EL TV

EL TV-2010-ci il

«EL» TELEKANALINDA 2010-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə  əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Xaraba Gilan (sənədli)

14.01.2010

 2 Aərbaycan musiqisi (sənədli)

19.01.2010

 3 Azadlığa gedən yollar (sənədli)

20.01.2010

 4 Ömrün rəngləri (sənədli)

29.01.2010

 5 Sənəti böyüdən sənətkar (sənədli)

14.02.2010

 6 Güzgü (cizgi)

15.02.2010

 7 Rəssam ömrünün palitrası (sənədli)

19.02.2010

 8 Azərbaycan xalçası (sənədli)

23.02.2010

 9 Azərbaycan muğamı (sənədli)

24.02.2010

10 9 dəqiqə (sənədli)

26.02.2010

11 Təhminə 08.03.2010

08.03.2010

12 Rənglərin sehrli dünyası (sənədli)

08.03.2010

13 Üçüncü zəng (sənədli)

12.03.2010

14 Həm ziyarət, həm ticarət

16.03.2010

15 Şəki: Tarixin naxışları (sənədli)

20.03.2010

16 Söhbətül-əsmar (cizgi)

20.03.2010

17 Arzularını çəkən rəssam (sənədli)

22.03.2010

18 Haray (sənədli)

31.03.2010

19 Ümid (cizgi)

31.03.2010

20 Şəki: Tarixin naxışları (sənədli)

 05.04.2010

21 Rənglərin sehrli dünyası (sənədli)

 08.04.2010

22 Rəssam ömrünün palitrası (sənədli)

 12.04.2010

23 Azərbaycan xalçası (sənədli)

 19.04.2010

24 Azərbaycan muğamı (sənədli)

 20.04.2010

25 Arzularını çəkən rəssam (sənədli)

 23.04.2010

26 Ömrün rəngləri (sənədli)

 03.05.2010

27 Şəki: Tarixin naxışları (sənədli)

 04.06.2010

28 Rənglərin sehrli dünyası (sənədli)

 16.06.2010

29 Arzularını çəkən rəssam (sənədli)

 30.06.2010

30 Dünən qəfildən gəldi

 23.07.2010

31 Rənglərin sehrli dünyası (sənədli)

 28.07.2010

32 Azərbaycan xalçası (sənədli)

 29.07.2010

33 Ömrün rəngləri (sənədli)

 01.08.2010

34 Üçüncü zəng

 02.08.2010

35 Ev

 21.08.2010

36 Şəki: Tarixin naxışları (sənədli)

 01.09.2010

37 Azərbaycan musiqisi (sənədli)

12.09.2010

EL TV-2011-ci il

«EL» TELEKANALINDA 2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə  əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Azərbaycan musiqisi (sənədli)

04.01.2011

 2 Azərbaycan muağmı (sənədli)

05.01.2011

 3 Arzularını çəkən rəssam (sənədli)

05.01.2011

 4 Sehrli xalat

09.01.2011

 5 Dünən qəfildən gəldi

11.01.2011

 6 Bəyin oğurlanması

16.01.2011

 7 Süd dişinin ağrısı

23.01.2011

 8 Şəki: Tarixin naxışları (sənədli)

26.01.2011

 9 Gümüşgöl əfsanəsi

30.01.2011

 10 Rənglərin sehrli dünyası (sənədli)

06.02.2011

 11 O qızı tapın

06.02.2011

 12 Ömrün rəngləri (sənədli)

09.02.2011

 13 Ulduz

13.02.2011

 14 Həyat bizi sınayır

20.02.2011

 15 Arzularını çəkən rəssam (sənədli)

22.02.2011

 16 Azərbaycan xalçası (sənədli)

24.02.2011

 17 Cavanşir (cizgi)

26.02.2011

 18 Haray (sənədli)

26.02.2011

 19 Tütək səsi

27.02.2011

 20 Azərbaycan muğamı (sənədli)

02.03.2011

 21 Görüş

06.03.2011

 22 Rənglərin sehrli dünyası (sənədli)

08.03.2011

 23 Ovsunçu

13.03.2011

 24 Şəki: Tarixin naxışları (sənədli)

