Qəzəlxan 01.10.2021
173 Sehrli xalat 02.10.2021
174 Qaraca qız 10.10.2021
175 Qanlı zəmi 17.10.2021
176 Köşk -1-ci seriya 19.10.2021
177 Köşk -2-ci seriya 20.10.2021
178 Köşk -3-cü seriya 21.10.2021
179 Mən mahnı qoşuram 24.10.2021
180 Qaynana 24.10.2021
181 Köşk -4-cü seriya 25.10.2021
182 Köşk -5-ci seriya 27.10.2021
183 Əzablı yollarla 30.10.2021
184 Asif,Vasif,Ağasif 31.10.2021
185 Əhməd hardadır? 31.10.2021
186 Sehrli xalat 06.11.2021
187 Bir qalanin sirri 07.11.2021
188 Şuşa,sən azadsan» (sənədli) 08.11.2021
189 Qaladan tapılan mücrü 13.11.2021
190 Bizim Cəbiş müəllim 14.11.2021
191 Ögey ana 14.11.2021
192 Dərviş Parisi partladır 20.11.2021
193 Kişi sözü 21.11.2021
194 Təhminə 21.11.2021
195 Ad günü 27.11.2021
196 Evlənmək istəyirəm 27.11.2021
197 Alma almaya bənzər 28.11.2021
198 Biz (sənədli) 29.11.2021
199 Babamızın babasının babası 04.12.2021
200 Yol əhvalatı 05.12.2021
201 Qanun naminə 05.12.2021
202 Telefonçu qız 11.12.2021
203 Şərikli çörək 12.12.2021
204 Böyük dayaq 12.12.2021
205 Dədə Qorqud 12.12.2021
İTV-2022-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2022-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 O olmasın, bu olsun 01.01.2022
2 Yoxdur belə söhbət 01.01.2022
3 Bəyin oğurlanması 02.01.2022
4 O olmasın, bu olsun 05.01.2022
5 Arşın mal alan-1945 06.01.2022
6 Əhməd hardadır? 07.01.2022
7 Dərviş Parisi partladır 09.01.2022
8 Ulduz 11.01.2022
9 Uşaqlığın son gecəsi 12.01.2022
10 Bəxtiyar 13.01.2022
11 Gün keçdi 14.01.2022
12 Əzablı yollarla 15.01.2022
13 Ögey ana 16.01.2022
14 Biz (sənədli) 19.01.2022
15 Silahdaşlar (sənədli) 20.01.2022
16 Yarımçıq xatirələr 21.01.2022
17 Bir cənub şəhərində 23.01.2022
18 Qanun naminə 30.01.2022
19 Ölsəm, bağışla! 06.02.2022
20 Ömrün səhifələri 13.02.2022
21 Qəzəlxan 17.02.2022
22 Sehrli xalat 20.02.2022
23 Kişi sözü 20.02.2022
24 Dədə Qorqud 23.02.2022
25 Dolu 26.02.2022
26 Bir qalanın sirri 27.02.2022
27 Qaraca qız 27.02.2022
28 Mən mahnı qoşuram 05.03.2022
29 Ögey ana 06.03.2022
30 Qaynana 08.03.2022
31 Uşaqlığın son gecəsi 13.03.2022
32 Görüş 15.03.2022
33 Bizim Cəbiş müəllim 16.03.2022
34 Bir cənub şəhərində 17.03.2022
35 Bəxt üzüyü 17.03.2022
36 Əhməd hardadır? 20.03.2022
37 Ulduz 20.03.2022
38 O olmasın, bu olsun 20.03.2022
39 Bəxtiyar 21.03.2022
40 Babamızın babasının babası 21.03.2022
41 Dərviş Parisi partladır 21.03.2022
42 Bəyin oğurlanması 22.03.2022
43 Kişi sözü 23.03.2022
44 Yol əhvalatı 24.03.2022
45 Alma almaya bənzər 25.03.2022
46 Ad günü 25.03.2022
47 Dəli Kür 26.03.2022
48 Şəhər motivləri 27.03.2022
49 Qorxma, mən səninləyəm 27.03.2022
50 Gün keçdi 28.03.2022
51 Arxadan vurulan zərbə 28.03.2022
52 İstintaq 29.03.2022
53 Qanlı zəmi 30.03.2022
54 Uzaq sahillərdə 01.04.2022
55 Qanun naminə 03.04.2022
56 Böyük dayaq 05.04.2022
57 İnsan məskən salır 06.04.2022
58 Güllələnmə təxirə salınır 07.04.2022
59 Ögey ana 08.04.2022
60 Arşın mal alan-1945 10.04.2022
61 Telefonçu qız 12.04.2022
62 İstintaq davam edir 13.04.2022
63 Yük 14.04.2022
64 Dantenin yubileyi 15.04.2022
65 Bir cənub şəhərində 16.04.2022
66 Bəxt üzüyü 17.04.2022
67 Onu bağışlamaq olarmı? 19.04.2022
62 Yuxu 20.04.2022
63 Sən niyə susursan? 21.04.2022
64 Uşaqlığın son gecəsi 24.04.2022
65 Ən vacib müsahibə 26.04.2022
66 Park 27.04.2022
67 Ömrün səhifələri 28.04.2022
68 Xoşbəxtlik qayğıları 29.04.2022
69 Bəxtiyar 01.05.2022
70 Şəhər motivləri 01.05.2022
71 Bəyin oğurlanması 02.05.2022
72 Alma almaya bənzər 03.05.2022
73 O olmasın, bu olsun 03.05.2022
74 Arşın mal alan-1965 04.05.2022
75 Ölsəm, bağışla! 05.05.2022
76 Qızıl qaz 06.05.2022
77 Bizim Cəbiş müəllim 09.05.2022
78 Yarıçıq qalmış mahnı 11.05.2022
79 Şirbalanın məhəbbəti 13.05.2022
80 Liftçi qız 15.05.2022
81 Evlənmək istəyirəm 17.05.2022
82 Gümüşgöl əfsanəsi 18.05.2022
83 Həm ziyarət, həm ticarət 19.05.2022
84 O qızı tapın 20.05.2022
85 Görüş 22.05.2022
86 Güllələnmə təxirə salınır 24.05.2022
87 Sizi dünyalar qədər sevirdim 25.05.2022
88 Bircəciyim 26.05.2022
89 Dədə Qorqud 28.05.2022
90 Yol əhvalatı 29.05.2022
91 Möcüzələr adası 31.05.2022
92 Asif, Vasif, Ağasif 01.06.2022
93 Qaynana 02.05.2022
94 Romeo mənim qonşumdur 03.05.2022
95 İmtahan 05.06.2022
96 Axırıncı aşırım 07.06.2022
97 İstintaq 08.06.2022
98 Bəxtiyar 09.06.2022
99 Qanlı zəmi 10.06.2022
100 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.06.2022
101 Bir qalanın sirri 15.06.2022
102 Arxadan vurulan zərbə 16.06.2022
103 Qızmar günəş altında 17.06.2022
104 Ömrün səhifələri 19.06.2022
105 Alma almaya bənzər 21.06.2022
106 Əhməd hardadır? 23.06.2022
107 Yuxu 24.06.2022
108 Mayak 24.06.2022
109 Ad günü 28.06.2022
110 Bir cənub şəhərində 29.06.2022
111 Dərviş Parisi partladır 30.06.2022
112 Onun bəlalı sevgisi 01.07.2022
113 Ögey ana 02.07.2022
114 Bağ mövsümü 03.07.2022
115 Bəxtiyar 09.07.2022
116 O olmasın, bu olsun 09.07.2022
117 Dəli Kür 10.07.2022
118 Sehrli xalat 10.07.2022
119 Bəyin oğurlanması 10.07.2022
120 Ölsəm, bağışla! 11.07.2022
121 Telefonçu qız 16.07.2022
122 Əzablı yollarla 17.07.2022
124 Liftçi qız 17.07.2022
125 Bir qalanın sirri 23.07.2022
126 Qərib cinlər diyarında 24.07.2022
127 Qəribə əhvalat 24.07.2022
128 Kazbek qutusu 25.07.2022
129 Ögey ana 30.07.2022
130 Bizim Cəbiş müəllim 31.07.2022
131 Yarasa 01.08.2022
132 Anam ağaca çıxıb (cizgi) 02.08.2022
133 Tülkü Həccə gedir (cizgi) 02.08.2022
134 Şəhər motivləri 02.08.2022
135 Qaladan tapılan mücrü 06.08.2022
136 Mən mahnı qoşuram 07.08.2022
137 Alma almaya bənzər 07.08.2022
138 Sehrli xalat 13.08.2022
139 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.08.2022
140 Qanun naminə 18.08.2022
141 Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr (sənədli) 17.08.2022
142 Qanun naminə 19.08.2022
143 Gümüşgöl əfsanəsi 19.08.2022
144 Qaraca qız 20.08.2022
145 Görüş (dövlət varidatı) 21.08.2022
146 Ən vacib müsahibə 28.08.2022
147 Arxadan vurulan zərbə 30.08.2022
148 Böyük dayaq 31.08.2022
149 Yük 01.09.2022
150 Qızıl qaz 02.09.2022
151 Yuxu 04.09.2022
152 Yol əhvalatı 05.09.2022
153 Ölsəm, bağışla! 06.09.2022
154 Uşaqlığın son gecəsi 07.09.2022
155 Əhməd hardadır? 08.09.2022
156 Bir cənub şəhərində 09.09.2022
157 Ögey ana 11.09.2022
158 Telefonçu qız 12.09.2022
159 Bizim Cəbiş müəllim 15.09.2022
160 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 15.09.2022
161 Babək 15.09.2022
162 Bir qalanın sirri 17.09.2022
163 Yeddi gözəl 17.09.2022
164 Dədə Qorqud 17.09.2022
165 Şərikli çörək 18.09.2022
166 Uzaq sahillərdə 18.09.2022
167 İstintaq davam edir 19.09.2022
168 Möcüzələr adası 20.09.2022
169 İnsan məskən salır 20.09.2022
170 Qanun naminə 22.09.2022
171 İstintaq 23.09.2022
172 Gün keçdi 25.09.2022
173 Biz (sənədli) 26.09.2022
174 Dağlarda döyüş 29.09.2022
175 Arxadan vurulan zərbə 30.09.2022
176 Sən niyə susursan? 30.09.2022
177 Qəzəlxan 01.10.2022
178 Ömrün səhifələri 04.10.2022
179 Xoşbəxtlik qayğıları 05.10.2022
180 Park 07.10.2022
181 Nəsimi 09.10.2022
182 Axırıncı aşırım 12.10.2022
183 Həm ziyarət, həm ticarət 13.10.2022
184 Sübhün səfiri 13.10.2022
185 Dəli Kür 14.10.2022
186 Bir cənub şəhərində 16.10.2022
187 Güllələnmə təxirə salınır 19.10.2022
188 Babamızın babasının babası 21.10.2022
189 Qorxma, mən səninləyəm 22.10.2022
190 Qaynana 23.10.2022
191 Cavid ömrü 23.10.2022
192 Ögey 25.10.2022
193 Uşaqlığın son gecəsi 26.10.2022
194 Qanlı zəmi 28.10.2022
195 Dədə Qorqud 10.11.2022
196 Şuşa, sən azadsan!-sənədli 08.11.2022
197 Sehrli xalat 12.11.2022
198 Ömrün səhifələri 04.12.2022
199 Bir cənub şəhərində 11.12.2022
200 Böyük dayaq 12.12.2022
201 Ögey ana 25.12.2022
202 Fikrət Əmirov-sənədli 25.12.2022
203 O olmasın, bu olsun 31.12.2022
204 Yoxdur belə söhbət 31.12.2022
205 Bir günəş altında-sənədli 31.12.2022
İTV-2023-cü il

«İTV» TELEKANALINDA 2023-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Qaynana 01.01.2023
