Cavanşir Quliyev

Bəstəkar

(22.11.1950)

Cavanşir Rəhim oğlu Quliyev Şəkidə anadan olub. Şəki Musiqi Texnikumundan məzun olub (1968). 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tar sinfinə daxil olub. İki ildən sonra bəstəkarlıq fakültəsinə keçib və Cövdət Hacıyevin bəstəkarlıq sinifində təhsil alıb (1975). Tələbəlik illərindən Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində səs rejissoru işləməyə başlayıb (1973-1990). Bir müddət Azərbaycan Konsert Birliyində bədii rəhbər olub (1990-1993), Musiqi Akademiyasında və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim işləyib. Paralel olaraq 1992-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında musiqi hissə müdiri olub. 2003-cü ildən Azərbaycən Milli Konservatoriyasının dosenti, 2005-ci ildən professoru, 2005-ci ildən Şimali Kipr Türk Respublikasının Yaxın Şərq Universitetinin səhnə sənətləri fakültəsinin professorudur. Beş yüzə qədər mahnı, fortepiano üçün “Prelüdlər”, ”Sonatina”, muğam səs sıralarında hazırlanmış royal üçün “Yeddi pyes”, çoxsəsli xor üçün “Dönübdü”, fleyta və fortepiano üçün “Skertso”, birinci və ikinci simli “Kvartetlər”, taxta nəfəsli alətləri üçün “Kvartet”, mis nəfəsli alətləri üçün “Kvintet”, simli orkestr və zurna üçün “Musiqi”, simfonik orkestr və zurna üçün “Uvertüra”, saz və skripka üçün “Sonata”, dörd simfoniya, saz, fleyta və violonçel üçün “Karvan” triosu (2000), simli orkestr üçün “Dastan” (2001), dünya xalqlarının musiqi alətlərindın ibarət orkestr üçün (“Atlas” – Hollandiya) “Bayatı”, “Məhəbbət oyunu” (2001) və “Yeddi məhbusə” operettaları, “Oğuznamə” baleti, teatr tamaşalarına musiqi (“Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” (1991), “İydə ağacı” (1992), “Özümüzü kəsən qılınc” (1999), “Dar ağacı”, “Aydın” (2000)) yazıb. Gürcüstan istehsalı olan “Aşıq Qərib” (1988, rejissorlar Sergey Paracanov, David Abaşidze) filminin musiqilərini yazıb. “Humay” (2000), “Qızıl Dərviş” mükafatları (2001) laureatı, Əməkdar incəsənət xadimidir (1992). “Sübhün səfiri” filminə görə “Ən yaxşı orijinal musiqi” nominasiyasında “Qızıl Pəri” mükafatına layiq görülüb (2015).

 1. https://news.milli.az/culture/404260.html
 2. https://aki.az/cavansir-quliyev-70/
 3. https://qafqazinfo.az/news/detail/cavansir-quliyev-19-ilden-sonra-birdefelik-azerbaycana-qayitdi-376647
 4. https://modern.az/musahibe/298868/cavansir-quliyev-iller-sonra-bakida-qarabaa-da-getmek-isteyirem-msahibe/
 5. https://kulis.az/xeber/media/Cavansir-Quliyev-Musfiqdn-oratoriya-yazdi-31452

FİLMOQRAFİYA:

