KƏPƏZ -TV

KƏPƏZ TV-2009-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2009-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1Yol əhvalatı

01.01.2009

 2Əhməd haradadır?

02.01.2009

 3Kişi sözü

04.01.2009

 4Sən niyə susursan?

08.01.2009

 5İnsan məskən salır

11.01.2009

 6Ölsəm, bağışla!

18.01.2009

 7Var olun, qızlar!

20.01.2009

 8Fəryad

20.01.2009

 9Qətl günü

20.01.2009

 10Gilas ağacı

20.01.2009

 11Ağ atlı oğlan

20.01.2009

 12Özgə ömür

20.01.2009

 13Evlənmək istəyirəm

25.01.2009

 14Həyat bizi sınayır

29.01.2009

 15Möcüzələr adası

01.02.2009

 16Yarasa

05.02.2009

 17Qaraca qız

08.02.2009

 18Liftçi qız

08.02.2009

 19Park

12.02.2009

 20Yük

15.02.2009

 21Onu bağışlamaq olarmı?

19.02.2009

 22Günlərin bir günü

22.02.2009

 23Biz qayıdacağıq

26.02.2009

 24Tütək səsi

26.02.2009

 25Arxada qalmış gələcək

26.02.2009

 26Şərikli çörək

26.02.2009

 27Gilas ağacı

26.02.2009

 28Ömrün səhifələri

01.03.2009

 29Qəm pəncərəsi

05.03.2009

 30Ögey ana

08.03.2009

 31Yenilməz batalyon

12.03.2009

 32Alma almaya bənzər

15.03.2009

 33Evlənmək istəyirəm

17.03.2009

 34Dərviş Parisi partladır

19.03.2009

 35Nəğməkar torpaq

20.03.2009

 36Arşın mal alan

20.03.2009

 37O olmasın, bu olsun

20.03.2009

 38Dəli Kür

20.03.2009

 39Ulduz

21.03.2009

 40Əhməd haradadır?

21.03.2009

 41Bəyin oğurlanması

21.03.2009

 42Bir qalanın sirri

22.03.2009

 43Şirbalanın məhəbbəti

22.03.2009

 44Yuxu

22.03.2009

 45Uşaqlığın son gecəsi

22.03.2009

 46Ağ atlı oğlan

31.03.2009

 47İstintaq davam edir

31.03.2009

 48Qaçqınlar (sənədli)

31.03.2009

 49Atları yəhərləyin

31.03.2009

 50Azadlığa gedən yollar (sənədli)

31.03.2009

 51Sən niyə susrsan?

02.04.2009

 52Gün keçdi

05.04.2009

 53Əlaqə

09.04.2009

 54Cin mikrorayonda

12.04.2009

 55Təxribat

16.04.2009

 56Romeo mənim qonşumdur

19.04.2009

 57Od içində

23.04.2009

 58Böyük dayaq

26.04.2009

 59Gümüşgöl əfsanəsi

30.04.2009

 60İstintaq davam edir

01.05.2009

 61Ölsəm, baışla!

02.05.2009

 62Atları yəhərləyin

02.05.2009

 63İşgüzar səfər

03.05.2009

 64Alman klinikasına şəxi səfər

07.05.2009

 65Mən ki, gözəl deyildim

08.05.2009

 66Gilas ağacı

08.05.2009

 67Tənha narın nağılı

08.05.2009

 68Ümid

08.05.2009

 69Bizim Cəbiş müəllim

09.05.2009

 70Sizi dünyalar qədər sevirdim

09.05.2009

 71Uzaq sahillərdə

09.05.2009

 72Qaynana

10.05.2009

 73Skripkanın sərgüzəşti

14.05.2009

 74Tütək səsi

17.05.2009

 75Girov

17.05.2009

 76Arxadan vurulan zərbə

21.05.2009

 77Ad günü

24.05.2009

 78Bəxt üzüyü

28.05.2009

 79Görüş

28.05.2009

 80Bir ailəlik bağ evi

31.05.2009

 81Nə gözəldir bu dünya!

04.06.2009

 82Qərib cinlər diyarında

07.06.2009

 83O dünyadan salam

11.06.2009

 84Gəmi saatının sirri

14.06.2009

 85Böyük dayaq

15.06.2009

 86Ulduz

15.06.2009

 87Pəncərə

18.06.2009

 88Köhnə bərə

21.06.2009

 89Qanun naminə

25.06.2009

 90Əhməd haradadır?

26.06.2009

 91Telefonçu qız

28.06.2009

 92Onu bağışlamaq olarmı?

02.07.2009

 93Bağ mövsümü

05.07.2009

 94Yenilməz batalyon

09.07.2009

 95İnsan məskən salır

12.07.2009

 96Sən niyə susursan?

16.07.2009

 97Sehrli xalat

19.07.2009

 98Doğma sahillər

23.07.2009

 99Qara daşlar

26.07.2009

 100Mənim ağ şəhərim

30.07.2009

 101Həyat bizi sınayır

02.08.2009

 102Bəxtiyar

02.08.2009

 103Babamızın babasının babası

09.08.2009

 104Təhminə

13.08.2009

 105Yük

16.08.2009

 106Özgə vaxt

20.08.2009

 107Həm ziyarət, həm ticarət

23.08.2009

 108Kölgələr sürünür

27.08.2009

 109Var olun, qızlar!

30.08.2009

 110Otel otağı

03.09.2009

 111Şirbalanın məhəbbəti

06.09.2009

 112Gecə qatarında qətl

10.09.2009

 113Uşaqlığın son gecəsi

13.09.2009

 114Üzeyir ömrü

17.09.2009

 115Arşın mal alan

20.09.2009

 116O olmasın, bu olsun

20.09.2009

 117O qızı tapın

24.09.2009

 118Süd dişinin ağrısı

27.09.2009

 119Qara Volqa

01.10.2009

 120Xoşbəxtlik qayğıları

04.10.2009

 121Telefonçu qız

09.10.2009

 122Kişi sözü

11.10.2009

 123Yenilməz batalyon

15.10.2009

 124Sehrli xalat

18.10.2009

 125İstintaq

22.10.2009

 126Bir qalanın sirri

25.10.2009

 127Alman klinikasına şəxsi səfər

29.10.2009

 128Dərviş Parisi partladır

01.11.2009

 129Ən vacib müsahibə

05.11.2009

 130Yol əhvalatı

08.11.2009

 131Sən niyə susursan?

12.11.2009

 132Torpaq, dəniz, od, səma

15.12.2009

 133Ölsəm, bağışla!

19.11.2009

 134Ad günü

22.11.2009

 135Yaramaz

26.11.2009

 136Görüş

27.11.2009

 137Ulduz

28.11.2009

 138Əhməd haradadır?

29.11.2009

 139Yarasa

03.12.2009

 140Onu bağışlamaq olarmı?

06.12.2009

 141Park

10.12.2009

 142İstintaq davam edir

12.12.2009

 143Dədə Qorqud

12.12.2009

 145Əsl dost

13.12.2009

 146Əlaqə

17.12.2009

 147Həyat bizi sınayır

20.12.2009

 148Bəxt üzüyü

24.12.2009

 149Cin mikrorayonda

27.12.2009

 

KƏPƏZ-2011-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1O olmasın, bu olsun

01.01.2011

 2Əhməd hardadır?

