Dünya Üzrə Rejissorlar və Yazıçılar təşkilatı

Writers & Directors Worldwide – Supporting Audiovisual Creators

Dünya Üzrə Rejissorlar və Yazıçılar təşkilatı, beynalxalq qeyri-kommersiya qurumudur ki, audiovizual, bədii və dram ədəbi növündə çalışan yazıçılar və rejissorların hüquqlarına qoruyur.

Onların tarixi 50 ildir. 1966-cı ildə təsis olunmuş Beynalxalq Dram müəllifləri və Bəstəkarlar Konsulu, eləcə də Bədii Əsər Müəllifləri birləşərək, 2014-cü ildə Dünya Üzrə Rejissorlar və Yazıçılar təşkilatı olub. Bu gün Dünya Üzrə Rejissorlar və Yazıçılar təşkilatı dünyanın bütün regionlarında müəllif hüquqlarının qorunması tətbirlərini inkişaf etdirir, yeni idealar irəli sürür və içtimaitə çatdırır.

Dünya Üzrə Rejissorlar və Yazıçılar təşkilatı dram, bədii və audiovizal sahələrdən olan yaradıcılardan ibarətdir. Prezidenti, Fransız ssenarist, Yives Nillidir. Təşkilat birbaşa bütün yaradıcılara dəstək olur və Müəllif və Bəstəkarlar Cəmiyyətlərin Beynalxalq Konfederasiyasına məsləhətçidir. Eləcə də, Ümümdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatın rəsmi müşahidəçisidir.