GÜNƏŞ TV

GÜNƏŞ TV-2017-ci il

«GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2017-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Sehrli xalat01.01.2017
2Kirpi balası və özgə yuvasi (cizgi)01.01.2017
3Qız qalası əfsanəsi (cizgi)20.01.2017
4Ögey ana20.01.2017
5Cavanşir (cizgi)20.01.2017
6Əzablı yollar27.01.2017
7Qərib cinlər diyarında28.01.2017
8Cəsur təyyarə (cizgi)28.01.2017
9Mən mahnı qoşuram29.01.2017
10Ayna (cizgi)29.01.2017
11Siçan və pişik (cizgi)31.01.2017
12Basat və Təpəgöz (cizgi)05.02.2017
13Münəccimin şagirdi (cizgi)08.02.2017
14Bulud niyə ağlayır (cizgi)12.02.2017
15Balaca çoban (cizgi)23.02.2017
16Bir qayıdacağıq26.02.2017
17Fəryad26.02.2017
18Şərikli çörək26.02.2017
19Basat və Təpəgöz (cizgi)26.02.2017
20Talada ev (cizgi)11.03.2017
21Bahar əyləncələri (cizgi)20.03.2017
22Bir qalanın sirri20.03.2017
23Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)21.03.2017
24Fitnə (cizgi)21.03.2017
25Sehrli xalat21.03.2017
26Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)23.03.2017
27Toplan və kölgəsi (cizgi)24.03.2017
28Tülkü həccə gedir (cizgi)25.03.2017
29Şərikli cörək31.03.2017
30 Ağ atlı oğlan02.04.2017
 31 Balaca çoban (cizgi)15.04.2017
 32 Ayna (cizgi)17.04.2017
 33 Çətin məsələ (cizgi)19.04.2017
 34 Qızıl (cizgi)21.04.2017
 35 Lovğa fil balası (cizgi)22.04.2017
 36 Nar ağacının nağılı (cizgi)23.04.2017
 38 Şah və xidnətçi (cizgi)28.04.2017
 39 Humayın yuxusu (cizgi)29.04.2017
 40 Günlərin bir günündə (cizgi)30.04.2017
 41 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)03.05.2017
 42 Pəncə, qulaq, palaz, tikan05.05.2017
 43 Siçan cə pişik (cizgi)06.05.2017
 44 Mərhəmətin dadı (cizgi)10.05.2017
 45 Ən güclü kimdir? (cizgi)12.05.2017
 46 Anam ağaca çıxıb (cizgi)13.05.2017
 47 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)14.05.2017
 48 Kirpi balası və alma (cizgi)19.05.2017
 49 Şüalə (cizgi)20.05.2017
 50 Uçan zürafə (cizgi)21.05.2017
 51 Bulud niyə ağlayır (cizgi)27.05.2017
 52 Nuş olsun (cizgi)28.05.2017
 53 Sehrli xalat01.06.2017
 54 Münəccimin şagirdi (cizgi)02.06.2017
 55 Xeyir və şər (cizgi)03.06.2017
56Gəlin birgə öyrənək  rəqəmlər (cizgi)04.06.2017
57Şəhzadə və qara qızıl (cizgi)09.06.2017
58Dəcəl dovşan (cizgi)10.06.2017
59Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər (cizgi)11.06.2017
60Fitnə (cizgi)16.06.2017
61Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)17.06.2017
62Gəlin birgə öyrənək rənglər (cizgi)18.06.2017
63Sehirlənmiş küpə (cizgi)23.06.2017
64Tırtılın arzusu (cizgi)24.06.2017
65Talada ev (cizgi)25.06.2017
66İlbizin evi (cizgi)30.06.2017
67Yatmaq vaxtıdır (cizgi)01.07.2017
68Tülkü həccə gedir (cizgi)02.07.2017
69Humayın yuxusu (cizgi)07.07.2017
70Basat və təpəgöz (cizgi)08.07.2017
71Ən güclü kimdir? (cizgi)09.07.2017
72Siçan və pişik (cizgi)14.07.2017
73Günlərin bir günündə (cizgi)15.07.2017
74Çətin məsələ (cizgi)16.07.2017
75Balaca çoban (cizgi)22.07.2017
76Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)29.07.2017
77Ayna (cizgi)30.07.2017
78Əzablı yollar30.07.2017
79Mən mahnı qoşuram02.08.2017
80Bir qalanın sirri06.08.2017
81Kirpi balası və alma (cizgi)11.08.2017
82Bulud niyə ağlayır? (cizgi)12.08.2017
83Nuş olsun (cizgi)18.08.2017
84Qız qalası əfsanəsi (cizgi)19.08.2017
85Lovğa fil balası (cizgi)20.08.2017
 86 Mərhəmətin dadı (cizgi)25.08.2017
87 Nar ağacının nağılı (cizig)26.08.2017
 88 Toplan və kölgəsi (cizgi)27.08.2017
 89 Təqib (cizgi)01.09.2017
 90 Uçan zürafə (cizgi)02.09.2017
91Şüalə (cizgi)03.09.2017
92Şəhzadə və qara qızıl (cizgi)08.09.2017
93Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)09.09.2017
94Şah və xidmətçi (cizigi)15.09.2017
95Anam ağaca çıxıb (cizgi)16.09.2017
96Ən güclü kimdir? (cizgi)17.09.2017
97Fitnə (cizgi)22.09.2017
98Dəcəl dovşan (cizgi)23.09.2017
99Qızıl (cizgi)25.09.2017
100Tırtılın arzusu (cizgi)26.09.2017
 101 Gəlin birgə öyrənək 1,2,3 (cizgi) 4-cü rüb
 102 Xeyir və şər (cizgi) 4-cü rüb
 103 İlbizin evi (cizgi) 4-cü rüb
 104 Münəccimin şagirdi (cizgi) 4-cü rüb
 105 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 4-cü rüb
 106 Sehirlənmiş küpə (cizgi) 4-cü rüb
 107 Talada ev (cizgi) 4-cü rüb
 108 Tülkü həccə gedir (cizgi) 4-cü rüb
 109 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 4-cü rüb
 110 Basat və təpəgöz (cizgi) 4-cü rüb
 111 Cəsur təyyarə (cizgi) 4-cü rüb
 112 Nuş olsun (cizgi) 4-cü rüb
 113 Siçan və pişik (cizgi) 4-cü rüb
 114 Şüalə 4-cü rüb
 115 Balaca çoban (cizgi) 4-cü rüb
 116 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 4-cü rüb
 117 Çətin məsələ (cizgi) 4-cü rüb
 118 Günlərin bir günündə (cizgi) 4-cü rüb
 119 Humayın yuxusu (cizgi) 4-cü rüb
 120 Kirpi balası və alma (cizgi) 4-cü rüb
 121 Pəncə, qulaq, palaz, tikan 4-cü rüb
 122 Yeddi oğul istərəm 4-cü rüb
 123 Tütək səsi 4-cü rüb
 124 Böyük dayaq 4-cü rüb
 125 Qanun naminə 4-cü rüb
 126 Sehirli xalat 4-cü rüb
 127 Ən güclü kimdir? (cizgi) 4-cü rüb
 128 Mərhəmətin dadı (cizgi) 4-cü rüb
 129 Tırtılın arzusu (cizgi) 4-cü rüb
 130 Bulud niyə ağlayır (cizgi) 4-cü rüb
 131 Dəcəl dovşan (cizgi) 4-cü rüb
 132 Fitnə (cizgi) 4-cü rüb
 133 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 4-cü rüb
 134 Lovğa fil balası (cizgi) 4-cü rüb
 135 Şah və xidmətçi (cizgi) 4-cü rüb
 136 Toplan və kölgəsi (cizgi) 4-cü rüb
 137 Tülkü həccə gedir (cizgi) 4-cü rüb
 138 Uçan zürafə (cizgi) 4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2018-ci il

«GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Cavanşir (cizgi) 1-ci rüb
 2 Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi) 1-ci rüb
 3 Siçan və pişik (cizgi) 1-ci rüb
 4 Balaca çoban (cizgi) 1-ci rüb
 5 Günlərin bir günündə (cizgi0 1-ci rüb
 6 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 1-ci rüb
 7 Münəccimin şagirdi (cizgi) 1-ci rüb
 8 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 1-ci rüb
 9 Pısapısa xanım və siçan bəy (cizgi) 1-ci rüb
 10 Talada ev (cizgi) 1-ci rüb
 11 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 1-ci rüb
 12 Şərikli çörək 1-ci rüb
 13 Ağ atlı oğlan 1-ci rüb
 14 Cəsur təyyarə 1-ci rüb
 15 İlbizin evi (cizgi) 1-ci rüb
 16 Mərhəmətin dadı (cizgi) 1- ci rüb
 17 Nuş olsun (cizgi) 1- ci rüb
 18 Bulud niyə ağlayır (cizgi) 1- ci rüb
 19 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 1- ci rüb
 20 Çətin məsələ (cizgi) 1- ci rüb
 21 Xeyir və şər (cizgi) 1- ci rüb
 22 Kirpi balası və alma (cizgi) 1- ci rüb
 23 Lovğa fil balası (cizgi) 1- ci rüb
 24 Sehirlənmiş küpə (cizgi) 1- ci rüb
 25 Ən güclü kimdir? (cizgi) 1- ci rüb
 26 Siçan və pişik (cizgi) 1- ci rüb
 27 Tırtılın arzusu (cizgi) 1-ci rüb
 28 Anam ağaca çıxıb (cizgi) 1- ci rüb
 29 Balaca çoban (cizgi) 1- ci rüb
 30 Dəcəl dovşan (cizgi) 1- ci rüb
 31 Günlərin bir günündə 1-ci rüb
 32 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 1-ci rüb
 33 Münəccimin şagirdi (cizgi) 1-ci rüb
 34 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 1-ci rüb
 35 Toplan və kölgəsi (cizgi) 1-ci rüb
 36 Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3(cizgi) 2-ci rüb
 37 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
 38 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
 39 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 2-ci rüb
 40 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
 41 Talada ev (cizgi) 2-ci rüb
 42 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
 43 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 2-ci rüb
 44 Uçan zürafə (cizgi) 2-ci rüb
 45 Cəsur təyyarə (cizgi) 2-ci rüb
 46 İlbizin evi (cizgi) 2-ci rüb
 47 Mərhəmətin dadı (cizgi) 2-ci rüb
 48 Tırtılın arzusu (cizgi) 2-ci rüb
 49 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri 2-ci rüb
 50 Çətin məsələ (cizgi) 2-ci rüb
 51 Dəcəl dovşan (cizgi) 2-ci rüb
 52 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
 53 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
 54 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 2-ci rüb
 55 Bir qalanın sirri 2-ci rüb
 56 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
 57 Ən güclü kimdir? (cizgi) 2-ci rüb
 58 İt sərgisi (cizgi) 2-ci rüb
 59 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
 60 Siçan və pişik (cizig) 2-ci rüb
 61 Balaca çoban (cizgi) 2-ci rüb
 62 Fitnə (cizgi) 2-ci rüb
 63 Günlərin bir günündə (cizgi) 2-ci rüb
 64 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
 65 Lovğa fil balası (cizgi) 2-ci rüb
 66 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 2-ci rüb
 67 Uçan zürafə (cizgi) 3-cü rüb
 68 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
 69 Cəsur təyyarə (cizgi) 3-cü rüb
 70 Gəlin birgə öyrənək 1,2,3  (cizgi) 3-cü rüb
 71 Bulud niyə ağlayır? (cizgi) 3-cü rüb
 72 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
 73 Xeyir və şər (cizgi) 3-cü rüb
 74 Münəccimin şagirdi (cizgi) 3-cü rüb
 75 Nar ağacının nağılı (cizgi) 3-cü rüb
 76 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 3-cü rüb
 77 Şah və xidmətçi (cizgi) 3-cü rüb
 78 Talada ev (cizgi) 3-cü rüb
 79 Sehrli xalat 3-cü rüb
 80 İlbizin evi (cizgi) 3-cü rüb
 81 Mərhəmətiun dadı (cizgi) 3-cü rüb
 82 Nuş olsun (cizgi) 3-cü rüb
 83 Tırtılın arzusu (cizgi) 3-cü rüb
 84 Balaca çoban (cizgi) 3-cü rüb
 85 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 3-cü rüb
 86 Çətin məsələ (cizgi) 3-cü rüb
 87 Dəcəl dovşan (cizgi) 3-cü rüb
 88 Fitnə (cizgi) 3-cü rüb
 89 Lovğa fil balası (cizgi) 3-cü rüb
 90 Toplan və kölgəsi (cizgi) 3-cü rüb
 91 Ən güclü kimdir? 3-cü rüb
 92 Siçan və pişik (cizgi) 3-cü rüb
93 Günlərin bir günündə (cizgi) 3-cü rüb
94 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
95 Kirpi balası və alma (cizgi) 3-cü rüb
96 Nar ağacının nağılı 3-cü rüb
97 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 3-cü rüb
98 Şah və xidmətçi (cizgi) 3-cü rüb
99 Uçan zürafə (cizgi) 3-cü rüb
100 Bulud niyə ağlayır? 4-cü rüb
101 Xeyir və şər (cizgi) 4-cü rüb
102 Münəccimin şagirdi (cizgi) 4-cü rüb
103 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 4-cü rüb
104 Sən belə cımbılısan (cizgi) 4- cü rüb
105 Talada ev (cizgi) 4-cü rüb
106 Toplan və kölgəsi (cizgi) 4-cü rüb
107 Ayna (cizgi) 4-cü rüb
108 Balaca ev (cizgi) 4-cü rüb
109 Cəsur təyyarə (cizgi) 4-cü rüb
110 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 4-cü rüb
111 Çətin məsələ (cizgi) 4-cü rüb
112 Dəcəl dovşan (cizgi) 4-cü rüb
113 Fitnə (cizgi) 4-cü rüb
114  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 4-cü rüb
115 Toplan və kölgəsi (cizgi) 4-cü rüb
116 Uçan zürafə (cizgi) 4-cü rüb
117 Gəlin birgə öyrənək 1,2,3 (cizgi) 4-cü rüb
118 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 4-cü rüb
119 İlbizin evi (cizgi) 4-cü rüb
120 Dədə Qorqud 4-cü rüb
121 Şərikli çörək 4-cü rüb
122Balaca çoban (cizgi) 4-cü rüb
123 Günlərin bir günündə (cizgi) 4-cü rüb
124 Kirpi balası və alma (cizgi) 4-cü rüb
125Lovğa fil balası (cizgi) 4-cü rüb
126Sehrlənmiş küpə (cizgi) 4-cü rüb
127 Şah və xidmətçi (cizgi) 4-cü rüb
128 Talada ev (cizgi) 4-cü rüb
129 Mərhəmətin dadı (cizgi) 4-cü rüb
130 Nuş olsun (cizgi) 4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2019-ci il

 «GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.№ Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix


1  Cavanşir (cizgi)  1-ci rüb
2  Cəsur təyyarə (cizgi)  1-ci rüb
3  Ən güclü kimdir? (cizgi)  1-ci rüb
4  İt sərgisi (cizgi)  1-ci rüb
5  Siçan və pişik (cizgi)  1-ci rüb
6  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  1-ci rüb
7  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  1-ci rüb
8  Çətin məsələ (cizgi)  1-ci rüb
9  Xeyir və şər (cizgi)  1-ci rüb
10  Münəccimin şagirdi (cizgi)  1-ci rüb
11  Nar ağacının nağılı (cizgi)  1-ci rüb
12  Sən belə cımbılısan  1-ci rüb
13  Sehrli xalat  1-ci rüb
14  Ağ atlı oğlan  1-ci rüb
15  Şərikli çörək  1-ci rüb
16  Biz qayıdacağıq  1-ci rüb
17   Şərikli çörək  1-ci rüb
18  Balaca ev (cizgi)  1-ci rüb
19  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  1-ci rüb
20  Tırtılın arzusu (cizgi)  1-ci rüb
21  Dəcəl dovşan (cizgi)  1-ci rüb
22  Humayın yuxusu (cizgi)  1-ci rüb
23  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  1-ci rüb
24  Toplan və lölgəsi (cizgi)  1-ci rüb
25  Uçan zürafə (cizgi)  1-ci rüb
26  Sehrli xalat  1-ci rüb
27  Gəlin birgə öyrənək 1, 2 (cizgi)  1-ci rüb
28  İlbizin evi (cizgi)  1-ci rüb
29  Bahar əyləncələri (cizgi)  1-ci rüb
30  Balaca çoban (cizgi)  1-ci rüb
31  Günlərin bir günündə (cizgi)  1-ci rüb
32  Kirpi balası və alma (cizgi)  1-ci rüb
33  Lovğa fil balası (cizgi)  1-ci rüb
34  Sehrlənmiş küpə (cizgi)  1-ci rüb
35  Şah və xidmətçi (cizgi)  1-ci rüb
36  Ayna (cizgi)  2 -ci rüb
37  Cəsur təyyarə  (cizgi) 2-ci rüb
38 Mərhəmətin dadı (cizgi)  2-ci rüb
39 Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  2-ci rüb
40 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri  (cizgi)  2-ci rüb
41 Çətin məsələ (cizgi)  2-ci rüb
42 Dəcəl dovşan (cizgi) 2-ci rüb
43 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
44 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
45 Nar ağacının nağılı (cizgi) 2-ci rüb
46 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 2-ci rüb
47 Ən güclü kimdir? (cizgi) 2-ci rüb
48 İt sərgisi (cizgi) 2-ci rüb
49 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
50 Siçan və pışik (cizgi) 2-ci rüb
51 Fitnə (cizgi) 2-ci rüb
52 Humayın yuxusu (cizgi) 2-ci rüb
53 Lovğa fil balası (cizgi) 2-ci rüb
54 Pəncə, qulaq, palaz, tikan.. 2-c rüb
55 Sən belə cımbılısan (cizgi) 2-ci rüb
56 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
57 Uçan zürafə (cizgi) 2-ci rüb
58 Balaca ev (cizgi) 2-ci rüb
59 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 2-ci rüb
60 Tırtılın arzusu (cizgi) 2-ci rüb
61 Balaca çoban (cizgi) 2-ci rüb
62 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 2-ci rüb
63 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
64 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
65 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
66 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
67 Şah və xidmətçi (cizgi) 2-ci rüb
68 Talada ev (cizgi) 2-ci rüb
69 Sehrli xalat 2-ci rüb
70  Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi) 3-cü rüb
