loading

ATV

ATV «Azad Azərbaycan» Tele-Radio Şirkəti

ATV-2007-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2007-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 ROMEO MƏNİM QONŞUMDUR 19.02.2007
2 AĞ ATLI OĞLAN 26.02.2007
3 QAYNANA 26.02.2007
4 ULDUZ 13.03.2007
5 ƏHMƏD HARDADIR? 20.03.2007
6 BƏYİN OĞURLANMASI 21.03.2007
7 FƏTƏLİ XAN 31.03.2007
8 ARXADA QALMIŞ GƏLƏCƏK 31.03.2007
9 NƏSİMİ 02.04.2007
10 TELEFONÇU QIZ 09.04.2007
11 YOL ƏHVƏLATI 20.04.2007
12 AXRINCI AŞIRIM 27.04.2007
13 EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM 04.05.2007
14 QƏTL GÜNÜ 08.05.2007
15 ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK 18.05.2007
16 QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA 25.05.2007
17 UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ 01.06.2007
18 QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA 08.06.2007
19 BƏXTİYAR 15.06.2007
20 TÜTƏK SƏSİ 22.06.2007
21 SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM 26.06.2007
ATV-2008-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2008-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 ROMEO MƏNİM QONŞUMDUR 19.02.2007
2 AĞ ATLI OĞLAN 26.02.2007
3 QAYNANA 26.02.2007
4 ULDUZ 13.03.2007
5 ƏHMƏD HARDADIR? 20.03.2007
6 BƏYİN OĞURLANMASI 21.03.2007
7 FƏTƏLİ XAN 31.03.2007
8 ARXADA QALMIŞ GƏLƏCƏK 31.03.2007
9 NƏSİMİ 02.04.2007
10 TELEFONÇU QIZ 09.04.2007
11 YOL ƏHVƏLATI 20.04.2007
12 AXRINCI AŞIRIM 27.04.2007
13 EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM 04.05.2007
14 QƏTL GÜNÜ 08.05.2007
15 ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK 18.05.2007
16 QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA 25.05.2007
17 UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ 01.06.2007
18 QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA 08.06.2007
19 BƏXTİYAR 15.06.2007
20 TÜTƏK SƏSİ 22.06.2007
21 SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM 26.06.2007

 

ATV-2009-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2009-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 NƏSİMİ

26.02.2009

2 ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK

26.02.2009

3 HARAY

26.02.2009

4 ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI?

06.03.2009

5 HƏYAT BİZİ SINAYIR

13.03.2009

6 BƏYİN OĞURLANMASI

20.03.2009

7 ARŞIN MAL ALAN

27.03.2009

8 İŞARƏNİ DƏNİZDƏN GÖZLƏYİN

30.03.2009

9 OTEL OTAĞI

10.04.2009

10 ONUN BƏLALI SEVGİSİ

17.04.2009

11 DƏDƏ QORQUD

08.05.2009

12 UZUN ÖMRÜN AKKORDLARI

18.09.2009

13 İŞARƏNİ DƏNİZDƏN GÖZLƏYİN

26.09.2009

14 ONUN BƏLALI SEVGİSİ

03.10.2009

15 ÖGEY ANA

10.10.2009

16 MÖCÜZƏLƏR ADASI

17.10.2009

17 DƏLİ KÜR

31.10.2009

18 GÖZLƏ MƏNİ

31.10.2009

19 HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT

07.11.2009

20 TÜTƏK SƏSİ

21.11.2009

21 TƏNHA NARIN NAĞILI

27.11.2009

22 ƏHMƏD HARADADIR?

28.11.2009

23 SEHRLİ XALAT

05.11.2009

24 QANUN NAMİNƏ

19.12.2009

25 GÖRÜŞ

26.12.2009

 

ATV-2010-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2010-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Arxada qalmış gələcək

10.01.2010

2 İşarəni dənizdən gözləyin

16.01.2010

3 Ağ atlı oğlan

20.01.2010

4 Bəyin oğurlanması

23.01.2010

5 Ad günü

30.01.2010

6 Qərib cinlər diyarında

06.02.2010

7 Bir qalanın sirri

13.02.2010

8 Cin mikrorayonda

20.02.2010

9 Şərikli çörək

26.02.2010

10 Haray

26.02.2010

11 Babamızın babasının babası

27.02.2010

12 O dünyadan salam

06.03.2010

13 Otel otağı

13.03.2010

14 Ad günü

19.03.2010

15 Qaynana

20.03.2010

16 Bəxt üzüyü

21.03.2010

17 O olmasın, bu olsun

26.03.2010

18 Arşın mal alan

27.03.2010

19 Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi

20 Basat və Təpəgöz – cizgi

ATV-2011-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Biz qayıdacağıq

19.01.2011

2 Arxada qalmış gələcək

20.01.2011

3 Nəsimi

20.01.2011

4 Cavid ömrü

20.01.2011

5 Bizim Cəbiş müəllim

25.02.2011

6 Babək

25.02.2011

7 Haray

26.02.2011

8 Yalan

26.02.2011

9 Fəryad

26.02.2011

10 Həyat bizi sınayır

27.02.2011

11 Bəyin oğurlanması

03.03.2011

12 Telefonçu qız

04.03.2011

13 Mənim ağ şəhərim

04.03.2011

14 Tənha narın nağılı

06.03.2011

15 Qaynana

06.03.2011

16 Biz qayıdacağıq

21.02.2011

17 Romeo mənim qonşumdur

07.03.2011

18 Qaynana

08.03.2011

19 Böyük dayaq

12.03.2011

20 Bəxtiyar

13.03.2011

21 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)

19.03.2011

22 Yol əhvalatı

20.03.2011

23 Bəxtiyar

22.03.2011

24 Arşın mal alan

20.03.2011

25 Sehrli xalat

23.03.2011

26 Fətəli xan

31.03.2011

27 Babək

31.03.2011

28 Əhməd hardadır?

01.04.2011

29 Otel otağı

01.04.2011

30 Qəzəlxan

01.04.2011

31 Telefonçu qız

16.04.2011

32 Ad günü

20.04.2011

33 Babək

29.04.2011

34 Babək

30.04.2011

35 Tütək səsi

01.05.2011

36 Həm ziyarət, həm ticarət

05.05.2011

37 Bizim Cəbiş müəllim

06.05.2011

38 Şirbalanın məhəbbəti

14.05.2011

39 Axırıncı aşırım

17.05.2011

40 Həm ziyarət, həm ticarət

20.05.2011

41 Məhkumlar

21.05.2011

42 Yol əhvalatı

29.05.2011

43 Bəxt üzüyü

30.05.2011

44 Uşaqlığın son gecəsi

31.05.2011

45 Bəyin oğurlanması

21.08.2011

46 Təhminə

07.08.2011

47 Həm ziyarət, həm ticarət

28.08.2011

48 Bəxt üzüyü

04.09.2011

49 Ad günü

11.09.2011

50 Əlavə təsir

18.11.2011

51 Əsrin fonunda portret (sənədli)

19.11.2011

52 Dədə Qorqud

12.12.2011

 

ATV-2012-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Mən ki, gözəl deyildim

20.01.2012

2 Arxada qalmış gələcək

20.01.2012

3 Nəsimi

20.01.2012

4 Cavid ömrü

20.01.2012

5 Biz qayıdacağıq

26.02.2012

6 Qanlı zəmi

31.03.2012

7 Şərkli çörək

26.04.2012

8 Fəryad

26.04.2012

9 Tütək səsi

08.05.2012

10 Babamızın babasının babası

08.06.2012

11 Evlənmək istəyirəm

15.06.2012

12 Bir qalanın sirri

22.06.2012

13 Qızmar günəş altında

29.06.2012

 


 

ATV-2013-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1  Bəxt üzüyü

08.08.2013

2  Bəxtiyar

11.08.2013

3  Şirbalanın məhəbbəti

13.08.2013

4  O dünyadan salam

15.08.2013

5  O olmasın bu olsun

 18.08.2013

6  Alma almaya bənzər

20.08.2013

7  Təhminə

21.08.2013

8  Əhməd haradadır

25.08.2013

9  Arşın mal alan

26.08.2013

10  Onu bağışlamaq olarmı

30.08.2013

11  Babək

31.08.2013

12  Bir qalanın sirri                           01.09.2013
13 Evlənmək istəyirəm

06.09.2013

14  Ulduz                           08.09.2013
15  Qızmar günəş altında                          15.09.2013
16  Bəyin oğurlanması 21.09.2013
17  Dərviş Parisi partladır 22.09.2013
18  Mahnı dağlarda qaldı 25.09.2013
19  Babamızın babasının babası 28.09.2013
20  Qaynana 29.09.2013
21  Görüş 05.10.2013
22  Yol əhvalatı 12.10.2013
23  Yol əhvalatı 09.11.2013
24  Evlənmək istəyirəm                           10.11.2013
25  Qaynana                            24.11.2013
26  Ulduz

