ATV

ATV «Azad Azərbaycan» Tele-Radio Şirkəti

ATV-2007-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2007-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1ROMEO MƏNİM QONŞUMDUR19.02.2007
2AĞ ATLI OĞLAN26.02.2007
3QAYNANA26.02.2007
4ULDUZ13.03.2007
5ƏHMƏD HARDADIR?20.03.2007
6BƏYİN OĞURLANMASI21.03.2007
7FƏTƏLİ XAN31.03.2007
8ARXADA QALMIŞ GƏLƏCƏK31.03.2007
9NƏSİMİ02.04.2007
10TELEFONÇU QIZ09.04.2007
11YOL ƏHVƏLATI20.04.2007
12AXRINCI AŞIRIM27.04.2007
13EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM04.05.2007
14QƏTL GÜNÜ08.05.2007
15ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK18.05.2007
16QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA25.05.2007
17UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ01.06.2007
18QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA08.06.2007
19BƏXTİYAR15.06.2007
20TÜTƏK SƏSİ22.06.2007
21SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM26.06.2007
ATV-2008-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2008-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1ROMEO MƏNİM QONŞUMDUR19.02.2007
2AĞ ATLI OĞLAN26.02.2007
3QAYNANA26.02.2007
4ULDUZ13.03.2007
5ƏHMƏD HARDADIR?20.03.2007
6BƏYİN OĞURLANMASI21.03.2007
7FƏTƏLİ XAN31.03.2007
8ARXADA QALMIŞ GƏLƏCƏK31.03.2007
9NƏSİMİ02.04.2007
10TELEFONÇU QIZ09.04.2007
11YOL ƏHVƏLATI20.04.2007
12AXRINCI AŞIRIM27.04.2007
13EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM04.05.2007
14QƏTL GÜNÜ08.05.2007
15ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK18.05.2007
16QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA25.05.2007
17UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ01.06.2007
18QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA08.06.2007
19BƏXTİYAR15.06.2007
20TÜTƏK SƏSİ22.06.2007
21SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM26.06.2007

 

ATV-2009-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2009-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1NƏSİMİ

26.02.2009

2ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK

26.02.2009

3HARAY

26.02.2009

4ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI?

06.03.2009

5HƏYAT BİZİ SINAYIR

13.03.2009

6BƏYİN OĞURLANMASI

20.03.2009

7ARŞIN MAL ALAN

27.03.2009

8İŞARƏNİ DƏNİZDƏN GÖZLƏYİN

30.03.2009

9OTEL OTAĞI

10.04.2009

10ONUN BƏLALI SEVGİSİ

17.04.2009

11DƏDƏ QORQUD

08.05.2009

12UZUN ÖMRÜN AKKORDLARI

18.09.2009

13İŞARƏNİ DƏNİZDƏN GÖZLƏYİN

26.09.2009

14ONUN BƏLALI SEVGİSİ

03.10.2009

15ÖGEY ANA

10.10.2009

16MÖCÜZƏLƏR ADASI

17.10.2009

17DƏLİ KÜR

31.10.2009

18GÖZLƏ MƏNİ

31.10.2009

19HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT

07.11.2009

20TÜTƏK SƏSİ

21.11.2009

21TƏNHA NARIN NAĞILI

27.11.2009

22ƏHMƏD HARADADIR?

28.11.2009

23SEHRLİ XALAT

05.11.2009

24QANUN NAMİNƏ

19.12.2009

25GÖRÜŞ

26.12.2009

 

ATV-2010-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2010-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Arxada qalmış gələcək

10.01.2010

2İşarəni dənizdən gözləyin

16.01.2010

3Ağ atlı oğlan

20.01.2010

4Bəyin oğurlanması

23.01.2010

5Ad günü

30.01.2010

6Qərib cinlər diyarında

06.02.2010

7Bir qalanın sirri

13.02.2010

8Cin mikrorayonda

20.02.2010

9Şərikli çörək

26.02.2010

10Haray

26.02.2010

11Babamızın babasının babası

27.02.2010

12O dünyadan salam

06.03.2010

13Otel otağı

13.03.2010

14Ad günü

19.03.2010

15Qaynana

20.03.2010

16Bəxt üzüyü

21.03.2010

17O olmasın, bu olsun

26.03.2010

18Arşın mal alan

27.03.2010

19Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi

20Basat və Təpəgöz – cizgi

ATV-2011-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Biz qayıdacağıq

19.01.2011

2Arxada qalmış gələcək

20.01.2011

3Nəsimi

20.01.2011

4Cavid ömrü

20.01.2011

5Bizim Cəbiş müəllim

25.02.2011

6Babək

25.02.2011

7Haray

26.02.2011

8Yalan

26.02.2011

9Fəryad

26.02.2011

10Həyat bizi sınayır

27.02.2011

11Bəyin oğurlanması

03.03.2011

12Telefonçu qız

04.03.2011

13Mənim ağ şəhərim

04.03.2011

14Tənha narın nağılı

06.03.2011

15Qaynana

06.03.2011

16Biz qayıdacağıq

21.02.2011

17Romeo mənim qonşumdur

07.03.2011

18Qaynana

08.03.2011

19Böyük dayaq

12.03.2011

20Bəxtiyar

13.03.2011

21Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)

19.03.2011

22Yol əhvalatı

20.03.2011

23Bəxtiyar

22.03.2011

24Arşın mal alan

20.03.2011

25Sehrli xalat

23.03.2011

26Fətəli xan

31.03.2011

27Babək

31.03.2011

28Əhməd hardadır?

01.04.2011

29Otel otağı

01.04.2011

30Qəzəlxan

01.04.2011

31Telefonçu qız

16.04.2011

32Ad günü

20.04.2011

33Babək

29.04.2011

34Babək

30.04.2011

35Tütək səsi

01.05.2011

36Həm ziyarət, həm ticarət

05.05.2011

37Bizim Cəbiş müəllim

06.05.2011

38Şirbalanın məhəbbəti

14.05.2011

39Axırıncı aşırım

17.05.2011

40Həm ziyarət, həm ticarət

20.05.2011

41Məhkumlar

21.05.2011

42Yol əhvalatı

29.05.2011

43Bəxt üzüyü

30.05.2011

44Uşaqlığın son gecəsi

31.05.2011

45Bəyin oğurlanması

21.08.2011

46Təhminə

07.08.2011

47Həm ziyarət, həm ticarət

28.08.2011

48Bəxt üzüyü

04.09.2011

49Ad günü

11.09.2011

50Əlavə təsir

18.11.2011

51Əsrin fonunda portret (sənədli)

19.11.2011

52Dədə Qorqud

12.12.2011

 

ATV-2012-ci il

«ATV» (AZAD AZƏRBAYCAN) TELEKANALINDA
2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Mən ki, gözəl deyildim

20.01.2012

2Arxada qalmış gələcək

20.01.2012

3Nəsimi

20.01.2012

4Cavid ömrü

20.01.2012

5Biz qayıdacağıq

26.02.2012

6Qanlı zəmi

31.03.2012

7Şərkli çörək

26.04.2012

8Fəryad

26.04.2012

9Tütək səsi

08.05.2012

10Babamızın babasının babası

08.06.2012

11Evlənmək istəyirəm

15.06.2012

12Bir qalanın sirri

22.06.2012

13Qızmar günəş altında

29.06.2012

 


 

ATV-2013-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1 Bəxt üzüyü

08.08.2013

2 Bəxtiyar

11.08.2013

3 Şirbalanın məhəbbəti

13.08.2013

4 O dünyadan salam

15.08.2013

5 O olmasın bu olsun

 18.08.2013

6 Alma almaya bənzər

20.08.2013

7 Təhminə

21.08.2013

8 Əhməd haradadır

25.08.2013

9 Arşın mal alan

26.08.2013

10 Onu bağışlamaq olarmı

30.08.2013

11 Babək

31.08.2013

12 Bir qalanın sirri                          01.09.2013
13Evlənmək istəyirəm

06.09.2013

14 Ulduz                          08.09.2013
15 Qızmar günəş altında                         15.09.2013
16 Bəyin oğurlanması21.09.2013
17 Dərviş Parisi partladır22.09.2013
18 Mahnı dağlarda qaldı25.09.2013
19 Babamızın babasının babası28.09.2013
20 Qaynana29.09.2013
21 Görüş05.10.2013
22 Yol əhvalatı12.10.2013
23 Yol əhvalatı09.11.2013
24 Evlənmək istəyirəm                          10.11.2013
25 Qaynana                           24.11.2013
26 Ulduz

