KƏPƏZ -TV

KƏPƏZ TV-2009-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2009-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Yol əhvalatı

01.01.2009

 2 Əhməd haradadır?

02.01.2009

 3 Kişi sözü

04.01.2009

 4 Sən niyə susursan?

08.01.2009

 5 İnsan məskən salır

11.01.2009

 6 Ölsəm, bağışla!

18.01.2009

 7 Var olun, qızlar!

20.01.2009

 8 Fəryad

20.01.2009

 9 Qətl günü

20.01.2009

 10 Gilas ağacı

20.01.2009

 11 Ağ atlı oğlan

20.01.2009

 12 Özgə ömür

20.01.2009

 13 Evlənmək istəyirəm

25.01.2009

 14 Həyat bizi sınayır

29.01.2009

 15 Möcüzələr adası

01.02.2009

 16 Yarasa

05.02.2009

 17 Qaraca qız

08.02.2009

 18 Liftçi qız

08.02.2009

 19 Park

12.02.2009

 20 Yük

15.02.2009

 21 Onu bağışlamaq olarmı?

19.02.2009

 22 Günlərin bir günü

22.02.2009

 23 Biz qayıdacağıq

26.02.2009

 24 Tütək səsi

26.02.2009

 25 Arxada qalmış gələcək

26.02.2009

 26 Şərikli çörək

26.02.2009

 27 Gilas ağacı

26.02.2009

 28 Ömrün səhifələri

01.03.2009

 29 Qəm pəncərəsi

05.03.2009

 30 Ögey ana

08.03.2009

 31 Yenilməz batalyon

12.03.2009

 32 Alma almaya bənzər

15.03.2009

 33 Evlənmək istəyirəm

17.03.2009

 34 Dərviş Parisi partladır

19.03.2009

 35 Nəğməkar torpaq

20.03.2009

 36 Arşın mal alan

20.03.2009

 37 O olmasın, bu olsun

20.03.2009

 38 Dəli Kür

20.03.2009

 39 Ulduz

21.03.2009

 40 Əhməd haradadır?

21.03.2009

 41 Bəyin oğurlanması

21.03.2009

 42 Bir qalanın sirri

22.03.2009

 43 Şirbalanın məhəbbəti

22.03.2009

 44 Yuxu

22.03.2009

 45 Uşaqlığın son gecəsi

22.03.2009

 46 Ağ atlı oğlan

31.03.2009

 47 İstintaq davam edir

31.03.2009

 48 Qaçqınlar (sənədli)

31.03.2009

 49 Atları yəhərləyin

31.03.2009

 50 Azadlığa gedən yollar (sənədli)

31.03.2009

 51 Sən niyə susrsan?

02.04.2009

 52 Gün keçdi

05.04.2009

 53 Əlaqə

09.04.2009

 54 Cin mikrorayonda

12.04.2009

 55 Təxribat

16.04.2009

 56 Romeo mənim qonşumdur

19.04.2009

 57 Od içində

23.04.2009

 58 Böyük dayaq

26.04.2009

 59 Gümüşgöl əfsanəsi

30.04.2009

 60 İstintaq davam edir

01.05.2009

 61 Ölsəm, baışla!

02.05.2009

 62 Atları yəhərləyin

02.05.2009

 63 İşgüzar səfər

03.05.2009

 64 Alman klinikasına şəxi səfər

07.05.2009

 65 Mən ki, gözəl deyildim

08.05.2009

 66 Gilas ağacı

08.05.2009

 67 Tənha narın nağılı

08.05.2009

 68 Ümid

08.05.2009

 69 Bizim Cəbiş müəllim

09.05.2009

 70 Sizi dünyalar qədər sevirdim

09.05.2009

 71 Uzaq sahillərdə

09.05.2009

 72 Qaynana

10.05.2009

 73 Skripkanın sərgüzəşti

14.05.2009

 74 Tütək səsi

17.05.2009

 75 Girov

17.05.2009

 76 Arxadan vurulan zərbə

21.05.2009

 77 Ad günü

24.05.2009

 78 Bəxt üzüyü

28.05.2009

 79 Görüş

28.05.2009

 80 Bir ailəlik bağ evi

31.05.2009

 81 Nə gözəldir bu dünya!

04.06.2009

 82 Qərib cinlər diyarında

07.06.2009

 83 O dünyadan salam

11.06.2009

 84 Gəmi saatının sirri

14.06.2009

 85 Böyük dayaq

15.06.2009

 86 Ulduz

15.06.2009

 87 Pəncərə

18.06.2009

 88 Köhnə bərə

21.06.2009

 89 Qanun naminə

25.06.2009

 90 Əhməd haradadır?