08.12.2013

27  Babamızın babasının babası

15.12.2013

ATV-2014-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2014-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1  Əhməd haradadır? 04.01.2014
 2  Bəyin oğurlanması 05.01.2014
 3  Arşın mal alan 12.01.2014
 4  Gün keçdi 19.01.2014
 5  Mahnı dağlarda qaldı 22.01.2014
 6  Alma almaya bənzər 26.01.2014
 7  Yol əhvalatı 27.01.2014
 8  Görüş 28.01.2014
 9  Ulduz 29.01.2014
 10  Bəxt üzüyü 01.02.2014
 11  Ögey ana 03.02.2014
 12  Sən niyə susursan? 04.02.2014
 13  Dərviş Parisi partladır 05.02.2014
 14  Qaynana 09.02.2014
 15  Bəyin oğurlanması  16.02.2014
 16  Bəxt üzüyü 20.03.2014
 17  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 20.03.2014
 18  Bahar əyləncələri (cizgi) 20.03.2014
 19  Siçan və pişik (cizgi) 20.03.2014
 20  Yol əhvalatı 21.03.2014
 21  Bəyin oğurlanması 23.03.2014
 22  Basat və Təpəgöz (cizgi) 27.03.2014
 23  Balaca çoban (cizgi) 27.03.2014
 24  Ayna (cizgi) 27.03.2014
 25  Humayın yuxusu (cizgi) 28.03.2014
 26  Kirpi balası və alma (cizgi) 28.03.2014
 27  Nar ağacının nağılı (cizgi) 28.03.2014
 28  Babamızın babasının babası 30.03.2014
 29  Şərikli çörək 31.03.2014
 30  Bizim Cəbiş müəllim 31.03.2014
31 Yuxu 04.04.2014
 32  Ulduz 06.04.2014
 33  Sehrli xalat 13.04.2014
 34  Şah və xidmətçi (cizgi) 17.04.2014
 35  Uçan zürafə (cizgi) 17.04.2014
 36  Qızıl (cizgi) 17.04.2014
 37  Münəccimin şagirdi (cizgi) 17.04.2014
 38  Lovğa fil balası (cizgi) 17.04.2014
 39  Arzular, arzular… (cizgi) 18.04.2014
 40  İlbizin nağılı (cizgi) 18.04.2014
 41  Çətin məsələ (cizgi) 18.04.2014
 42  Anam ağaca çıxıb (cizgi) 18.04.2014
 43  Evlənmək istəyirəm 20.04.2014
 44  Dərviş Parisi partladır 27.04.2014
 45  Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 08.05.2014
 46  Cavanşir (cizgi) 08.05.2014
 47  Basat və Təpəgöz (cizgi) 08.05.2014
 48  Mərhəmtin dadı (cizgi) 08.05.2014
 49  Münəccimin şagirdi (cizgi) 08.05.2014
 50  Evlənmək istəyirəm 11.05.2014
 51  Yol əhvalatı 28.05.2014
 52  Ögey ana 01.08.2014
 53  Üzeyir ömrü 02.08.2014
 54  Dədə Qorqud 02.08.2014
 55  Dağlarda döyüş 02.08.2014
 56  Gözlə məni 02.08.2014
 57  Uzaq sahillərdə 02.08.2014
 58  Bzizim Cəbiş müəllim 03.08.2014
 59  Sizi dünyalar qədər sevirdim 03.08.2014
 60  Yeddi oğul istərəm 03.08.2014
 61  Qanlı zəmi 03.08.2014
 62  Babək 03.08.2014
 63  Cavadxan 04.08.2014
 64  Basat və Təpəgöz (cizgi) 05.08.2014
 65  Qız qalası 06.08.2014
 66  Şərikli çörək 06.08.2014
 67  Cavanşir (cizgi) 07.08.2014
 68  Sehrli xalat 09.08.2014
 69  Cəsur təyyarə (cizgi) 09.08.2014
 70  Ayna (cizgi) 09.08.2014
 71  Bir qalanın sirri 10.08.2014
 72  Evlənmək istəyirəm 20.09.2014
 73  Bəyin oğurlanması 21.09.2014
 74  Bəxt üzüyü 27.09.2014
 75  Əhməd haradadır? 28.09.2014
 76  Yol əhvalatı 04.10.2014
 77  O olmasın bu olsun 11.10.2014
 78  Gün keçdi 18.10.2014
 79  Qanlı zəmi 10.12.2014
 80  Nəsimi 11.12.2014
 81  Cavadxan 11.12.2014
 82  Qanlı zəmi 11.12.2014
 83  Babək 12.12.2014
 84  Dədə Qorqud 12.12.2014
 85  Həzi Aslanov 12.12.2014
 86  Qaynana 31.12.2014
ATV-2015-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