08.12.2013

27 Babamızın babasının babası

15.12.2013

ATV-2014-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2014-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Əhməd haradadır?04.01.2014
 2 Bəyin oğurlanması05.01.2014
 3 Arşın mal alan12.01.2014
 4 Gün keçdi19.01.2014
 5 Mahnı dağlarda qaldı22.01.2014
 6 Alma almaya bənzər26.01.2014
 7 Yol əhvalatı27.01.2014
 8 Görüş28.01.2014
 9 Ulduz29.01.2014
 10 Bəxt üzüyü01.02.2014
 11 Ögey ana03.02.2014
 12 Sən niyə susursan?04.02.2014
 13 Dərviş Parisi partladır05.02.2014
 14 Qaynana09.02.2014
 15 Bəyin oğurlanması 16.02.2014
 16 Bəxt üzüyü20.03.2014
 17 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)20.03.2014
 18 Bahar əyləncələri (cizgi)20.03.2014
 19 Siçan və pişik (cizgi)20.03.2014
 20 Yol əhvalatı21.03.2014
 21 Bəyin oğurlanması23.03.2014
 22 Basat və Təpəgöz (cizgi)27.03.2014
 23 Balaca çoban (cizgi)27.03.2014
 24 Ayna (cizgi)27.03.2014
 25 Humayın yuxusu (cizgi)28.03.2014
 26 Kirpi balası və alma (cizgi)28.03.2014
 27 Nar ağacının nağılı (cizgi)28.03.2014
 28 Babamızın babasının babası30.03.2014
 29 Şərikli çörək31.03.2014
 30 Bizim Cəbiş müəllim31.03.2014
31Yuxu04.04.2014
 32 Ulduz06.04.2014
 33 Sehrli xalat13.04.2014
 34 Şah və xidmətçi (cizgi)17.04.2014
 35 Uçan zürafə (cizgi)17.04.2014
 36 Qızıl (cizgi)17.04.2014
 37 Münəccimin şagirdi (cizgi)17.04.2014
 38 Lovğa fil balası (cizgi)17.04.2014
 39 Arzular, arzular… (cizgi)18.04.2014
 40 İlbizin nağılı (cizgi)18.04.2014
 41 Çətin məsələ (cizgi)18.04.2014
 42 Anam ağaca çıxıb (cizgi)18.04.2014
 43 Evlənmək istəyirəm20.04.2014
 44 Dərviş Parisi partladır27.04.2014
 45 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)08.05.2014
 46 Cavanşir (cizgi)08.05.2014
 47 Basat və Təpəgöz (cizgi)08.05.2014
 48 Mərhəmtin dadı (cizgi)08.05.2014
 49 Münəccimin şagirdi (cizgi)08.05.2014
 50 Evlənmək istəyirəm11.05.2014
 51 Yol əhvalatı28.05.2014
 52 Ögey ana01.08.2014
 53 Üzeyir ömrü02.08.2014
 54 Dədə Qorqud02.08.2014
 55 Dağlarda döyüş02.08.2014
 56 Gözlə məni02.08.2014
 57 Uzaq sahillərdə02.08.2014
 58 Bzizim Cəbiş müəllim03.08.2014
 59 Sizi dünyalar qədər sevirdim03.08.2014
 60 Yeddi oğul istərəm03.08.2014
 61 Qanlı zəmi03.08.2014
 62 Babək03.08.2014
 63 Cavadxan04.08.2014
 64 Basat və Təpəgöz (cizgi)05.08.2014
 65 Qız qalası06.08.2014
 66 Şərikli çörək06.08.2014
 67 Cavanşir (cizgi)07.08.2014
 68 Sehrli xalat09.08.2014
 69 Cəsur təyyarə (cizgi)09.08.2014
 70 Ayna (cizgi)09.08.2014
 71 Bir qalanın sirri10.08.2014
 72 Evlənmək istəyirəm20.09.2014
 73 Bəyin oğurlanması21.09.2014
 74 Bəxt üzüyü27.09.2014
 75 Əhməd haradadır?28.09.2014
 76 Yol əhvalatı04.10.2014
 77 O olmasın bu olsun11.10.2014
 78 Gün keçdi18.10.2014
 79 Qanlı zəmi10.12.2014
 80 Nəsimi11.12.2014
 81 Cavadxan11.12.2014
 82 Qanlı zəmi11.12.2014
 83 Babək12.12.2014
 84 Dədə Qorqud12.12.2014
 85 Həzi Aslanov12.12.2014
 86 Qaynana31.12.2014
ATV-2015-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