26.06.2009

 91 Telefonçu qız

28.06.2009

 92 Onu bağışlamaq olarmı?

02.07.2009

 93 Bağ mövsümü

05.07.2009

 94 Yenilməz batalyon

09.07.2009

 95 İnsan məskən salır

12.07.2009

 96 Sən niyə susursan?

16.07.2009

 97 Sehrli xalat

19.07.2009

 98 Doğma sahillər

23.07.2009

 99 Qara daşlar

26.07.2009

 100 Mənim ağ şəhərim

30.07.2009

 101 Həyat bizi sınayır

02.08.2009

 102 Bəxtiyar

02.08.2009

 103 Babamızın babasının babası

09.08.2009

 104 Təhminə

13.08.2009

 105 Yük

16.08.2009

 106 Özgə vaxt

20.08.2009

 107 Həm ziyarət, həm ticarət

23.08.2009

 108 Kölgələr sürünür

27.08.2009

 109 Var olun, qızlar!

30.08.2009

 110 Otel otağı

03.09.2009

 111 Şirbalanın məhəbbəti

06.09.2009

 112 Gecə qatarında qətl

10.09.2009

 113 Uşaqlığın son gecəsi

13.09.2009

 114 Üzeyir ömrü

17.09.2009

 115 Arşın mal alan

20.09.2009

 116 O olmasın, bu olsun

20.09.2009

 117 O qızı tapın

24.09.2009

 118 Süd dişinin ağrısı

27.09.2009

 119 Qara Volqa

01.10.2009

 120 Xoşbəxtlik qayğıları

04.10.2009

 121 Telefonçu qız

09.10.2009

 122 Kişi sözü

11.10.2009

 123 Yenilməz batalyon

15.10.2009

 124 Sehrli xalat

18.10.2009

 125 İstintaq

22.10.2009

 126 Bir qalanın sirri

25.10.2009

 127 Alman klinikasına şəxsi səfər

29.10.2009

 128 Dərviş Parisi partladır

01.11.2009

 129 Ən vacib müsahibə

05.11.2009

 130 Yol əhvalatı

08.11.2009

 131 Sən niyə susursan?

12.11.2009

 132 Torpaq, dəniz, od, səma

15.12.2009

 133 Ölsəm, bağışla!

19.11.2009

 134 Ad günü

22.11.2009

 135 Yaramaz

26.11.2009

 136 Görüş

27.11.2009

 137 Ulduz

28.11.2009

 138 Əhməd haradadır?

29.11.2009

 139 Yarasa

03.12.2009

 140 Onu bağışlamaq olarmı?

06.12.2009

 141 Park

10.12.2009

 142 İstintaq davam edir

12.12.2009

 143 Dədə Qorqud

12.12.2009

 145 Əsl dost

13.12.2009

 146 Əlaqə

17.12.2009

 147 Həyat bizi sınayır

20.12.2009

 148 Bəxt üzüyü

24.12.2009

 149 Cin mikrorayonda

27.12.2009

 

KƏPƏZ-2011-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 O olmasın, bu olsun

01.01.2011

 2 Əhməd hardadır?

