LİDER

«LİDER» «Lider Media Holdinq» MMC

LIDER TV-2001-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2001-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1BƏYİN OĞURLANMASI01.01.2001
2O OLMASIN, BU OLSUN19.03.2001
3SONUNCU MƏHƏBBƏT20.03.2001
4ÜZEYİR ÖMRÜ20.03.2001
5SEHIRLI XALT21.03.2001
6MƏN MAHNI BƏSLƏYİRƏM21.03.2001
7ARŞIN MAL ALAN21.03.2001
8ZİRZƏMİ25.04.2001
9UZAQ SAHİLLƏRDƏ09.05.2001
10BÖYÜK DAYAQ10.05.2001
11BİR QALANIN SİRRİ28.05.2001
12QAYNANA28.05.2001
13GÜN KEÇDİ15.06.2001
14UZUN ÖMRÜN AKKORDLARI17.11.2001
15BƏXT ÜZÜYÜ16.12.2001
16ÖGEY ANA20.12.2001
LIDER TV-2002-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2002-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1QƏTL GÜNÜ20.01.2002
2SONUNCU MƏHƏBBƏT22.02.2002
3HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT22.02.2002
4FƏRYAD26.02.2002
5QAYNANA08.03.2002
6DƏLİ KÜR19.03.2002
7BİR QALANIN SİRRİ20.03.2002
8O OLMASIN BU OLSUN20.03.2002
9MƏN MAHNI BƏSTƏLİYİRƏM21.03.2002
10FƏRYAD08.05.2002
11SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM09.05.2002
12BİZİM KÜÇƏ20.05.2002
13ARŞIN MAL ALAN20.05.2002
14BİR QALANIN SİRRİ15.06.2002
15BƏYİN OĞURLANMASI15.06.2002
16GÜN KEÇDİ15.06.2002
17SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM26.06.2002
18ÜZEYİR ÖMRÜ02.08.2002
19NƏSİMİ24.08.2002
20HARAY02.09.2002
21AD GÜNÜ06.09.2002
22ÜZEYİR ÖMRÜ18.09.2002
23BƏXTİYAR20.10.2002
24ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK04.10.2002
25BƏXT ÜZÜYÜ11.10.2002
26MƏN MAHNI BƏSTƏLİYİRƏM13.10.2002
27O OLMASIN BU OLSUN18.10.2002
28PARK26.10.2002
29ARŞIN MAL ALAN12.11.2002
30DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR22.11.2002
31BİR QALANIN SİRRİ13.12.2002
32BİZİM KÜÇƏ13.12.2002
33ÖMRÜN SƏHİFƏLƏRİ20.12.2002
34BİR QALANIN SİRRİ21.12.2002
35KEÇƏN İLİN SON GECƏSİ29.12.2002
LIDER TV-2003-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2003-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1ÖZGƏ ÖMÜR10.01.2003
2YOL ƏHVƏLATI24.01.2003
3BƏXTİYAR27.01.2003
4TƏHMİNƏ01.01.2003
5HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT08.02.2003
6BƏYİN OĞURLANMASI11.02.2003
7UŞAQLIQIN SON GEСƏSİ11.02.2003
8SONUNСU MƏHƏBBƏT11.02.2003
9ALMA, ALMAYA BƏNZƏR20.02.2003
10FƏRYAD26.02.2003
11GÜN KEÇDİ28.02.2003
12BƏXTİYAR03.03.2003
13UZAQ SAHİLLƏRDƏ05.03.2003
14BİR СƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ18.03.2003
15UŞAQLIQIN SON GEСƏSİ19.03.2003
16SEHİRLİ XALAT20.03.2003
17O OLMASIN BU OLSUN20.03.2003
18DƏLİ KÜR21.03.2003
19GÜN KEÇDİ01.04.2003
20NƏSİMİ03.04.2003
21ÖLSƏM, BAĞIŞLA15.04.2003
22YARAMAZ16.04.2003
23QƏM PƏNCƏRƏSİ17.04.2003
24QƏTL GÜNÜ29.04.2003
25AĞ ATLI OĞLAN30.04.2003
26ÖZGƏ VAXT01.05.2003
27FƏRYAD08.05.2003
28SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM09.05.2003
29BÖYÜK DAYAQ10.05.2003
30BƏXTİYAR28.05.2003