IV rübün müəllif qonorarı ödənilməmişdir

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Dolu20.01.2015
2Fəryad20.01.2015
3Görüş14.02.2015
4Üzeyr ömrü26.02.2015
5Şərikli çörək26.02.2015
6Mateo Falkone03.03.2015
7Qız qalası10.03.2015
8Ömrün səhifələri17.03.2015
9Bəxt üzüyü23.03.2015
10Cavadxan31.03.2015
11Babək31.03.2015
 12Ad günü07.04.2015
 13 Uzaq sahillərdə08.05.2015
 14Şərikli çörək08.05.2015
 15 Üzeyr ömrü20.05.2015
 16Basat və Təpəgöz (cizgi)20.05.2015
 17Qız qalası əfsanəsi (cizgi)20.05.2015
 18Münəccimin şagirdi (cizgi)21.05.2015
 19Ümüd (cizgi)21.05.2015
 20Ögey ana22.05.2015
 21 Gözlə məni24.05.2015
 22 O olmasin bu olsun12.06.2015
 23Qaynana12.06..2015
 24Yol əhvalatı15.06.2015
 25Əhməd haradadır?28.06.2015
 26 Sehrli xalat18.07.2015
 27 O olmasın bu olsun02.08.2015
 28 Dərviş Parisi partladır22.08.2015
 29Alma almaya bənzər29.08.2015
 30Qızmar günəş altında30.08.2015
 31O olmasın bu olsun09.09.2015
 32 Uşaqlığın son gecəsi12.09.2015
 33Qanlı zəmi27.09.2015
 34Bəxtiyar14.10.2015
 35 Bəxtiyar14.10.2015
 36 Dərviş Parisi partladır17.10.2015
 37 O olmasın bu olsun18.10.2015
 38 Əhməd haradadır?25.10.2015
 39 Yol əhvalatı01.11.2015
 40 Bəyin oğurlanması08.11.2015
 41 Görüş15.11.2015
 42 Yuxu22.11.2015
 43 Bizim Cəbiş müəllim06.12.2015
 44 Ölsəm bağışla06.12.2015
 45 İnsan məskən salır06.12.2015
 46 Nəsimi06.12.2015
 47 Qara daşlar07.12.2015
 48 Uzaq sahillərdə08.12.2015
 49 Dədə Qorqud12.12.2015
 50 Babək12.12.2015
ATV-2016-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