02.01.2011

 3 Bir qalanın sirri

09.01.2011

 4 Dərvi Parisi partladır

13.01.2011

 5 Bir cənub şəhərində

16.01.2011

 6 Qətl günü

20.01.2011

 7 Ad günü

23.01.2011

 8 Əlaqə

27.01.2011

 9 Kölgələr sürünür

30.01.2011

 10 Özgə ömür

02.02.2011

 11 Qızıl qaz

06.02.2011

 12 Onun bəlalı sevgisi

09.02.2011

 13 Köhnə bərə

13.02.2011

 14 Nəsimi

16.02.2011

 15 Gözlə məni

20.02.2011

 16 Tütək səsi

23.02.2011

 17 Biz qayıdacağıq

26.02.2011

 18 Əsl dost

27.02.2011

 19 De ki, sevirsən məni

03.03.2011

 20 Mən mahnı qoşuram

06.03.2011

 21 Qaynana

10.03.2011

 22 Tənha narın nağılı

13.03.2011

 23 Yol əhvalatı

15.03.2011

 24 Evlənmək istəyirəm

15.03.2011

 25 Kişi sözü

17.03.2011

 26 Dəli Kür

20.03.2011

 27 Ulduz

20.03.2011

 28 O olmasın, bu olsun

20.03.2011

 29 Arşın mal alan

21.03.2011

 30 Bir qalanın sirri

22.03.2011

 31 Əhməd hardadır?

22.03.2011

 32 Sehrli xalat

23.03.2011

 33 Qərib cinlər diyarında

23.03.2011

 34 Görüş

23.03.2011

 35 Uşaqlığın son gecəsi

24.03.2011

 36 Böyük dayaq

27.03.2011

 37 Bəyin oğurlanması

27.03.2011

 38 Axırıncı aşırım

31.03.2011

 39 Ümid

31.03.2011

 40 Gilas ağacı

31.03.2011

 41 Babək

31.03.2011

 42 Şirbalanın məhəbbəti

21.03.2011

 43  Yuxu

21.03.2011

 44 Bəxt üzüyü

22.03.2011

 45 Həyat bizi sınayır

03.04.2011

 46 Qanun naminə

07.04.2011

 47 İnsan məskən salır

10.04.2011

 48  Bayquş gələndə

14.04.2011

 49 Xoşbəxtlik qayğıları

17.04.2011

 50 Xatirələr sahili

21.04.2011

 51 Yenilməz batalyon

24.04.2011

 52 Bakıda küləklər əsir

28.04.2011

 53 Skripkanın sərgüzəşti

01.05.2011

 54 Sizi dünyalar qədər sevirdim

05.05.2011

 55 Mən ki, gözəl deyildim

08.05.2011

 56 Uzaq sahillərdə

09.05.2011

 57 Böyük dayaq

10.05.2011

 58 Bəxtiyar

10.05.2011

 59 Ovsunçu

12.05.2011

 60 Gün keçdi

15.05.2011

 61 Küçələrə su səpmişəm

22.05.2011

 62 Əhməd hardadır?

