Xəzər TV

XƏZƏR TV-2012-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1Bəyin oğurlanması

01.01.2012

 2Ulduz

07.01.2012

 3Dərviş Parisi partladır

08.01.2012

 4Bəxt üzüyü

15.01.2012

 5Arxada qalmış gələcək

20.01.2012

 6Yalan

20.01.2012

 7Biz qayıdacağıq

20.01.2012

 8Görüş

22.01.2012

 9Kişi sözü

29.01.2012

 10Yuxu

11.02.2012

 11Arşın mal alan

18.02.2012

 12Qanlı zəmi

25.02.2012

 13Uzaq sahillərdə

25.02.2012

 14Fəryad

26.02.2012

 15Dağlarda döyüş

27.02.2012

 16Bizim Cəbiş müəllim

03.03.2012

 17Şərikli çörək

05.03.2012

 18Babamıın babasının babası

10.03.2012

 19Həm ziyarət, həm ticarət

12.03.2012

 20Telefonçu qız

17.03.2012

 21Narahat adam (sənədli)

25.03.2012

 22Ögey ana

26.03.2012

 23Qanun naminə

31.03.2012

 24Yenilməz batalyon

02.04.2012

 25Yeddi oğul istərəm

07.04.2012

 26Ölsəm, bağışla!

09.04.2012

 27O olmasın, bu olsun

14.04.2012

 28Tütək səsi

16.04.2012

 29Axırıncı aşırım

21.04.2012

 30Doğma sahillər

23.04.2012

 31Tənha narın nağılı

28.04.2012

 32Şirbalanın məhəbbəti

30.04.2012

 33Qatır Məmməd

01.05.2012

 34Uşaqlığın son gecəsi

05.05.2012

 35Böyük dayaq

08.05.2012

 36Məhkumlar

15.05.2012

 37Alma almaya bənzər

19.05.2012

 38Bağ mövsümü

22.05.2012

 39Onu bağışlamaq olarmı?

26.05.2012

 40Gün keçdi

29.05.2012

 41Mən ki, gözəl deyildim

02.06.2012

 42Qızmar günəş altında

09.06.2012

 43Gümüşgöl əfsanəsi

12.06.2012

 44Təhminə

16.06.2012

 45Evlənmək istəyirəm

19.06.2012

 46Bəxtiyar

23.06.2012

 47Uzaq sahillərdə

30.06.2012

 48Bir cənub şəhərində

03.07.2012

 49Qanlı zəmi

 4-cü rüb

 50Axırıncı aşırım

 4-cü rüb

 51Dağlarda döyüş

 4-cü rüb

 52Uzaq sahillərdə

 4-cü rüb

 

XƏZƏR TV-2013-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1 Qarabağdır Azərbaycan- sənədli1-ci rüb
2 Həm ziyarət həm ticarət1-ci rüb
3Qanlı zəmi1-ci rüb
4 Yol əhvalatı1-ci rüb
5 Ulduz1-ci rüb
6 Fəryad1-ci rüb
7 Uzaq sahillərdə1-ci rüb
8 Qanlı zəmi 4-cü rüb
9 Dağlarda döyüş4-cü rüb
10 Uzaq sahillərdə4-cü rüb
XƏZƏR TV-2014-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Yalan19.01.2014
 2Biz qayıdacağıq20.01.2014
 3Dolu20.01.2014
 4Fəryad20.01.2014
 5Dolu26.02.2014
 6Fəryad26.02.2014
 7Haray27.02.2014
 8Dolu31.03.2014
 9Şərikli çörək31.03.2014
 10Uzaq sahillərdə31.03.2014
 11 Yol əhvalatı23.06.2014
 12 Dolu01.08.2014
 13 Qanlı zəmi02.08.2014
 14 Şərikli çörək02.08.2014
 15 Böyük dayaq04.08.2014
 16 Ölsəm bağışla05.08.2014
 17 Ögey ana06.08.2014
 18 Qanun naminə07.08.2014
 19 Yeddi oğul istərəm23.08.2014
 20 Yenilməz batalyon31.08.2014
 21 Qanlı zəmi12.12.2014
 22 Axırıncı aşırım12.12.2014
 23Uzaq sahillərdə12.12.2014
 24Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)12.12.2014
 25Dünyaya pəncərə (sənədli)12.12.2014
XƏZƏR TV-2015-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Yol əhvalatı17.01.2015
 2Dolu20.01.2015
 3Haray20.01.2015
 4Biz qayıdacağıq20.01.2015
 5Bəyin oğurlanması24.01.2015
 6Qaynana31.01.2015
 7Dolu26.02.2015
 8Haray26.02.2015
 9Fəryad26.02.2015
 10Mən evə qayıdıram26.02.2015
 11Biz qayıdacağıq27.02.2015
 12 O olmasın bu olsun27.03.2015
 13Mahmud və Məryəm19.04.2015
14Böyük dayaq19.05.2015
15Ögey ana20.05.2015
16Qanlı zəmi20.05.2015
17Axırıncı aşırım21.05.2015
18Tütək səsi21.05.2015
 19 Yeddi oğul istərəm23.05.2015
 20 Yol əhvalatı13.06.2015
 21 Qaynana 20.06.2015
 22 Bəyin oğurlanması 27.06.2015
23Yol əhvalatı04.10.2015
24Əhməd haradadır?10.10.2015
25Dərviş Parisi partladır17.10.2015
26Bizim Cəbiş müəllim24.10.2015
27Qanlı zəmi24.10.2015
28İstintaq31.10.2015
29Möcüzələr adası06.12.2015
30Bizim Cəbiş müəllim06.12.2015
31Axırıncı aşırım12.12.2015
XƏZƏR TV-2016-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Mən evə qayıdıram20.01.2016
2Dolu20.01.2016
3Dolu26.06.2016
 4 Böyük dayaq12.12.2016
 5 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi12.12.2016
 6 Qanlı zəmi15.12.2016
 7 Axırıncnı aşırım16.12.2016

 

2016-CI İLİN 2-Cİ VƏ 3-CÜ RÜBLƏRİNDƏ HEÇ BİR FİLM NÜMAYIŞ OLUNMAYIB

XƏZƏR TV-2017-ci il

  «XƏZƏR» TELEKANALINDA 2017-Ci İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

  2-ci və 3-cü rüblərdə film nümayiş olunmayıb 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1Mahmud və Məryəm1-ci rüb
2Dolu1-ci rüb
3Yarımçıq xatirələr1-ci rüb
XƏZƏR TV-2018-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Yarımçıq xatirələr 20.01.2018
 2 Dolu 20.01.2018
 3 Dolu 16.02.2018
 4 Xocalının zamin 26.02.2018
 5 Müharibə uşaqları 26.02.2018
 6 Yarımçıq xatirələr 26.02.2018
 7 Yarımçıq xatirələr 31.02.2018
 8 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 4 -cü rüb
 9 Yarımçıq xatirələr 4-cü rüb
 10 Qalxan və qılınc (sənədli) 4-cü rüb
XƏZƏR TV-2019-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Dolu 20.01.2019
2Batalyon (sənədli) 20.01.2019
3Mən evə qayıdıram 20.01.2019
 4Yarımçıq xatirələr 20.01.2019
5Xocalının zamini (sənədli)26.02.2019
6Müharibə uşaqları 26.02.2019
 7Yarımçıq xatirələr 26.02.2019
8Mən evə qayıdıram (DALĞA TV) 26.02.2019
 9Dolu  (DALĞA TV) 26.02.2019
 10Yarımçıq xatirələr (DALĞA TV) 26.02.2019
 11Bizim Cəbiş müəllim (DALĞA TV)09.05.2019
 12Şərikli çörək (DALĞA TV)09.05.2019
 13Qalxan və qılınc – sənədli (DALĞA TV)10.05.2019