31QALADAN TAPILAN  MÜCRÜ28.05.2003
32MƏN MAHNI BƏSLƏYİRƏM01.06.2003
33GÖRÜŞ15.06.2003
34QAYNANA15.06.2003
35BIR QALANIN SIRRI01.07.2003
36UŞAQLIQIN SON GEСƏSİ03.07.2003
37QORXA MƏN SƏNİNLƏYƏM09.07.2003
38HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT12.07.2003
39AD GÜNÜ15.07.2003
40GÜN KEÇDİ02.08.2003
41TORPAQ,DƏNİZ OD, SƏMA04.08.2003
42ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK13.08.2003
43UZUN ÖMRÜN AKKORDLARI18.09.2003
44BƏXTİYAR15.10.2003
45QAYNANA15.10.2003
46HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT18.10.2003
47ƏHMƏD HARDADI?20.11.2003
48ÖZGƏ VAXT30.11.2003
49NIZAMI22.12.2003
50DƏDƏ QORQUD23.12.2003
51UZUN ÖMRÜN AKKORDLARI25.12.2003
52NƏSİMİ26.12.2003
53KOROĞLU27.12.2003
54GÜN KEÇDİ27.12.2003
55BÖYÜK DAYAQ28.12.2003
LIDER TV-2004-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2004-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1SEHIRLI XALAT01.01.2004
2AXIRINCI AŞIRIM20.01.2004
3QƏTL GÜNÜ20.01.2004
4ƏHMƏD HARDADI?01.02.2004
5BƏXTİYAR01.02.2004
6HARAY01.03.2004
7QAYNANA08.03.2004
8SEHIRLI XALAT20.03.2004
9DƏLİ KÜR20.03.2004
10ƏHMƏD HARDADI?21.03.2004
11FƏRYAD31.03.2004
12ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI28.04.2004
13QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA08.05.2004
14KOROĞLU08.05.2004
15ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK09.05.2004
16TÜTƏK SƏSİ09.05.2004
17BÖYÜK DAYAQ09.05.2004
18BƏXTİYAR28.08.2004
19AD GÜNÜ01.09.2004
20SEHIRLI XALAT05.09.2004
21MÖCÜZƏLƏR  ADASI31.10.2004
22BİR QALANIN SİRRİ14.11.2004
23YOL ƏHVALATI17.11.2004
24BABƏK10.12.2004
25NƏSİMİ12.12.2004
LIDER TV-2005-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2005-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1UZAQ SAHİLLƏRDƏ19.01.2005
2BƏXT ÜZÜYÜ21.01.2005
3DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR31.01.2005
4HARAY03.02.2005
5ƏSL DOST14.02.2005
6DƏLİ KÜR19.03.2005
7SEHIRLI XALAT20.03.2005
8O OLMASIN, BU OLSUN20.03.2005
9YOL ƏHVALATI21.03.2005
10OVSUNÇU19.04.2005
11SEHIRLI XALAT28.05.2005
12MÖCÜZƏLƏR  ADASI03.07.2005
13YUXU12.07.2005
14O OLMASIN, BU OLSUN01.08.2005
15YOL ƏHVALATI06.11.2005
16BƏXT ÜZÜYÜ12.11.2005
17ALMA ALMAYA BƏNZƏR12.11.2005
18HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT17.11.2005
19DƏDƏ QORQUD12.12.2005
20BABƏK12.12.2005
LIDER TV-2006-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2006-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1BABƏK13.01.2006
2ÖMRÜN SƏHİFƏLƏRİ10.01.2006
3ÖGEY ANA26.01.2006
4GÜLLƏLƏNMƏ TƏXİRƏ SALINIR04.02.2006
5QANUN NAMİNƏ19.02.2006
6HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT21.03.2006
7SEHIRLI XALAT21.03.2006
8ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK09.05.2006
9MƏN SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM09.05.2006
10BÖYÜK DAYAQ10.05.2006
11DƏDƏ QORQUD10.05.2006
12BƏXTİYAR15.06.2006
13BABƏK11.12.2006
14DƏDƏ QORQUD12.12.2006
15MƏN SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM12.12.2006
16KOROĞLU12.12.2006
17DƏLİ KÜR12.12.2006
18YEDDİ GÖZƏL12.12.2006
LIDER TV-2007-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2007-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1OVSUNÇU19.01.2007
2FƏRYAD20.01.2007
3KOROĞLU26.02.2007
4BABƏK26.02.2007
5YOL ƏHVƏLATI20.03.2007
6HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT20.03.2007
7BƏXT ÜZÜYÜ22.03.2007
8BƏXTİYAR23.03.2007
9KİŞİ SÖZÜ07.04.2007
10DƏLİ KÜR08.04.2007
11UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ14.04.2007
12AXRINCI AŞIRIM15.04.2007
13OVSUNÇU21.04.2007
14EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM22.04.2007
15YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM28.04.2007
16UZAQ SAHİLLƏRDƏ29.04.2007
17SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM06.05.2007
18KOROĞLU08.05.2007
19BƏXT ÜZÜYÜ12.05.2007
20YUXU13.05.2007
21GÜLLƏLƏMƏ TƏXİRƏ SALINIR19.05.2007
22İSTİNTAQ DAVAM EDİR20.05.2007
23GÜN KEÇDİ26.05.2007
24ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI27.05.2007
25QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA02.06.2007
26GÖRÜŞ03.06.2007
27NƏSİMİ09.06.2007
28BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM10.06.2007
29SEHIRLI XALAT16.06.2007
30ÖGEY ANA23.06.2007
31QIZIL UÇURUM24.06.2007
32BƏYİN OĞURLANMASI30.06.2007
33HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT07.07.2007
34OTEL OTAĞI08.07.2007
LIDER TV-2008-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2008-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1OVSUNÇU19.01.2007
2FƏRYAD20.01.2007
3KOROĞLU26.02.2007
4BABƏK26.02.2007
5YOL ƏHVƏLATI20.03.2007
6HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT20.03.2007
7BƏXT ÜZÜYÜ22.03.2007
8BƏXTİYAR23.03.2007
9KİŞİ SÖZÜ07.04.2007
10DƏLİ KÜR08.04.2007
11UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ14.04.2007
12AXRINCI AŞIRIM15.04.2007
13OVSUNÇU21.04.2007
14EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM22.04.2007
15YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM28.04.2007
16UZAQ SAHİLLƏRDƏ29.04.2007
17SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM06.05.2007
18KOROĞLU08.05.2007
19BƏXT ÜZÜYÜ12.05.2007
20YUXU13.05.2007
21GÜLLƏLƏMƏ TƏXİRƏ SALINIR19.05.2007
22İSTİNTAQ DAVAM EDİR20.05.2007
23GÜN KEÇDİ26.05.2007
24ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI27.05.2007
25QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA02.06.2007
26GÖRÜŞ03.06.2007
27NƏSİMİ09.06.2007
28BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM10.06.2007
29SEHIRLI XALAT16.06.2007
30ÖGEY ANA23.06.2007
31QIZIL UÇURUM24.06.2007
32BƏYİN OĞURLANMASI30.06.2007
33HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT07.07.2007
34OTEL OTAĞI08.07.2007
LIDER TV-2009-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2009-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1OVSUNÇU19.01.2007
2FƏRYAD20.01.2007
3KOROĞLU26.02.2007
4BABƏK26.02.2007
5YOL ƏHVƏLATI20.03.2007
6HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT20.03.2007
7BƏXT ÜZÜYÜ22.03.2007
8BƏXTİYAR23.03.2007
9KİŞİ SÖZÜ07.04.2007
10DƏLİ KÜR08.04.2007
11UŞAĞLIĞIN SON GECƏSİ14.04.2007
12AXRINCI AŞIRIM15.04.2007
13OVSUNÇU21.04.2007
14EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM22.04.2007
15YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM28.04.2007
16UZAQ SAHİLLƏRDƏ29.04.2007
17SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM06.05.2007
18KOROĞLU08.05.2007
19BƏXT ÜZÜYÜ12.05.2007
20YUXU13.05.2007
21GÜLLƏLƏMƏ TƏXİRƏ SALINIR19.05.2007
22İSTİNTAQ DAVAM EDİR20.05.2007
23GÜN KEÇDİ26.05.2007
24ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI27.05.2007
25QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA02.06.2007
26GÖRÜŞ03.06.2007
27NƏSİMİ09.06.2007
28BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM10.06.2007
29SEHIRLI XALAT16.06.2007
30ÖGEY ANA23.06.2007
31QIZIL UÇURUM24.06.2007
32BƏYİN OĞURLANMASI30.06.2007
33HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT07.07.2007
34OTEL OTAĞI08.07.2007
LIDER TV-2010-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2010-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Qala                20.01.2010
2Atları yəhərləyin                20.01.2010
3Qatır Məmməd                20.01.2010
4Qırmızı qar                20.01.2010
5Yol əhvalatı                14.03.2010
6Yuxu                21.03.2010
7Qızıl uçurum                28.03.2010
8Bəxt üzüyü                03.04.2010
9Həm ziyarət, əm ticarət                11.04.2010
10Uşaqlığın son gecəsi                18.04.2010
11Ömrün səhifələri                25.04.2010
12Otel otağı                02.05.2010
13Bizim Cəbiş müəllim                09.05.2010
14Şərikli çörək                09.05.2010
15İstintaq davam edir                16.05.2010
16Alma almaya bənzər                22.05.2010
17Bəxtiyar                23.05.2010
18Gün keçdi                30.05.2010
19Bir qalanın sirri                06.06.2010
20Sehrli xalat                13.06.2010
21Ögey ana                27.06.2010
22Dərviş Parisi partladır                04.07.2010
23Evlənmək istəyirəm                18.07.2010
24Bəyin oğurlanması                01.08.2010
25Yuxu                07.08.2010
26Yol əhvalatı                22.08.2010
27Bağ mövsümü                29.08.2010
28Bir cənub şəhərində                05.09.2010
29Həyat bizi sınayır                12.09.2010
30Arşın mal alan                18.09.2010
31Qaynana                19.09.2010
32Onun bəlalı sevgisi

