Database of cartoons

wdt_ID Movie title - az Movie title - eng Production Filmdirector Screenwriter Art Bəstəkar Time Year
1 Akvarium Aquarium "Azərbaycanfilm" Firəngiz Qurbanova Çingiz Hüseynov Firəngiz Qurbanova Adil Babayev 08"48
2 Ana ağaca qonub The main tree is blistering "Azərbaycanfilm" F.Qurbanova Dinara Seyidova Firəngiz Qurbanova Cahangir Qarayev 07"20
3 Arzular....arzular Dreams .... desires "Azərbaycanfilm" V.Talibov Yefim Abramov Nikolay Koşkin Mobil Babayev 09”30
4 Arzunu yarat Create your wish "Azərbaycanfilm" F.Qurbanova Arif Əliyev Əsgər Məmmədov Azər Dadaşov 09'00
5 Aslan və iki öküz Lion and two ox "Azərbaycanfilm" Ağanağı Axundov Maqsud İbrahimbəyov Nazim Məmmədov Oqtay Zülfüqarov 09'00
6 Ayi ilə siçan Mouse with the bear "Azərbaycanfilm" Nazim Məmmədov Maqsud İbrahimbəyov Nazim Məmmədov Oqtay Zülfüqarov 09'00
7 Bahar əyləncələri Spring Entertainment "Azərbaycanfilm" A.Axundov Çingiz Qaryağdı Rasim Babayev Cəmil Əmirov 10"00
8 Balaca çoban Small shepherd "Azərbaycanfilm" A.Şirinova Dadaş Mehdi Vaqif Məmmədov Vasif Adıgözəlov 10”00
9 Basatin igidliyi Basatin's bravery "Azərbaycanfilm" V.Behbudov Anar Vaqif Məmmədov Rafiq Babayev 09'00
10 Başlanğic Beginning "Azərbaycanfilm" V.Behbudov Rüstəm İbrahimbəyov Fikrət Abbaszadə - 09'00