Rusiya TV

Rusiya TV-2005-2009-cu illər

2005-2009-CU İLLƏRDƏ RUSİYA FEDERASİYASININ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОС. ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ», «ООО РИВЬЕРА», «РТР-ПЛАНЕТА», «КУЛЬТУРА», «НТС» TELEVİZİYA KANALLARINDA İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

«İSTİNTAQ»  3 dəfə
«ŞEYTAN GÖZ QABAĞINDA»  3 dəfə
«QORXMA, MƏN SƏNİNLƏYƏM»  5 dəfə
«O OLMASIN, BU OLSUN»  2 dəfə
«ÖZGƏ ÖMÜR»
«YARAMAZ»
«NİZAMİ»
«YARIMÇIQ QALMIŞ MAHNI»
«BAĞLI QAPI ARXASINDA»
«BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ»
«GÜMÜŞGÖL ƏFSANƏSİ»
«NƏSİMİ»
«DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR»