Rusiya TV

Rusiya TV-2005-2009-cu illər

2005-2009-CU İLLƏRDƏ RUSİYA FEDERASİYASININ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОС. ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ», «ООО РИВЬЕРА», «РТР-ПЛАНЕТА», «КУЛЬТУРА», «НТС» TELEVİZİYA KANALLARINDA İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

“İSTİNTAQ”  3 dəfə
“ŞEYTAN GÖZ QABAĞINDA”  3 dəfə
“QORXMA, MƏN SƏNİNLƏYƏM”  5 dəfə
“O OLMASIN, BU OLSUN”  2 dəfə
“ÖZGƏ ÖMÜR”
“YARAMAZ”
“NİZAMİ”
“YARIMÇIQ QALMIŞ MAHNI”
“BAĞLI QAPI ARXASINDA”
“BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ”
“GÜMÜŞGÖL ƏFSANƏSİ”
“NƏSİMİ”
“DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR”