ARB GÜNƏŞ TV

GÜNƏŞ TV-2017-ci il

«ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2017-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Sehrli xalat 01.01.2017
2 Kirpi balası və özgə yuvasi (cizgi) 01.01.2017
3 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 20.01.2017
4 Ögey ana 20.01.2017
5 Cavanşir (cizgi) 20.01.2017
6 Əzablı yollar 27.01.2017
7 Qərib cinlər diyarında 28.01.2017
8 Cəsur təyyarə (cizgi) 28.01.2017
9 Mən mahnı qoşuram 29.01.2017
10 Ayna (cizgi) 29.01.2017
11 Siçan və pişik (cizgi) 31.01.2017
12 Basat və Təpəgöz (cizgi) 05.02.2017
13 Münəccimin şagirdi (cizgi) 08.02.2017
14 Bulud niyə ağlayır (cizgi) 12.02.2017
15 Balaca çoban (cizgi) 23.02.2017
16 Bir qayıdacağıq 26.02.2017
17 Fəryad 26.02.2017
18 Şərikli çörək 26.02.2017
19 Basat və Təpəgöz (cizgi) 26.02.2017
20 Talada ev (cizgi) 11.03.2017
21 Bahar əyləncələri (cizgi) 20.03.2017
22 Bir qalanın sirri 20.03.2017
23 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 21.03.2017
24 Fitnə (cizgi) 21.03.2017
25 Sehrli xalat 21.03.2017
26 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 23.03.2017
27 Toplan və kölgəsi (cizgi) 24.03.2017
28 Tülkü həccə gedir (cizgi) 25.03.2017
29 Şərikli cörək 31.03.2017
30  Ağ atlı oğlan 02.04.2017
 31  Balaca çoban (cizgi) 15.04.2017
 32  Ayna (cizgi) 17.04.2017
 33  Çətin məsələ (cizgi) 19.04.2017
 34  Qızıl (cizgi) 21.04.2017
 35  Lovğa fil balası (cizgi) 22.04.2017
 36  Nar ağacının nağılı (cizgi) 23.04.2017
 38  Şah və xidnətçi (cizgi) 28.04.2017
 39  Humayın yuxusu (cizgi) 29.04.2017
 40  Günlərin bir günündə (cizgi) 30.04.2017
 41  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 03.05.2017
 42  Pəncə, qulaq, palaz, tikan 05.05.2017
 43  Siçan cə pişik (cizgi) 06.05.2017
 44  Mərhəmətin dadı (cizgi) 10.05.2017
 45  Ən güclü kimdir? (cizgi) 12.05.2017
 46  Anam ağaca çıxıb (cizgi) 13.05.2017
 47  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 14.05.2017
 48  Kirpi balası və alma (cizgi) 19.05.2017
 49  Şüalə (cizgi) 20.05.2017
 50  Uçan zürafə (cizgi) 21.05.2017
 51  Bulud niyə ağlayır (cizgi) 27.05.2017
 52  Nuş olsun (cizgi) 28.05.2017
 53  Sehrli xalat 01.06.2017
 54  Münəccimin şagirdi (cizgi) 02.06.2017
 55  Xeyir və şər (cizgi) 03.06.2017
56 Gəlin birgə öyrənək  rəqəmlər (cizgi) 04.06.2017
57 Şəhzadə və qara qızıl (cizgi) 09.06.2017
58 Dəcəl dovşan (cizgi) 10.06.2017
59 Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər (cizgi) 11.06.2017
60 Fitnə (cizgi) 16.06.2017
61 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 17.06.2017
62 Gəlin birgə öyrənək rənglər (cizgi) 18.06.2017
63 Sehirlənmiş küpə (cizgi) 23.06.2017
64 Tırtılın arzusu (cizgi) 24.06.2017
65 Talada ev (cizgi) 25.06.2017
66 İlbizin evi (cizgi) 30.06.2017
67 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 01.07.2017
68 Tülkü həccə gedir (cizgi) 02.07.2017
69 Humayın yuxusu (cizgi) 07.07.2017
70 Basat və təpəgöz (cizgi) 08.07.2017
71 Ən güclü kimdir? (cizgi) 09.07.2017
72 Siçan və pişik (cizgi) 14.07.2017
73 Günlərin bir günündə (cizgi) 15.07.2017
74 Çətin məsələ (cizgi) 16.07.2017
75 Balaca çoban (cizgi) 22.07.2017
76 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 29.07.2017
77 Ayna (cizgi) 30.07.2017
78 Əzablı yollar 30.07.2017
79 Mən mahnı qoşuram 02.08.2017
80 Bir qalanın sirri 06.08.2017
81 Kirpi balası və alma (cizgi) 11.08.2017
82 Bulud niyə ağlayır? (cizgi) 12.08.2017
83 Nuş olsun (cizgi) 18.08.2017
84 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 19.08.2017
85 Lovğa fil balası (cizgi) 20.08.2017
 86  Mərhəmətin dadı (cizgi) 25.08.2017
87  Nar ağacının nağılı (cizig) 26.08.2017
 88  Toplan və kölgəsi (cizgi) 27.08.2017
 89  Təqib (cizgi) 01.09.2017
 90  Uçan zürafə (cizgi) 02.09.2017
91 Şüalə (cizgi) 03.09.2017
92 Şəhzadə və qara qızıl (cizgi) 08.09.2017
93 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 09.09.2017
94 Şah və xidmətçi (cizigi) 15.09.2017
95 Anam ağaca çıxıb (cizgi) 16.09.2017
96 Ən güclü kimdir? (cizgi) 17.09.2017
97 Fitnə (cizgi) 22.09.2017
98 Dəcəl dovşan (cizgi) 23.09.2017
99 Qızıl (cizgi) 25.09.2017
100 Tırtılın arzusu (cizgi) 26.09.2017
 101  Gəlin birgə öyrənək 1,2,3 (cizgi)  4-cü rüb
 102  Xeyir və şər (cizgi)  4-cü rüb
 103  İlbizin evi (cizgi)  4-cü rüb
 104  Münəccimin şagirdi (cizgi)  4-cü rüb
 105  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  4-cü rüb
 106  Sehirlənmiş küpə (cizgi)  4-cü rüb
 107  Talada ev (cizgi)  4-cü rüb
 108  Tülkü həccə gedir (cizgi)  4-cü rüb
 109  Yatmaq vaxtıdır (cizgi)  4-cü rüb
 110  Basat və təpəgöz (cizgi)  4-cü rüb
 111  Cəsur təyyarə (cizgi)  4-cü rüb
 112  Nuş olsun (cizgi)  4-cü rüb
 113  Siçan və pişik (cizgi)  4-cü rüb
 114  Şüalə  4-cü rüb
 115  Balaca çoban (cizgi)  4-cü rüb
 116  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  4-cü rüb
 117  Çətin məsələ (cizgi)  4-cü rüb
 118  Günlərin bir günündə (cizgi)  4-cü rüb
 119  Humayın yuxusu (cizgi)  4-cü rüb
 120  Kirpi balası və alma (cizgi)  4-cü rüb
 121  Pəncə, qulaq, palaz, tikan  4-cü rüb
 122  Yeddi oğul istərəm  4-cü rüb
 123  Tütək səsi  4-cü rüb
 124  Böyük dayaq  4-cü rüb
 125  Qanun naminə  4-cü rüb
 126  Sehirli xalat  4-cü rüb
 127  Ən güclü kimdir? (cizgi)  4-cü rüb
 128  Mərhəmətin dadı (cizgi)  4-cü rüb
 129  Tırtılın arzusu (cizgi)  4-cü rüb
 130  Bulud niyə ağlayır (cizgi)  4-cü rüb
 131  Dəcəl dovşan (cizgi)  4-cü rüb
 132  Fitnə (cizgi)  4-cü rüb
 133  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  4-cü rüb
 134  Lovğa fil balası (cizgi)  4-cü rüb
 135  Şah və xidmətçi (cizgi)  4-cü rüb
 136  Toplan və kölgəsi (cizgi)  4-cü rüb
 137  Tülkü həccə gedir (cizgi)  4-cü rüb
 138  Uçan zürafə (cizgi)  4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2018-ci il

«ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Cavanşir (cizgi)  1-ci rüb
 2  Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi)  1-ci rüb
 3  Siçan və pişik (cizgi)  1-ci rüb
 4  Balaca çoban (cizgi)  1-ci rüb
 5  Günlərin bir günündə (cizgi0  1-ci rüb
 6  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  1-ci rüb
 7  Münəccimin şagirdi (cizgi)  1-ci rüb
 8  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  1-ci rüb
 9  Pısapısa xanım və siçan bəy (cizgi)  1-ci rüb
 10  Talada ev (cizgi)  1-ci rüb
 11  Yatmaq vaxtıdır (cizgi)  1-ci rüb
 12  Şərikli çörək  1-ci rüb
 13  Ağ atlı oğlan  1-ci rüb
 14  Cəsur təyyarə  1-ci rüb
 15  İlbizin evi (cizgi)  1-ci rüb
 16  Mərhəmətin dadı (cizgi)  1- ci rüb
 17  Nuş olsun (cizgi)  1- ci rüb
 18  Bulud niyə ağlayır (cizgi)  1- ci rüb
 19  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  1- ci rüb
 20  Çətin məsələ (cizgi)  1- ci rüb
 21  Xeyir və şər (cizgi)  1- ci rüb
 22  Kirpi balası və alma (cizgi)  1- ci rüb
 23  Lovğa fil balası (cizgi)  1- ci rüb
 24  Sehirlənmiş küpə (cizgi)  1- ci rüb
 25  Ən güclü kimdir? (cizgi)  1- ci rüb
 26  Siçan və pişik (cizgi)  1- ci rüb
 27  Tırtılın arzusu (cizgi)  1-ci rüb
 28  Anam ağaca çıxıb (cizgi)  1- ci rüb
 29  Balaca çoban (cizgi)  1- ci rüb
 30  Dəcəl dovşan (cizgi)  1- ci rüb
 31  Günlərin bir günündə  1-ci rüb
 32  Qız qalası əfsanəsi (cizgi)  1-ci rüb
 33  Münəccimin şagirdi (cizgi)  1-ci rüb
 34  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  1-ci rüb
 35  Toplan və kölgəsi (cizgi)  1-ci rüb
 36  Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3(cizgi)  2-ci rüb
 37  Nuş olsun (cizgi)  2-ci rüb
 38  Kirpi balası və alma (cizgi)  2-ci rüb
 39  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  2-ci rüb
 40  Sehrlənmiş küpə (cizgi)  2-ci rüb
 41  Talada ev (cizgi)  2-ci rüb
 42  Toplan və kölgəsi (cizgi)  2-ci rüb
 43  Yatmaq vaxtıdır (cizgi)  2-ci rüb
 44  Uçan zürafə (cizgi)  2-ci rüb
 45  Cəsur təyyarə (cizgi)  2-ci rüb
 46  İlbizin evi (cizgi)  2-ci rüb
 47  Mərhəmətin dadı (cizgi)  2-ci rüb
 48  Tırtılın arzusu (cizgi)  2-ci rüb
 49  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri  2-ci rüb
 50  Çətin məsələ (cizgi)  2-ci rüb
 51  Dəcəl dovşan (cizgi)  2-ci rüb
 52  Xeyir və şər (cizgi)  2-ci rüb
 53  Münəccimin şagirdi (cizgi)  2-ci rüb
 54  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  2-ci rüb
 55  Bir qalanın sirri  2-ci rüb
 56  Toplan və kölgəsi (cizgi)  2-ci rüb
 57  Ən güclü kimdir? (cizgi)  2-ci rüb
 58  İt sərgisi (cizgi)  2-ci rüb
 59  Nuş olsun (cizgi)  2-ci rüb
 60  Siçan və pişik (cizig)  2-ci rüb
 61  Balaca çoban (cizgi)  2-ci rüb
 62  Fitnə (cizgi)  2-ci rüb
 63  Günlərin bir günündə (cizgi)  2-ci rüb
 64  Kirpi balası və alma (cizgi)  2-ci rüb
 65  Lovğa fil balası (cizgi)  2-ci rüb
 66  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  2-ci rüb
 67  Uçan zürafə (cizgi)  3-cü rüb
 68  Humayın yuxusu (cizgi)  3-cü rüb
 69  Cəsur təyyarə (cizgi)  3-cü rüb
 70  Gəlin birgə öyrənək 1,2,3  (cizgi)  3-cü rüb
 71  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  3-cü rüb
 72  Humayın yuxusu (cizgi)  3-cü rüb
 73  Xeyir və şər (cizgi)  3-cü rüb
 74  Münəccimin şagirdi (cizgi)  3-cü rüb
 75  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
 76  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  3-cü rüb
 77  Şah və xidmətçi (cizgi)  3-cü rüb
 78  Talada ev (cizgi)  3-cü rüb
 79  Sehrli xalat  3-cü rüb
 80  İlbizin evi (cizgi)  3-cü rüb
 81  Mərhəmətiun dadı (cizgi)  3-cü rüb
 82  Nuş olsun (cizgi)  3-cü rüb
 83  Tırtılın arzusu (cizgi)  3-cü rüb
 84  Balaca çoban (cizgi)  3-cü rüb
 85  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  3-cü rüb
 86  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
 87  Dəcəl dovşan (cizgi)  3-cü rüb
 88  Fitnə (cizgi)  3-cü rüb
 89  Lovğa fil balası (cizgi)  3-cü rüb
 90  Toplan və kölgəsi (cizgi)  3-cü rüb
 91  Ən güclü kimdir?  3-cü rüb
 92  Siçan və pişik (cizgi)  3-cü rüb
93  Günlərin bir günündə (cizgi)  3-cü rüb
94  Humayın yuxusu (cizgi)  3-cü rüb
95  Kirpi balası və alma (cizgi)  3-cü rüb
96  Nar ağacının nağılı  3-cü rüb
97  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  3-cü rüb
98  Şah və xidmətçi (cizgi)  3-cü rüb
99  Uçan zürafə (cizgi)  3-cü rüb
100  Bulud niyə ağlayır?  4-cü rüb
101  Xeyir və şər (cizgi)  4-cü rüb
102  Münəccimin şagirdi (cizgi)  4-cü rüb
103  Sehrlənmiş küpə (cizgi)  4-cü rüb
104  Sən belə cımbılısan (cizgi)  4- cü rüb
105  Talada ev (cizgi)  4-cü rüb
106  Toplan və kölgəsi (cizgi)  4-cü rüb
107  Ayna (cizgi)  4-cü rüb
108  Balaca ev (cizgi)  4-cü rüb
109  Cəsur təyyarə (cizgi)  4-cü rüb
110  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  4-cü rüb
111  Çətin məsələ (cizgi)  4-cü rüb
112  Dəcəl dovşan (cizgi)  4-cü rüb
113  Fitnə (cizgi)  4-cü rüb
114   Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  4-cü rüb
115  Toplan və kölgəsi (cizgi)  4-cü rüb
116  Uçan zürafə (cizgi)  4-cü rüb
117  Gəlin birgə öyrənək 1,2,3 (cizgi)  4-cü rüb
118  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  4-cü rüb
119  İlbizin evi (cizgi)  4-cü rüb
120  Dədə Qorqud  4-cü rüb
121  Şərikli çörək  4-cü rüb
122 Balaca çoban (cizgi)  4-cü rüb
123  Günlərin bir günündə (cizgi)  4-cü rüb
124  Kirpi balası və alma (cizgi)  4-cü rüb
125 Lovğa fil balası (cizgi)  4-cü rüb
126 Sehrlənmiş küpə (cizgi)  4-cü rüb
127  Şah və xidmətçi (cizgi)  4-cü rüb
128  Talada ev (cizgi)  4-cü rüb
129  Mərhəmətin dadı (cizgi)  4-cü rüb
130  Nuş olsun (cizgi)  4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2019-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.№ Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix


1  Cavanşir (cizgi)  1-ci rüb
2  Cəsur təyyarə (cizgi)  1-ci rüb
3  Ən güclü kimdir? (cizgi)  1-ci rüb
4  İt sərgisi (cizgi)  1-ci rüb
5  Siçan və pişik (cizgi)  1-ci rüb