02.01.2011

 3Bir qalanın sirri

09.01.2011

 4Dərvi Parisi partladır

13.01.2011

 5Bir cənub şəhərində

16.01.2011

 6Qətl günü

20.01.2011

 7Ad günü

23.01.2011

 8Əlaqə

27.01.2011

 9Kölgələr sürünür

30.01.2011

 10Özgə ömür

02.02.2011

 11Qızıl qaz

06.02.2011

 12Onun bəlalı sevgisi

09.02.2011

 13Köhnə bərə

13.02.2011

 14Nəsimi

16.02.2011

 15Gözlə məni

20.02.2011

 16Tütək səsi

23.02.2011

 17Biz qayıdacağıq

26.02.2011

 18Əsl dost

27.02.2011

 19De ki, sevirsən məni

03.03.2011

 20Mən mahnı qoşuram

06.03.2011

 21Qaynana

10.03.2011

 22Tənha narın nağılı

13.03.2011

 23Yol əhvalatı

15.03.2011

 24Evlənmək istəyirəm

15.03.2011

 25Kişi sözü

17.03.2011

 26Dəli Kür

20.03.2011

 27Ulduz

20.03.2011

 28O olmasın, bu olsun

20.03.2011

 29Arşın mal alan

21.03.2011

 30Bir qalanın sirri

22.03.2011

 31Əhməd hardadır?

22.03.2011

 32Sehrli xalat

23.03.2011

 33Qərib cinlər diyarında

23.03.2011

 34Görüş

23.03.2011

 35Uşaqlığın son gecəsi

24.03.2011

 36Böyük dayaq

27.03.2011

 37Bəyin oğurlanması

27.03.2011

 38Axırıncı aşırım

31.03.2011

 39Ümid

31.03.2011

 40Gilas ağacı

31.03.2011

 41Babək

31.03.2011

 42Şirbalanın məhəbbəti

21.03.2011

 43 Yuxu

21.03.2011

 44Bəxt üzüyü

22.03.2011

 45Həyat bizi sınayır

03.04.2011

 46Qanun naminə

07.04.2011

 47İnsan məskən salır

10.04.2011

 48 Bayquş gələndə

14.04.2011

 49Xoşbəxtlik qayğıları

17.04.2011

 50Xatirələr sahili

21.04.2011

 51Yenilməz batalyon

24.04.2011

 52Bakıda küləklər əsir

28.04.2011

 53Skripkanın sərgüzəşti

01.05.2011

 54Sizi dünyalar qədər sevirdim

05.05.2011

 55Mən ki, gözəl deyildim

08.05.2011

 56Uzaq sahillərdə

09.05.2011

 57Böyük dayaq

10.05.2011

 58Bəxtiyar

10.05.2011

 59Ovsunçu

12.05.2011

 60Gün keçdi

15.05.2011

 61Küçələrə su səpmişəm

22.05.2011

 62Əhməd hardadır?

28.05.2011

 63Hacı Qara

29.05.2011

 64Gecə qatarında qətl

02.06.2011

 65Qızıl uçurum

05.06.2011

 66Gümüşgöl əfsanəsi

09.06.2011

 67Ögey ana

12.06.2011

 68Qaynana

15.06.2011

 69Görüş

15.06.2011

 70O qızı tapın

16.06.2011

 71Süd dişinin ağrısı

19.06.2011

 72Bizim Cəbiş müəllim

22.06.2011

 73Arxadan vurulan zərbə

23.06.2011

 74 İstintaq davam edir

03.07.2011

 75Doğma sahillər

07.07.2011

 76Alma almaya bənzər

10.07.2011

 77Qızmar günəş altında

14.07.2011

 78Bağ mövsümü

17.07.2011

 79Təhminə

21.07.2011

 80Sehrli xalat

24.07.2011

 81Qızıl qaz

28.07.2011

 82Dağlarda döyüş

31.07.2011

 83Qaraca qız

02.08.2011

 84Mateo Falkone

02.08.2011

 85Pirverdinin xoruzu

02.08.2011

 86Prokuror

02.08.2011

 87Təsadüfi görüş

02.08.2011

 88Sahilsiz gecə

04.08.2011

 89Möcüzələr adası

04.08.2011

 90Od içində

11.08.2011

 91Qərib cinlər diyarında

14.08.2011

 92 Şahid qız

18.08.2011

 93Cin mikrorayonda

21.08.2011

 94Otel otağı

25.08.2011

 95Əzablı yollarla

28.08.2011

 96İşgüzar səfər

01.09.2011

 97Bəyin oğurlanması

04.09.2011

 98Bir cənub şəhərində

08.09.2011

 99Kölgələr sürünür

11.09.2011

 100Yol əhvalatı

15.09.2011

 101Üzeyir ömrü

18.09.2011

 102Möcüzələr adası

20.09.2011

 103İnsan məskən salır

22.09.2011

 104Ömrün ilk saatı

25.09.2011

 105Qəzəlxan

29.09.2011

 106Qara daşlar

02.10.2011

 107Nizami

05.10.2011

 108Bizim Cəbiş müəllim

06.10.2011

 109Babamızın babasının babası

08.10.2011

 110Telefonçu qız

09.10.2011

 111Onu bağışlamaq olarmı?

15.10.2011

 112Qızıl qaz

16.10.2011

 113Var olun, qızlar!

22.10.2011

 114Uşaqlığın son gecəsi

23.10.2011

 115Nəsimi

29.10.2011

 116 Ögey ana

30.10.2011

 117Ən vacib müsahibə

06.11.2011

 118Şirbalanın məhəbbəti

06.11.2011

 119Yuxu

06.11.2011

 120Kişi sözü

07.11.2011

 121Görüş

07.11.2011

 122Ulduz

08.11.2011

 123Əhməd hardadır?

08.11.2011

 124Dərviş Parisi partladır

09.11.2011

 125Yol əhvalatı

09.11.2011

 126Alma almaya bənzər

12.11.2011

 127Park

13.11.2011

 128Özgə vaxt

19.11.2011

 129Qara Volqa

20.11.2011

 130Torpaq, dəniz, od, səma

26.11.2011

 131Burulğan

27.11.2011

 132Məkanın melodiyası

03.12.2011

 133Onun böyük ürəyi

04.12.2011

 134Ulduz

10.12.2011

 135İstintaq

11.12.2011

 136Böyük dayaq

12.12.2011

 137Dədə Qorqud

12.12.2011

 138İstintaq davam edir

12.12.2011

 139Bəxtiyar

17.12.2011

 140Qanlı zəmi

18.12.2011

 141Qaynana

24.12.2011

 142Özgə ömür

25.12.2011

 143O olmasın, bu olsun

31.12.2011

KƏPƏZ-2012-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1Arşın mal alan

01.01.2012

 2Əmək və qızılgül

07.01.2012

 3Əsl dost

08.01.2012

 4Biri var idi, biri yox idi

08.01.2012

 5O dünyadan salam

14.01.2012

 6Pəncərə

15.01.2012

 7Sən niyə susursan?

21.01.2012

 8Gözlə məni

22.01.2012

 9Yeni horizont

28.01.2012

 10Xəzər gəlini

28.01.2012

 11Kölgələr sürünür

29.01.2012

 12Bir cənub şəhərində

04.02.2012

 13Onun böyük ürəyi

05.02.2012

 14Dağlarda döyüş

11.02.2012

 15Onun bəlalı sevgisi

12.02.2012

 16Ölsəm, bağışla!

18.02.2012

 17Nəsimi

19.02.2012

 18Tütək səsi

25.02.2012

 19Biz qayıdacağıq

26.02.2012

 20Girov

26.02.2012

 21Köhnə bərə

03.03.2012

 22Ovsunçu

04.03.2012

 23Qaynana

10.03.2012

 24Yaşamaq gözəldir, qardaşım!

11.03.2012

 25Yaşa, qızıl balıq!

11.03.2012

 26Gün keçdi

17.03.2012

 27Uşaqlığın son gecəsi

18.02.2012

 28Dərviş Parisi partladır

20.03.2012

 29O olmasın, bu olsun

20.03.2012

 30Arşın mal alan

21.03.2012

 31Evlənmək istəyirəm

21.03.2012

 32Bəyin oğurlanması

21.03.2012

 33Bir qalanın sirri

22.03.2012

 34Ulduz

22.03.2012

 35Əhməd hardadır?

22.03.2012

 36Sehrli xalat

23.03.2012

 37Yol əhvalatı

24.03.2012

 38Babək

31.03.2012

 39Ömrün səhifələri

01.04.2012

 40Axırıncı aşırım

07.04.2012

 41Xoşbəxtlik qayğıları

08.04.2012

 42Otel otağı

14.04.2012

 43Arxadan vurulan zərbə

15.04.2012

 44Bakıda küləklər əsir

21.04.2012

 45Xatirələr sahili

22.04.2012

 46Skripkanın sərgüzəşti

28.04.2012

 47Tütək səsi

29.04.2012

 48Mən ki, gözəl deyildim

05.05.2012

 49Sizi dünyalar qədər sevirdim

06.05.2012

 50Uzaq sahillərdə

09.05.2012

 51Böyük dayaq

10.05.2012

 52Bəxtiyar

10.05.2012

 53Bizim Cəbiş müəllim

12.05.2012

 54Yenilməz batalyon

13.05.2012

 55Qızıl uçurum

19.05.2012

 56Ögey ana

20.05.2012

 57Hökm

26.05.2012

 58Bayquş gələndə

27.05.2012

 59Həm ziyarət, həm ticarət

28.05.2012

 60Şirbalanın məhəbbəti

28.05.2012

 61Tilsim

02.06.2012

 62Ad günü

03.06.2012

 63Romeo mənim qonşumdur

09.06.2012

 64Əmək və qızılgül

10.06.2012

 65Gözlə məni

16.06.2012

 66Qərib cinlər diyarında

17.06.2012

 67Bağ mövsümü

23.06.2012

 68Sehrli xalat

24.06.2012

 69Yuxu

26.06.2012

 70Gün keçdi

30.06.2012

 71Bir qalanın sirri

 01.07.2012

 72Atları yəhərləyin

 07.07.2012

 73Gümüşgöl əfsanəsi

 08.07.2012

 74Doğma sahillərdə

 14.07.2012

 75Şərikli çörək

 15.07.2012

 76Qızıl qaz

 21.07.2012

 77Ən vacib müsahibə

 22.07.2012

 78Qızmar günəş altında

 28.07.2012

 79Əzablı yollar

 29.07.2012

 80Bəyin oğurlanması

 02.08.2012

 81Biri var idi,biri yox idi

 02.08.2012

 82Görüş

 02.08.2012

 83Təhminə

 02.08.2012

 84Yol əhvalatı

 02.08.2012

 85Onu bağışlamaq olarmı

 04.08.2012

 86 Gecə qatarında qətl

 05.08.2012

 87Sahilsiz gecə

 11.08.2012

 88Möcüzələr adası

 12.08.2012

 89Cin mikrarayonda

 18.08.2012

 90İşgüzar səfər

 19.08.2012

 91Ulduz

 20.08.2012

 92Əhməd haradadır

 20.08.2012

 93Alma almaya bənzər

 21.08.2012

 94Uşaqlığın son gecəsi

 18.03.2012

 95Qara volqa

 25.08.2012

 96Süd dişinin ağrısı

 26.08.2012

 97Kölgələr sürünür

 01.09.2012

 98Dağlarda döyüş

 02.09.2012

 99Bir cənub şəhərində

 08.09.2012

 100İnsan məskən salır

 09.09.2012

 101Romeo mənim qonşumdur

 15.09.2012

 102O qızı tapın

 16.09.2012

 103Şahid qız

 22.09.2012

 104Yeni horizont

 23.09.2012

 105Nizami

 28.09.2012

 106Yük

 29.09.2012

 107Gecə qatarında qətl

 30.09.2012

 108Babamızın babasının babası

06.10.2012

 109Telefonçu qız

07.10.2012

 110Ömrün ilk saatı

13.10.2012

 111Bizim Cəbiş müəllim

14.10.2012

 112Yenilməz batalyon

20.10.2012

 113Onu bağışlamaq olarmı?

21.10.2012

 114Burulğan

27.10.2012

 115Park

28.10.2012

 116Özgə vaxt

03.11.2012

 117Ən vacib müsahibə

04.11.2012

 118Sən niyə susursan?

10.11.2012

 119Özgə ömür

11.11.2012

 120Şərikli çörək

17.11.2012

 121Məkanın melodiyası

18.11.2012

 122Yol əhvalatı

24.11.2012

 123Ad günü

25.11.2012

 124Onun böyük ürəyi

01.12.2012

 125O dünyadan salam

02.12.2012

 126Əsl dost

08.12.2012

 127Pəncərə

09.12.2012

 128Bəxtiyar

15.12.2012

 129Arxadan vurulan zərbə

16.12.2012

 130Xoşbəxtlik qayğıları

22.12.2012

 131Torpaq,dəniz,od,səma

23.12.2012

 132Uşaqlığın son gecəsi

29.12.2012

 133Yuxu

30.12.2012

 

KƏPƏZ-2013-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Əhməd haradadır01.01.2013
2 Şirbalanın məhəbbəti05.01.2013
3 Hacı Qara06.01.2013
4Dərviş Parisi partladır12.01.2013
5 Gözlə məni13.01.2013
6 Tütək səsi19.01.2013
7 Qırmızı qar20.01.2013
8 Ağ atlı oğlan20.01.2013
9 Qətl günü20.01.2013
10 Həm ziyarət həm ticarət26.01.2013
11 Köhnə bərə27.01.2013
12 Sahilsiz gecə02.02.2013
13 Şeytan göz qabağında03.02.2013
14  Yeddi oğul istərəm 09.02.2013
15 Əmək və qızılgül10.02.2013
16 Kişi sözü16.02.2013
17 Həyat bizi sınayır17.02.2013
18 Ömrün səhifələri 23.02.2013
19 Qanlı zəmi24.02.2013
20 Fəryad26.02.2013
21 Girov26.02.2013
22 Haray26.02.2013
23 Qanun naminə02.03.2013
24 Qara daşlar03.03.2013
25 Telefonçu qız09.03.2013
26 Qaynana10.03.2013
27 Yaşamaq gözəldir qardaşım16.03.2013
28 Qızmar günəş altında17.03.2013
29 Əhməd haradadır19.03.2013
30 Dəli Kür 19.03.2013
31 Şirbalanın məhəbbəti 19.03.2013
32 Arşın mal alan19.03.2013
33 Ulduz20.03.2013
34 Evlənmək istəyirəm20.03.2013
35 O olmasın bu olsun20.03.2013
36 Sehrli xalat21.03.2013
37 Dərviş Parisi partladır21.03.2013
38 Bir qalanın sirri22.03.2013
39 Bəxt üzüyü22.03.2013
40 Qərib cinlər diyarında23.03.2013
41 Görüş23.03.2013
42 Cin mikrarayonda24.03.2013
43 Uşaqlığın son gecəsi24.03.2013
44 Yuxu24.03.2013
45 Əzablı yollar26.03.2013
46 Ad günü30.03.2013
47 Babək31.03.2013
48 Ölsəm bağışla06.04.2013
49 Şeytan göz qabağında13.04.2013
50 Əsl dost14.04.2013
51 Bizim Cəbiş müəllim20.04.2013
52 Skripkanın sərgüzəşti21.04.2013
53 Bakıda küləklər əsir27.04.2013
54 Xatirələr sahili28.04.2013
55 Mən ki gözəl deyildim04.05.2013
56 Axırıncı aşırım05.05.2013
57  Tütək səsi08.05.2013
58 Sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2013
59 Uzaq sahillərdə09.05.2013
60 Babamızın babasının babası10.05.2013
61 Arxadan vurulan zərbə11.05.2013
62 İnsan məskən salır12.05.2013
63  Nəsimi18.05.2013
64 Burulğan19.05.2013
65 Qara Volqa25.05.2013
66 Hökm26.05.2013
67 Süd dişinin ağrısı01.06.2013
68 Romeo mənim qonşumdur02.06.2013
69 Köhnə bərə08.06.2013
70 Bəxtiyar09.06.2013
71 Əhməd haradadır15.06.2013
72 Gözlə məni16.06.2013
73 Bizim Cəbiş müəllim22.06.2013
74 Bağ mövsümü23.06.2013
75 Yuxu26.06.2013
76 Onun bəlalı sevgisi29.06.2013
77 Gün keçdi30.06.2013
78 O olmasın bu olsun 15.10.2013
79 Görüş09.11.2013
80 Böyük dayaq12.12.2013
81 Dədə Qorqud12.12.2013
82İstintaq davam edir12.12.2013
83 Qanun naminə12.12.2013
84 Bəxtiyar 14.12.2013
KƏPƏZ-2014-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Ulduz 01.01.2014
 2 Mən ki gözəl deyildim19.01.2014
 3 Şərikli çörək19.01.2014
 4 Qırmızı qar20.01.2014
 5 Ağ atlı oğlan20.01.2014
 6 Qətl günü20.01.2014
 7 Gilas ağacı20.01.2014
 8 Bayquş gələndə21.02.2014
 9 Fəryad26.02.2014
 10 Girov26.02.2014
 11 Haray26.02.2014
 12 Ögey ana08.03.2014
 13 Qaynana10.03.2014
 14 Arşın mal alan18.03.2014
 15 Yuxu18.03.2014
 16 Dəli Kür18.03.2014
 17 Əzablı yollar19.03.2014
 18 Nəğməkar torpaq20.03.2014
 19 O olmasın bu olsun20.03.2014
 20 Dərviş Parisi partladır20.03.2014
 21 Bəyin oğurlanması20.03.2014
 22 Bəxt üzüyü21.03.2014
 23 Evlənmək istəyirəm21.03.2014
 24 Əhməd haradadır21.03.2014
 25 Yol əhvalatı22.03.2014
 26 Bir qalanın sirri24.03.2014
 27 Sehirli xalat25.03.2014
 28 Qərib cinlər diyarında26.03.2014
 29 Nə gözəldir bu dünya26.03.2014
 30 Babamızın babasının babası 10.05.2014
 31 Böyük dayaq10.05.2014
 32 Nəsimi18.05.2014
 33 Həm ziyarət, həm ticarət28.05.2014
 34 Babək28.05.2014
 35 Bəxtiyar15.06.2014
 36 Yuxu26.06.2014
 37Onu bağışlamaq olarmı02.07.2014
 38 Ən vacib müsahibə22.07.2014
 39 Qızmar günəş altında27.07.2014
 40Ulduz27.07.2014
 41 O olmasın bu olsun27.07.2014
 42 Bir qalanın sirri28.07.2014
 43Əhməd haradadır?28.07.2014
 44Sehrli xalat29.07.2014
 45Görüş29.07.2014
 46 Tütək səsi02.08.2014
 47 Şərikli çörək02.08.2014
 48 Liftçi qız02.08.2014
 49 Qanlı zəmi02.08.2014
 50 Mən ki gözəl deyildim02.08.2014
 51Ağ atlı oğlan02.08.2014
 52Axırıncı aşırım03.08.2014
 53Nəsimi03.08.2014
 54 Üzeyir ömrü17.08.2014
 55 Mozalan 3 – cü rüb
 56 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi) 3 – cü rüb
 57 Qızıl (cizgi) 3 – cü rüb
