ARB GÜNƏŞ TV

GÜNƏŞ TV-2017-ci il

«ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2017-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Sehrli xalat01.01.2017
2Kirpi balası və özgə yuvasi (cizgi)01.01.2017
3Qız qalası əfsanəsi (cizgi)20.01.2017
4Ögey ana20.01.2017
5Cavanşir (cizgi)20.01.2017
6Əzablı yollar27.01.2017
7Qərib cinlər diyarında28.01.2017
8Cəsur təyyarə (cizgi)28.01.2017
9Mən mahnı qoşuram29.01.2017
10Ayna (cizgi)29.01.2017
11Siçan və pişik (cizgi)31.01.2017
12Basat və Təpəgöz (cizgi)05.02.2017
13Münəccimin şagirdi (cizgi)08.02.2017
14Bulud niyə ağlayır (cizgi)12.02.2017
15Balaca çoban (cizgi)23.02.2017
16Bir qayıdacağıq26.02.2017
17Fəryad26.02.2017
18Şərikli çörək26.02.2017
19Basat və Təpəgöz (cizgi)26.02.2017
20Talada ev (cizgi)11.03.2017
21Bahar əyləncələri (cizgi)20.03.2017
22Bir qalanın sirri20.03.2017
23Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)21.03.2017
24Fitnə (cizgi)21.03.2017
25Sehrli xalat21.03.2017
26Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)23.03.2017
27Toplan və kölgəsi (cizgi)24.03.2017
28Tülkü həccə gedir (cizgi)25.03.2017
29Şərikli cörək31.03.2017
30 Ağ atlı oğlan02.04.2017
 31 Balaca çoban (cizgi)15.04.2017
 32 Ayna (cizgi)17.04.2017
 33 Çətin məsələ (cizgi)19.04.2017
 34 Qızıl (cizgi)21.04.2017
 35 Lovğa fil balası (cizgi)22.04.2017
 36 Nar ağacının nağılı (cizgi)23.04.2017
 38 Şah və xidnətçi (cizgi)28.04.2017
 39 Humayın yuxusu (cizgi)29.04.2017
 40 Günlərin bir günündə (cizgi)30.04.2017
 41 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)03.05.2017
 42 Pəncə, qulaq, palaz, tikan05.05.2017
 43 Siçan cə pişik (cizgi)06.05.2017
 44 Mərhəmətin dadı (cizgi)10.05.2017
 45 Ən güclü kimdir? (cizgi)12.05.2017
 46 Anam ağaca çıxıb (cizgi)13.05.2017
 47 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)14.05.2017
 48 Kirpi balası və alma (cizgi)19.05.2017
 49 Şüalə (cizgi)20.05.2017
 50 Uçan zürafə (cizgi)21.05.2017
 51 Bulud niyə ağlayır (cizgi)27.05.2017
 52 Nuş olsun (cizgi)28.05.2017
 53 Sehrli xalat01.06.2017
 54 Münəccimin şagirdi (cizgi)02.06.2017
 55 Xeyir və şər (cizgi)03.06.2017
56Gəlin birgə öyrənək  rəqəmlər (cizgi)04.06.2017
57Şəhzadə və qara qızıl (cizgi)09.06.2017
58Dəcəl dovşan (cizgi)10.06.2017
59Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər (cizgi)11.06.2017
60Fitnə (cizgi)16.06.2017
61Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)17.06.2017
62Gəlin birgə öyrənək rənglər (cizgi)18.06.2017
63Sehirlənmiş küpə (cizgi)23.06.2017
64Tırtılın arzusu (cizgi)24.06.2017
65Talada ev (cizgi)25.06.2017
66İlbizin evi (cizgi)30.06.2017
67Yatmaq vaxtıdır (cizgi)01.07.2017
68Tülkü həccə gedir (cizgi)02.07.2017
69Humayın yuxusu (cizgi)07.07.2017
70Basat və təpəgöz (cizgi)08.07.2017
71Ən güclü kimdir? (cizgi)09.07.2017
72Siçan və pişik (cizgi)14.07.2017
73Günlərin bir günündə (cizgi)15.07.2017
74Çətin məsələ (cizgi)16.07.2017
75Balaca çoban (cizgi)22.07.2017
76Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)29.07.2017
77Ayna (cizgi)30.07.2017
78Əzablı yollar30.07.2017
79Mən mahnı qoşuram02.08.2017
80Bir qalanın sirri06.08.2017
81Kirpi balası və alma (cizgi)11.08.2017
82Bulud niyə ağlayır? (cizgi)12.08.2017
83Nuş olsun (cizgi)18.08.2017
84Qız qalası əfsanəsi (cizgi)19.08.2017
85Lovğa fil balası (cizgi)20.08.2017
 86 Mərhəmətin dadı (cizgi)25.08.2017
87 Nar ağacının nağılı (cizig)26.08.2017
 88 Toplan və kölgəsi (cizgi)27.08.2017
 89 Təqib (cizgi)01.09.2017
 90 Uçan zürafə (cizgi)02.09.2017
91Şüalə (cizgi)03.09.2017
92Şəhzadə və qara qızıl (cizgi)08.09.2017
93Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)09.09.2017
94Şah və xidmətçi (cizigi)15.09.2017
95Anam ağaca çıxıb (cizgi)16.09.2017
96Ən güclü kimdir? (cizgi)17.09.2017
97Fitnə (cizgi)22.09.2017
98Dəcəl dovşan (cizgi)23.09.2017
99Qızıl (cizgi)25.09.2017
100Tırtılın arzusu (cizgi)26.09.2017
 101 Gəlin birgə öyrənək 1,2,3 (cizgi) 4-cü rüb
 102 Xeyir və şər (cizgi) 4-cü rüb
 103 İlbizin evi (cizgi) 4-cü rüb
 104 Münəccimin şagirdi (cizgi) 4-cü rüb
 105 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 4-cü rüb
 106 Sehirlənmiş küpə (cizgi) 4-cü rüb
 107 Talada ev (cizgi) 4-cü rüb
 108 Tülkü həccə gedir (cizgi) 4-cü rüb
 109 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 4-cü rüb
 110 Basat və təpəgöz (cizgi) 4-cü rüb
 111 Cəsur təyyarə (cizgi) 4-cü rüb
 112 Nuş olsun (cizgi) 4-cü rüb
 113 Siçan və pişik (cizgi) 4-cü rüb
 114 Şüalə 4-cü rüb
 115 Balaca çoban (cizgi) 4-cü rüb
 116 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 4-cü rüb
 117 Çətin məsələ (cizgi) 4-cü rüb
 118 Günlərin bir günündə (cizgi) 4-cü rüb
 119 Humayın yuxusu (cizgi) 4-cü rüb
 120 Kirpi balası və alma (cizgi) 4-cü rüb
 121 Pəncə, qulaq, palaz, tikan 4-cü rüb
 122 Yeddi oğul istərəm 4-cü rüb
 123 Tütək səsi 4-cü rüb
 124 Böyük dayaq 4-cü rüb
 125 Qanun naminə 4-cü rüb
 126 Sehirli xalat 4-cü rüb
 127 Ən güclü kimdir? (cizgi) 4-cü rüb
 128 Mərhəmətin dadı (cizgi) 4-cü rüb
 129 Tırtılın arzusu (cizgi) 4-cü rüb
 130 Bulud niyə ağlayır (cizgi) 4-cü rüb
 131 Dəcəl dovşan (cizgi) 4-cü rüb
 132 Fitnə (cizgi) 4-cü rüb
 133 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 4-cü rüb
 134 Lovğa fil balası (cizgi) 4-cü rüb
 135 Şah və xidmətçi (cizgi) 4-cü rüb
 136 Toplan və kölgəsi (cizgi) 4-cü rüb
 137 Tülkü həccə gedir (cizgi) 4-cü rüb
 138 Uçan zürafə (cizgi) 4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2018-ci il

«ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Cavanşir (cizgi) 1-ci rüb
 2 Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi) 1-ci rüb
 3 Siçan və pişik (cizgi) 1-ci rüb
 4 Balaca çoban (cizgi) 1-ci rüb
 5 Günlərin bir günündə (cizgi0 1-ci rüb
 6 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 1-ci rüb
 7 Münəccimin şagirdi (cizgi) 1-ci rüb
 8 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 1-ci rüb
 9 Pısapısa xanım və siçan bəy (cizgi) 1-ci rüb
 10 Talada ev (cizgi) 1-ci rüb
 11 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 1-ci rüb
 12 Şərikli çörək 1-ci rüb
 13 Ağ atlı oğlan 1-ci rüb
 14 Cəsur təyyarə 1-ci rüb
 15 İlbizin evi (cizgi) 1-ci rüb
 16 Mərhəmətin dadı (cizgi) 1- ci rüb
 17 Nuş olsun (cizgi) 1- ci rüb
 18 Bulud niyə ağlayır (cizgi) 1- ci rüb
 19 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 1- ci rüb
 20 Çətin məsələ (cizgi) 1- ci rüb
 21 Xeyir və şər (cizgi) 1- ci rüb
 22 Kirpi balası və alma (cizgi) 1- ci rüb
 23 Lovğa fil balası (cizgi) 1- ci rüb
 24 Sehirlənmiş küpə (cizgi) 1- ci rüb
 25 Ən güclü kimdir? (cizgi) 1- ci rüb
 26 Siçan və pişik (cizgi) 1- ci rüb
 27 Tırtılın arzusu (cizgi) 1-ci rüb
 28 Anam ağaca çıxıb (cizgi) 1- ci rüb
 29 Balaca çoban (cizgi) 1- ci rüb
 30 Dəcəl dovşan (cizgi) 1- ci rüb
 31 Günlərin bir günündə 1-ci rüb
 32 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 1-ci rüb
 33 Münəccimin şagirdi (cizgi) 1-ci rüb
 34 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 1-ci rüb
 35 Toplan və kölgəsi (cizgi) 1-ci rüb
 36 Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3(cizgi) 2-ci rüb
 37 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
 38 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