6  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  1-ci rüb
7  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  1-ci rüb
8  Çətin məsələ (cizgi)  1-ci rüb
9  Xeyir və şər (cizgi)  1-ci rüb
10  Münəccimin şagirdi (cizgi)  1-ci rüb
11  Nar ağacının nağılı (cizgi)  1-ci rüb
12  Sən belə cımbılısan  1-ci rüb
13  Sehrli xalat  1-ci rüb
14  Ağ atlı oğlan  1-ci rüb
15  Şərikli çörək  1-ci rüb
16  Biz qayıdacağıq  1-ci rüb
17   Şərikli çörək  1-ci rüb
18  Balaca ev (cizgi)  1-ci rüb
19  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  1-ci rüb
20  Tırtılın arzusu (cizgi)  1-ci rüb
21  Dəcəl dovşan (cizgi)  1-ci rüb
22  Humayın yuxusu (cizgi)  1-ci rüb
23  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  1-ci rüb
24  Toplan və lölgəsi (cizgi)  1-ci rüb
25  Uçan zürafə (cizgi)  1-ci rüb
26  Sehrli xalat  1-ci rüb
27  Gəlin birgə öyrənək 1, 2 (cizgi)  1-ci rüb
28  İlbizin evi (cizgi)  1-ci rüb
29  Bahar əyləncələri (cizgi)  1-ci rüb
30  Balaca çoban (cizgi)  1-ci rüb
31  Günlərin bir günündə (cizgi)  1-ci rüb
32  Kirpi balası və alma (cizgi)  1-ci rüb
33  Lovğa fil balası (cizgi)  1-ci rüb
34  Sehrlənmiş küpə (cizgi)  1-ci rüb
35  Şah və xidmətçi (cizgi)  1-ci rüb
36  Ayna (cizgi)  2 -ci rüb
37  Cəsur təyyarə  (cizgi) 2-ci rüb
38 Mərhəmətin dadı (cizgi)  2-ci rüb
39 Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  2-ci rüb
40 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri  (cizgi)  2-ci rüb
41 Çətin məsələ (cizgi)  2-ci rüb
42 Dəcəl dovşan (cizgi) 2-ci rüb
43 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
44 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
45 Nar ağacının nağılı (cizgi) 2-ci rüb
46 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 2-ci rüb
47 Ən güclü kimdir? (cizgi) 2-ci rüb
48 İt sərgisi (cizgi) 2-ci rüb
49 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
50 Siçan və pışik (cizgi) 2-ci rüb
51 Fitnə (cizgi) 2-ci rüb
52 Humayın yuxusu (cizgi) 2-ci rüb
53 Lovğa fil balası (cizgi) 2-ci rüb
54 Pəncə, qulaq, palaz, tikan.. 2-c rüb
55 Sən belə cımbılısan (cizgi) 2-ci rüb
56 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
57 Uçan zürafə (cizgi) 2-ci rüb
58 Balaca ev (cizgi) 2-ci rüb
59 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 2-ci rüb
60 Tırtılın arzusu (cizgi) 2-ci rüb
61 Balaca çoban (cizgi) 2-ci rüb
62 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 2-ci rüb
63 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
64 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
65 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
66 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
67 Şah və xidmətçi (cizgi) 2-ci rüb
68 Talada ev (cizgi) 2-ci rüb
69 Sehrli xalat 2-ci rüb
70  Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi) 3-cü rüb
71  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  3-cü rüb
72  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
73  Günlərin bir günündə (cizgi)  3-cü rüb
74  Münəccimin şagirdi (cizgi)  3-cü rüb
75  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
76  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  3-cü rüb
77  Sən belə cımbılısan (cizgi)  3-cü rüb
78  Sehirli xalat  3-cü rüb
79  Ayna (cizgi)  3-cü rüb
80  Cəsur təyyarə (cizgi)  3-cü rüb
81  İlbizin evi (cizgi)  3-cü rüb
82  İt sərgisi (cizgi)  3-cü rüb
83  Nuş olsun (cizgi)  3-cü rüb
84  Dəcəl dovşan (cizgi)  3-cü rüb
85  Fitnə (cizgi)  3-cü rüb
86  Humayın yuxusu (cizgi)  3-cü rüb
87  Lovğa fil balası (cizgi)  3-cü rüb
88  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  3-cü rüb
89  Toplan və kölgəsi (cizgi)  3-cü rüb
90  Uçan zürafə (cizgi)  3-cü rüb
91  Balaca ev (cizgi)  3-cü rüb
92  Ən güclü kimdir? (cizgi)  3-cü rüb
93  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  3-cü rüb
94  Siçan və pişik (cizgi)  3-cü rüb
95  Balaca çoban (cizgi)  3-cü rüb