2 Yoxdur belə söhbət 02.01.2023
3 Ad günü 02.01.2023
4 Bəyin oğurlanması 02.01.2023
5 Arşın mal alan-1945 03.01.2023
6 Ulduz 03.01.2023
7 Yol əhvalatı 03.01.2023
8 Şəhər motivləri 04.01.2023
9 Dərviş Parisi partladır 04.01.2023
10 Bəxtiyar 05.01.2023
11 Evlənmək istəyirəm 05.01.2023
12 Olimpiya 05.01.2023
13 Bəxt üzüyü 06.01.2023
14 Uşaqlığın son gecəsi 06.01.2023
15 Qanun naminə 07.01.2023
16 Onu bağışlamaq olarml? 08.01.2023
17 Sehrli xalat 14.01.2023
18 Görüş 14.01.2023
19 Əhməd hardadır? 15.01.2023
20 Dədə Qorqud 20.01.2023
21 Silahdaşlar-sənədli 20.01.2023
22 Böyük dayaq 21.01.2023
23 Sizi dünyalar qədər sevirdim 22.01.2023
24 Yük 24.01.2023
25 Xoşbəxtlik qayğıları 28.01.2023
26 Ömrün səhifələri 29.01.2023
27 Yeddi gözəl 04.02.2023
28 Bir cənub şəhərində 05.02.2023
29 Qorxma, mən səninləyəm 05.02.2023
30 Arxadan vurulan zərbə 12.02.2023
31 Qəzəlxan 16.02.2023
32 Yeddi oğul istərəm 18.02.2023
33 Əlvida, Şmidt! 19.02.2023
34 Axırıncı aşırım 25.02.2023
35 Dolu 25.02.2023
36 Babək 26.02.2023
37 Bizim Cəbiş müəllim 04.03.2023
38 Uşaqlığın son gecəsi 04.03.2032
39 Ögey ana 05.03.2023
40 Qaynana 08.03.2023
41 Ulduz 11.03.2023
42 Gün keçdi 12.03.2023
43 Alma almaya bənzər 18.03.2023
44 Bəxtiyar 19.03.2023
45 Bəyin oğurlanması 19.03.2023
46 O olmasın, bu olsun 19.03.2023
47 Əhməd hardadır? 19.03.2023
48 Görüş 20.03.2023
49 Arşın mal alan 21.03.2023
50 Ad günü 22.03.2023
51 Dəli Kür 23.03.2023
52 Uşaqlığın son gecəsi 23.03.2023
53 Dərviş Parisi partladır 24.03.2023
54 Bəxt üzüyü 24.03.2023
55 Romeo mənim qonşumdur 25.03.2023
56 Qaynana 26.03.2023
57 Yol əhvalatı 26.03.2023
58 Mayak 28.03.2023
59 Şərikli çörək 01.04.2023
60 Qanlı zəmi 02.04.2023
61 Sehrli xalat 08.04.2023
62 Qaraca qız 08.04.2023
63 Evlənmək istəyirəm 09.04.2023
64 Bir qalanın sirri 15.04.2023
65 Ölsəm, bağışla! 15.04.2023
66 Bir cənub şəhərində 16.04.2023
67 Qaynana 21.04.2023
62 Ulduz 21.04.2023
63 Bəxtiyar 21.04.2023
64 O olmasın, bu olsun 21.04.2023
65 Əhməd hardadır? 22.04.2023
66 Arşın mal alan (1945) 22.04.2023
67 Ad günü 23.04.2023
68 Onu bağışlamaq olarmı? 23.04.2023
69 Bəyin oğurlanması 23.04.2023
70 Gün keçdi 24.04.2023
71 Yol əhvalatı 24.04.2023
72 Alma almaya bənzər 29.04.2023
73 Əbədi ezamiyyət (sənədli) 04.05.2023
74 Telefonçu qız 06.05.2023
75 Şuşa, sən azadsan! 08.05.2023
76 Hədəf Bakıdır! (sənədli) 09.05.2023
77 Bizim Cəbiş müəllim 09.05.2023
78 Mən mahnı qoşuram 13.05.2023
79 Uşaqlığın son gecəsi 13.05.2023
80 Dərviş Parisi partladır 20.05.2023
81 Görüş 27.05.2023
82 Son iclas 28.05.2023
83 Əbədi ezamiyyət 29.05.2023
84 Yük 29.05.2023
85 Yol əhvalatı 29.05.2023
