İdarə Heyəti sədrinin 1-ci müavini

Rafiq Quliyev

Rejissor, təsvir rejissoru, produser

Rafiq Quliyev – rejissor, təsvir rejissoru, prodüser

1957-ci ildə Bakıda anadan olub. 1976-1982-ci illərdə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Institutunda təhsil alıb. 1982-1987-ci illərdə Moskvada Ümümittifaq Dövlət Kinо-matoqrafiya Institutunun kinooperatoluq fakultəsində oxuyub. Тəhsilini bаşа vurduqdan sоnrа «Аzərbаycаnfilm» kinоstudiyasındа işləmiş. 2000-ci ildən «Lidеr» ТV Şirkətin «Аzərbaycan» rеdаksiyasının rəhbəridir. 1997-ci ildən, ADMİU-nun «Kino və Televiziya sənətləri kafedrasında” dosent, 2013-c ildən, həmin kafedranın rəhbəri kimi çalışır. O, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professordur, “Əməkdar incəsənət xadimi” və “Şöhrət” ordeni laureatıdır.

 • 1985 Bomba – bədii, rejissor, Təsvir Rejissoru
 • 1986 Rusyа – bədii,.Təsvir Rejissoru
 • 1987 Gənc Mixayılın görüntüsü – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1988 Cansıxıcı əhvalat – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1988 Səttar Bəhlulzadə – sənədli, Təsvir Rejissoru
 • 1988 Yeni tərzdə işləyirik – sənədli, Təsvir Rejissoru
 • 1990 Azadlığa gedən yollar – sənədli, Təsvir Rejissoru
 • 1990 Şahid qız – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1990 Qətl günü – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1991 Fövqəldünya –sənədli, Təsvir Rejissoru
 • 1992 Cığır –bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1993 Laçın dəhlizi – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1994 Köpək – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1995 Ümüd – bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1996 Azərbaycan kopriççosu – sənədli, rejissor, Təsvir Rejissoru
 • 1997 Fransız –bədii, г.Təsvir Rejissoru
 • 1997 Hər şey yaxşılığa doğru – bədii, Təsvir Rejissoru, produser
 • 2001 Yadaşın keçdiyi yol – sənədli, rejissor, produser
 • 2001 Könlün fəsilləri – sənədli, rejissor, ssenarist, Təsvir Rejissoru, produser
 • 2002 Uzaq sahillərin əfsanəsi – sənədli, rejissor, produser
 • 2002 Axırıncı aşırıma qədər – sənədli, rejissor, produser
 • 2002 Azərbaycana xoş gəlmisiniz – sənədli, ssenarist, produser
 • 2002 Aydın Qaradağlı – sənədli, Təsvir Rejissoru, produser
 • 2002 And – sənədli, rejissor, ssenarist, produser
 • 2002 Odlu həyat simfoniyası – sənədli, rejissor, ssenarist, produser
 • 2003 Ilham Aliyev: Yeni neft strategiyası – sənədli, rejissor, ssenarist, produser
 • 2003 Ilham AliyevOlimpin fəthinə doğru – sənədli, rejissor, ssenarist, produser
 • 2003 Ilham AliyevDiplomatiyada uğur rəmzi – rejissor, ssenarist, produser
 • 2003 Ilham AliyevDiplomatiyada uğur rəmzi – rejissor, ssenarist, produser
 • 2003 Ilham Aliyev: Xalqın seçdiyi lider – sənədli, rejissor, ssenarist, produser
 • 2003 Ali sevgi – sənədli, ssenarist, produser
 • 2004 Girov – bədii, гuruлuшчu Təsvir Rejissoru
 • 2005 Qədim Azərbaycan abidələri – sənədli, rejissor, ssenarist
 • 2006 Unudulmuş qəhrəman- sənədli, Təsvir Rejissoru
 • 2006 Düşərgə– televiziya lahiyyəsi, rejissor, ssenarist