96  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  3-cü rüb
97  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
98  Kirpi balası və alma (cizgi)  3-cü rüb
99  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
100  Sehirlənmiş küpə (cizgi)  3-cü rüb
101  Şah və xidmətçi (cizgi)  3-cü rüb
102  Talada ev (cizgi)  3-cü rüb
103  Ayna (cizgi)  4-cü rüb
104  Gəlin birgə öyrənək 1 (cizgi)   4-cü rüb
105  Mərhəmətin dadı (cizgi)   4-cü rüb
106  Tırtılın arzusu (cizgi)   4-cü rüb
107  Bulud niyə ağlayır (cizgi)   4-cü rüb
108  Günlərin bir günü (cizgi)   4-cü rüb
109  Xeyir və şər (cizgi)   4-cü rüb
110  Münəccimin şagirdi (cizgi)   4-cü rüb
111  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)   4-cü rüb
112  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)   4-cü rüb
113  Sən belə cımbılısan (cizgi)   4-cü rüb
114  Balaca ev (cizgi)   4-cü rüb
115  Cəsur təyyarə (cizgi)   4-cü rüb
116  Gəlin birgə öyrənək 2, 3 (cizgi)   4-cü rüb
117  Mərhəmətin dadı (cizgi)   4-cü rüb
118  Nuş olsun (cizgi)   4-cü rüb
119  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)   4-cü rüb
120  Balaca çoban (cizgi)   4-cü rüb
121  Dəcəl dovşan (cizgi)   4-cü rüb
122  Fitnə (cizgi)   4-cü rüb
123  Humayın yuxusu (cizgi)   4-cü rüb
124  Lovğa fil balası (cizgi)   4-cü rüb
125  Toplan və kölgəsi (cizgi)   4-cü rüb
126  Uçan zürafə (cizgi)   4-cü rüb
127  Ayna (cizgi)   4-cü rüb
128  Ən güclü kimdir? (cizgi)   4-cü rüb
129  Gəlin birgə öyrənək 1, 2  (cizgi)   4-cü rüb
130  İlbizin evi (cizgi)   4-cü rüb
131  Siçan və pişik (cizgi)   4-cü rüb
132  Tırtılın arzusu (cizgi)   4-cü rüb
133  Kirpi balası və alma (cizgi)   4-cü rüb
134  Nar ağacının nağılı (cizgi)   4-cü rüb
135  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)   4-cü rüb
136  Talada ev (cizgi)   4-cü rüb
137  Dədə Qorqud   4-cü rüb
138  Şərikli çörək   4-cü rüb

GÜNƏŞ TV-2020-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

  1. Alma almaya bənzər      02.01.2020
GÜNƏŞ TV-2021-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2021-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Bulud niyə ağlayır? – cizgi film 1-ci rüb
2 Dəcəl dovşan – cizgi film 1-ci rüb
3 Günlərin biir günündə – cizgi film 1-ci rüb
4 Humayın yuxusu – cizgi film 1-ci rüb
5 Nar ağacının nağılı – cizgi film 1-ci rüb
6 Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film 1-ci rüb
7 Toplan və kölgəsi – cizgi film 1-ci rüb
8 Ögey ana 1-ci rüb
9 Ağ atlı oğlan 1-ci rüb
10 Şərikli çörək 1-ci rüb
11 Dədə Qorqud 1-ci rüb
12 Fitnə – cizgi film 1-ci rüb
13 Kirpi balası və alma – cizgi film 1-ci rüb
14 Lovğa fil balası – cizgi film 1-ci rüb
15 Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film 1-ci rüb
16 Sən belə cımbılısan – cizgi film 1-ci rüb
17 Uçan zürafə – cizgi film 1-ci rüb
18 Bahar əyləncələri – cizgi film 1-ci rüb
19 Balaca çoban – cizgi film 1-ci rüb
20 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri – cizgi film 1-ci rüb
21 Çətin məsələ – cizgi film 1-ci rüb
22 Münəccimin şagirdi – cizgi film 1-ci rüb
23 Talada ev – cizgi film 1-ci rüb
24 Toplan və kölgəsi – cizgi film 1-ci rüb
25 Ögey ana 1-ci rüb
26 Ayna – cizgi film 1-ci rüb
27 Balaca ev – cizgi film 1-ci rüb
28 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film 1-ci rüb
29 Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film 1-ci rüb
30 Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film 1-ci rüb
31 Siçan və pişik – cizgi film 1-ci rüb
32 Tırtılın arzusu – cizgi film 1-ci rüb
33 Cəsur təyyarə – cizgi film 1-ci rüb
34 Ən güclü kimdir? – cizgi film 1-ci rüb
35 İlbizin evi – cizgi film 1-ci rüb
36 Mərhəmətin dadı – cizgi film 1-ci rüb
37 Nuş olsun! – cizgi film 1-ci rüb
38 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film 1-ci rüb
39 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film 1-ci rüb
40 Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film 1-ci rüb
