45 illik yubileyi ilə
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
65 illik yubileyi ilə
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
75 illik yubileyi ilə
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
80 illik yubileyi ilə
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975
Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975