amma 1-ci və 2-ci rübün müəllif qonorarı ödənilməyib

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Keçən ilin son gecəsi04.01.2016
 2Mən ki gözəl deyildim11.01.2016
 3Ümid25.01.2016
 4Arşın mal alan28.01.2016
 5 Nəsimi 01.02.2016
 6 Əhməd haradadır?08.02.2016
 7 Görüş15.02.2016
 8Bizim  Cəbiş müəllim20.02.2016
 9Qanlı zəmi22.02.2016
 10 Bizim Cəbiş müəllim26.02.2016
 11 Ögey ana29.02.2016
 12 Əhməd haradadır?02.03.2016
 13 İstintaq07.03.2016
 14 Ulduz14.03.2016
 15 Bəyin oğurlanması 21.03.2016
 16 Dəli Kür21.03.2016
 17O olmasın, bu olsun22.03.2016
 18Torpaq, dəniz, od, səma28.03.2016
 19 Babək03.04.2016
 20 Nəsimi04.04.2016
 21 Qanlı zəmi04.04.2016
 22 Ağ atlı oğlan05.04.2016
 23 Dolu06.04.2016
 24 Mən ki, gözəl deyildim10.04.2016
 25 Əzablı yollar11.04.2016
 26 Uzaq sahillərdə18.04.2016
 27 Yuxu26.06.2016
 28 Nəsimi08.05.2016
 29 Dədə Qorqud08.05.2016
 30 Qanlı zəmi08.05.2016
 31 İlahi məxluq09.05.2016
 32 Yol əhvalatı15.06.2016
 33 Ölsəm bağışla16.05.2016
 34 Bəyin oğurlanması 22.06.2016
 35 Böyük dayaq23.06.2016
 36 Onun bəlalı sevgisi06.06.2016
 37 Qətl günü13.06.2016
 38 Ögey ana27.06.2016
 39 Görüş29.06.2016
 40 Çölçü 02.08.2016
 41 Yol əhvalatı 23.09.2016
 42 Bəyin oğurlanması 30.09.2016
43Qaynana07.10.2016
44Ulduz21.10.2016
45Əhməd haradadır?29.10.2016
46Bəxt üzüyü30.10.2016
47Həm ziyarət, həm ticarət05.11.2016
48O olmasın, bu olsun12.11.2016
49Arşın mal alan19.11.2016
50Bizim Cəbiş müəllim20.11.2016
51Alma almaya bənzər26.11.2016
 52 Babamızın babasının babası27.11.2016
 53 Mahmud və Məryəm04.12.2016
ATV-2017-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2017-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

amma  müəllif qonorarı ödənilməyib

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Yol əhvalatı26.03.2017
2Bəyin oğurlanması10.12.2017
3Dədə Qorqud12.12.2017
4İnsan məskən salır12.12.2017
5Qanlı zəmi12.12.2017
6Uzaq sahillərdə12.12.2017
7Ad günü23.12.2017
8Qaynana30.12.2018
ATV-2018-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2018-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Yuxu02.01.2018
2Dərviş Parisi partladır03.01.2018
3Arşın mal alan03.01.2018
4Bəxt üzüyü06.01.2018
5Fəryad26.02.2018
6Bizim Cəbiş müəllim02.03.2018
7Mən ki, gözəl deyildim02.03.2018
8Dolu20.03.2018
9Şərikli çörək31.03.2018
10Bizim Cəbiş müəllim31.03.2018
11Cavad xan31.03.2018
12Qaynana11.04.2018
13Üzeyir ömrü08.05.2018
14Yarımçıq xatirələr08.05.2018
15Sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2018
16Axırıncı aşırım10.05.2018
17Dədə Qorqud10.05.2018
18Güllələnmə təxirə salınır02.06.2018
19Yuxu26.06.2018
20Sizi dünyalar qədər sevirdim26.06.2018
21Mahmud və Məryəm11.07.2018
22Yarımçıq xatirələr11.07.2018
ATV-2019-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Yuxu 06.01.2019
 2 Axırıncı aşırım 20.01.2019
 3 Bizim Cəbiş müəllim 20.01.2019
 4 Güllələnmə təxirə salınır 20.01.2019
 5 Arşın mal alan 20.03.2019
 6 Şirbalanın məhəbbəti 17.03.2019
 7 Yol əhvalatı 19.03.2019
 8 Bəxt üzüyü 21.03.2019
 9 Axırıncı aşırım 31.03.2019
 10 Bizim Cəbiş müəllim 31.03.2019
 11 Nəsimi 31.03.2019
 12 Yarımçıq xatirələr 31.03.2019
 13 Üzeyir ömrü 08.05.2019
 14 Qaynana01.07.2019
 15 Yuxu02.07.2019
 16 Yol əhvalatı03.07.2019
17Bəxt üzüyü01.09.2019
 18 Əhməd haradadır?05.07.2019
 19 Şirbalanın məhəbbəti10.07.2019
 20 Dərviş Parisi partladır11.07.2019
21Bəxt üzüyü01.09.2019
22Üzeyir ömrü08.09.2019
23Bizim Cəbiş müəllim10.09.2019
24Mən ki, gözəl deyildim10.09.2019
25Şərikli çörək10.09.2019
26Əhməd haradadır?31.12.2019
27Qaynana31.12.2019
28Bəyin oğurlanması01.01.2020
29Sehirli xalat01.01.2020
30Bəxt üzüyü02.01.2020
ATV-2020-ci il