86 Gümüşgöl əfsanəsi 29.05.2023
87 Bağ mövsümü 03.06.2023
88 Onu bağışlamaq olarmı? 10.06.2023
89 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 13.06.2023
90 Bizim Cəbiş müəllim 14.06.2023
91 Böyük dayaq 15.06.2023
92 Babək 16.06.2023
93 Alma almaya bənzər 16.06.2023
94 Qızmar günəş altında 17.06.2023
95 Dağlarda döyüş 19.06.2023
96 Mən ki, gözəl deyildim 20.06.2023
97 Sizi dünyalar qədər sevirdim 21.06.2023
98 Uzaq sahillərdə 22.06.2023
99 Ən vacib müsahibə 23.06.2023
100 O qızı tapın 24.06.2023
101 Bir ailə 24.06.2023
102 Əhməd hardadır? 27.06.2023
103 O olmasın, bu olsun 27.06.2023
104 Dəli Kür 28.06.2023
105 Bir qalanın sirri 28.06.2023
106 Ulduz 28.06.2023
107 Sehrli xalat 29.06.2023
108 Arşın mal alan 29.06.2023
109 Yol əhvalatı 30.06.2023
110 Görüş 30.06.2023
111 Bəyin oğurlanması 30.06.2023
112 Qaynana 30.06.2023
113 Qorxma, mən səninləyəm! 30.06.2023
114 03.07.2022
115 09.07.2022
116 09.07.2022
117 10.07.2022
118 10.07.2022
119 Bəyin oğurlanması 10.07.2022
120 Ölsəm, bağışla! 11.07.2022
121 Telefonçu qız 16.07.2022
122 Əzablı yollarla 17.07.2022
124 Liftçi qız 17.07.2022
125 Bir qalanın sirri 23.07.2022
126 Qərib cinlər diyarında 24.07.2022
127 Qəribə əhvalat 24.07.2022
128 Kazbek qutusu 25.07.2022
129 Ögey ana 30.07.2022
130 Bizim Cəbiş müəllim 31.07.2022
131 Yarasa 01.08.2022
132 Anam ağaca çıxıb (cizgi) 02.08.2022
133 Tülkü Həccə gedir (cizgi) 02.08.2022
134 Şəhər motivləri 02.08.2022
135 Qaladan tapılan mücrü 06.08.2022
136 Mən mahnı qoşuram 07.08.2022
137 Alma almaya bənzər 07.08.2022
138 Sehrli xalat 13.08.2022
139 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.08.2022
140 Qanun naminə 18.08.2022
141 Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr (sənədli) 17.08.2022
142 Qanun naminə 19.08.2022
143 Gümüşgöl əfsanəsi 19.08.2022
144 Qaraca qız 20.08.2022
145 Görüş (dövlət varidatı) 21.08.2022
146 Ən vacib müsahibə 28.08.2022
147 Arxadan vurulan zərbə 30.08.2022
148 Böyük dayaq 31.08.2022
149 Yük 01.09.2022
150 Qızıl qaz 02.09.2022
151 Yuxu 04.09.2022
152 Yol əhvalatı 05.09.2022
153 Ölsəm, bağışla! 06.09.2022
154 Uşaqlığın son gecəsi 07.09.2022
155 Əhməd hardadır? 08.09.2022
156 Bir cənub şəhərində 09.09.2022
157 Ögey ana 11.09.2022
158 Telefonçu qız 12.09.2022
159 Bizim Cəbiş müəllim 15.09.2022
160 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 15.09.2022
161 Babək 15.09.2022
162 Bir qalanın sirri 17.09.2022
163 Yeddi gözəl 17.09.2022
164 Dədə Qorqud 17.09.2022
165 Şərikli çörək 18.09.2022
166 Uzaq sahillərdə 18.09.2022
167 İstintaq davam edir 19.09.2022
168 Möcüzələr adası 20.09.2022