IV rübün müəllif qonorarı ödənilməmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Dolu 20.01.2015
2 Fəryad 20.01.2015
3 Görüş 14.02.2015
4 Üzeyr ömrü 26.02.2015
5 Şərikli çörək 26.02.2015
6 Mateo Falkone 03.03.2015
7 Qız qalası 10.03.2015
8 Ömrün səhifələri 17.03.2015
9 Bəxt üzüyü 23.03.2015
10 Cavadxan 31.03.2015
11 Babək 31.03.2015
 12 Ad günü 07.04.2015
 13  Uzaq sahillərdə 08.05.2015
 14 Şərikli çörək 08.05.2015
 15  Üzeyr ömrü 20.05.2015
 16 Basat və Təpəgöz (cizgi) 20.05.2015
 17 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 20.05.2015
 18 Münəccimin şagirdi (cizgi) 21.05.2015
 19 Ümüd (cizgi) 21.05.2015
 20 Ögey ana 22.05.2015
 21  Gözlə məni 24.05.2015
 22  O olmasin bu olsun 12.06.2015
 23 Qaynana 12.06..2015
 24 Yol əhvalatı 15.06.2015
 25 Əhməd haradadır? 28.06.2015
 26  Sehrli xalat 18.07.2015
 27  O olmasın bu olsun 02.08.2015
 28  Dərviş Parisi partladır 22.08.2015
 29 Alma almaya bənzər 29.08.2015
 30 Qızmar günəş altında 30.08.2015
 31 O olmasın bu olsun 09.09.2015
 32  Uşaqlığın son gecəsi 12.09.2015
 33 Qanlı zəmi 27.09.2015
 34 Bəxtiyar 14.10.2015
 35  Bəxtiyar 14.10.2015
 36  Dərviş Parisi partladır 17.10.2015
 37  O olmasın bu olsun 18.10.2015
 38  Əhməd haradadır? 25.10.2015
 39  Yol əhvalatı 01.11.2015
 40  Bəyin oğurlanması 08.11.2015
 41  Görüş 15.11.2015
 42  Yuxu 22.11.2015
 43  Bizim Cəbiş müəllim 06.12.2015
 44  Ölsəm bağışla 06.12.2015
 45  İnsan məskən salır 06.12.2015
 46  Nəsimi 06.12.2015
 47  Qara daşlar 07.12.2015
 48  Uzaq sahillərdə 08.12.2015
 49  Dədə Qorqud 12.12.2015
 50  Babək 12.12.2015
ATV-2016-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