28.05.2011

 63 Hacı Qara

29.05.2011

 64 Gecə qatarında qətl

02.06.2011

 65 Qızıl uçurum

05.06.2011

 66 Gümüşgöl əfsanəsi

09.06.2011

 67 Ögey ana

12.06.2011

 68 Qaynana

15.06.2011

 69 Görüş

15.06.2011

 70 O qızı tapın

16.06.2011

 71 Süd dişinin ağrısı

19.06.2011

 72 Bizim Cəbiş müəllim

22.06.2011

 73 Arxadan vurulan zərbə

23.06.2011

 74  İstintaq davam edir

03.07.2011

 75 Doğma sahillər

07.07.2011

 76 Alma almaya bənzər

10.07.2011

 77 Qızmar günəş altında

14.07.2011

 78 Bağ mövsümü

17.07.2011

 79 Təhminə

21.07.2011

 80 Sehrli xalat

24.07.2011

 81 Qızıl qaz

28.07.2011

 82 Dağlarda döyüş

31.07.2011

 83 Qaraca qız

02.08.2011

 84 Mateo Falkone

02.08.2011

 85 Pirverdinin xoruzu

02.08.2011

 86 Prokuror

02.08.2011

 87 Təsadüfi görüş

02.08.2011

 88 Sahilsiz gecə

04.08.2011

 89 Möcüzələr adası

04.08.2011

 90 Od içində

11.08.2011

 91 Qərib cinlər diyarında

14.08.2011

 92  Şahid qız

18.08.2011

 93 Cin mikrorayonda

21.08.2011

 94 Otel otağı

25.08.2011

 95 Əzablı yollarla

28.08.2011

 96 İşgüzar səfər

01.09.2011

 97 Bəyin oğurlanması

04.09.2011

 98 Bir cənub şəhərində

08.09.2011

 99 Kölgələr sürünür

11.09.2011

 100 Yol əhvalatı

15.09.2011

 101 Üzeyir ömrü

18.09.2011

 102 Möcüzələr adası

20.09.2011

 103 İnsan məskən salır

22.09.2011

 104 Ömrün ilk saatı

25.09.2011

 105 Qəzəlxan

29.09.2011

 106 Qara daşlar

02.10.2011

 107 Nizami

05.10.2011

 108 Bizim Cəbiş müəllim

06.10.2011

 109 Babamızın babasının babası

08.10.2011

 110 Telefonçu qız

09.10.2011

 111 Onu bağışlamaq olarmı?

15.10.2011

 112 Qızıl qaz

16.10.2011

 113 Var olun, qızlar!

22.10.2011

 114 Uşaqlığın son gecəsi

23.10.2011

 115 Nəsimi

29.10.2011

 116  Ögey ana

30.10.2011

 117 Ən vacib müsahibə

06.11.2011

 118 Şirbalanın məhəbbəti

06.11.2011

 119 Yuxu

06.11.2011

 120 Kişi sözü

07.11.2011

 121 Görüş

07.11.2011

 122 Ulduz

08.11.2011

 123 Əhməd hardadır?

08.11.2011

 124 Dərviş Parisi partladır

09.11.2011

 125 Yol əhvalatı

09.11.2011

 126 Alma almaya bənzər

12.11.2011

 127 Park

13.11.2011

 128 Özgə vaxt

19.11.2011

 129 Qara Volqa

20.11.2011

 130 Torpaq, dəniz, od, səma

26.11.2011

 131 Burulğan

27.11.2011

 132 Məkanın melodiyası

03.12.2011

 133 Onun böyük ürəyi

04.12.2011

 134 Ulduz

10.12.2011

 135 İstintaq

11.12.2011

 136 Böyük dayaq

12.12.2011

 137 Dədə Qorqud

12.12.2011

 138 İstintaq davam edir

12.12.2011

 139 Bəxtiyar

17.12.2011

 140 Qanlı zəmi

18.12.2011

 141 Qaynana

24.12.2011

 142 Özgə ömür

25.12.2011

 143 O olmasın, bu olsun

31.12.2011

KƏPƏZ-2012-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Arşın mal alan

01.01.2012

 2 Əmək və qızılgül

07.01.2012

 3 Əsl dost

08.01.2012

 4 Biri var idi, biri yox idi

08.01.2012

 5 O dünyadan salam

14.01.2012

 6 Pəncərə

15.01.2012

 7 Sən niyə susursan?

21.01.2012

 8 Gözlə məni

22.01.2012

 9 Yeni horizont

28.01.2012

 10 Xəzər gəlini

28.01.2012

 11 Kölgələr sürünür

29.01.2012

 12 Bir cənub şəhərində

04.02.2012

 13 Onun böyük ürəyi

05.02.2012

 14 Dağlarda döyüş

11.02.2012

 15 Onun bəlalı sevgisi

12.02.2012

 16 Ölsəm, bağışla!

18.02.2012

 17 Nəsimi

19.02.2012

 18 Tütək səsi

25.02.2012

 19 Biz qayıdacağıq

26.02.2012

 20 Girov

26.02.2012

 21 Köhnə bərə

03.03.2012

 22 Ovsunçu

04.03.2012

 23 Qaynana

10.03.2012

 24 Yaşamaq gözəldir, qardaşım!

11.03.2012

 25 Yaşa, qızıl balıq!

11.03.2012

 26 Gün keçdi

17.03.2012

 27 Uşaqlığın son gecəsi

18.02.2012

 28 Dərviş Parisi partladır

20.03.2012

 29 O olmasın, bu olsun

20.03.2012

 30 Arşın mal alan

21.03.2012

 31 Evlənmək istəyirəm

21.03.2012

 32 Bəyin oğurlanması

21.03.2012

 33 Bir qalanın sirri

22.03.2012

 34 Ulduz

22.03.2012

 35 Əhməd hardadır?