169 İnsan məskən salır 20.09.2022
170 Qanun naminə 22.09.2022
171 İstintaq 23.09.2022
172 Gün keçdi 25.09.2022
173 Biz (sənədli) 26.09.2022
174 Dağlarda döyüş 29.09.2022
175 Arxadan vurulan zərbə 30.09.2022
176 Sən niyə susursan? 30.09.2022
177 Qəzəlxan 01.10.2022
178 Ömrün səhifələri 04.10.2022
179 Xoşbəxtlik qayğıları 05.10.2022
180 Park 07.10.2022
181 Nəsimi 09.10.2022
182 Axırıncı aşırım 12.10.2022
183 Həm ziyarət, həm ticarət 13.10.2022
184 Sübhün səfiri 13.10.2022
185 Dəli Kür 14.10.2022
186 Bir cənub şəhərində 16.10.2022
187 Güllələnmə təxirə salınır 19.10.2022
188 Babamızın babasının babası 21.10.2022
189 Qorxma, mən səninləyəm 22.10.2022
190 Qaynana 23.10.2022
191 Cavid ömrü 23.10.2022
192 Ögey 25.10.2022
193 Uşaqlığın son gecəsi 26.10.2022
194 Qanlı zəmi 28.10.2022
195 Dədə Qorqud 10.11.2022
196 Şuşa, sən azadsan!-sənədli 08.11.2022
197 Sehrli xalat 12.11.2022
198 Ömrün səhifələri 04.12.2022
199 Bir cənub şəhərində 11.12.2022
200 Böyük dayaq 12.12.2022
201 Ögey ana 25.12.2022
202 Fikrət Əmirov-sənədli 25.12.2022
203 O olmasın, bu olsun 31.12.2022
204 Yoxdur belə söhbət 31.12.2022
205 Bir günəş altında-sənədli 31.12.2022
İTV-2024-cü il

«İTV» TELEKANALINDA 2024-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Bir günəş altında-sənədli 01.01.2024
2 O olmasın, bu olsun 01.01.2024
3 Bəyin oğurlanması 02.01.2024
4 Qaynana 02.01.2024
5 Bəxtiyar 03.01.2024
6 Yoxdur belə söhbət 03.01.2024
7 Şəhər motivləri 04.01.2024
8 Uşaqlığın son gecəsi 04.01.2024
9 Evlənmək istəyirəm 05.01.2024
10 Əhməd hardadır? 05.01.2024
11 Arşın mal alan (1945) 05.01.2024
12 Dərviş Parisi partladır 06.01.2024
13 Yol əhvalatı 07.01.2024
14 Sehrli xalat 13.01.2024
15 Görüş 14.01.2024
16 Dədə Qorqud 20.01.2024
17 Silahdaşlar (sənədli) 20.01.2024
18 Bir qalanın sirri 21.01.2024
19 Bir cənub şəhərində 21.01.2024
20 Ögey ana 28.01.2024
21 Əhməd hardadır? 04.02.2024
22 ir günəş altında (sənədli) 08.02.2024
23 Qaynana 11.02.2024
24 Ölsəm, bağışla! 13.02.2024
25 Telefonçu qız 17.02.2024
26 Qəzəlxan 17.02.2024
27 Yeddi oğul istərəm 18.02.2024
28 Arxadan vurulan zərbə 25.02.2024
29 Sən niyə susursan? 03.03.2024
30 Qanun naminə 09.03.2024
31 Yuxu 10.03.2024
32 Mayak 14.03.2024
33 Dəli Kür 17.03.2024
34 Qorxma, mən səninləyəm 18.03.2024
35 Arşın mal alan (1945) 20.03.2024
36 Ulduz 20.03.2024
37 Əhməd hardadır? 20.03.2024
38 Sehrli xalat 20.03.2024
39 O olmasın, bu olsun 20.03.2024
40 Bir günəş altında (sənədli) 20.03.2024
41 Bəxtiyar 21.03.2024
42 Bir qalanın sirri 21.03.2024
43 Dərviş Parisi partladır 21.03.2024
44 Bəyin oğurlanması 21.03.2024
