İdarə Heyətinin tərkibi

1
Hüseyn Mehtiyev Mahmud oğlu
rejissor, ssenarist – sədr
Rafiq Quliyev
Rafiq Quliyev Səfər oğlu
rejissor-operator – 1-ci müavin
Elçin Quliyev
Elçin Quliyev Musaoğlu
rejissor – müavin
Mirsadıq Ağazadə
Mirsadıq Ağazadə Xanoğlan oğlu
rejisser – müavin
Şahirə Tacəddin
Şahirə Tacəddin Mansur qızı
rejissor – direktor
Azər Dadaşov İsmayıl oğlu
bəstəkar, – üzv
Rafiq Quliyev
Elçin Axundov Əbdül oğlu
rejissor, rəssam – üzv  
Azkinoakademiya-profil
Elxan Cəfərov  Pərviz oğlu
rejissor – üzv
Fariz Əhmədov Asif oğlu
rejissor – üzv
Shahire Taceddin
Məryəm Seyidbəyli Həsən qızı
varis – üzv
Nadir Mehdiyev Hüseyn oğlu
kinooperator – üzv
Rafiq Quliyev
Nizami Abbas Vəli oğlu
rejissor-operator – üzv  
Azkinoakademiya-profil
Ramiz Mirzəyev Həsən oğlu
tv.rejissor – üzv
Ramiz Rövşən Məmmədəli oğlu
ssenarist – üzv
Shahire Taceddin
Siyavuş Kərimi Əşrəf oğlu
bəstəkar – üzv
Vasif Babayev Hacıağa oğlu
tv rejissor – üzv

Təftiş komissiyasının tərkibi

Rafiq Quliyev
Əbdül Mahmudov Əliisa oğlu
kinorejissor  – sədr   
Vüsalə Mirzəyeva Vaqif qızı
tv.rejissor  – üzr
Shahire Taceddin
Vaqif Bağırov Sadıx oğlu
operator – üzv