22.03.2012

 36 Sehrli xalat

23.03.2012

 37 Yol əhvalatı

24.03.2012

 38 Babək

31.03.2012

 39 Ömrün səhifələri

01.04.2012

 40 Axırıncı aşırım

07.04.2012

 41 Xoşbəxtlik qayğıları

08.04.2012

 42 Otel otağı

14.04.2012

 43 Arxadan vurulan zərbə

15.04.2012

 44 Bakıda küləklər əsir

21.04.2012

 45 Xatirələr sahili

22.04.2012

 46 Skripkanın sərgüzəşti

28.04.2012

 47 Tütək səsi

29.04.2012

 48 Mən ki, gözəl deyildim

05.05.2012

 49 Sizi dünyalar qədər sevirdim

06.05.2012

 50 Uzaq sahillərdə

09.05.2012

 51 Böyük dayaq

10.05.2012

 52 Bəxtiyar

10.05.2012

 53 Bizim Cəbiş müəllim

12.05.2012

 54 Yenilməz batalyon

13.05.2012

 55 Qızıl uçurum

19.05.2012

 56 Ögey ana

20.05.2012

 57 Hökm

26.05.2012

 58 Bayquş gələndə

27.05.2012

 59 Həm ziyarət, həm ticarət

28.05.2012

 60 Şirbalanın məhəbbəti

28.05.2012

 61 Tilsim

02.06.2012

 62 Ad günü

03.06.2012

 63 Romeo mənim qonşumdur

09.06.2012

 64 Əmək və qızılgül

10.06.2012

 65 Gözlə məni

16.06.2012

 66 Qərib cinlər diyarında

17.06.2012

 67 Bağ mövsümü

23.06.2012

 68 Sehrli xalat

24.06.2012

 69 Yuxu

26.06.2012

 70 Gün keçdi

30.06.2012

 71 Bir qalanın sirri

 01.07.2012

 72 Atları yəhərləyin

 07.07.2012

 73 Gümüşgöl əfsanəsi

 08.07.2012

 74 Doğma sahillərdə

 14.07.2012

 75 Şərikli çörək

 15.07.2012

 76 Qızıl qaz

 21.07.2012

 77 Ən vacib müsahibə

 22.07.2012

 78 Qızmar günəş altında

 28.07.2012

 79 Əzablı yollar

 29.07.2012

 80 Bəyin oğurlanması

 02.08.2012

 81 Biri var idi,biri yox idi

 02.08.2012

 82 Görüş

 02.08.2012

 83 Təhminə

 02.08.2012

 84 Yol əhvalatı

 02.08.2012

 85 Onu bağışlamaq olarmı

 04.08.2012

 86  Gecə qatarında qətl

 05.08.2012

 87 Sahilsiz gecə

 11.08.2012

 88 Möcüzələr adası

 12.08.2012

 89 Cin mikrarayonda

 18.08.2012

 90 İşgüzar səfər

 19.08.2012

 91 Ulduz

 20.08.2012

 92 Əhməd haradadır

 20.08.2012

 93 Alma almaya bənzər

 21.08.2012

 94 Uşaqlığın son gecəsi

 18.03.2012

 95 Qara volqa

 25.08.2012

 96 Süd dişinin ağrısı

 26.08.2012

 97 Kölgələr sürünür

 01.09.2012

 98 Dağlarda döyüş

 02.09.2012

 99 Bir cənub şəhərində

 08.09.2012

 100 İnsan məskən salır

 09.09.2012

 101 Romeo mənim qonşumdur

 15.09.2012

 102 O qızı tapın

 16.09.2012

 103 Şahid qız

 22.09.2012

 104 Yeni horizont

 23.09.2012

 105 Nizami

 28.09.2012

 106 Yük

 29.09.2012

 107 Gecə qatarında qətl

 30.09.2012

 108 Babamızın babasının babası

06.10.2012

 109 Telefonçu qız

07.10.2012

 110 Ömrün ilk saatı

13.10.2012

 111 Bizim Cəbiş müəllim

14.10.2012

 112 Yenilməz batalyon

20.10.2012

 113 Onu bağışlamaq olarmı?

21.10.2012

 114 Burulğan

27.10.2012

 115 Park

28.10.2012

 116 Özgə vaxt

03.11.2012

 117 Ən vacib müsahibə

04.11.2012

 118 Sən niyə susursan?

10.11.2012

 119 Özgə ömür

11.11.2012

 120 Şərikli çörək

17.11.2012

 121 Məkanın melodiyası

18.11.2012

 122 Yol əhvalatı

24.11.2012

 123 Ad günü

25.11.2012

 124 Onun böyük ürəyi

01.12.2012

 125 O dünyadan salam

02.12.2012

 126 Əsl dost

08.12.2012

 127 Pəncərə

09.12.2012

 128 Bəxtiyar

15.12.2012

 129 Arxadan vurulan zərbə

16.12.2012

 130 Xoşbəxtlik qayğıları

22.12.2012

 131 Torpaq,dəniz,od,səma

23.12.2012

 132 Uşaqlığın son gecəsi

29.12.2012

 133 Yuxu

30.12.2012

 