45 Ad günü 22.03.2024
46 Mən mahnı qoşuram 22.03.2024
47 Görüş 23.03.2024
48 Uşaqlığın son gecəsi 23.03.2024
49 Yol əhvalatı 24.03.2024
50 22.03.2023
51 23.03.2023
52 23.03.2023
53 Dərviş Parisi partladır 24.03.2023
54 Bəxt üzüyü 24.03.2023
55 Romeo mənim qonşumdur 25.03.2023
56 Qaynana 26.03.2023
57 Yol əhvalatı 26.03.2023
58 Mayak 28.03.2023
59 Şərikli çörək 01.04.2023
60 Qanlı zəmi 02.04.2023
61 Sehrli xalat 08.04.2023
62 Qaraca qız 08.04.2023
63 Evlənmək istəyirəm 09.04.2023
64 Bir qalanın sirri 15.04.2023
65 Ölsəm, bağışla! 15.04.2023
66 Bir cənub şəhərində 16.04.2023
67 Qaynana 21.04.2023
62 Ulduz 21.04.2023
63 Bəxtiyar 21.04.2023
64 O olmasın, bu olsun 21.04.2023
65 Əhməd hardadır? 22.04.2023
66 Arşın mal alan (1945) 22.04.2023
67 Ad günü 23.04.2023
68 Onu bağışlamaq olarmı? 23.04.2023
69 Bəyin oğurlanması 23.04.2023
70 Gün keçdi 24.04.2023
71 Yol əhvalatı 24.04.2023
72 Alma almaya bənzər 29.04.2023
73 Əbədi ezamiyyət (sənədli) 04.05.2023
74 Telefonçu qız 06.05.2023
75 Şuşa, sən azadsan! 08.05.2023
76 Hədəf Bakıdır! (sənədli) 09.05.2023
77 Bizim Cəbiş müəllim 09.05.2023
78 Mən mahnı qoşuram 13.05.2023
79 Uşaqlığın son gecəsi 13.05.2023
80 Dərviş Parisi partladır 20.05.2023
81 Görüş 27.05.2023
82 Son iclas 28.05.2023
83 Əbədi ezamiyyət 29.05.2023
84 Yük 29.05.2023
85 Yol əhvalatı 29.05.2023
86 Gümüşgöl əfsanəsi 29.05.2023
87 Bağ mövsümü 03.06.2023
88 Onu bağışlamaq olarmı? 10.06.2023
89 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 13.06.2023
90 Bizim Cəbiş müəllim 14.06.2023
91 Böyük dayaq 15.06.2023
92 Babək 16.06.2023
93 Alma almaya bənzər 16.06.2023
94 Qızmar günəş altında 17.06.2023
95 Dağlarda döyüş 19.06.2023
96 Mən ki, gözəl deyildim 20.06.2023
97 Sizi dünyalar qədər sevirdim 21.06.2023
98 Uzaq sahillərdə 22.06.2023
99 Ən vacib müsahibə 23.06.2023
100 O qızı tapın 24.06.2023
101 Bir ailə 24.06.2023
102 Əhməd hardadır? 27.06.2023
103 O olmasın, bu olsun 27.06.2023
104 Dəli Kür 28.06.2023
105 Bir qalanın sirri 28.06.2023
106 Ulduz 28.06.2023
107 Sehrli xalat 29.06.2023
108 Arşın mal alan 29.06.2023
109 Yol əhvalatı 30.06.2023
110 Görüş 30.06.2023
111 Bəyin oğurlanması 30.06.2023
112 Qaynana 30.06.2023
113 Qorxma, mən səninləyəm! 30.06.2023
114 03.07.2022
115 09.07.2022
116 09.07.2022
117 10.07.2022
118 10.07.2022
119 Bəyin oğurlanması 10.07.2022
120 Ölsəm, bağışla! 11.07.2022
121 Telefonçu qız 16.07.2022
122 Əzablı yollarla 17.07.2022
124 Liftçi qız 17.07.2022
125 Bir qalanın sirri 23.07.2022
126 Qərib cinlər diyarında 24.07.2022
127 Qəribə əhvalat 24.07.2022
128 Kazbek qutusu 25.07.2022
129 Ögey ana 30.07.2022