41 Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film 1-ci rüb
42 Siçan və pişik – cizgi film 1-ci rüb
43 Ayna – cizgi film 2-ci rüb
44 Balaca ev – cizgi film 2-ci rüb
45 Cəsur təyyarə – cizgi film 2-ci rüb
46 İlbizin evi – cizgi film 2-ci rüb
47 Nuş olsun! – cizgi film 2-ci rüb
48 Tırtılın arzusu – cizgi film 2-ci rüb
49 Ən güclü kimdir? – cizgi film 2-ci rüb
50 Gəlin biurgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film 2-ci rüb
51 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film 2-ci rüb
52 Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film 2-ci rüb
53 Mərhəmətin dadı – cizgi film 2-ci rüb
54 Siçan və pişik – cizgi film 2-ci rüb
55 Ayna – cizgi film 2-ci rüb
56 Cısur təyyarə – cizgi film 2-ci rüb
57 İlbizin evi – cizgi film 2-ci rüb
58 Qarğa balası və ğzgə yuvası – cizgi film 2-ci rüb
59 Tırtılın arzusu – cizgi film 2-ci rüb
60 Dəcəl dovşan – cizgi film 2-ci rüb
61 Günlərin bir günündə – cizgi film 2-ci rüb
62 Xeyirxah kirpi – cizgi film 2-ci rüb
63 Nar ağacının nağılı – cizgi film 2-ci rüb
64 Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film 2-ci rüb
65 Şah və xidmətçi – cizgi film 2-ci rüb
66 Uçan zerafə – cizgi film 2-ci rüb
67 Bulud niyə ağlayır? – cizgi film 2-ci rüb
68 Fitnə – cizgi film 2-ci rüb
69 Humayın yuxusu – cizgi film 2-ci rüb
70 Kirpi balası və alma – cizgi film 2-ci rüb
71 Lovğa fil balası – cizgi film 2-ci rüb
72 Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film 2-ci rüb
73 Sən belə cımbılısan – cizgi film 2-ci rüb
74 Balaca çoban – cizgi film 2-ci rüb
75 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri – cizgi film 2-ci rüb
76 Çətin məsələ – cizgi film 2-ci rüb
77 Xeyirxah kirpi – cizgi film 2-ci rüb
78 Münəccimin şagirdi – cizgi film 2-ci rüb
79 Nar ağacının nağılı – cizgi film 2-ci rüb
80 Toplan və kölgəsi – cizgi film 2-ci rüb
81 Balaca ev – cizgi film 3-cü rüb
82 Ən güclü kimdir? – cizgi film 3-cü rüb
83 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film 3-cü rüb
84 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film 3-cü rüb
85 Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film 3-cü rüb
86 Mərhəmətin dadı – cizgi film 3-cü rüb
87 Siçan və pişik – cizgi film 3-cü rüb
88 Ayna – cizgi film 3-cü rüb
89 Balaca ev – cizgi film 3-cü rüb
90 Cəsur təyyarə – cizgi film 3-cü rüb
91 İlbizin evi – cizgi film 3-cü rüb
92 Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film 3-cü rüb
93 Siçan və pişik – cizgi film 3-cü rüb
94 Tırtılın arzusu – cizgi film 3-cü rüb
95 Ən güclü kimdir? – cizgi film 3-cü rüb
96 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film 3-cü rüb
97 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film 3-cü rüb
98 Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film 3-cü rüb
99 Siçan və pişik – cizgi film 3-cü rüb
100 Dəcəl dovşan – cizgi film 3-cü rüb
101 Günlərin bir günündə – cizgi film 3-cü rüb
102 Humayın yuxusu – cizgi film 3-cü rüb
103 Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film 3-cü rüb
104 Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film 3-cü rüb
105 Talada ev – cizgi film 3-cü rüb
106 Uçan zürafə – cizgi film 3-cü rüb
107 Bulud niyə ağlayır? – cizgi film 3-cü rüb
107 Fitnə – cizgi film 3-cü rüb
108 Kirpi balası və alma – cizgi film 3-cü rüb
109 Lovğa fil balası – cizgi film 3-cü rüb
110 Münəccimin şagirdi – cizgi film 3-cü rüb
111 Nar ağacının nağılı – cizgi film 3-cü rüb
112 Balaca çoban – cizgi film 3-cü rüb
113 Cırtdanın yeni sərguzəştləri – cizgi film 3-cü rüb
114 Çətin məsələ – cizgi film 3-cü rüb
115 Günlərin bir günündə – cizgi film 3-cü rüb
116 Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film 3-cü rüb
117 Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film 3-cü rüb
118 Sən belə cımbılısan – cizgi film 3-cü rüb
119 Ögey ana 3-cü rüb
120 Sehrli xalat 3-cü rüb
121 Şərikli çörək 3-cü rüb