                26.09.2010

33Şirbalanın məhəbbəti

03.10.2010

34Ən vacib müsahibə

10.10.2010

35Xoşbəxtlik qayğıları

17.10.2010

36Telefonçu qız

24.10.2010

37Axırıncı aşırım

31.10.2010

38O qızı tapın

07.11.2010

39Babək

09.11.2010

40Babamızın babasının babası

14.11.2010

41Bəyin oğurlanması

15.11.2010

42Dərviş Parisi partladır

16.11.2010

43Yol əhvalatı

17.11.2010

44Ulduz

28.11.2010

45Görüş

05.12.2010

46Fətəli xan

12.12.2010

47Axırıncı aşırım

12.12.2010

48Yeddi oğul istərəm

12.12.2010

49Cavid ömrü

12.12.2010

50Sizi dünyalar qədər sevirdim

12.12.2010

51Dəli Kür

16.12.2010

52Təhminə

19.12.2010

53Bəxt üzüyü

26.12.2010

LIDER TV-2011-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2011-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Bəyin oğurlanması

01.01.2011

2Evlənmək istəyirəm

02.01.2011

3O olmasın, bu olsun

03.01.2011

4Qaynana

04.01.2011

5Ulduz

05.01.2011

6Bir cənub şəhərində

06.01.2011

7Yol əhvalatı

07.01.2011

8Şirbalanın məhəbbəti

08.01.2011

9Qərib cinlər diyarında

09.01.2011

10Qızmar günəş altında

16.01.2011

11Nəsimi 20.01.2011
12Qırmızı qar                20.201.2011
13Qanlı zəmi                20.01.2011
14Qala                20.01.2011
15Qatır Məmməd                21.01.2011
16Koroğlu                21.01.2011
17Ögey ana                23.01.2011
18Uzaq sahillərdə                30.01.2011
19Uşaqlığın son gecəsi                06.02.2011
20Ömrün səhifələri                13.02.2011
21Gün keçdi                20.02.2011
22Tütək səsi                27.02.2011
23Bəxtiyar

      06.03.2011

24Telefonçu qız                13.03.2011
25O olmasın, bu olsun                20.03.2011
26Bəxt üzüyü                25.03.2011
27Həm ziyarət, həm ticarət                27.03.2011
28Qızıl uçurum                03.04.2011
29Həyat bizi sınayır                10.04.2011
30Ən vacib müsahibə                17.04.2011
31Mən ki, gözəl deyildim                24.04.2011
32Onun bəlalı sevgisi

                01.05.2011

33Axırıncı aşırım

08.05.2011

34Ulduz

10.05.2011

35Bir qalanın sirri

15.05.2011

36Onu bağışlamaq olarmı?

22.05.2011

37Görüş

29.05.2011

38Babamızın babasının babası

05.06.2011

39Yol əhvalatı

12.06.2011

40Yuxu

12.06.2011

41Sehrli xalat

19.05.2011

42Qaynana

19.05.2011

43Şərikli çörək

22.06.2011

44Bizim Cəbiş müəllim

22.06.2011

45Bəyin oğurlanması

26.06.2011

46İstintaq davam edir

26.06.2011

47Dərviş Parisi partladır

03.07.2011

48Uşaqlığın son gecəsi

03.07.2011

49Güllələnmə təxirə salınır

10.07.2011

50Bağ mövsümü

10.07.2011

51Bir cənub şəhərində

17.07.2011

52Şirbalanın məhəbbəti

17.07.2011

53 Qızıl uçurum

 24.07.2011

54 Həm ziyarət, həm ticarət

 24.07.2011

55 Ömrün səhifələri

 31.07.2011

56 Bəxt üzüyü

31.07.2011

57 Qərib cinlər diyarında

07.08.2011

58 Evlənmək istəyirəm

 14.08.2011

59 Təhminə

 14.08.2011

60 Ögey ana

 21.08.2011

61 Xoşbəxtlik qayğıları

21.08.2011

62Bəyin oğurlanması

28.08.2011

63 Bəxtiyar

28.08.2011

64 Yuxu

30.08.2011

65 Ulduz

 31.08.2011

66 Yol əhvalatı

 04.09.2011

67 Gün keçdi

 04.09.2011

68 Bir qalanın sirri

 11.09.2011

69 Arşın mal alan

 18.09.2011

70 O olmasın, bu olsun

 18.09.2011

71 Sehrli xalat

 25.09.2011

72 O qızı tapın

 25.09.2011

73 Həyat bizi sınayır

16.10.2011

74 Yeddi oğul istərəm

09.10.2011

75 Görüş

09.10.2011

76 Alma almaya bənzər

02.10.2011

77 Qızmar günəş altında

02.10.2011

78 Şərikli çörək

23.10.2011

79 Doğma sahillər

23.10.2011

80 Mən ki, gözəl deyildim

30.10.2011

81 Axırıncı aşırım

30.10.2011

82 Bəxt üzüyü

06.11.2011

83 Babamızın babasının babası

06.11.2011

84 Ən vacib müsahibə

13.11.2011

85 Telefonçu qız

13.11.2011

86 Tütək səsi

20.11.2011

87 İstintaq davam edir

27.11.2011

88 Onun bəlalı sevgisi

27.11.2011

89 Qaynana

04.12.2011

90 Sizi dünyalar qıdır sevirdim

11.12.2011

91 Cavid ömrü

12.12.2011

92 Axırıncı aşırım

12.12.2011

93 Dəli Kür

12.12.2011

94 Yeddi oğul istərəm

12.12.2011

95 Qərib cinlər diyarında

18.12.2011

96 Otel otağı

18.12.2011

97 Bizim Cəbiş müəllim

 25.12.2011

98 Təhminə

25.12.2011

LIDER TV-2012-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2012-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Bəxtiyar

     01.01.2012

2Ulduz

08.01.2012

3Uşaqlığın son gecəsi

   08.01.2012

4Alma almaya bənzər

15.01.2012

5Həm ziyarət, həm ticarət

   15.01.2012

6Nəsimi

20.01.2012

7Qanlı zəmi

            20.01.2012

8Axırıncı aşırım

20.01.2012

9Babək

            20.01.2012

10Qatır Məmməd

20.01.2012

11Koroğlu

  20.01.2012

12Qırmızı qar

20.01.2012

13Xoşbəxtlik qayğıları

22.01.2012

14Bir cənub şəhərində

22.01.2012

15Ömrün səhifələri

29.01.2012

16Şirbalanın məhəbbəti

05.02.2012

17O qızı tapın

12.02.2012

18Yuxu

19.02.2012

19Ovsunçu

26.02.2012

20Yeddi oğul istərəm

26.02.2012

21Ögey ana

04.03.2012

22Qızmar günəş altında

18.03.2012

23Gün keçdi

01.04.2012

24Qızıl uçurum

08.04.2012

25Həyat bizi sınayır

15.04.2012

27Arşın mal alan

22.04.2012

28Bağ mövsümü

06.05.2012

29Uzaq sahillərdə

09.05.2012

30Cavid ömrü

10.05.2012

31Doğma sahillər

13.05.2012

32Mən ki, gözəl deyildim

20.05.2012

33Bəxt üzüyü

27.05.2012

34Dərviş Parisi partladır

03.06.2012

35Qaynana

17.06.2012

36Bakıda küləklər əsir

24.06.2012

37 Mən mahnı qoşuram

08.07.2012

38Ən vacib müsahibə

15.07.2012

39 Bəyin oğurlanması

22.07.2012

40 Gümüşgöl əfsanəsi

05.08.2012

41 Babamızın babasının babası

12.08.2012

42 Ulduz

26.08.2012

43 Bir qalanın sirri

02.09.2012

44 Sehrli xalat

09.09.2012

45 Skiripkanın sərgüzəştləri

23.09.2012

46 Qərib cinlər diyarında

30.09.2012

47 Gənc qadının kişisi

07.10.2012

48 Nəsimi

21.10.2012

49 Yol əhvalatı

28.10.2012

50 Həm ziyarət, həm ticarət

04.11.2012

51 Alma almaya bənzər

11.11.2012

52 Bəxtiyar

18.11.2012

53 Tütək səsi

25.11.2012

54 Bəxt üzüyü

02.12.2012

55 Uşaqlığın son gecəsi

09.12.2012

56 Dədə Qorqud

11.12.2012

57 Babək

12.12.2012

58 Cavid ömrü

12.12.2012

59 Axırıncı aşırım

12.12.2012

60 Şirbalanın məhəbbəti

16.12.2012

61 Yuxu

23.12.2012

62 Keçən ilin son gecəsi

30.12.2012

LIDER TV-2013-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2013-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Tütək səsi06.05.2013
2Şərikli çörək07.05.2013
3Axırıncı aşırım08.05.2013
4Mən sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2013
5 Babək10.05.2013
6 Cavid ömrü10.05.2013
7 Sehrli xalat01.06.2013
8Onun böyük ürəyi15.06.2013
9Ağ atlı oğlan26.06.2013
LIDER TV-2014-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2013-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Fəryad1 – ci rüb
 2 Qala1 – ci rüb
 3 Cavid ömrü1 – ci rüb
 4 Nəsimi1 – ci rüb
 5 Gilas ağacı1 – ci rüb
 6 Tütək səsi1 – ci rüb
 7 Nəsimi1-ci rüb
 8 Sehrli xalat01.06.2014
 9 Mən ki gözəl deyildim02.06.2014
 10 Gümüşgöl əfsanəsi03.06.2014
 11Qaçaq Nəbi04.06.2014
 12 Uşaqlığın son gecəsi05.06.2014
 13 Yol əhvalatı06.06.2014
 14 Dağlarda döyüş09.06.2014
 15 Xoşbəxtlik qayğıları10.06.2014
 16 Qatır Məmməd11.06.2014
 17 Arxadan vurulan zərbə12.06.2014
 18 Bəxt üzüyü13.06.2014
 19 Bizim Cəbiş müəllim16.06.2014
 20 Böyük dayaq17.06.2014
 21 Nəsimi18.06.2014
 22 Güllələnmə təxirə salınır19.06.2014
 23 Dərviş Parisi partladır20.06.2014
 24 Sizi dünyalar qədər sevirdim23.06.2014
 25 Bağ mövsümü24.06.2014
 26 Yenilməz batalyon25.06.2014
 27 Ağ atlı oğlan26.06.2014
 28 Evlənmək istəyirəm27.06.2014
 29 Köhnə bərə01.07.2014
 30 Bir qalanın sirri02.07.2014
 31 Otel otağı03.07.2014
 32 Kişi sözü04.07.2014
 33 Qala07.07.2014
 34 Qızmar günəş altında08.07.2014
 35 Axırıncı aşırım09.07.2014
 36 Ölüm növbəsi10.07.2014
 37 Ulduz11.07.2014
 38 Ən vacib müsahibə14.07.2014
 39 Ögey ana15.07.2014
 40 Tütək səsi16.07.2014
 41 Gece qatarında qətl17.07.2014
 42 Qaynana18.07.2014
 43 Dəli Kür21.07.2014
 44 Qara daşlar22.07.2014
 45 Dolu23.07.2014
 46 Onu bağışlamaq olarmı?24.07.2014
 47 Alma almaya bənzər25.07.2014
 48 Mən ki gözəl deyildim28.07.2014
 49 Yuxu28.07.2014
 50 Qızıl uçurum29.07.2014
 51 Görüş29.07.2014
 52 Arşın mal alan30.07.2014
 53 Qanun naminə31.07.2014
 54 Şərikli çörək01.08.2014
 55 Yeddi oğul istərəm04.08.2014
 56 Telefonçu qız05.08.2014
 57 Hacı Qara06.08.20014
 58 Bayquş gələndə07.08.2014
 59 Əhməd haradadır?08.08.2014
 60 Yalan11.08.2014
 61 Qərib cinlər diyarında12.08.2014
 62 Babamızın babasının babası13.08.2014
 63 Küçələrə su səpmişəm14.08.2014
 64 Bəxtiyar15.08.2014
 65 Biz qayıdacağıq18.08.2014
 66 O olmasın bu olsun19.08.2014
 67 Gün keçdi20.08.2014
 68 Var olun qızlar21.08.2014
 69 Bəyin oğurlanması22.08.2014
 70 Arxada qalmış gələcək25.08.2014
 71 Romeo mənim qonşumdur26.08.2014
 72 Əlaqə27.08.2014
 73 İstintaq davam edir28.08.2014
 74 O dünyadan salam29.08.2014
 75 1001-ci qostrol01.09.2014
 76 Pəncərə02.09.2014
 77 Torpaq, dəniz, od, səma03.09.2014
 78 O qızı tapın04.09.2014
 79 Cin mikrarayonda05.09.2014
 80 İlahi məxluq08.09.2014
 81 Qaıadan tapılan mücrü09.09.2014
 82 Xatirələr sahili10.09.2014
 83 Skripkanın sərgüzəştləri11.09.2014
 84 Əzablı yollar12.09.2014
 85 Gözlə məni15.09.2014
 86 Onun bəlalı sevgisi16.09.2014
 87 Uzun ömrün akkordları17.08.2014
 88 Burulğan19.09.2014
 89 Bakıda küləklər əsir 22.09.2014
 90 Məkanın melodiyası23.09.2014
 91 Gənc qadının kişisi24.09.2014
 92 Yük25.09.2014
 93 Təxribat26.09.2014
 94 Yol əhvalatı29.09.2014
 95 Görüş30.09.2014
 96 Bəyin oğurlanması01.10.2014
 97 Bəxt üzüyü02.10.2014
 98 Evlənmək istəyirəm03.10.2014
 99 Sübhün səfiri04.10.2014
 100 Qaynana06.10.2014
 101 Alma almaya bənzər07.10.2014
 102 Ulduz08.10.2014
 103 Kişi sözü09.10.2014
 104 Yuxu10.10.2014
 105 Dərviş Parisi partladır13.10.2014
 106 Dəli Kür14.10.2014
 107 Uşaqlığın son gecəsi15.10.2014
 108 Bizim Cəbiş müəllim16.10.2014
 109 Şərikli çörək17.10.2014
 110 Hacı Qara20.10.2014
 111 Nəsimi21.10.2014
 112 Arxadan vurulan zərbə22.10.2014
 113 Güllələnmə təxirə salınır23.10.2014
 114 Qızıl uçurum24.10.2014
 115 Alman klinikasına şəxsi səfər27.10.2014
 116 Möcüzələr adası29.10.2014
 117 Sən niyə susursan?30.10.2014
 118 Kölgələr sürünür31.10.2014
 119 Xoşbəxtlik qayğıları03.11.2014
 120 Əmək və qızılgül04.11.2014
 121 Gümüşgöl əfsanəsi05.11.2014
 122 Ən vacib müsahibə06.11.2014
 123 Sevil07.11.2014
 124 Qətl günü10.11.2014
 125 Qanun naminə12.11.2014
 126 Birisigün, gecə yarısı13.11.2014
 127 Şahid qız14.11.2014
LIDER TV-2015-ci il

«LİDER» TELEKANALINDA 2014-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Sübhün səfiri25.02.2015
 2Axırıncı dəyanacaq23.03.2015
 3Yol əhvalatı24.03.2015
 4Qaynana25.03.2015
 5Arşın mal alan26.03.2015
 6Bəyin oğurlanması27.03.2015
 7Vəkil hanı?12.04.2015
 8 Qaynana15.05.2015
 9 Doğma sahillər20.05.2015
 10 Tütək səsi22.05.2015
 11 Dəli Kür23.05.2015
 12 Böyük dayaq23.05.2015
 13İnsan məskən salır24.05.2015
 14Gümüşgöl əfsanəsi13.06.2015
 15Alma almaya bənzər14.06.2015
 16Şərikli çörək21.06.2015
 17Babək23.07.2015
 18 Arşın mal alan02.08.2015
 19 Arşın mal alan18.09.2015
LIDER TV-2019-ci il

«LIDERTV» TELEKANALINDA 2019-Cİ İLİN 1-Cİ, 2-Ci, 3-CÜ

 VƏ 4-CÜ RÜBLƏRİNDƏ FİLM NÜMAYİŞ OLUNMAMIŞDIR.

LIDER TV-2016-ci il

«LIDERTV» TELEKANALINDA 2016-Cİ İLİN 1-Cİ, 2-Ci, 3-CÜ

 VƏ 4-CÜ RÜBLƏRİNDƏ FİLM NÜMAYİŞ OLUNMAMIŞDIR.

LIDER TV-2017-ci il

«LIDERTV» TELEKANALINDA 2017-Cİ İLİN 1-Cİ, 2-Ci, 3-CÜ

 VƏ 4-CÜ RÜBLƏRİNDƏ FİLM NÜMAYİŞ OLUNMAMIŞDIR.

LIDER TV-2018-ci il

«LIDERTV» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLİN 1-Cİ, 2-Ci, 3-CÜ

 VƏ 4-CÜ RÜBLƏRİNDƏ FİLM NÜMAYİŞ OLUNMAMIŞDIR.