Eldar Rüstəmov

Bəstəkar

(13.07.1933)

Eldar Rüstəmov 13 iyul 1946-cı ildə anadan olub.  Skiripka və piano üçün Sonata (1990), Sən gedəndən romansı (1991), solist, xor və simfonik orkestr üçün Heyranam, Vətən Odası (1992), Solo skripka üçün sonata (1994), 2 akapella xoru – Səadət nəğməsi, Bahar (1996, Düşdü yada romansı (1998), kiçik tərkibli simfonik orkestr üçün Meşə nağılı Süitası (1999), Bir də baxasan mənə akapella xoru (2001), Xor və simfonik orkestr üçün işləmələr (1993-2001), Haqqın səsi (1994) sənədli filmlərinə musiqi və başqa bəstələrinin müəllifidir.

Filmoqrafiya:

1975 – “Yeraltı əhvalat”

1980 – “Mən Xəzəri görürəm”

1983 – “Özünü onun yerinə qoy”

1984 – “Qoca palıdın nağılı”

1986 – “Yay gününün xəzan yarpaqları”

Hüquqvarisi:-
Kontakt:-
Ünvan:-