amma 1-ci və 2-ci rübün müəllif qonorarı ödənilməyib

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1  Keçən ilin son gecəsi 04.01.2016
 2 Mən ki gözəl deyildim 11.01.2016
 3 Ümid 25.01.2016
 4 Arşın mal alan 28.01.2016
 5  Nəsimi  01.02.2016
 6  Əhməd haradadır? 08.02.2016
 7  Görüş 15.02.2016
 8 Bizim  Cəbiş müəllim 20.02.2016
 9 Qanlı zəmi 22.02.2016
 10  Bizim Cəbiş müəllim 26.02.2016
 11  Ögey ana 29.02.2016
 12  Əhməd haradadır? 02.03.2016
 13  İstintaq 07.03.2016
 14  Ulduz 14.03.2016
 15  Bəyin oğurlanması  21.03.2016
 16  Dəli Kür 21.03.2016
 17 O olmasın, bu olsun 22.03.2016
 18 Torpaq, dəniz, od, səma 28.03.2016
 19  Babək 03.04.2016
 20  Nəsimi 04.04.2016
 21  Qanlı zəmi 04.04.2016
 22  Ağ atlı oğlan 05.04.2016
 23  Dolu 06.04.2016
 24  Mən ki, gözəl deyildim 10.04.2016
 25  Əzablı yollar 11.04.2016
 26  Uzaq sahillərdə 18.04.2016
 27  Yuxu 26.06.2016
 28  Nəsimi 08.05.2016
 29  Dədə Qorqud 08.05.2016
 30  Qanlı zəmi 08.05.2016
 31  İlahi məxluq 09.05.2016
 32  Yol əhvalatı 15.06.2016
 33  Ölsəm bağışla 16.05.2016
 34  Bəyin oğurlanması  22.06.2016
 35  Böyük dayaq 23.06.2016
 36  Onun bəlalı sevgisi 06.06.2016
 37  Qətl günü 13.06.2016
 38  Ögey ana 27.06.2016
 39  Görüş 29.06.2016
 40  Çölçü  02.08.2016
 41  Yol əhvalatı  23.09.2016
 42  Bəyin oğurlanması  30.09.2016
43 Qaynana 07.10.2016
44 Ulduz 21.10.2016
45 Əhməd haradadır? 29.10.2016
46 Bəxt üzüyü 30.10.2016
47 Həm ziyarət, həm ticarət 05.11.2016
48 O olmasın, bu olsun 12.11.2016
49 Arşın mal alan 19.11.2016
50 Bizim Cəbiş müəllim 20.11.2016
51 Alma almaya bənzər 26.11.2016
 52  Babamızın babasının babası 27.11.2016
 53  Mahmud və Məryəm 04.12.2016
ATV-2017-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2017-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

amma  müəllif qonorarı ödənilməyib

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Yol əhvalatı 26.03.2017
2 Bəyin oğurlanması 10.12.2017
3 Dədə Qorqud 12.12.2017
4 İnsan məskən salır 12.12.2017
5 Qanlı zəmi 12.12.2017
6 Uzaq sahillərdə 12.12.2017
7 Ad günü 23.12.2017
8 Qaynana 30.12.2018
ATV-2018-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2018-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Yuxu 02.01.2018
2 Dərviş Parisi partladır 03.01.2018
3 Arşın mal alan 03.01.2018
4 Bəxt üzüyü 06.01.2018
5 Fəryad 26.02.2018
6 Bizim Cəbiş müəllim 02.03.2018
7 Mən ki, gözəl deyildim 02.03.2018
8 Dolu 20.03.2018
9 Şərikli çörək 31.03.2018
10 Bizim Cəbiş müəllim 31.03.2018
11 Cavad xan 31.03.2018
12 Qaynana 11.04.2018
13 Üzeyir ömrü 08.05.2018
14 Yarımçıq xatirələr 08.05.2018
15 Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2018
16 Axırıncı aşırım 10.05.2018
17 Dədə Qorqud 10.05.2018
18 Güllələnmə təxirə salınır 02.06.2018
19 Yuxu 26.06.2018
20 Sizi dünyalar qədər sevirdim 26.06.2018
21 Mahmud və Məryəm 11.07.2018
22 Yarımçıq xatirələr 11.07.2018
ATV-2019-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Yuxu  06.01.2019
 2  Axırıncı aşırım  20.01.2019
 3  Bizim Cəbiş müəllim  20.01.2019
 4  Güllələnmə təxirə salınır  20.01.2019
 5  Arşın mal alan  20.03.2019
 6  Şirbalanın məhəbbəti  17.03.2019
 7  Yol əhvalatı  19.03.2019
 8  Bəxt üzüyü  21.03.2019
 9  Axırıncı aşırım  31.03.2019
 10  Bizim Cəbiş müəllim  31.03.2019
 11  Nəsimi  31.03.2019
 12  Yarımçıq xatirələr  31.03.2019
 13  Üzeyir ömrü  08.05.2019
 14  Qaynana 01.07.2019
 15  Yuxu 02.07.2019
 16  Yol əhvalatı 03.07.2019
17 Bəxt üzüyü 01.09.2019
 18  Əhməd haradadır? 05.07.2019
 19  Şirbalanın məhəbbəti 10.07.2019
 20  Dərviş Parisi partladır 11.07.2019
21 Bəxt üzüyü 01.09.2019
22 Üzeyir ömrü 08.09.2019
23 Bizim Cəbiş müəllim 10.09.2019
24 Mən ki, gözəl deyildim 10.09.2019
25 Şərikli çörək 10.09.2019
26 Əhməd haradadır? 31.12.2019
27 Qaynana 31.12.2019
28 Bəyin oğurlanması 01.01.2020
29 Sehirli xalat 01.01.2020
30 Bəxt üzüyü 02.01.2020