KƏPƏZ-2013-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Əhməd haradadır 01.01.2013
2  Şirbalanın məhəbbəti 05.01.2013
3  Hacı Qara 06.01.2013
4 Dərviş Parisi partladır 12.01.2013
5  Gözlə məni 13.01.2013
6  Tütək səsi 19.01.2013
7  Qırmızı qar 20.01.2013
8  Ağ atlı oğlan 20.01.2013
9  Qətl günü 20.01.2013
10  Həm ziyarət həm ticarət 26.01.2013
11  Köhnə bərə 27.01.2013
12  Sahilsiz gecə 02.02.2013
13  Şeytan göz qabağında 03.02.2013
14   Yeddi oğul istərəm  09.02.2013
15  Əmək və qızılgül 10.02.2013
16  Kişi sözü 16.02.2013
17  Həyat bizi sınayır 17.02.2013
18  Ömrün səhifələri  23.02.2013
19  Qanlı zəmi 24.02.2013
20  Fəryad 26.02.2013
21  Girov 26.02.2013
22  Haray 26.02.2013
23  Qanun naminə 02.03.2013
24  Qara daşlar 03.03.2013
25  Telefonçu qız 09.03.2013
26  Qaynana 10.03.2013
27  Yaşamaq gözəldir qardaşım 16.03.2013
28  Qızmar günəş altında 17.03.2013
29  Əhməd haradadır 19.03.2013
30  Dəli Kür  19.03.2013
31  Şirbalanın məhəbbəti  19.03.2013
32  Arşın mal alan 19.03.2013
33  Ulduz 20.03.2013
34  Evlənmək istəyirəm 20.03.2013
35  O olmasın bu olsun 20.03.2013
36  Sehrli xalat 21.03.2013
37  Dərviş Parisi partladır 21.03.2013
38  Bir qalanın sirri 22.03.2013
39  Bəxt üzüyü 22.03.2013
40  Qərib cinlər diyarında 23.03.2013
41  Görüş 23.03.2013
42  Cin mikrarayonda 24.03.2013
43  Uşaqlığın son gecəsi 24.03.2013
44  Yuxu 24.03.2013
45  Əzablı yollar 26.03.2013
46  Ad günü 30.03.2013
47  Babək 31.03.2013
48  Ölsəm bağışla 06.04.2013
49  Şeytan göz qabağında 13.04.2013
50  Əsl dost 14.04.2013
51  Bizim Cəbiş müəllim 20.04.2013
52  Skripkanın sərgüzəşti 21.04.2013
53  Bakıda küləklər əsir 27.04.2013
54  Xatirələr sahili 28.04.2013
55  Mən ki gözəl deyildim 04.05.2013
56  Axırıncı aşırım 05.05.2013
57   Tütək səsi 08.05.2013
58  Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2013
59  Uzaq sahillərdə 09.05.2013
60  Babamızın babasının babası 10.05.2013
61  Arxadan vurulan zərbə 11.05.2013
62  İnsan məskən salır 12.05.2013
63   Nəsimi 18.05.2013
64  Burulğan 19.05.2013
65  Qara Volqa 25.05.2013
66  Hökm 26.05.2013
67  Süd dişinin ağrısı 01.06.2013
68  Romeo mənim qonşumdur 02.06.2013
69  Köhnə bərə 08.06.2013
70  Bəxtiyar 09.06.2013
71  Əhməd haradadır 15.06.2013
72  Gözlə məni 16.06.2013
73  Bizim Cəbiş müəllim 22.06.2013
74  Bağ mövsümü 23.06.2013