122 Dədə Qorqud 3-cü rüb
123 Ayna – cizgi film 4-cü rüb
124 Cəsur təyyarə – cizgi film 4-cü rüb
125 İlbizin evi – cizgi film 4-cü rüb
126 Mərhəmətin dadı – cizgi film 4-cü rüb
127 Nuş olsun! – cizgi film 4-cü rüb
128 Tırtılın arzusu – cizgi film 4-cü rüb
129 Balaca ev – cizgi film 4-cü rüb
130 Cəsur təyyarə – cizgi film 4-cü rüb
131 Ən güclü kimdir? – cizgi film 4-cü rüb
132 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film 4-cü rüb
133 Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film 4-cü rüb
134 Ayna – cizgi film 4-cü rüb
135 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film 4-cü rüb
136 Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film 4-cü rüb
137 İlbizin evi – cizgi film 4-cü rüb
138 Siçan və pişik – cizgi film 4-cü rüb
139 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri – cizgi film 4-cü rüb
140 Dəcəl dovşan – cizgi film 4-cü rüb
141 Fitnə – cizgi film 4-cü rüb
142 Humayın yuxusu – cizgi film 4-cü rüb
143 Kirpi balası və alma – cizgi film 4-cü rüb
144 Münəccimin şagirdi – cizgi film 4-cü rüb
145 Nar ağacının nağılı – cizgi film 4-cü rüb
146 Talada ev – cizgi film 4-cü rüb
147 Uçan zerafə – cizgi film 4-cü rüb
148 Balaca çoban – cizgi film 4-cü rüb
149 Bulud niyə ağlayır? – cizgi film 4-cü rüb
150 Xeyirxah kirpi – cizgi film 4-cü rüb
511 Lovğa fil balası – cizgi film 4-cü rüb
152 Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film 4-cü rüb
153 GPıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film 4-cü rüb
154 Toplan və kölgəsi – cizgi film 4-cü rüb
155 Çətin məsələ – cizgi film 4-cü rüb
156 Günlərin bir günündə – cizgi film  4-cü rüb
157 Nar ağacının nağılı – cizgi film  4-cü rüb
158 Sən belə cımbılısan – cizgi film  4-cü rüb
159 Talada ev – cizgi film  4-cü rüb
160 Şərikli çörək 4-cü rüb
161 Dədə Qorqud 4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2022-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2022-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Bulud niyə ağlayır? (cizgi) 1-ci rüb
2 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 1-ci rüb
3 Dəcəl dovşan (cizgi) 1-ci rüb
4 Fitnə (cizgi) 1-ci rüb
5 Humayın yuxusu (cizgi) 1-ci rüb
6 Kirpi balası və alma (cizgi) 1-ci rüb
7 Münəccimin şagirdi (cizgi) 1-ci rüb
8 Xeyirxah kirpi (cizgi) 1-ci rüb
9 Nar ağacının nağılı (cizgi) 1-ci rüb
10 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 1-ci rüb
11 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 1-ci rüb
12 Talada ev (cizgi) 1-ci rüb
13 Toplan və kölgəsi (cizgi) 1-ci rüb
14 Uçan zürafə (cizgi) 1-ci rüb
15 Bahar əyləncələri (cizgi) 1-ci rüb
16 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 1-ci rüb
17 Çətin məsələ (cizgi) 1-ci rüb
18 Günlərin bir günündə (cizgi) 1-ci rüb
19 Lovğa fil balası (cizgi) 1-ci rüb
20 Şərikli çörək 1-ci rüb
21 Dədə Qorqud 1-ci rüb
22 Şərikli çörək 1-ci rüb
23 Dədə Qorqud 1-ci rüb
24 Ögey ana 1-ci rüb
25 Cəsur təyyarə (cizgi) 1-ci rüb
26 Ən güclü kimdir? (cizgi) 1-ci rüb
27 Mərhəmətin dadı (cizgi) 1-ci rüb
28 Nuş olsun! (cizgi) 1-ci rüb
29 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 1-ci rüb
30 Tırtılın arzusu (cizgi) 1-ci rüb
31 Balaca ev (cizgi) 1-ci rüb
32 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 (cizgi) 1-ci rüb
33 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 (cizgi) 1-ci rüb
34 Gəlin birgə öyrənək-rənglər (cizgi) 1-ci rüb
35 İlbizin evi (cizgi) 1-ci rüb
36 Siçan və pişik (cizgi) 1-ci rüb
37 Ən güclü kimdir? (cizgi) 2-ci rüb
38 İlbizin evi (cizgi) 2-ci rüb
39 Mərhəmətin dadı (cizgi) 2-ci rüb
40 Nuş olsun! (cizgi) 2-ci rüb
41 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 2-ci rüb
42 Tırtılın arzusu (cizgi) 2-ci rüb
43 Balaca ev (cizgi) 2-ci rüb
44 Cəsur təyyarə (cizgi) 2-ci rüb
45 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 (cizgi) 2-ci rüb
46 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 (cizgi) 2-ci rüb