«ATV» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Bəyin oğurlanması01.01.2020
2Sehrli xalat01.01.2021
3Bəxt üzüyü02.01.2020
4Silahdaşlar (sənədli)19.01.2020
5Son nəfəsədək20.01.2020
6Yarımçıq xatirələr20.01.2020
7Axırıncı aşırım20.01.2020
8Fəryad20.01.2020
9Fəryad26.02.2020
10Son nəfəsədək26.02.2020
11Kişi sözü25.03.2020
12Xeyirlə şərin rəqsi27.03.2020
13Cavad xan30.03.2020
14Şərikli çörək31.03.2020
15Axırıncı aşırım31.03.2020
16Əhməd hardadır?02.04.2020
17Uşaqlığın son gecəsi03.04.2020
18Həm ziyarət, həm ticarət03.04.2020
19Bəxt üzüyü05.04.2020
20Yol əhvalatı05.04.2020
21Ulduz07.04.2020
22Şərikli çörək09.04.2020
23Yol əhvalatı02.05.2020
24Son nəfəsədək08.05.2020
25Bizim Cəbiş müəllim09.05.2020
26Şərikli çörək09.05.2020
27Axırıncı aşırım09.05.2020
28Arşın mal alan10.05.2020
29Bəxt üzüyü23.05.2020
30Yuxu23.05.2020
31Son nəfəsədək12.07.2020
32Dolu12.07.2020
33Bizim Cəbiş müəllim13.07.2020
34Şərikli çörək13.07.2020
35Axırıncı aşırım13.07.2020
36Cavid ömrü14.07.2020
37Güllələnmə təxirə salınır14.07.2020
38Ölsəm, bağışla!15.07.2020
39Arxadan vurulan zərbə15.07.2020
40Böyük dayaq16.07.2020
41Qara Volqa18.07.2020
42İstintaq18.07.2020
43Uzaq sahillərdə18.07.2020
44Ögey ana18.07.2020
45Şərikli çörək18.07.2020
46Yeddi oğul istərəm19.07.2020
47Dəli Kür19.07.2020
48Tütək səsi19.07.2020
49Babək19.07.2020
50Bizim Cəbiş müəllim19.07.2020
51O qızı tapın20.07.2020
52Sın niyə susursan?21.07.2020
53Gözlə məni22.07.2020
54Qızıl uçurum23.07.2020
55Qanun naminə24.07.2020
56Qaraca qız25.07.2020
57İnsan məskən salır25.07.2020
58Mən ki, gözəl deyildim25.07.2020
59Yeddi oğul istərəm25.07.2020
60Bir cənub şəhərində25.07.2020
61Arxadan vurulan zərbə25.07.2020
62Qara Volqa26.07.2020
63Yenilməz batalyon26.07.2020
64Qanlı zəmi26.07.2020
65Uşaqlığın son gecəsi26.07.2020
66Son nəfəsədək30.08.2020
67Arxadan vurulan zərbə30.08.2020
68Bayquş gələndə31.08.2020
69Yuxu19.09.2020
70Son nəfəsədək27.09.2020
71Uzaq sahillərdə27.09.2020
72Şərikli çörək27.09.2020
73Qanlı zəmi27.09.2020
74Axırıncı aşırım29.09.2020
75Arxadan vurulan zərbə30.09.2020
76Cavid ömrü01.10.2020
77Şərikli çörək03.10.2020
78Arxadan vurulan zərbə10.10.2020
79Üçüncü günün adamı14.10.2020
80Bizim Cəbiş müəllim14.10.2020
81Son nəfəsədək18.10.2020
82Üçüncü günün adamı07.11.2020
83Son nəfəsədək09.11.2020
84Ölsəm, bağışla!22.11.2020
85Arxada qalmış gələcək28.11.2020
86İstintaq06.12.2020