Arif Məlikov

Bəstəkar

(13.09.1933 – 09.05.2019)

Arif Cahangir oğlu Məlikov Bakıda anadan olub. Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində (1948), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (1953-1958, Qara Qarayevin sinfi) təhsil alıb. Bir müddət Şuşada musiqi məktəbində dərs deyib. Artıq kоnservatоriyanın ilk kursunda fоrtepianо, skripka və kvartet üçün əsərlər yazıb. 1956-cı ildə Azərbaycan bəstəkarlarının ilk qurultayında iştirak edən bəstəkar Dmitri Şоstakоviç оnun istedadını yüksək qiymətləndirib. Bu illərdə tamaşaya qоyulan “7 gözəl” və “İldırımlı yоllarla” baletləri gələcək yaradıcılığına həlledici təsir göstərir. “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin ilk tamaşası 1961-ci ildə Leninqrad Оpera və Balet Teatrında оlub. Bundan sоnra həmin balet bütün dünyanı gəzməyə başlayıb, 63 ölkənin səhnələrində tamaşaya qоyulub. Yaradıcılığı müxtəlif janrları əhatə edir. “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin, “Nağıl”, “Füzuli”, “Vətən”, “Metamorfozlar”, “Axırıncı aşırım” simfonik poemalarının, altı simfoniyanın müəllifidir.

Xarici film istehsalçılarının “Rüstəm haqqında dastan” (1971, rejissor Bension Kimyagərov / Tacikistan), “Ürək məsələləri” (1973, rejissor Əjdər İbrahimov / Rusiya), “Əli şimşəkli atlı” (1975, rejissor Hasan Hacıqasımov / Rusiya), “Rüstəm və Söhrab” (1976, rejissor Bension Kimyagərov / Tacikistan) filmlərinin bəstəkarıdır.

1958-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında dərs deməyə başlayıb, professor (1979) və bəstəkarlıq kafedrasının müdiri kimi çalışıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olub (2014). Dövlət mükafatı laureatı (1986), “İstiqlal” (1998) və “Heydər Əliyev” ordeni (2013) mükafatçısı, Əməkdar incəsənət xadimi (1965), Azərbaycan (1978) və SSRİ Xalq artisti (1986) Arif Məlikov 2019-cu ildə vəfat edib.

 1. http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/azerbaycan_may2009/79980.htm
 2. http://anl.az/down/meqale/medeniyyet/2010/iyun/122408.htm
 3. https://sia.az/az/news/politics/891863.html
 4. https://525.az/news/106053-arif-melikov-yaradiciligi-aheng-ve-renglerin-mohtesemliyi
 5. https://m.modern.az/az/news/84714/arif-melikov-ad-gununde-en-boyuk-arzusunu-aciqladi-ozel
 6. https://www.youtube.com/watch?v=1yyJbYxg5xY
 7. https://www.khazar.org/az/news/4204

FILMOQRAFIYA:

 1. Sehrli xalat (1964, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 2. İyirmialtılar (1966, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 3. Axırıncı aşırım (1971, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, dirijor
 4. Ulduzlar sönmür (1971, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 5. Qərib cinlər diyarında (1977, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 6. Qız qalası əfsanəsi (1978, animasiya filmi) – bəstəkar
 7. İşarəni dənizdən gözləyin (1986, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, dirijor
 8. Doğma sahillər (1989, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, dirijor
 9. Gecə qatarında qətl (1990, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 10. Kitabi Dədə Qorqud. Səkrəyin dastanı (1990, animasiya filmi) – bəstəkar
 11. Göylər sonsuz bir dənizdir (1995, sənədli serial) – bəstəsindən istifadə olunub
 12. Heydər Əliyev (1999-2013, sənədli serial) – bəstələrindən istifadə olunub
 13. Ana duasından başlanan yol (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 14. Tanrıya tapınan Kiş (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 15. Axırıncı aşırıma qədər (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 16. Hacı Qara (IV) (2002, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 17. Tənha ruh (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 18. Kitabi Dədə Qorqud. Basat və Təpəgöz (2003, animasiya filmi) – bəstəkar
 19. Nəfəs alətləri (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəsindən istifadə olunub
 20. Müstəqillik yollarında (2004-2005, sənədli serial) – bəstələrindən istifadə olunub
 21. Ecazkar fleyta (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 22. Mücadilə (2006, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəsindən istifadə olunub
 23. Dağlı çörəyi (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəsindən istifadə olunub
 24. Hədiyyələr, həyəcanlar… (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəsindən istifadə olunub
 25. Azərbaycan motivləri (2008, qısametrajlı sənədli film) – bəstələrindən istifadə olunub
 26. Qarabağdır Azərbaycan (2009, qısametrajlı bədii film) – bəstəsindən istifadə olunub
 27. Əsrimin yazarıyam (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 28. Azərbaycan xalçaları (III) (2013, sənədli serial) – bəstələrindən istifadə olunub
Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-