2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
Rəssamla

AUDİOVİZUAL ƏSƏRİN YARADILMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ
QURULUŞÇU PƏSSAMLA  MÜƏLLİF MÜQAVİLƏSİ
(Kinorejissorlar Gildiyasının Bürosu tərəfindən təsdiqlənib və istifadə üçün tövsiyə olunur)                                    AUDİOVİZUAL ƏSƏRİN YARADILMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ

                                                                           M Ü Q A V İ L Ə

 Bakı şəh.                                                                                 " ____ "_________ " 20___ il    

 

Sifarişçi _______________________________________ studiyasının direktoru (prodüseri) ___________________________________ sonradan «Prodüser» adlanajaq bir tərəfdən və sonradan "Rəssam" adlanajaq rəssam ______________________________________digər tərəfdən, aşağıdakı şərtlərlə bu müqaviləni bağladılar:

Müqavilə münasibətləri qurulduqda, tərəflər bu Müqavilənin şərtlərini həyata keçirmək üçün Azərbayjan Respublikasının qanunverijiliyi ilə və həmçinin bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlara malik olduqlarını, üçünjü şəxsin bu hüquqlarla bağlı iddiaları olmadığını və gələjəkdə olduqda isə, hər bir tərəfin onu sərbəst həll edəjəyini bəyan edirlər.

I.Müqavilənin mövzusu

    «Prodüser» _________________________________ adlı  original kinossenari əsasında və kinorecisser ___________________________ quruluşunda "Rəssam"a aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun, audiovizual əsərin (bundan sonra "Kinofilm"), dekorasiyaların və natur obyektlədə tikintilərin eskizlərini, mebeli, əlbəsərləri, butoforların və digərlərin seçilməsi və ya hazırlanmasını   tapşırır və "Rəssam" həmin işləri yüksək bədii keyfiyyətdə, aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun həyata keçirilməsini və istifadə üçün "İstehsalçı"ya təqdim etməsini öhdəsinə götürür.

II. Kinofilmin istehsal parametrləri

1. Filmin xarakteristikası:

•  İstifadə sahəsi:  kino və televiziya, video və digər daşıyıjılarda.

•  Əsərin tipi:  __________________

•  Əsərin adı: (şərti) ________________

•  Original versiyası: ________________ dilində

•  Əsərin həjmi (vaxtı): ________metrə (saat, dəqiqə)

•  Canrı: __________________

•  İstehsalçı: _______________

2. Digər müəlliflər haqqında əlavə məlumat:

•  Original əsər

•  Ssenari müəllifi____________________

•  Dialoqların müəllifi__________________

•  Bəstəkar___________________

3. Texniki şərtlər:

•  İstifadə edilən daşıyıjılar və materiallar: ____________________

•  Format: _______________________

•  Montac-səsləndirmə sistemi: __________________

•  Metrac: Maksimum _________ m., minimum _________ m.

•  Büdcə: _____________________

•  Hazırlıq, çəkiliş və montac-səsləndirilmə ərəfələrinin müddəti:

III "Rəssam"ın hüquqları və öhdəlikləri:

"Rəssam"ın hüquqları: 

•  Rejissor ssenarisi yazılışı, Quruluş-təqvim planının və baş smetanın hazırlanmasında iştrak etmək;

•  I maddədə göstərilən işləri həyata keçirmək məqsədi ilə mütəxəssislər qrupunun formalaşmasında iştrak etmək;

•  Lazımı avadanlığların və materialların siyahısını tərtib edib,    «Prodüser»ə    təqdim etmək;

•  «Kinofilm»in çəkilişləri başa çatdıqda və yaxud bu müqavilə ləğv olunduqda, «rəssam»ın yaradıjılıq fəaliyyətinin məhsulu olan eskizləri, çertyocları və təsfirləri     «Prodüser»dan tələb edə bilər;

•  Şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədi ilə, öz hesabına filmin bir nüsxəsini çap etdirmək;

Öhdəlikləri:

•  «Kinofilm»in  təsvir həllinin vahidliyini təmin edir;

•  Recissor ssenarisi əsasında ________________________ tarixindən gej olmayaraq «Kinofilm»in dekorasiyasının layihəsini tərtib edib «Prodüser»ə təqdim ettməyi boyun olur.

•  Hazırlıq ərəfəsinin bütün kompleks işlərini həyata keçirir, təqvim-quruluş planını, baş smetanın  təsvirin yaradılması ilə bağlı bölmələrinin  hazırlanmasında iştrak edir, recissor ssenarisi yazılışı ərəfəsində recissor və operatorla birgə hər çəkiliş obyektinin yerini, dekorasiya və rəng həllini müəyyənləşdirir.

•  Mütəxəssislər qrupunu  seçir və ya seçilməsinə nəzarət edir və həmin qrupa filmin bütün ərəfələrdə rəhbərlik edir, o jümlədən dekorasiyanın, natur və pavilyon tikintilərinə eskiz və çertnoclara uyğunluğuna  nəzarət edir;

•  Əmək nizam-intizamına və texniki təhlükəsizliyə riayət etməlidir və mütəxəssislər qrupunun peşəkar və düzgün işləməsinə məsuliyyət daşıyır;

•  «Kinofilm» üzərində rəssam işi ilə bağlı hesabat sənədlərinin hazırlanmasında iştrak etməlidir;

•  Öz işini təsdiq olunmuş təqvim quruluş planı, baş smeta əsasında və kinoistehsalatı texnoloqiyası çərçivəsində qurur; Təqvim-quruluş plandan, Baş smetadan kanara çıxılması anjaq iki tərəfin razılığı əsasında mümkündür;

IV.     «Prodüser»ın öhdəlikləri:

• «Rəssam»ın adını filmin titrlərində, bütün reklam və elanlarda qeyd edir;

• «Kinofilm»in qeyri kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə (kinofestivallar, kinohəftəsi, görüşlər, televiziya verilişləri və s.), etiraz etmir;

• Audiovizual əsərin bütün növ istifadəsindən,  «Rəssam»a  qonorar ödəyir;

• «Rəssam»ın fəaliyyəti ilə bağlı istehsalatın bütün texnoloci proseslərini vaxtı-vaxtında təmin etmək və «Rəssam»ın yaradıjı işi üçün şərait yaratmaq;

• «Rəssam»ın təqdimatı ilə, vaxtı-vaxtında peşəkar mütəxəssislərlə müqavilə əsasında komplektləşdirmək. «Rəssam» qruppun hər-hansı bir mütəxəssisin peşəkar səviyyəsi aşağı olduqda və yaxud işə məsuliyyətsiz münasibəti müəyyənləşdirilsə, «Rəssam»ın tələbi ilə belə mütəxəssisi dəyişdirmək;

• İşin keyfiyyətlə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə, «Kinofilm»in Baş smetası çərçivəsində, çəkilişlərdən əvvəl, keyfiyyətli film materialları ilə və texniki vəsaitlərlə təmin etmək;

• «Kinofilm»i  və ya istifadə hüquqlarını kommersiya xarakterli istifadəyə təmənnasız (ödənişsiz) və ya əvəz etmə yolu ilə  «Rəssam»ın razılığı olmadan satmır və ya vermir;

• Mütəmadi olaraq ildə bir dəfədən az olmayaraq, "Rəssam"a və ya "Rəssam" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının nümayəndəsinə, «Kinofilm»in istifadəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verir;

V.  «İstehsalçı»nın «Kinofilm»dən istifadə hüquqları:

• Yaradılmış «Kinofilm»in bütün formatlarda, daşıyıjılarda, mümkün olan texniki vasitələrdə və növlərdə istifadəsi;

VI. "Rəssam»ın  «Kinofilm»dən istifadə hüquqlar:

•  «Kinofilm»dən qeyri-kommersiya və "ikinji dərəjəli" istifadəsinin   hüquqları  (kirayə vermə və şəxsi istifadə) «Rəssam» özündə saxlayır və üzvü olduğu Kinorecissorlar Gildiyasının ixtiyarına verir.

VII. "Rəssam"ın ödənişi

•  «Prodüser» "Rəssam"a bütün istehsal prosesində, hər ay əmək haqqı verir. Aylıq əmək haqqı ________________________  müəyyənləşdirilir.

•  «Prodüser» quruluş üzrə mükafatı "Rəssam"a,__________________ qonorar formasında, çəkiliş ərəfəsi bitdikdən sonra 75 %, sonunju versiya Bədii Şura tərəfindən qəbul olunduqdan sonra isə qalan 25%-ni ödəyir. (və ya razılaşmadan aslı olaraq qonorar hazırlıq və çəkiliş  ərəfələrinin sonunda, hissə-hissə  ödənilə bilər)

•   «Prodüser», "Kinofilm»in bütün növ istifadəsindən əldə etdiyi gəlirin,  2 (iki) faizi həjmində «Rəssam»a qonorar ödəməyi və  "Rəssam" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının hesabına keçirməyə boyun olur;

VIII. İstifadə müddəti

• «Kinofilm»dən istifadə müddəti  _________________ il müəyyənləşdirilir və yer kürəsi ərazisini əhatə edir.

•  «Kinofilm»dən istifadə müddətinin başlanğıjı, «Kinofilm»in etalon nüsxəsinin çapı başa çatdığı vaxtdan müəyyənləşdirilir.

•  «Prodüser» «Kinofilm»i və ona olan bütün hüqüqları üçünjü şəxsə, anjaq bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtləri saxlamaqla və "Rəssam"a məlumat verməklə sata bilər.

IX.Digər şərtlər

•  «Prodüser»  "Rəssam"ın bu müqavilə bağlanan ana və ondan sonra ona məxsus olan və müəllif hüquqlarının kollektiv idarəçiliyini həyata keçirən təşkilata – Professional Kinorecissorlar Gildiyasına verdiyi və üzvlüyü ilə bağlı  olduğu bütün hüquqları tanımalı və onlara rəayət etməlidir.

•  Bu Müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bütün mübahisələr danışıqlar vasitəsi ilə, hər iki tərəfin razılığı olmadıqda isə,  məhkəmə yolu ilə  həll olunur. Məhkəmənin qərarı hər iki tərəf üçün qəti və mütləq hesab olunur.

•  Bu Müqaviləyə əlavələr və aktlar «Prodüser» və "Rəssam" tərəfindən imzalanır və Müqavilənin ayrılmaz hissəsi sayılır.

•  Bu Müqavilə Azərbayjan dilində, hər biri  eyni hüquqi qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilib.

 

                      «Prodüser»                                                            "Rəssam"

               __________________                              ____________________________