47 Gəlin birgə öyrənək-rənglər (cizgi) 2-ci rüb
48 Nuş olsun! (cizgi) 2-ci rüb
49 Siçan və pişik (cizgi) 2-ci rüb
50 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
51 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
52 Nar ağacının nağılı (cizgi) 2-ci rüb
53   Pıspısa xanım vəsiçan bəy (cizgi)                               2-ci rüb
54 Sən belə cımbılısan (cizgi) 2-ci rüb
55 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
56 Uçan zürafə (cizgi) 2-ci rüb
57 Balaca çoban (cizgi) 2-ci rüb
58 Bulud niyə ağlayır? (cizgi) 2-ci rüb
59 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 2-ci rüb
60 Dəcəl dovşan (cizgi) 2-ci rüb
61 Fitnə (cizgi) 2-ci rüb
62 Pıncı, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 2-ci rüb
63 Talada ev (cizgi) 2-ci rüb
64 Çətin məsələ (cizgi) 2-ci rüb
65 Humayın yuxusu (cizgi) 2-ci rüb
66 Xeyirxah kirpi (cizgi) 2-ci rüb
67 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
68 Nar ağacının nağılı (cizgi) 2-ci rüb
69 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 2-ci rüb
70 Sən belə cımbılısan (cizgi) 2-ci rüb
71 Balaca ev (cizgi) 3-cü rüb
72 Ən güclü kimdir? (cizgi) 3-cü rüb
73 Mərhəmətin dadı (cizgi) 3-cü rüb
74 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 3-cü rüb
75 Gəlin birgə öyrənək – rəqəmlər-1 (cizgi) 3-cü rüb
76 Gəlin birgə öyrənək – rəqəmlər-2 (cizgi) 3-cü rüb
77 İlbizin evi (cizgi) 3-cü rüb
78 Siçan və pişik (cizgi) 3-cü rüb
79 Tırtılın arzusu (cizgi) 3-cü rüb
80 Cəsur təyyarə (cizgi) 3-cü rüb
81 Ən güclü kimdir (cizgi)? 3-cü rüb
82 Gəlin birgə öyrənək – rənglər (cizgi) 3-cü rüb
83 Nuş olsun! (cizgi) 3-cü rüb
84 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 3-cü rüb
85 Bulud niyə ağlayır? (cizgi) 3-cü rüb
86 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
87 Kirpi balası və alma (cizgi) 3-cü rüb
88 Pəncə,qulaq,palaz,tikan (cizgi) 3-cü rüb
89 Talada ev (cizgi) 3-cü rüb
90 Toplan və kölgəsi (cizgi) 3-cü rüb
91 Uçan zürafə (cizgi) 3-cü rüb
92 Tırtılın arzusu (cizgi) 3-cü rüb
93 Balaca çoban (cizgi) 3-cü rüb
94 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 3-cü rüb
95 Dəcəl dovşan (cizgi) 3-cü rüb
96 Fitnə (cizgi) 3-cü rüb
97 Münəccimin şagirdi (cizgi) 3-cü rüb
98 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 3-cü rüb
99 Çətin məsələ (cizgi) 3-cü rüb
100 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
101 Xeyirxah kirpi (cizgi) 3-cü rüb
102 Kirpi balası və alma (cizgi) 3-cü rüb
103 Nar ağacının nağılı (cizgi) 3-cü rüb
104 Sən belə cımbılısan (cizgi) 3-cü rüb
105 Talada ev (cizgi) 3-cü rüb
106 Ögey ana 3-cü rüb
107 Sehrli xalat 3-cü rüb
108 Şərikli çörək 3-cü rüb
109 Dədə Qorqud 3-cü rüb
110 Balaca ev 4-cü rüb
111 Gəlin birgə öyrənə-rəqəmlər-1 4-cü rüb
112 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 4-cü rüb
113 Gəlin birgə öyrənək-rənglər 4-cü rüb
114 Mərhəmətin dadı 4-cü rüb
115 Nuş olsun 4-cü rüb
116 Qarğa balası və özgə yuvası 4-cü rüb
117 Siçan və pişik 4-cü rüb
118 Tırtılın arzusu 4-cü rüb
119 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 4-cü rüb
120 Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 4-cü rüb
121 Gəlin birgə öyrənək-rənglər 4-cü rüb
122 İlbizin evi 4-cü rüb
123 Bulud niyə ağlayır? 4-cü rüb
124 Dəcəl dovşan 4-cü rüb
125 Lovğa fil balası 4-cü rüb
126 Öəncə,qulaq,palaz,tikan 4-cü rüb
127 Toplan və kölgəsi 4-cü rüb
128 Uçan zürafə 4-cü rüb
129 Balac çoban 4-cü rüb
130 Cırtdsnın yeni sərgüzəştləri 4-cü rüb
131 Günlərin bir günündə 4-cü rüb
132 Kirpi balası və alma 4-cü rüb
133 Münəccimin şagirdi 4-cü rüb
134 Sən belə cımbılısan 4-cü rüb
135 Talada ev 4-cü rüb
136 Çətin məsələ 4-cü rüb
137 Dəcəl dovşan 4-cü rüb
138 Humayın yuxusu 4-cü rüb
139 Lovğa fil balası 4-cü rüb
140 Nar ağacının nağılı 4-cü rüb
141 Öəncə,qulaq,palaz,tikan 4-cü rüb
142 Toplan və kölgəsi 4-cü rüb
143 Şərikli çörək 4-cü rüb
144 Dədə Qorqud 4-cü rüb
145