14.03.2011

 25 Sehrli xalat

18.03.2011

 26 Ulduz

19.03.2011

 27 Evlənmək istəyirəm

20.03.2011

 28 Bəyin oğurlanması

21.03.2011

 29 Azərbaycan xalçası (sənədli)

22.03.2011

 30 Qaynana

22.03.2011

 31 Qərib cinlər diyarında

27.03.2011

 32 Təbəssüm

31.03.2011

 33 Haray (sənədli)

31.03.2011

 34 Cavanşir (cizgi)

31.03.2011

 35 Cavanşir (cizgi)

08.04.2011

 36 Küçələrə su səpmişəm

10.04.2011

 37 Bir cənub şəhərində

17.04.2011

 38 Romeo mənim qonşumdur

24.04.2011

 39 Səhər

01.05.2011

 40 Ağ atlı oğlan

08.05.2011

 41 Uzaq sahillərdə

09.05.2011

 42 Fətəli xan

09.05.2011

 43 Şahid qız

15.05.2011

 44 Niyyət

29.05.2011

 45 Bəxtiyar

05.06.2011

 46 Özgə vaxt

12.06.2011

 47 Süd dişinin ağrısı

19.06.2011

 48 Sizi dünyalar qıdır sevirdim

26.06.2011

 49 Basat və Təpəgöz (cizgi)

26.06.2011

 50 Gecə qatarında qətl

10.07.2011

 51 Görüş

17.07.2011

 52 Bayquş gələndə

24.07.2011

 53 O dünyadan salam

31.07.2011

 54 Xoşbəxtlik qayğıları

07.08.2011

 55 İstintaq

14.08.2011

 56 Onun böyük ürəyi

22.08.2011

 57 Arxadan vurulan zərbə

28.08.2011

 58 Evlənmək istəyirəm

04.09.2011

 59 Böyük dayaq

11.09.2011

 60 Üzeyir ömrü

18.09.2011

 61 Qızmar günəş altında

25.09.2011

 62 Köhnə bərə

09.10.2011

 63 Hacı Qara

16.10.2011

 64 Gəmi saatının sirri

23.10.2011

 65 Doğma sahillər

30.10.2011

 66 Evlənmək istəyirəm

06.11.2011

 67 Yeddi oğul istərəm

13.11.2011

 68 Həm ziyarət, həm ticarət

20.11.2011

 69 Uşaqlığın son gecəsi

27.11.2011

 70 Mən ki, gözəl deyildim

04.12.2011

 71 İstintaq davam edir

18.12.2011

 72 Möcüzələr adası

25.12.2011

EL TV-2012-ci il

«EL» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ  İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Bir qalanın sirri

08.01.2012

 2 Dəli Kür

15.01.2012

 3 Sizi dünyalar qədər sevirdim

22.01.2012

 4 Gecə qatarında qətl

05.02.2012

 5 Onun böyük ürəyi

12.02.2012

 6 Girov

26.02.2012

 7 Yalan

26.02.2012

 8 Bəxtiyar

04.03.2012

 9 Ögey ana

11.03.2012

 10 Qərib cinlər diyarında

25.03.2012

 11 Ulduz

01.04.2012

 12 Yeddi oğul istərəm

15.04.2012

 13 Şahid qız

22.04.2012

 14 Romeo mənim qonşumdur

06.05.2012

 15 Həyat bizi sınayır

20.05.2012

 16 Sehrli xalat

03.06.2012

 17 Qızmar günəş altında

17.06.2012

 18 Uşaqlığın son gecəsi

24.06.2012

 19 O qızı tapın

 08.07.2012

 20 Ögey ana

 15.07.2012

 21 Ən vacib müsahibə

 22.07.2012

 22 Təxribat

 19.08.2012

 23 Dəli kür

 26.08.2012

 24 Sehirli xalat

 02.09.2012

 25 Qızmar günəş haqqında

 09.09.2012

 26 Gümüşgöl əfsanəsi

 30.09.2012

 27 Xoşbəxtlik qayğıları

21.10.2012

 28 Hacı Qara

06.11.2012

 29 Gecə qatarında qətl

18.11.2012

 30 Tənha narın nağılı

25.11.2012

 31 Görüş

02.12.2012

 32 İstintaq davam edir

23.12.2012

EL TV-2013-ci il

«EL» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ  İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Bir qalanın sirri

08.01.2012

 2 Dəli Kür

15.01.2012

 3 Sizi dünyalar qədər sevirdim

22.01.2012

 4 Gecə qatarında qətl

05.02.2012

 5 Onun böyük ürəyi

12.02.2012

 6 Girov

26.02.2012

 7 Yalan

26.02.2012

 8 Bəxtiyar

04.03.2012

 9 Ögey ana

11.03.2012

 10 Qərib cinlər diyarında

25.03.2012

 11 Ulduz

01.04.2012

 12 Yeddi oğul istərəm

15.04.2012

 13 Şahid qız

22.04.2012

 14 Romeo mənim qonşumdur

06.05.2012

 15 Həyat bizi sınayır

20.05.2012

 16 Sehrli xalat

03.06.2012

 17 Qızmar günəş altında

17.06.2012

 18 Uşaqlığın son gecəsi

24.06.2012

 19 O qızı tapın

 08.07.2012

 20 Ögey ana

 15.07.2012

 21 Ən vacib müsahibə

 22.07.2012

 22 Təxribat

 19.08.2012

 23 Dəli kür

 26.08.2012

 24 Sehirli xalat

 02.09.2012

 25 Qızmar günəş haqqında

 09.09.2012

 26 Gümüşgöl əfsanəsi

 30.09.2012

 27 Xoşbəxtlik qayğıları

21.10.2012

 28 Hacı Qara

06.11.2012

 29 Gecə qatarında qətl

18.11.2012

 30 Tənha narın nağılı

25.11.2012

 31 Görüş

02.12.2012

 32 İstintaq davam edir

23.12.2012

EL TV-2014-ci il

«ELTV» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Mən ki, gözəl deyildim 19.01.2014
 2  Qırmızı qar 20.01.2014
 3  Ağ atlı oğlan 20.01.2014
 4  Gilas ağacı 20.01.2014
 5  Ögey ana 20.01.2014
 6 Fəryad 26.02.2014
 7 Girov 26.02.2014
 8  Ögey ana 08.03.2014
 9  Mozalan 24.03.2014
 10  Mozalan 25.03.2014
 11  Mozalan 26.03.2014
 12 Qaynana 10.03.2014
 13 Arşın mal alan 18.03.2014
 14 Əzablı yollar 19.03.2014
 15  Bəyin oğurlanması 20.03.2014
 16  O olmasın bu olsun 20.03.2014
 17  Dərviş Parisi partladır 20.03.2014
 18  Bəxt üzüyü 21.03.2014
 19  Bir qalanın sirri 24.03.2014
 20  Qərib cinlər diyarında 26.03.2014
 21  Nə gözəldir bu dünya 26.03.2014
 22  Babək 31.03.2014