130 Bizim Cəbiş müəllim 31.07.2022
131 Yarasa 01.08.2022
132 Anam ağaca çıxıb (cizgi) 02.08.2022
133 Tülkü Həccə gedir (cizgi) 02.08.2022
134 Şəhər motivləri 02.08.2022
135 Qaladan tapılan mücrü 06.08.2022
136 Mən mahnı qoşuram 07.08.2022
137 Alma almaya bənzər 07.08.2022
138 Sehrli xalat 13.08.2022
139 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 14.08.2022
140 Qanun naminə 18.08.2022
141 Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr (sənədli) 17.08.2022
142 Qanun naminə 19.08.2022
143 Gümüşgöl əfsanəsi 19.08.2022
144 Qaraca qız 20.08.2022
145 Görüş (dövlət varidatı) 21.08.2022
146 Ən vacib müsahibə 28.08.2022
147 Arxadan vurulan zərbə 30.08.2022
148 Böyük dayaq 31.08.2022
149 Yük 01.09.2022
150 Qızıl qaz 02.09.2022
151 Yuxu 04.09.2022
152 Yol əhvalatı 05.09.2022
153 Ölsəm, bağışla! 06.09.2022
154 Uşaqlığın son gecəsi 07.09.2022
155 Əhməd hardadır? 08.09.2022
156 Bir cənub şəhərində 09.09.2022
157 Ögey ana 11.09.2022
158 Telefonçu qız 12.09.2022
159 Bizim Cəbiş müəllim 15.09.2022
160 Yay günlərinin xəzan yarpaqları 15.09.2022
161 Babək 15.09.2022
162 Bir qalanın sirri 17.09.2022
163 Yeddi gözəl 17.09.2022
164 Dədə Qorqud 17.09.2022
165 Şərikli çörək 18.09.2022
166 Uzaq sahillərdə 18.09.2022
167 İstintaq davam edir 19.09.2022
168 Möcüzələr adası 20.09.2022
169 İnsan məskən salır 20.09.2022
170 Qanun naminə 22.09.2022
171 İstintaq 23.09.2022
172 Gün keçdi 25.09.2022
173 Biz (sənədli) 26.09.2022
174 Dağlarda döyüş 29.09.2022
175 Arxadan vurulan zərbə 30.09.2022
176 Sən niyə susursan? 30.09.2022
177 Qəzəlxan 01.10.2022
178 Ömrün səhifələri 04.10.2022
179 Xoşbəxtlik qayğıları 05.10.2022
180 Park 07.10.2022
181 Nəsimi 09.10.2022
182 Axırıncı aşırım 12.10.2022
183 Həm ziyarət, həm ticarət 13.10.2022
184 Sübhün səfiri 13.10.2022
185 Dəli Kür 14.10.2022
186 Bir cənub şəhərində 16.10.2022
187 Güllələnmə təxirə salınır 19.10.2022
188 Babamızın babasının babası 21.10.2022
189 Qorxma, mən səninləyəm 22.10.2022
190 Qaynana 23.10.2022
191 Cavid ömrü 23.10.2022
192 Ögey 25.10.2022
193 Uşaqlığın son gecəsi 26.10.2022
194 Qanlı zəmi 28.10.2022
195 Dədə Qorqud 10.11.2022
196 Şuşa, sən azadsan!-sənədli 08.11.2022
197 Sehrli xalat 12.11.2022
198 Ömrün səhifələri 04.12.2022
199 Bir cənub şəhərində 11.12.2022
200 Böyük dayaq 12.12.2022
201 Ögey ana 25.12.2022
202 Fikrət Əmirov-sənədli 25.12.2022
203 O olmasın, bu olsun 31.12.2022
204 Yoxdur belə söhbət 31.12.2022
205 Bir günəş altında-sənədli 31.12.2022

Diqqət! Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə
əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib