Xəzər TV

XƏZƏR TV-2012-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Bəyin oğurlanması

01.01.2012

 2 Ulduz

07.01.2012

 3 Dərviş Parisi partladır

08.01.2012

 4 Bəxt üzüyü

15.01.2012

 5 Arxada qalmış gələcək

20.01.2012

 6 Yalan

20.01.2012

 7 Biz qayıdacağıq

20.01.2012

 8 Görüş

22.01.2012

 9 Kişi sözü

29.01.2012

 10 Yuxu

11.02.2012

 11 Arşın mal alan

18.02.2012

 12 Qanlı zəmi

25.02.2012

 13 Uzaq sahillərdə

25.02.2012

 14 Fəryad

26.02.2012

 15 Dağlarda döyüş

27.02.2012

 16 Bizim Cəbiş müəllim

03.03.2012

 17 Şərikli çörək

05.03.2012

 18 Babamıın babasının babası

10.03.2012

 19 Həm ziyarət, həm ticarət

12.03.2012

 20 Telefonçu qız

17.03.2012

 21 Narahat adam (sənədli)

25.03.2012

 22 Ögey ana

26.03.2012

 23 Qanun naminə

31.03.2012

 24 Yenilməz batalyon

02.04.2012

 25 Yeddi oğul istərəm

07.04.2012

 26 Ölsəm, bağışla!

09.04.2012

 27 O olmasın, bu olsun

14.04.2012

 28 Tütək səsi

16.04.2012

 29 Axırıncı aşırım

21.04.2012

 30 Doğma sahillər

23.04.2012

 31 Tənha narın nağılı

28.04.2012

 32 Şirbalanın məhəbbəti

30.04.2012

 33 Qatır Məmməd

01.05.2012

 34 Uşaqlığın son gecəsi

05.05.2012

 35 Böyük dayaq

08.05.2012

 36 Məhkumlar

15.05.2012

 37 Alma almaya bənzər

19.05.2012

 38 Bağ mövsümü

22.05.2012

 39 Onu bağışlamaq olarmı?

26.05.2012

 40 Gün keçdi

29.05.2012

 41 Mən ki, gözəl deyildim

02.06.2012

 42 Qızmar günəş altında

09.06.2012

 43 Gümüşgöl əfsanəsi

12.06.2012

 44 Təhminə

16.06.2012

 45 Evlənmək istəyirəm

19.06.2012

 46 Bəxtiyar

23.06.2012

 47 Uzaq sahillərdə

30.06.2012

 48 Bir cənub şəhərində

03.07.2012

 49 Qanlı zəmi

 4-cü rüb

 50 Axırıncı aşırım

 4-cü rüb

 51 Dağlarda döyüş

 4-cü rüb

 52 Uzaq sahillərdə

 4-cü rüb

 

XƏZƏR TV-2013-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1  Qarabağdır Azərbaycan- sənədli 1-ci rüb
2  Həm ziyarət həm ticarət 1-ci rüb
3 Qanlı zəmi 1-ci rüb
4  Yol əhvalatı 1-ci rüb
5  Ulduz 1-ci rüb
6  Fəryad 1-ci rüb
7  Uzaq sahillərdə 1-ci rüb
8  Qanlı zəmi  4-cü rüb
9  Dağlarda döyüş 4-cü rüb
10  Uzaq sahillərdə 4-cü rüb
XƏZƏR TV-2014-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Yalan 19.01.2014
 2 Biz qayıdacağıq 20.01.2014
 3 Dolu 20.01.2014
 4 Fəryad 20.01.2014
 5 Dolu 26.02.2014
 6 Fəryad 26.02.2014
 7 Haray 27.02.2014
 8 Dolu 31.03.2014
 9 Şərikli çörək 31.03.2014
 10 Uzaq sahillərdə 31.03.2014
 11  Yol əhvalatı 23.06.2014
 12  Dolu 01.08.2014
 13  Qanlı zəmi 02.08.2014
 14  Şərikli çörək 02.08.2014
 15  Böyük dayaq 04.08.2014
 16  Ölsəm bağışla 05.08.2014
 17  Ögey ana 06.08.2014
 18  Qanun naminə 07.08.2014
 19  Yeddi oğul istərəm 23.08.2014
 20  Yenilməz batalyon 31.08.2014
 21  Qanlı zəmi 12.12.2014
 22  Axırıncı aşırım 12.12.2014
 23 Uzaq sahillərdə 12.12.2014
 24 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 12.12.2014
 25 Dünyaya pəncərə (sənədli) 12.12.2014
XƏZƏR TV-2015-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Yol əhvalatı 17.01.2015
 2 Dolu 20.01.2015
 3 Haray 20.01.2015
 4 Biz qayıdacağıq 20.01.2015
 5 Bəyin oğurlanması 24.01.2015
 6 Qaynana 31.01.2015
 7 Dolu 26.02.2015
 8 Haray 26.02.2015
 9 Fəryad 26.02.2015
 10 Mən evə qayıdıram 26.02.2015
 11 Biz qayıdacağıq 27.02.2015
 12  O olmasın bu olsun 27.03.2015
 13 Mahmud və Məryəm 19.04.2015
14 Böyük dayaq 19.05.2015
15 Ögey ana 20.05.2015
16 Qanlı zəmi 20.05.2015
17 Axırıncı aşırım 21.05.2015
18 Tütək səsi 21.05.2015
 19  Yeddi oğul istərəm 23.05.2015
 20  Yol əhvalatı 13.06.2015
 21  Qaynana  20.06.2015
 22  Bəyin oğurlanması  27.06.2015
23 Yol əhvalatı 04.10.2015
24 Əhməd haradadır? 10.10.2015
25 Dərviş Parisi partladır 17.10.2015
26 Bizim Cəbiş müəllim 24.10.2015
27 Qanlı zəmi 24.10.2015
28 İstintaq 31.10.2015
29 Möcüzələr adası 06.12.2015
30 Bizim Cəbiş müəllim 06.12.2015
31 Axırıncı aşırım 12.12.2015
XƏZƏR TV-2016-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Mən evə qayıdıram 20.01.2016
2 Dolu 20.01.2016
3 Dolu 26.06.2016
 4  Böyük dayaq 12.12.2016
 5  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi 12.12.2016
 6  Qanlı zəmi 15.12.2016
 7  Axırıncnı aşırım 16.12.2016

 

2016-CI İLİN 2-Cİ VƏ 3-CÜ RÜBLƏRİNDƏ HEÇ BİR FİLM NÜMAYIŞ OLUNMAYIB

XƏZƏR TV-2017-ci il

  «XƏZƏR» TELEKANALINDA 2017-Ci İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

  2-ci və 3-cü rüblərdə film nümayiş olunmayıb 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Mahmud və Məryəm 1-ci rüb
2 Dolu 1-ci rüb
3 Yarımçıq xatirələr 1-ci rüb
XƏZƏR TV-2018-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Yarımçıq xatirələr  20.01.2018
 2  Dolu  20.01.2018
 3  Dolu  16.02.2018
 4  Xocalının zamin  26.02.2018
 5  Müharibə uşaqları  26.02.2018
 6  Yarımçıq xatirələr  26.02.2018
 7  Yarımçıq xatirələr  31.02.2018
 8  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)  4 -cü rüb
 9  Yarımçıq xatirələr  4-cü rüb
 10  Qalxan və qılınc (sənədli)  4-cü rüb
XƏZƏR TV-2019-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Dolu  20.01.2019
2 Batalyon (sənədli)  20.01.2019
3 Mən evə qayıdıram  20.01.2019
 4 Yarımçıq xatirələr  20.01.2019
5 Xocalının zamini (sənədli) 26.02.2019
6 Müharibə uşaqları  26.02.2019
 7 Yarımçıq xatirələr  26.02.2019
8 Mən evə qayıdıram (DALĞA TV)  26.02.2019
 9 Dolu  (DALĞA TV)  26.02.2019
 10 Yarımçıq xatirələr (DALĞA TV)  26.02.2019
 11 Bizim Cəbiş müəllim (DALĞA TV) 09.05.2019
 12 Şərikli çörək (DALĞA TV) 09.05.2019
 13 Qalxan və qılınc – sənədli (DALĞA TV) 10.05.2019
14 Qaynana   15.07.2019
15 Alma almaya bənzər 16.07.2019
16 Arşın mal alan 17.07.2019
17 Ad günü 18.07.2019
18 Şirbalanın məhəbbəti 22.07.2019
19 Uşaqlığın son gecəsi 24.07.2019
20 Həm ziyarət, həm ticarət 29.07.2019
21 Bizim Cəbiş müəllim 31.07.2019
22 Dərviş Parisi partladır 05.08.2019
23 Yol əhvalatı 07.08.2019
24 Ulduz 14.08.2019
25 Evlənmək istəyirəm 16.08.2019
26 Yuxu 19.08.2019
27 Şərikli çörək 21.08.2019
28  Bəyin oğurlanması    23.08.2019
29  Kişi sözü    26.08.2019
30  O olmasın, bu olsun    28.08.2019
31  Bəxt üzüyü    30.08.2019
32  Babamızın babasının babası    02.09.2019
33  Görüş    04.09.2019
34  Romeo mənim qonşumdur    05.09.2019
35  Qərib cinlər diyarında    06.09.2019
36  Bizim Cəbiş müəllim    09.09.2019
37  Yol əhvalatı    12.09.2019
38  Yuxu    12.09.2019
39  Qalxan və qılın (sənədli)    12.12.2019

 

XƏZƏR TV-2020-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Batalyon (sənədli) 19.01.2020
2 Dolu 20.01.2020
3 Yarımçıq xatirələr 20.01.2020
4 Dolu (Dalğa TV) 26.02.2020
5 Son nəfəsədək 26.02.2020
6 Müharibə uşaqları (sənədli) 26.02.2020
7 Son nəfəsədək (Dalğa TV) 26.02.2020
8 Arşın mal alan 23.03.2020
9 O olmasın, bu olsun 24.03.2020
10 Qaynana 25.03.2020
11 Yol əhvalatı 26.03.2020
12 Bəyin oğurlanması 27.03.2020
13 Fəryad 31.03.2020
14 Dolu 04.04.2020
15 Dolu 08.04.2020
16 Dünyaya pəncərə (sənədli) 10.05.2020
17 Cavid ömrü 10.05.2020
18 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi

(sənədli) (Dalğa TV)

10.05.2020
19 Dünyaya pəncərə (sənədli) (Dalğa TV) 10.05.2020
20 Babamızın babasının babası 29.06.2020
21 Gün keçdi 30.06.2020
22 Uşaqlığın son gecəsi 01.07.2020
23 Telefonçu qız 02.07.2020
24 Qərib cinlər diyarında 03.07.2020
25 Yol əhvalatı 06.07.2020
26 Cin mikrorayonda 08.07.2020
27 Qızıl uçurum 09.07.2020
28 Bəyin oğurlanması 10.07.2020
29 Ögey ana 13.07.2020
30 Yarımçıq xatirələr 13.07.2020
31 Uzaq sahillərdə 14.07.2020
32 Qanlı zəmi 15.07.2020
33 Axırıncı aşırım 16.07.2020
34 Tütək səsi 17.17.2020
35 Dədə Qorqud 18.07.2020
36 Üzeyir ömrü 19.07.2020
37 Yenilməz batalyon 20.07.2020
38 Böyük dayaq 21.07.2020
39  Bəxtiyar 22.07.2020
40 Biz qayıdacağıq 23.07.2020
41 Gümüşgöl əfsanəsi 24.07.2020
42 Ölsəm, bağışla! 27.07.2020
43 İstintaq 28.07.2020
44 Arxadan vurulan zərbə 29.07.2020
45 Təhminə 30.07.2020
46 Qaynana 31.07.2020
47 O olmasın, bu olsun 01.08.2020
48 Dərviş Parisi partladır 01.08.2020
49 Həm ziyarət, həm ticarət 02.08.2020
50 Mahmud və Məryəm 02.08.2020
51 Şirbalanın məhəbbəti 03.08.2020
52 Onun bəlalı sevgisi 04.08.2020
53 Bağ mövsümü 05.08.2020
54 Bir cənub şəhərində 06.08.2020
55 Kişi sözü 07.08.2020
56 Yuxu 10.08.2020
57 Ömrün səhifələri 11.08.2020
58 Evlənmək istəyirəm 12.08.2020
59 Ulduz 13.08.2020
60 Romeo mənim qonşumdur 14.08.2020
61 Otel otağı 17.08.2020
62 Park 18.08.2020
63 İşarəni dənizdən gözləyin 19.08.2020
64 Gecə qatarında qətl 20.08.2020
65 Şeytan göz qabağında 21.08.2020
66 Sübhün səfiri 23.08.2020
67 Yarımçıq qalmış mahnı 25.08.2020
68 Bəxtiyar 26.08.2020
69 Qorxma, mən səninləyəm 27.08.2020
70 Bəyin oğurlanması 28.08.2020
71 Fəryad 30.08.2020
72 Bir qalanın sirri 31.08.2020
73 Sehrli xalat 01.09.2020
74 Asif, Vasif, Ağasif 02.09.2020
75 Şir evdən getdi-1-ci hissə 03.09.2020
76 Şir evdən getdi-2-ci hissə 04.09.2020
77 Yuxu 05.09.2020
78 Qaynana 13.09.2020
79 Babamızın babasının babası 19.09.2020
80 Bəxtiyar 20.09.2020
81 Alma almaya bənzər 26.09.2020
82 Şərikli çörək 03.10.2020
83 Bir cənub şəhərində 03.10.2020
84 Bizim Cəbiş müəllim 04.10.2020
85 Biz qayıdacağıq 10.10.2020
86 Qala 01.11.2020
87 Fəryad 07.17.2020
88 Qala 08.11.2020
89 Yol əhvalatı 29.11.2020
90 Dədə Qorqud 12.12.2020
100 İstintaq 12.12.2020

 

XƏZƏR TV-2021-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2021-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Bəyin oğurlanması 01.01.2021
2 Əlvida, Şmidt! 03.01.2021
3 Silahdaşlar (sənədli) 20.01.2021
4 Mən evə qayıdıram 20.01.2021
5 Mələyin öpüşü 14.02.2021
6 Bəyin oğurlanması (Dalğa TV) 20.03.2021
7 Qaynana (Dalğa TV) 21.03.2021
8 Yol əhvalatı 21.03.2021
9 Əlvida, Şmidt! (Dalğa TV) 21.03.2021
10 Son nəfəsədək 31.03.2021
11 Babək 31.03.2021
12 Qaynana 20.04.2021
13 Şirbalanın məhəbbəti 02.05.2021
14 Son nəfəsədək 08.05.2021
15 Dolu 08.05.2021
16 Fəryad 08.05.2021
17 Şərikli çörək 09.05.2021
18 Böyük dayaq 10.05.2021
19 Bəyin oğurlanması 16.05.2021
20 Əhməd hardadır? 23.05.2021
21 Əlavə təsir 06.06.2021
22 Dədə Qorqud 15.06.2021
23 Danışan məktub 26.08.2021
24 Mahmud və Məryəm 26.08.2021
25 Bəyin oğurlanması 03.09.2021
26 Yol əhvalatı 05.09.2021
27 Həddən artıq uyğunluq 26.09.2021
28 Son nəfəsədək 27.09.2021
29 Mən evə qayıdıram 27.09.2021
30 Mahmud və Məryəm 10.10.2021
31 Aprel yüksəkliyi (sənədli) 11.10.2021
32 Cavid ömrü 12.12.2021
33 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 12.12.2021
34 Şuşa, sən azadsan! (sənədli) 12.12.2021
35 İstintaq 12.12.2021
36 Biz (sənədli) 12.12.2021
37 Köşk 1-ci seriya 20.12.2021
38 Köşk 2-ci seriya 21.12.2021
39 Köşk 3-cü seriya 22.12.2021
40 Köşk 4-cü seriya 23.12.2021
41 Köşk 5-ci seriya 24.12.2021
XƏZƏR TV-2022-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2022-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Son nəfəsədək 01.04.2022
2 Əkvida, Şmidt! 15.04.2022
3 Mələyin öpüşü 06.05.2022
4 Əlavə təsir 13.05.2022
5 Bağ mövsümü 21.08.2022
6 Bəxt üzüyü 21.08.2022
7 Mahmud və Məryəm 26.08.2022
8 Danışan məktub 26.08.2022
9 Yuxu 28.08.2022
10 Şirbalanın məhəbbəti 28.08.2022
11 Həm ziyarət, həm ticarət 04.09.2022
12 Dərviş Parisi partladır 04.09.2022
13 O olmasın, bu olsun 11.09.2022
14     Son nəfəsədək             15.09.2022
15 Biz (sənədli) 17.09.2022
16 Mən evə qayıdıram 17.09.2022
17 Böyük dayaq 17.09.2022
18 Babək 18.09.2022
19 Ölsəm, bağışla! 18.09.2022
20 Dolu 19.09.2022
21 Yarımçıq xatirələr 22.09.2022
22 Üçüncü günün adamı 23.09.2022
23 Qanlı zəmi 24.09.2022
24 Nabat 24.09.2022
25 Yalan 24.09.2022
26 Uzaq sahillərdə 25.09.2022
27 Cavid ömrü 25.09.2022
28 Axırıncı aşırım                          6.09.2022
29 Şuşa, sən azadsan! (sənədli) 27.09.2022
30 Biz (sənədli) 27.09.2022
31  Mahmud və Məryəm 01.10.2022
32 Dəli Kür 02.10.2022
33 Yenilməz batalyon 02.10.2022
34 Bir qalanın sirri 08.10.2022
35 Yol əhvalatı 09.10.2022
36 Qaynana 23.10.2022
37 Şir evdən getdi 29.10.2022
38 Asif, Vasif, Ağasif 30.10.2022
39 Bəyin oğurlanması 05.11.2022
40 Əhməd hardadır? 06.11.2022
41 Ulduz 12.11.2022
42 Cin mikrorayonda 13.11.2022
43 Görüş 19.11.2022
44 Uşaqlığın son gecəsi 20.11.2022
45 Alma almaya bənzər 26.11.2022
46 Arazın o tayında (sənədli) 29.11.2022
47 Şirbalanın məhəbbəti 03.12.2022
48 Ad günü 04.12.2022
49 Kişi sözü 10.12.2022
50 Bir cənub şəhərində 11.12.2022
51 İstintaq 12.12.2022
52 Cavid ömrü 12.12.2022
53 Gün keçdi 17.12.2022
54 Yuxu 19.12.2022
55 Qızmar günəş altında 24.12.2022
56 O olmasın, bu olsun 25.12.2022
XƏZƏR TV-2023-cü il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2023-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Yol əhvalatı 01.01.2023
2 Olimpiya 02.01.2023
3 Sehrli xalat 07.01.2023
4 Bir qalanın sirri 08.01.2023
5 İstinaq 11.02.2023
6 Əlavə təsir 11.02.2023
7 Ölsəm, bağışla! 12.02.2023
8 Üçüncü günün adamı 12.02.2023
9 Mələyin öpüşü 12.02.2023
10 Mahmud və Məryəm 12.02.2023
11 Bir günəş altında-sənədli 18.02.2023
12 Son nəfəsədək 25.02.2023
13 Yarımçıq xatirələr 25.02.2023
14  Fəryad              26.02.2023
15 Dolu 26.02.2023
16 Şuşa, sən azadsan!-sənədli 26.02.2023
17 Yol əhvalatı 19.03.2023
18 Qaynana 21.03.2023
19 Bəyin oğurlanması 26.03.2023
20 Uşaqlığın son gecəsi 02.04.2023
21 Aprel yüksəkliyi (sənədli) 03.04.2023
22 Şirbalanın məhəbbəti 09.04.2023
23 Dərviş Parisi partladır 16.04.2023
24 Əhməd hardadır? 23.04.2023
25 O olmasın, bu olsun 07.05.2023
26 istintaq 09.05.2023
27 Babək 10.05.2023
28 Ulduz                21.05.2023
29 Son iclas (sənədli) 28.05.2023
30 Əbədi ezamiyyət (sənədli) 28.05.2023
31  Arşın mal alan (1945) 04.06.2023
32 Qaynana 26.06.2023
33 Qaynana 02.08.2023
34 Yol əhvalatı 03.08.2023
35 Alma almaya bənzər 04.08.2023
36 Bəyin oğurlanması 05.08.2023
37 Arşın mal alan-1945 06.08.2023
38 Şirbalanın məhəbbəti 07.08.2023
39 Bəxt üzüyü 08.08.2023
40 Əhməd hardadır? 13.08.2023
41 Nəsimi 24.08.2023
42 Küçələrə su səpmişəm 25.08.2023
43 Mahmud və Məryəm 26.08.2023
44 Danışan məktub 26.08.2023
45 Bəyin oğurlanması 03.09.2023
46 Yol əhvalatı 05.09.2023
47 Sehrli xalat 10.09.2023
48 Ölsəm, bağışla! 19.09.2023
49 Bizim Cəbiş müəllim 20.09.2023
50 Qanlı zəmi 20.09.2023
51 Şuşa, sən azadsan! 20.09.2023
52 Son nəfəsədək 20.09.2023
53 Dolu 20.09.2023
54 Uzaq sahillərdə 20.09.2023
55 Arxadan vurulan zərbə 21.09.2023
56 Axırıncı aşırım 21.09.2023
57 Biz – sənədli 21.09.2023
58 Tütək səsi 21.09.2023
59 Cavid ömrü 22.09.2023
60 Üzeyir ömrü 22.09.2023
61 Mən ki, gözəl deyildim 22.09.2023
62 Yenilməz batalyon 22.09.2023
63 Sizi dünyalar qədər sevirdim 22.09.2023
64 Dədə Qorqud 23.09.2023
65 İstintaq 23.09.2023
66 Dəli Kür 23.09.2023
67 Mahmud və Məryəm 23.09.2023
68 Qanun naminə 24.09.2023
69 Böyük dayaq 24.09.2023
70 Əli və Nino 24.09.2023
71 Şərikli çörək 25.09.2023
72 Sübhün səfiri 25.09.2023
73 Mən evə qayıdıram 26.09.2023
74 Hökmdarın taleyi 26.09.2023
75 Bizim küçə 30.09.2023
76 Girov 30.09.2023
77 Ögey ana 30.09.2023
78 Bir günəş altında-sənədli 30.09.2023
XƏZƏR TV-2024-cü il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2024-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Yol əhvalatı 05.01.2024
2 Pəncərə 06.01.2024
3 O olmasın, bu olsun 07.01.2024
4 Dərviş Parisi partladır 13.01.2024
5 Mən evə qayıdıram 20.01.2024
6 Silahdaşlar (sənədli) 20.01.2024
7 Ögey ana 21.01.2024
8 Kişi sözü 28.01.2024
9 Ad günü 03.02.2024
10 Bir qalanın sirri 04.02.2024
11 Sehrli xalat 10.02.2024
12 Əhməd hardadır? 11.02.2024
13 Şərikli çörək 17.02.2024
14  Şir evdən getdi              18.02.2024
15 Bir cənub şəhərində 24.02.2024
16 Gün keçdi 25.02.2024
17 Fəryad 26.02.2024
18 Uşaqlığın son gecəsi 03.03.2024
19 Qaynana 10.03.2024
20 Cin mikrorayonda 16.03.2024
21 O olmasın, bu olsun 22.03.2024
22 Ölsəm, bağışla! 31.03.2024
23 Sübhün səfiri 31.03.2024
24 23.04.2023
25 07.05.2023
26 09.05.2023
27 Babək 10.05.2023
28 Ulduz                21.05.2023
29 Son iclas (sənədli) 28.05.2023
30 Əbədi ezamiyyət (sənədli) 28.05.2023
31  Arşın mal alan (1945) 04.06.2023
32 Qaynana 26.06.2023
33 Qaynana 02.08.2023
34 Yol əhvalatı 03.08.2023
35 Alma almaya bənzər 04.08.2023
36 Bəyin oğurlanması 05.08.2023
37 Arşın mal alan-1945 06.08.2023
38 Şirbalanın məhəbbəti 07.08.2023
39 Bəxt üzüyü 08.08.2023
40 Əhməd hardadır? 13.08.2023
41 Nəsimi 24.08.2023
42 Küçələrə su səpmişəm 25.08.2023
43 Mahmud və Məryəm 26.08.2023
44 Danışan məktub 26.08.2023
45 Bəyin oğurlanması 03.09.2023
46 Yol əhvalatı 05.09.2023
47 Sehrli xalat 10.09.2023
48 Ölsəm, bağışla! 19.09.2023
49 Bizim Cəbiş müəllim 20.09.2023
50 Qanlı zəmi 20.09.2023
51 Şuşa, sən azadsan! 20.09.2023
52 Son nəfəsədək 20.09.2023
53 Dolu 20.09.2023
54 Uzaq sahillərdə 20.09.2023
55 Arxadan vurulan zərbə 21.09.2023
56 Axırıncı aşırım 21.09.2023
57 Biz – sənədli 21.09.2023
58 Tütək səsi 21.09.2023
59 Cavid ömrü 22.09.2023
60 Üzeyir ömrü 22.09.2023
61 Mən ki, gözəl deyildim 22.09.2023
62 Yenilməz batalyon 22.09.2023
63 Sizi dünyalar qədər sevirdim 22.09.2023
64 Dədə Qorqud 23.09.2023
65 İstintaq 23.09.2023
66 Dəli Kür 23.09.2023
67 Mahmud və Məryəm 23.09.2023
68 Qanun naminə 24.09.2023
69 Böyük dayaq 24.09.2023
70 Əli və Nino 24.09.2023
71 Şərikli çörək 25.09.2023
72 Sübhün səfiri 25.09.2023
73 Mən evə qayıdıram 26.09.2023
74 Hökmdarın taleyi 26.09.2023
75 Bizim küçə 30.09.2023
76 Girov 30.09.2023
77 Ögey ana 30.09.2023
78 Bir günəş altında-sənədli 30.09.2023