Looking for the author

Azerbaijan Professional Cinematographers Guild asks you to assist in searching for authors and their legal heirs in order to deliver the author’s royalties collected from the use of audiovisual works to the rights holders whose address is unknown.

If you know any of the listed authors, are a legal representative of any of them, or know the coordinates (address, phone, e-mail) of any of them, please let us know,

 Filmdirectors:

 1. Abbas Mirza Sharifzade
 2. Agharza Guliyev – daughter Zeynab Guliyeva
 3. Jeyhun Mirzayev – daughter Jamala Mirzayeva
 4. Alisattar Atakishiyev
 5. Habib Ismayilov
 6. Huseyn Seyidzade
 7. Ismayil Afandiyev
 8. Latif Safarov
 9. Mikayil Mikayilov
 10. Nazim Rza
 11. Ramiz Asgarov
 12. Rza Tahmasib
 13. Samad Mardanov

 Ssenaristler

 1. Mikayıl Rəfili
 2. Məhərrəm Əlizadə
 3. Ənvər Məmmədxanlı

Audiovizual eserler ucun yazilmis musiqi eserlerinin bestekarlar

 1. Süleyman Ələsgərov
 2. Vasif Adıgözəlov
 3. Zakir Bağırov
 4. Cahngir Cahangirov

 Kinooperatorlar

 1. Cavanşir Məmmədov
 2. Dmitri Feldman
 3. Teyyub Axundov
 4. Əlihüseyn Hüseynov
 5. Əsgər İsmayılov
 6. Xan Babayev
 7. Yuri Foqelman

 Kinorəssamlar

 1. Cəbrayıl Əzimov
 2. G.Əliyev
 3. K.Yevseyev
 4. Qasım Səlimxanov
 5. M.Yuferov