71  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  3-cü rüb
72  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
73  Günlərin bir günündə (cizgi)  3-cü rüb
74  Münəccimin şagirdi (cizgi)  3-cü rüb
75  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
76  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  3-cü rüb
77  Sən belə cımbılısan (cizgi)  3-cü rüb
78  Sehirli xalat  3-cü rüb
79  Ayna (cizgi)  3-cü rüb
80  Cəsur təyyarə (cizgi)  3-cü rüb
81  İlbizin evi (cizgi)  3-cü rüb
82  İt sərgisi (cizgi)  3-cü rüb
83  Nuş olsun (cizgi)  3-cü rüb
84  Dəcəl dovşan (cizgi)  3-cü rüb
85  Fitnə (cizgi)  3-cü rüb
86  Humayın yuxusu (cizgi)  3-cü rüb
87  Lovğa fil balası (cizgi)  3-cü rüb
88  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  3-cü rüb
89  Toplan və kölgəsi (cizgi)  3-cü rüb
90  Uçan zürafə (cizgi)  3-cü rüb
91  Balaca ev (cizgi)  3-cü rüb
92  Ən güclü kimdir? (cizgi)  3-cü rüb
93  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  3-cü rüb
94  Siçan və pişik (cizgi)  3-cü rüb
95  Balaca çoban (cizgi)  3-cü rüb
96  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  3-cü rüb
97  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
98  Kirpi balası və alma (cizgi)  3-cü rüb
99  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
100  Sehirlənmiş küpə (cizgi)  3-cü rüb
101  Şah və xidmətçi (cizgi)  3-cü rüb
102  Talada ev (cizgi)  3-cü rüb
103  Ayna (cizgi)  4-cü rüb
104  Gəlin birgə öyrənək 1 (cizgi)   4-cü rüb
105  Mərhəmətin dadı (cizgi)   4-cü rüb
106  Tırtılın arzusu (cizgi)   4-cü rüb
107  Bulud niyə ağlayır (cizgi)   4-cü rüb
108  Günlərin bir günü (cizgi)   4-cü rüb
109  Xeyir və şər (cizgi)   4-cü rüb
110  Münəccimin şagirdi (cizgi)   4-cü rüb
111  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)   4-cü rüb
112  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)   4-cü rüb
113  Sən belə cımbılısan (cizgi)   4-cü rüb
114  Balaca ev (cizgi)   4-cü rüb
115  Cəsur təyyarə (cizgi)   4-cü rüb
116  Gəlin birgə öyrənək 2, 3 (cizgi)   4-cü rüb
117  Mərhəmətin dadı (cizgi)   4-cü rüb
118  Nuş olsun (cizgi)   4-cü rüb
119  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)   4-cü rüb
120  Balaca çoban (cizgi)   4-cü rüb
121  Dəcəl dovşan (cizgi)   4-cü rüb
122  Fitnə (cizgi)   4-cü rüb
123  Humayın yuxusu (cizgi)   4-cü rüb
124  Lovğa fil balası (cizgi)   4-cü rüb
125  Toplan və kölgəsi (cizgi)   4-cü rüb
126  Uçan zürafə (cizgi)   4-cü rüb
127  Ayna (cizgi)   4-cü rüb
128  Ən güclü kimdir? (cizgi)   4-cü rüb
129  Gəlin birgə öyrənək 1, 2  (cizgi)   4-cü rüb
130  İlbizin evi (cizgi)   4-cü rüb
131  Siçan və pişik (cizgi)   4-cü rüb
132  Tırtılın arzusu (cizgi)   4-cü rüb
133  Kirpi balası və alma (cizgi)   4-cü rüb
134  Nar ağacının nağılı (cizgi)   4-cü rüb
135  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)   4-cü rüb
136  Talada ev (cizgi)   4-cü rüb
137  Dədə Qorqud   4-cü rüb
138  Şərikli çörək   4-cü rüb

 

GÜNƏŞ TV-2020-ci il

 «GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

  1. Alma almaya bənzər      02.01.2020