 39 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 2-ci rüb
 40 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
 41 Talada ev (cizgi) 2-ci rüb
 42 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
 43 Yatmaq vaxtıdır (cizgi) 2-ci rüb
 44 Uçan zürafə (cizgi) 2-ci rüb
 45 Cəsur təyyarə (cizgi) 2-ci rüb
 46 İlbizin evi (cizgi) 2-ci rüb
 47 Mərhəmətin dadı (cizgi) 2-ci rüb
 48 Tırtılın arzusu (cizgi) 2-ci rüb
 49 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri 2-ci rüb
 50 Çətin məsələ (cizgi) 2-ci rüb
 51 Dəcəl dovşan (cizgi) 2-ci rüb
 52 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
 53 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
 54 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 2-ci rüb
 55 Bir qalanın sirri 2-ci rüb
 56 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
 57 Ən güclü kimdir? (cizgi) 2-ci rüb
 58 İt sərgisi (cizgi) 2-ci rüb
 59 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
 60 Siçan və pişik (cizig) 2-ci rüb
 61 Balaca çoban (cizgi) 2-ci rüb
 62 Fitnə (cizgi) 2-ci rüb
 63 Günlərin bir günündə (cizgi) 2-ci rüb
 64 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
 65 Lovğa fil balası (cizgi) 2-ci rüb
 66 Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 2-ci rüb
 67 Uçan zürafə (cizgi) 3-cü rüb
 68 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
 69 Cəsur təyyarə (cizgi) 3-cü rüb
 70 Gəlin birgə öyrənək 1,2,3  (cizgi) 3-cü rüb
 71 Bulud niyə ağlayır? (cizgi) 3-cü rüb
 72 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
 73 Xeyir və şər (cizgi) 3-cü rüb
 74 Münəccimin şagirdi (cizgi) 3-cü rüb
 75 Nar ağacının nağılı (cizgi) 3-cü rüb
 76 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 3-cü rüb
 77 Şah və xidmətçi (cizgi) 3-cü rüb
 78 Talada ev (cizgi) 3-cü rüb
 79 Sehrli xalat 3-cü rüb
 80 İlbizin evi (cizgi) 3-cü rüb
 81 Mərhəmətiun dadı (cizgi) 3-cü rüb
 82 Nuş olsun (cizgi) 3-cü rüb
 83 Tırtılın arzusu (cizgi) 3-cü rüb
 84 Balaca çoban (cizgi) 3-cü rüb
 85 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 3-cü rüb
 86 Çətin məsələ (cizgi) 3-cü rüb
 87 Dəcəl dovşan (cizgi) 3-cü rüb
 88 Fitnə (cizgi) 3-cü rüb
 89 Lovğa fil balası (cizgi) 3-cü rüb
 90 Toplan və kölgəsi (cizgi) 3-cü rüb
 91 Ən güclü kimdir? 3-cü rüb
 92 Siçan və pişik (cizgi) 3-cü rüb
93 Günlərin bir günündə (cizgi) 3-cü rüb
94 Humayın yuxusu (cizgi) 3-cü rüb
95 Kirpi balası və alma (cizgi) 3-cü rüb
96 Nar ağacının nağılı 3-cü rüb
97 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 3-cü rüb
98 Şah və xidmətçi (cizgi) 3-cü rüb
99 Uçan zürafə (cizgi) 3-cü rüb
100 Bulud niyə ağlayır? 4-cü rüb
101 Xeyir və şər (cizgi) 4-cü rüb
102 Münəccimin şagirdi (cizgi) 4-cü rüb
103 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 4-cü rüb
104 Sən belə cımbılısan (cizgi) 4- cü rüb
105 Talada ev (cizgi) 4-cü rüb
106 Toplan və kölgəsi (cizgi) 4-cü rüb
107 Ayna (cizgi) 4-cü rüb
108 Balaca ev (cizgi) 4-cü rüb
109 Cəsur təyyarə (cizgi) 4-cü rüb
110 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 4-cü rüb
111 Çətin məsələ (cizgi) 4-cü rüb
112 Dəcəl dovşan (cizgi) 4-cü rüb
113 Fitnə (cizgi) 4-cü rüb
114  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi) 4-cü rüb
115 Toplan və kölgəsi (cizgi) 4-cü rüb
116 Uçan zürafə (cizgi) 4-cü rüb
117 Gəlin birgə öyrənək 1,2,3 (cizgi) 4-cü rüb
118 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 4-cü rüb
119 İlbizin evi (cizgi) 4-cü rüb
120 Dədə Qorqud 4-cü rüb
121 Şərikli çörək 4-cü rüb
122Balaca çoban (cizgi) 4-cü rüb
123 Günlərin bir günündə (cizgi) 4-cü rüb
124 Kirpi balası və alma (cizgi) 4-cü rüb
125Lovğa fil balası (cizgi) 4-cü rüb
126Sehrlənmiş küpə (cizgi) 4-cü rüb
127 Şah və xidmətçi (cizgi) 4-cü rüb
128 Talada ev (cizgi) 4-cü rüb
129 Mərhəmətin dadı (cizgi) 4-cü rüb
130 Nuş olsun (cizgi) 4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2019-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.№ Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix


1  Cavanşir (cizgi)  1-ci rüb
2  Cəsur təyyarə (cizgi)  1-ci rüb
3  Ən güclü kimdir? (cizgi)  1-ci rüb
4  İt sərgisi (cizgi)  1-ci rüb
5  Siçan və pişik (cizgi)  1-ci rüb
6  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  1-ci rüb
7  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  1-ci rüb
8  Çətin məsələ (cizgi)  1-ci rüb
9  Xeyir və şər (cizgi)  1-ci rüb
10  Münəccimin şagirdi (cizgi)  1-ci rüb
11  Nar ağacının nağılı (cizgi)  1-ci rüb
12  Sən belə cımbılısan  1-ci rüb
13  Sehrli xalat  1-ci rüb
14  Ağ atlı oğlan  1-ci rüb
15  Şərikli çörək  1-ci rüb
16  Biz qayıdacağıq  1-ci rüb
17   Şərikli çörək  1-ci rüb
18  Balaca ev (cizgi)  1-ci rüb
19  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  1-ci rüb
20  Tırtılın arzusu (cizgi)  1-ci rüb
21  Dəcəl dovşan (cizgi)  1-ci rüb
22  Humayın yuxusu (cizgi)  1-ci rüb
23  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  1-ci rüb
24  Toplan və lölgəsi (cizgi)  1-ci rüb
25  Uçan zürafə (cizgi)  1-ci rüb
26  Sehrli xalat  1-ci rüb
27  Gəlin birgə öyrənək 1, 2 (cizgi)  1-ci rüb
28  İlbizin evi (cizgi)  1-ci rüb
29  Bahar əyləncələri (cizgi)  1-ci rüb
30  Balaca çoban (cizgi)  1-ci rüb
31  Günlərin bir günündə (cizgi)  1-ci rüb
32  Kirpi balası və alma (cizgi)  1-ci rüb
33  Lovğa fil balası (cizgi)  1-ci rüb
34  Sehrlənmiş küpə (cizgi)  1-ci rüb
35  Şah və xidmətçi (cizgi)  1-ci rüb
36  Ayna (cizgi)  2 -ci rüb
37  Cəsur təyyarə  (cizgi) 2-ci rüb
38 Mərhəmətin dadı (cizgi)  2-ci rüb
39 Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  2-ci rüb
40 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri  (cizgi)  2-ci rüb
41 Çətin məsələ (cizgi)  2-ci rüb
42 Dəcəl dovşan (cizgi) 2-ci rüb
43 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
44 Münəccimin şagirdi (cizgi) 2-ci rüb
45 Nar ağacının nağılı (cizgi) 2-ci rüb
46 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 2-ci rüb
47 Ən güclü kimdir? (cizgi) 2-ci rüb
48 İt sərgisi (cizgi) 2-ci rüb
49 Nuş olsun (cizgi) 2-ci rüb
50 Siçan və pışik (cizgi) 2-ci rüb
51 Fitnə (cizgi) 2-ci rüb
52 Humayın yuxusu (cizgi) 2-ci rüb
53 Lovğa fil balası (cizgi) 2-ci rüb
54 Pəncə, qulaq, palaz, tikan.. 2-c rüb
55 Sən belə cımbılısan (cizgi) 2-ci rüb
56 Toplan və kölgəsi (cizgi) 2-ci rüb
57 Uçan zürafə (cizgi) 2-ci rüb
58 Balaca ev (cizgi) 2-ci rüb
59 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 2-ci rüb
60 Tırtılın arzusu (cizgi) 2-ci rüb
61 Balaca çoban (cizgi) 2-ci rüb
62 Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi) 2-ci rüb
63 Xeyir və şər (cizgi) 2-ci rüb
64 Kirpi balası və alma (cizgi) 2-ci rüb
65 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
66 Sehrlənmiş küpə (cizgi) 2-ci rüb
67 Şah və xidmətçi (cizgi) 2-ci rüb
68 Talada ev (cizgi) 2-ci rüb
69 Sehrli xalat 2-ci rüb
70  Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi) 3-cü rüb
71  Bulud niyə ağlayır? (cizgi)  3-cü rüb
72  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
73  Günlərin bir günündə (cizgi)  3-cü rüb
74  Münəccimin şagirdi (cizgi)  3-cü rüb
75  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
76  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)  3-cü rüb
77  Sən belə cımbılısan (cizgi)  3-cü rüb
78  Sehirli xalat  3-cü rüb
79  Ayna (cizgi)  3-cü rüb
80  Cəsur təyyarə (cizgi)  3-cü rüb
81  İlbizin evi (cizgi)  3-cü rüb
82  İt sərgisi (cizgi)  3-cü rüb
83  Nuş olsun (cizgi)  3-cü rüb
84  Dəcəl dovşan (cizgi)  3-cü rüb
85  Fitnə (cizgi)  3-cü rüb
86  Humayın yuxusu (cizgi)  3-cü rüb
87  Lovğa fil balası (cizgi)  3-cü rüb
88  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)  3-cü rüb
89  Toplan və kölgəsi (cizgi)  3-cü rüb
90  Uçan zürafə (cizgi)  3-cü rüb
91  Balaca ev (cizgi)  3-cü rüb
92  Ən güclü kimdir? (cizgi)  3-cü rüb
93  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)  3-cü rüb
94  Siçan və pişik (cizgi)  3-cü rüb
95  Balaca çoban (cizgi)  3-cü rüb
96  Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)  3-cü rüb
97  Çətin məsələ (cizgi)  3-cü rüb
98  Kirpi balası və alma (cizgi)  3-cü rüb
99  Nar ağacının nağılı (cizgi)  3-cü rüb
100  Sehirlənmiş küpə (cizgi)  3-cü rüb
101  Şah və xidmətçi (cizgi)  3-cü rüb
102  Talada ev (cizgi)  3-cü rüb
103  Ayna (cizgi)  4-cü rüb
104  Gəlin birgə öyrənək 1 (cizgi)   4-cü rüb
105  Mərhəmətin dadı (cizgi)   4-cü rüb
106  Tırtılın arzusu (cizgi)   4-cü rüb
107  Bulud niyə ağlayır (cizgi)   4-cü rüb
108  Günlərin bir günü (cizgi)   4-cü rüb
109  Xeyir və şər (cizgi)   4-cü rüb
110  Münəccimin şagirdi (cizgi)   4-cü rüb
111  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)   4-cü rüb
112  Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)   4-cü rüb
113  Sən belə cımbılısan (cizgi)   4-cü rüb
114  Balaca ev (cizgi)   4-cü rüb
115  Cəsur təyyarə (cizgi)   4-cü rüb
116  Gəlin birgə öyrənək 2, 3 (cizgi)   4-cü rüb
117  Mərhəmətin dadı (cizgi)   4-cü rüb
118  Nuş olsun (cizgi)   4-cü rüb
119  Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)   4-cü rüb
120  Balaca çoban (cizgi)   4-cü rüb
121  Dəcəl dovşan (cizgi)   4-cü rüb
122  Fitnə (cizgi)   4-cü rüb
123  Humayın yuxusu (cizgi)   4-cü rüb
124  Lovğa fil balası (cizgi)   4-cü rüb
125  Toplan və kölgəsi (cizgi)   4-cü rüb
126  Uçan zürafə (cizgi)   4-cü rüb
127  Ayna (cizgi)   4-cü rüb
128  Ən güclü kimdir? (cizgi)   4-cü rüb
129  Gəlin birgə öyrənək 1, 2  (cizgi)   4-cü rüb
130  İlbizin evi (cizgi)   4-cü rüb
131  Siçan və pişik (cizgi)   4-cü rüb
132  Tırtılın arzusu (cizgi)   4-cü rüb
133  Kirpi balası və alma (cizgi)   4-cü rüb
134  Nar ağacının nağılı (cizgi)   4-cü rüb
135  Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)   4-cü rüb
136  Talada ev (cizgi)   4-cü rüb
137  Dədə Qorqud   4-cü rüb
138  Şərikli çörək   4-cü rüb

GÜNƏŞ TV-2020-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

  1. Alma almaya bənzər      02.01.2020
GÜNƏŞ TV-2021-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2021-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Bulud niyə ağlayır? – cizgi film1-ci rüb
2Dəcəl dovşan – cizgi film1-ci rüb
3Günlərin biir günündə – cizgi film1-ci rüb
4Humayın yuxusu – cizgi film1-ci rüb
5Nar ağacının nağılı – cizgi film1-ci rüb
6Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film1-ci rüb
7Toplan və kölgəsi – cizgi film1-ci rüb
8Ögey ana1-ci rüb
9Ağ atlı oğlan1-ci rüb
10Şərikli çörək1-ci rüb
11Dədə Qorqud1-ci rüb
12Fitnə – cizgi film1-ci rüb
13Kirpi balası və alma – cizgi film1-ci rüb
14Lovğa fil balası – cizgi film1-ci rüb
15Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film1-ci rüb
16Sən belə cımbılısan – cizgi film1-ci rüb
17Uçan zürafə – cizgi film1-ci rüb
18Bahar əyləncələri – cizgi film1-ci rüb
19Balaca çoban – cizgi film1-ci rüb
20Cırtdanın yeni sərgüzəştləri – cizgi film1-ci rüb
21Çətin məsələ – cizgi film1-ci rüb
22Münəccimin şagirdi – cizgi film1-ci rüb
23Talada ev – cizgi film1-ci rüb
24Toplan və kölgəsi – cizgi film1-ci rüb
25Ögey ana1-ci rüb
26Ayna – cizgi film1-ci rüb
27Balaca ev – cizgi film1-ci rüb
28Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film1-ci rüb
29Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film1-ci rüb
30Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film1-ci rüb
31Siçan və pişik – cizgi film1-ci rüb
32Tırtılın arzusu – cizgi film1-ci rüb
33Cəsur təyyarə – cizgi film1-ci rüb
34Ən güclü kimdir? – cizgi film1-ci rüb
35İlbizin evi – cizgi film1-ci rüb
36Mərhəmətin dadı – cizgi film1-ci rüb
37Nuş olsun! – cizgi film1-ci rüb
38Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film1-ci rüb
39Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film1-ci rüb
40Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film1-ci rüb
41Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film1-ci rüb
42Siçan və pişik – cizgi film1-ci rüb
43Ayna – cizgi film2-ci rüb
44Balaca ev – cizgi film2-ci rüb
45Cəsur təyyarə – cizgi film2-ci rüb
46İlbizin evi – cizgi film2-ci rüb
47Nuş olsun! – cizgi film2-ci rüb
48Tırtılın arzusu – cizgi film2-ci rüb
49Ən güclü kimdir? – cizgi film2-ci rüb
50Gəlin biurgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film2-ci rüb
51Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film2-ci rüb
52Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film2-ci rüb
53Mərhəmətin dadı – cizgi film2-ci rüb
54Siçan və pişik – cizgi film2-ci rüb
55Ayna – cizgi film2-ci rüb
56Cısur təyyarə – cizgi film2-ci rüb
57İlbizin evi – cizgi film2-ci rüb
58Qarğa balası və ğzgə yuvası – cizgi film2-ci rüb
59Tırtılın arzusu – cizgi film2-ci rüb
60Dəcəl dovşan – cizgi film2-ci rüb
61Günlərin bir günündə – cizgi film2-ci rüb
62Xeyirxah kirpi – cizgi film2-ci rüb
63Nar ağacının nağılı – cizgi film2-ci rüb
64Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film2-ci rüb
65Şah və xidmətçi – cizgi film2-ci rüb
66Uçan zerafə – cizgi film2-ci rüb
67Bulud niyə ağlayır? – cizgi film2-ci rüb
68Fitnə – cizgi film2-ci rüb
69Humayın yuxusu – cizgi film2-ci rüb
70Kirpi balası və alma – cizgi film2-ci rüb
71Lovğa fil balası – cizgi film2-ci rüb
72Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film2-ci rüb
73Sən belə cımbılısan – cizgi film2-ci rüb
74Balaca çoban – cizgi film2-ci rüb
75Cırtdanın yeni sərgüzəştləri – cizgi film2-ci rüb
76Çətin məsələ – cizgi film2-ci rüb
77Xeyirxah kirpi – cizgi film2-ci rüb
78Münəccimin şagirdi – cizgi film2-ci rüb
79Nar ağacının nağılı – cizgi film2-ci rüb
80Toplan və kölgəsi – cizgi film2-ci rüb
81Balaca ev – cizgi film3-cü rüb
82Ən güclü kimdir? – cizgi film3-cü rüb
83Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film3-cü rüb
84Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film3-cü rüb
85Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film3-cü rüb
86Mərhəmətin dadı – cizgi film3-cü rüb
87Siçan və pişik – cizgi film3-cü rüb
88Ayna – cizgi film3-cü rüb
89Balaca ev – cizgi film3-cü rüb
90Cəsur təyyarə – cizgi film3-cü rüb
91İlbizin evi – cizgi film3-cü rüb
92Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film3-cü rüb
93Siçan və pişik – cizgi film3-cü rüb
94Tırtılın arzusu – cizgi film3-cü rüb
95Ən güclü kimdir? – cizgi film3-cü rüb
96Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film3-cü rüb
97Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film3-cü rüb
98Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film3-cü rüb
99Siçan və pişik – cizgi film3-cü rüb
100Dəcəl dovşan – cizgi film3-cü rüb
101Günlərin bir günündə – cizgi film3-cü rüb
102Humayın yuxusu – cizgi film3-cü rüb
103Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film3-cü rüb
104Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film3-cü rüb
105Talada ev – cizgi film3-cü rüb
106Uçan zürafə – cizgi film3-cü rüb
107Bulud niyə ağlayır? – cizgi film3-cü rüb
107Fitnə – cizgi film3-cü rüb
108Kirpi balası və alma – cizgi film3-cü rüb
109Lovğa fil balası – cizgi film3-cü rüb
110Münəccimin şagirdi – cizgi film3-cü rüb
111Nar ağacının nağılı – cizgi film3-cü rüb
112Balaca çoban – cizgi film3-cü rüb
113Cırtdanın yeni sərguzəştləri – cizgi film3-cü rüb
114Çətin məsələ – cizgi film3-cü rüb
115Günlərin bir günündə – cizgi film3-cü rüb
116Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film3-cü rüb
117Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film3-cü rüb
118Sən belə cımbılısan – cizgi film3-cü rüb
119Ögey ana3-cü rüb
120Sehrli xalat3-cü rüb
121Şərikli çörək3-cü rüb
122Dədə Qorqud3-cü rüb
123Ayna – cizgi film4-cü rüb
124Cəsur təyyarə – cizgi film4-cü rüb
125İlbizin evi – cizgi film4-cü rüb
126Mərhəmətin dadı – cizgi film4-cü rüb
127Nuş olsun! – cizgi film4-cü rüb
128Tırtılın arzusu – cizgi film4-cü rüb
129Balaca ev – cizgi film4-cü rüb
130Cəsur təyyarə – cizgi film4-cü rüb
131Ən güclü kimdir? – cizgi film4-cü rüb
132Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 – cizgi film4-cü rüb
133Qarğa balası və özgə yuvası – cizgi film4-cü rüb
134Ayna – cizgi film4-cü rüb
135Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 – cizgi film4-cü rüb
136Gəlin birgə öyrənək-rənglər – cizgi film4-cü rüb
137İlbizin evi – cizgi film4-cü rüb
138Siçan və pişik – cizgi film4-cü rüb
139Cırtdanın yeni sərgüzəştləri – cizgi film4-cü rüb
140Dəcəl dovşan – cizgi film4-cü rüb
141Fitnə – cizgi film4-cü rüb
142Humayın yuxusu – cizgi film4-cü rüb
143Kirpi balası və alma – cizgi film4-cü rüb
144Münəccimin şagirdi – cizgi film4-cü rüb
145Nar ağacının nağılı – cizgi film4-cü rüb
146Talada ev – cizgi film4-cü rüb
147Uçan zerafə – cizgi film4-cü rüb
148Balaca çoban – cizgi film4-cü rüb
149Bulud niyə ağlayır? – cizgi film4-cü rüb
150Xeyirxah kirpi – cizgi film4-cü rüb
511Lovğa fil balası – cizgi film4-cü rüb
152Pəncə, qulaq, palaz, tikan – cizgi film4-cü rüb
153GPıspısa xanım və siçan bəy – cizgi film4-cü rüb
154Toplan və kölgəsi – cizgi film4-cü rüb
155Çətin məsələ – cizgi film4-cü rüb
156Günlərin bir günündə – cizgi film 4-cü rüb
157Nar ağacının nağılı – cizgi film 4-cü rüb
158Sən belə cımbılısan – cizgi film 4-cü rüb
159Talada ev – cizgi film 4-cü rüb
160Şərikli çörək4-cü rüb
161Dədə Qorqud4-cü rüb
GÜNƏŞ TV-2022-ci il

 «ARB GÜNƏŞ» TELEKANALINDA 2022-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib, müəllif qonararı ödənilmişdir.

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Bulud niyə ağlayır? (cizgi)1-ci rüb
2Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)1-ci rüb
3Dəcəl dovşan (cizgi)1-ci rüb
4Fitnə (cizgi)1-ci rüb
5Humayın yuxusu (cizgi)1-ci rüb
6Kirpi balası və alma (cizgi)1-ci rüb
7Münəccimin şagirdi (cizgi)1-ci rüb
8Xeyirxah kirpi (cizgi)1-ci rüb
9Nar ağacının nağılı (cizgi)1-ci rüb
10Pəncə, qulaq, palaz, tikan (cizgi)1-ci rüb
11Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)1-ci rüb
12Talada ev (cizgi)1-ci rüb
13Toplan və kölgəsi (cizgi)1-ci rüb
14Uçan zürafə (cizgi)1-ci rüb
15Bahar əyləncələri (cizgi)1-ci rüb
16Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)1-ci rüb
17Çətin məsələ (cizgi)1-ci rüb
18Günlərin bir günündə (cizgi)1-ci rüb
19Lovğa fil balası (cizgi)1-ci rüb
20Şərikli çörək1-ci rüb
21Dədə Qorqud1-ci rüb
22Şərikli çörək1-ci rüb
23Dədə Qorqud1-ci rüb
24Ögey ana1-ci rüb
25Cəsur təyyarə (cizgi)1-ci rüb
26Ən güclü kimdir? (cizgi)1-ci rüb
27Mərhəmətin dadı (cizgi)1-ci rüb
28Nuş olsun! (cizgi)1-ci rüb
29Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)1-ci rüb
30Tırtılın arzusu (cizgi)1-ci rüb
31Balaca ev (cizgi)1-ci rüb
32Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 (cizgi)1-ci rüb
33Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 (cizgi)1-ci rüb
34Gəlin birgə öyrənək-rənglər (cizgi)1-ci rüb
35İlbizin evi (cizgi)1-ci rüb
36Siçan və pişik (cizgi)1-ci rüb
37Ən güclü kimdir? (cizgi)2-ci rüb
38İlbizin evi (cizgi)2-ci rüb
39Mərhəmətin dadı (cizgi)2-ci rüb
40Nuş olsun! (cizgi)2-ci rüb
41Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)2-ci rüb
42Tırtılın arzusu (cizgi)2-ci rüb
43Balaca ev (cizgi)2-ci rüb
44Cəsur təyyarə (cizgi)2-ci rüb
45Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-1 (cizgi)2-ci rüb
46Gəlin birgə öyrənək-rəqəmlər-2 (cizgi)2-ci rüb
47Gəlin birgə öyrənək-rənglər (cizgi)2-ci rüb
48Nuş olsun! (cizgi)2-ci rüb
49Siçan və pişik (cizgi)2-ci rüb
50Kirpi balası və alma (cizgi)2-ci rüb
51Münəccimin şagirdi (cizgi)2-ci rüb
52Nar ağacının nağılı (cizgi)2-ci rüb
53  Pıspısa xanım vəsiçan bəy (cizgi)                              2-ci rüb
54Sən belə cımbılısan (cizgi)2-ci rüb
55Toplan və kölgəsi (cizgi)2-ci rüb
56Uçan zürafə (cizgi)2-ci rüb
57Balaca çoban (cizgi)2-ci rüb
58Bulud niyə ağlayır? (cizgi)2-ci rüb
59Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)2-ci rüb
60Dəcəl dovşan (cizgi)2-ci rüb
61Fitnə (cizgi)2-ci rüb
62Pıncı, qulaq, palaz, tikan (cizgi)2-ci rüb
63Talada ev (cizgi)2-ci rüb
64Çətin məsələ (cizgi)2-ci rüb
65Humayın yuxusu (cizgi)2-ci rüb
66Xeyirxah kirpi (cizgi)2-ci rüb
67Münəccimin şagirdi (cizgi)2-ci rüb
68Nar ağacının nağılı (cizgi)2-ci rüb
69Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)2-ci rüb
70Sən belə cımbılısan (cizgi)2-ci rüb
71Balaca ev (cizgi)3-cü rüb
72Ən güclü kimdir? (cizgi)3-cü rüb
73Mərhəmətin dadı (cizgi)3-cü rüb
74Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)3-cü rüb
75Gəlin birgə öyrənək – rəqəmlər-1 (cizgi)3-cü rüb
76Gəlin birgə öyrənək – rəqəmlər-2 (cizgi)3-cü rüb
77İlbizin evi (cizgi)3-cü rüb
78Siçan və pişik (cizgi)3-cü rüb
79Tırtılın arzusu (cizgi)3-cü rüb
80Cəsur təyyarə (cizgi)3-cü rüb
81Ən güclü kimdir (cizgi)?3-cü rüb
82Gəlin birgə öyrənək – rənglər (cizgi)3-cü rüb
83Nuş olsun! (cizgi)3-cü rüb
84Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)3-cü rüb
85Bulud niyə ağlayır? (cizgi)3-cü rüb
86Humayın yuxusu (cizgi)3-cü rüb
87Kirpi balası və alma (cizgi)3-cü rüb
88Pəncə,qulaq,palaz,tikan (cizgi)3-cü rüb
89Talada ev (cizgi)3-cü rüb
90Toplan və kölgəsi (cizgi)3-cü rüb
91Uçan zürafə (cizgi)3-cü rüb
92Tırtılın arzusu (cizgi)3-cü rüb
93Balaca çoban (cizgi)3-cü rüb
94Cırtdanın yeni sərgüzəştləri (cizgi)3-cü rüb
95Dəcəl dovşan (cizgi)3-cü rüb
96Fitnə (cizgi)3-cü rüb
97Münəccimin şagirdi (cizgi)3-cü rüb
98Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)3-cü rüb
99Çətin məsələ (cizgi)3-cü rüb
100Humayın yuxusu (cizgi)3-cü rüb
101Xeyirxah kirpi (cizgi)3-cü rüb
102Kirpi balası və alma (cizgi)3-cü rüb
103Nar ağacının nağılı (cizgi)3-cü rüb
104Sən belə cımbılısan (cizgi)3-cü rüb
105Talada ev (cizgi)3-cü rüb
106Ögey ana3-cü rüb
107Sehrli xalat3-cü rüb
108Şərikli çörək3-cü rüb
109Dədə Qorqud3-cü rüb
110
113