75  Yuxu 26.06.2013
76  Onun bəlalı sevgisi 29.06.2013
77  Gün keçdi 30.06.2013
78  O olmasın bu olsun  15.10.2013
79  Görüş 09.11.2013
80  Böyük dayaq 12.12.2013
81  Dədə Qorqud 12.12.2013
82 İstintaq davam edir 12.12.2013
83  Qanun naminə 12.12.2013
84  Bəxtiyar  14.12.2013
KƏPƏZ-2014-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Ulduz  01.01.2014
 2  Mən ki gözəl deyildim 19.01.2014
 3  Şərikli çörək 19.01.2014
 4  Qırmızı qar 20.01.2014
 5  Ağ atlı oğlan 20.01.2014
 6  Qətl günü 20.01.2014
 7  Gilas ağacı 20.01.2014
 8  Bayquş gələndə 21.02.2014
 9  Fəryad 26.02.2014
 10  Girov 26.02.2014
 11  Haray 26.02.2014
 12  Ögey ana 08.03.2014
 13  Qaynana 10.03.2014
 14  Arşın mal alan 18.03.2014
 15  Yuxu 18.03.2014
 16  Dəli Kür 18.03.2014
 17  Əzablı yollar 19.03.2014
 18  Nəğməkar torpaq 20.03.2014
 19  O olmasın bu olsun 20.03.2014
 20  Dərviş Parisi partladır 20.03.2014
 21  Bəyin oğurlanması 20.03.2014
 22  Bəxt üzüyü 21.03.2014
 23  Evlənmək istəyirəm 21.03.2014
 24  Əhməd haradadır 21.03.2014
 25  Yol əhvalatı 22.03.2014
 26  Bir qalanın sirri 24.03.2014
 27  Sehirli xalat 25.03.2014
 28  Qərib cinlər diyarında 26.03.2014
 29  Nə gözəldir bu dünya 26.03.2014
 30  Babamızın babasının babası  10.05.2014
 31  Böyük dayaq 10.05.2014
 32  Nəsimi 18.05.2014
 33  Həm ziyarət, həm ticarət 28.05.2014
 34  Babək 28.05.2014
 35  Bəxtiyar 15.06.2014
 36  Yuxu 26.06.2014
 37 Onu bağışlamaq olarmı 02.07.2014
 38  Ən vacib müsahibə 22.07.2014
 39  Qızmar günəş altında 27.07.2014
 40 Ulduz 27.07.2014
 41  O olmasın bu olsun 27.07.2014
 42  Bir qalanın sirri 28.07.2014
 43 Əhməd haradadır? 28.07.2014
 44 Sehrli xalat 29.07.2014
 45 Görüş 29.07.2014
 46  Tütək səsi 02.08.2014
 47  Şərikli çörək 02.08.2014
 48  Liftçi qız 02.08.2014
 49  Qanlı zəmi 02.08.2014
 50  Mən ki gözəl deyildim 02.08.2014
 51 Ağ atlı oğlan 02.08.2014
 52 Axırıncı aşırım 03.08.2014
 53 Nəsimi 03.08.2014
 54  Üzeyir ömrü 17.08.2014
 55  Mozalan  3 – cü rüb
 56  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  3 – cü rüb
 57  Qızıl (cizgi)  3 – cü rüb
 58  Siçan və pişik (cizgi)  3 – cü rüb
 59  Ümid (cizgi)  3 – cü rüb
 60  Basat və Təpəgöz (cizgi)  3 – cü rüb
 61  İlbizin evi (cizgi)  3 – cü rüb
 62  Təmiz, natəmiz və biz (cizgi)  3 – cü rüb
 63  İt sərgisi (cizgi)  3 – cü rüb