 1. Xeyir və şər (1980, animasiya filmi) – bəstəkar
 2. Qocalar, qocalar… (1982, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 3. Sovet Azərbaycanı (VI) (1982, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 4. Mirzə Kazım bəy: Elmə həsr olunmuş ömür (1983, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 5. Topal Teymur (1983, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 6. Günahsız Abdulla (1984, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 7. Həqiqətin anı (1984, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəkar
 8. Yeniləşmiş diyar (1984, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 9. Sonuncu məhəbbət (1985, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 10. Astana (1986, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 11. Daş yaddaş (1986, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 12. Qəm pəncərəsi (1986, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 13. Lahıc (II) (1986, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəkar
 14. Ağ atlar üçün vals (1987, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 15. Araqarışdıran (1987, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 16. Bəxtiyar Vahabzadə (1987, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəkar
 17. Kəndlərin harayı (1987, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 18. Süd dişinin ağrısı (1987, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 19. Yaşıl eynəkli adam (1987, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 20. Çətin məsələ (1988, animasiya filmi) – bəstəkar
 21. Anarla üz-üzə (1989, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəkar
 22. Gülüş sanatoriyası (1989, tammetrajlı film-tamaşa) – səs rejissoru
 23. Lətifə (1989, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 24. Sənsiz (II) (1989, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 25. Dünya bir pəncərədir (1990, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 26. Güzgü (1990, qısametrajlı bədii film) – bəstəkar
 27. Haray (1990, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 28. Girişmə, öldürər (1991, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 29. Şirbalanın məhəbbəti (1991, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 30. Etiraf (1992, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, dirijor
 31. Qayıdış (II) (1992, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 32. Ac həriflər (1993, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar, filmi səsləndirən (kadrarxası şeiri səsləndirən)
 33. Fəryad (1993, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 34. Kamança (1993, qısametrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 35. İtkin gəlin (1994, bədii serial) – bəstəkar
 36. Ağ dünya (1995, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 37. Ayrılıq (1995, qısametrajlı bədii film) – musiqi aranjmançısı
 38. Əzablı yollar (II) (1995, tammetrajlı sənədli film) – musiqi tərtibatçısı
 39. Göylər sonsuz bir dənizdir (1995, sənədli serial) – bəstəsindən istifadə olunub
 40. Muğam (II) (1995, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar, musiqi ifaçısı (vokal)
 41. Apardı sellər Saranı (1996, qısametrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 42. Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi (1996, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, musiqi ifaçısı
 43. Yarımştat (1996, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar, musiqi ifaçısı
 44. Canavar balası (1997, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 45. Fatehlərin divanı (1997, bədii serial) – bəstəkar
 46. Taleyin qisməti (1997, bədii serial) – bəstəkar
 47. Tikdim ki, izim qala (1997-1998, sənədli serial) – bəstələrindən istifadə olunub
 48. Qırmızı qar (1998, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 49. Nigarançılıq (1998, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 50. Yağışdan sonra (1998, bədii serial) – bəstəkar
 51. Məhv olmuş gündəliklər (1999, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstələrindən istifadə olunub
 52. Yaşıl eynəkli adam 2 (1999, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 53. Çalalar (2000, animasiya filmi) – bəstəkar
 54. “Dirsə xan oğlu Buğac” boyu (2000, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar, musiqi ifaçısı (vokal)
 55. Şeirin Xəzrisi (2000, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 56. Salur Qazanın evi talandığı boy (2001, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar, musiqi ifaçısı
 57. Sonuncu orden (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 58. Yaşıl eynəkli adam 3 (2002, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 59. Mənim ömür nəğmələrim (2003, qısametrajlı film-tamaşa) – bəstəkar, musiqi ifaçısı
 60. Yumurta (2003, tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 61. Xarı bülbüllər (2005, qısametrajlı bədii film) – bəstəkar
 62. Cavid ömrü (2007, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, musiqi ifaçısı
 63. Gəl!.. (2007, qısametrajlı sənədli film) – bəstələrindən istifadə olunub
 64. Anarın anları (2008, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 65. Dostuma məktub… (II) (2010, qısametrajlı sənədli film) – bəstəkar
 66. Əli Kərim. Gələcəyin şairi (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstələrindən istifadə olunub
 67. Buta (II) (2011, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, musiqi ifaçısı (ud)
 68. Sübhün səfiri (2012, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar, musiqi ifaçısı (tar)
 69. Səni axtarırıq… (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – bəstəsindən istifadə olunub
 70. Əli və Nino (2016, tammetrajlı bədii film) – bəstəkar
 71. 1918-ci il hadisələri – Unudulmayan tarix (2018, qısametrajlı sənədli film) – bəstəsindən istifadə olunub
 72. Əbədiyyətə uçuş (2019, qısametrajlı sənədli film) – bəstələrindən istifadə olunub
 73. Dodaqdan qəlbə (tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
 74. Tomris (tammetrajlı film-tamaşa) – bəstəkar
Kontakt:+994 50 214 71 53
Ünvan:Bakı şəhəri, Ş.Zeynalov küçəsi ev 4, mənzil 25.