 58 Siçan və pişik (cizgi) 3 – cü rüb
 59 Ümid (cizgi) 3 – cü rüb
 60 Basat və Təpəgöz (cizgi) 3 – cü rüb
 61 İlbizin evi (cizgi) 3 – cü rüb
 62 Təmiz, natəmiz və biz (cizgi) 3 – cü rüb
 63 İt sərgisi (cizgi) 3 – cü rüb
 64 Tırtılın arzusu (cizgi) 3 – cü rüb
 65 Mərhəmətin dadı (cizgi) 3 – cü rüb
 66 Nuş olsun (cizgi) 3 – cü rüb
 67 Arşın mal alan 04.10.2014
 68 O olmasın bu olsun 05.10.2014
 69 Əzablı yollar 06.10.2014
 70 Nə gözəldir bu dünya 06.10.2014
 71 Yol əhvalatı 07.10.2014
 72 Əhməd haradadır? 07.10.2014
 73 Əlaqə 04.11.2014
 74 Yuxu 09.11.2014
 75 Uşaqlığın son gecısi 09.11.2014
 76 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 11.11.2014
 77 Mozalan 23 nömrə 4 – cü rüb
 78Böyük dayaq 12.12.2014
 79Dədə Qorqud 12.12.2014
 80İstintaq davam edir 12.12.2014
 81 Ölsəm bağışla 22.12.2014
 82 Ad günü 22.12.2014
KƏPƏZ-2015-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2015-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Sehrli xalat01.01.2015
 2Atları yəhərləyin19.01.2015
 3Axırıncı dəyanacaq20.01.2015
 4Ağ atlı oğlan19.01.2015
 5Babək19.01.2015
 6Qırmızı qar20.01.2015
 7Yalan20.01.2015
 8Qətl günü20.01.2015
 9Gilas ağacı20.01.2015
 10Dairə20.01.2015
 11Mən mahnı qoşuram04.02.2015
 12Qəzəlxan18.02.2015
 13Fəryad26.02.2015
 14Biz qayıdacağıq26.02.2015
 15Tütək səsi26.02.2015
 16Ögey ana09.03.2015
 17Qaynana10.03.2015
 18Dəli Kür17.03.2015
 19Alma almaya bənzər17.03.2015
 20Ulduz20.03.2015
 21O olmasın bu olsun20.03.2015
 22Dərviş Parisi partladır20.03.2015
 23Evlənmək istəyirəm21.03.2015
 24 Mən ki gözəl deyildim 08.05.2015
 25Uzaq sahillərdə 08.05.2015
 26Sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2015
 27 Bəxtiyar 10.05.2015
 28 Ağ atlı oğlan 18.05.2015
 29 Həm ziyarət həm ticarət 28.05.2015
 30 Onu bağışlamaq olarmı? 02.08.2015
 31 Əhməd haradadır 02.08.2015
 32 Dağlarda döyüş 18.08.2015
 33 Üzeyir ömrü (1-ci seriya) 18.09.2015
 34 Üzeyir ömrü (2-ci seriya) 19.09.2015
 35 Arşın mal alan 24.09.2015
 36 Görüş 25.09.2015
 37 Həm ziyarət həm ticarət 11.10.2015
 38 Ad günü 22.11.2015
 39 İnsan məskən salır 06.12.2015
 40 Yeni horizont06.12.2015
 41 Qara daşlar 07.12.2015
42İstintaq davam edir11.12.2015
 43 Möcüzələr adası 08.12.2015
 44 Böyük dayaq 12.12.2015
 45 Dədə Qorqud 12.12.2015
KƏPƏZ-2016-ci il

«KƏPƏZ» TELEKANALINDA 2016-Cİ İLİN 1-Cİ , 2-Cİ , 3-CÜ 

4-CÜ  RÜBLƏRİNDƏ FİLM NÜMAYİŞ OLUNMAMIŞDIR.