 64  Tırtılın arzusu (cizgi)  3 – cü rüb
 65  Mərhəmətin dadı (cizgi)  3 – cü rüb
 66  Nuş olsun (cizgi)  3 – cü rüb
 67  Arşın mal alan  04.10.2014
 68  O olmasın bu olsun  05.10.2014
 69  Əzablı yollar  06.10.2014
 70  Nə gözəldir bu dünya  06.10.2014
 71  Yol əhvalatı  07.10.2014
 72  Əhməd haradadır?  07.10.2014
 73  Əlaqə  04.11.2014
 74  Yuxu  09.11.2014
 75  Uşaqlığın son gecısi  09.11.2014
 76  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)  11.11.2014
 77  Mozalan 23 nömrə  4 – cü rüb
 78 Böyük dayaq  12.12.2014
 79 Dədə Qorqud  12.12.2014
 80 İstintaq davam edir  12.12.2014
 81  Ölsəm bağışla  22.12.2014
 82  Ad günü  22.12.2014
KƏPƏZ-2015-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2015-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Sehrli xalat 01.01.2015
 2 Atları yəhərləyin 19.01.2015
 3 Axırıncı dəyanacaq 20.01.2015
 4 Ağ atlı oğlan 19.01.2015
 5 Babək 19.01.2015
 6 Qırmızı qar 20.01.2015
 7 Yalan 20.01.2015
 8 Qətl günü 20.01.2015
 9 Gilas ağacı 20.01.2015
 10 Dairə 20.01.2015
 11 Mən mahnı qoşuram 04.02.2015
 12 Qəzəlxan 18.02.2015
 13 Fəryad 26.02.2015
 14 Biz qayıdacağıq 26.02.2015
 15 Tütək səsi 26.02.2015
 16 Ögey ana 09.03.2015
 17 Qaynana 10.03.2015
 18 Dəli Kür 17.03.2015
 19 Alma almaya bənzər 17.03.2015
 20 Ulduz 20.03.2015
 21 O olmasın bu olsun 20.03.2015
 22 Dərviş Parisi partladır 20.03.2015
 23 Evlənmək istəyirəm 21.03.2015
 24  Mən ki gözəl deyildim  08.05.2015
 25 Uzaq sahillərdə  08.05.2015
 26 Sizi dünyalar qədər sevirdim  09.05.2015
 27  Bəxtiyar  10.05.2015
 28  Ağ atlı oğlan  18.05.2015
 29  Həm ziyarət həm ticarət  28.05.2015
 30  Onu bağışlamaq olarmı?  02.08.2015
 31  Əhməd haradadır  02.08.2015
 32  Dağlarda döyüş  18.08.2015
 33  Üzeyir ömrü (1-ci seriya)  18.09.2015
 34  Üzeyir ömrü (2-ci seriya)  19.09.2015
 35  Arşın mal alan  24.09.2015
 36  Görüş  25.09.2015
 37  Həm ziyarət həm ticarət  11.10.2015
 38  Ad günü  22.11.2015
 39  İnsan məskən salır  06.12.2015
 40  Yeni horizont 06.12.2015
 41  Qara daşlar  07.12.2015
42 İstintaq davam edir 11.12.2015
 43  Möcüzələr adası  08.12.2015
 44  Böyük dayaq  12.12.2015
 45  Dədə Qorqud  12.12.2015
KƏPƏZ-2016-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2016-Cİ İLİN 1-Cİ , 2-Cİ , 3-CÜ 

4-CÜ  RÜBLƏRİNDƏ FİLM NÜMAYİŞ OLUNMAMIŞDIR.