loading

Xəzər TV

XƏZƏR TV-2012-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

 1 Bəyin oğurlanması

01.01.2012

 2 Ulduz

07.01.2012

 3 Dərviş Parisi partladır

08.01.2012

 4 Bəxt üzüyü

15.01.2012

 5 Arxada qalmış gələcək

20.01.2012

 6 Yalan

20.01.2012

 7 Biz qayıdacağıq

20.01.2012

 8 Görüş

22.01.2012

 9 Kişi sözü

29.01.2012

 10 Yuxu

11.02.2012

 11 Arşın mal alan

18.02.2012

 12 Qanlı zəmi

25.02.2012

 13 Uzaq sahillərdə

25.02.2012

 14 Fəryad

26.02.2012

 15 Dağlarda döyüş

27.02.2012

 16 Bizim Cəbiş müəllim

03.03.2012

 17 Şərikli çörək

05.03.2012

 18 Babamıın babasının babası

10.03.2012

 19 Həm ziyarət, həm ticarət

12.03.2012

 20 Telefonçu qız

17.03.2012

 21 Narahat adam (sənədli)

25.03.2012

 22 Ögey ana

26.03.2012

 23 Qanun naminə

31.03.2012

 24 Yenilməz batalyon

02.04.2012

 25 Yeddi oğul istərəm

07.04.2012

 26 Ölsəm, bağışla!

09.04.2012

 27 O olmasın, bu olsun

14.04.2012

 28 Tütək səsi

16.04.2012

 29 Axırıncı aşırım

21.04.2012

 30 Doğma sahillər

23.04.2012

 31 Tənha narın nağılı

28.04.2012

 32 Şirbalanın məhəbbəti

30.04.2012

 33 Qatır Məmməd

01.05.2012

 34 Uşaqlığın son gecəsi

05.05.2012

 35 Böyük dayaq

08.05.2012

 36 Məhkumlar

15.05.2012

 37 Alma almaya bənzər

19.05.2012

 38 Bağ mövsümü

22.05.2012

 39 Onu bağışlamaq olarmı?

26.05.2012

 40 Gün keçdi

29.05.2012

 41 Mən ki, gözəl deyildim

02.06.2012

 42 Qızmar günəş altında

09.06.2012

 43 Gümüşgöl əfsanəsi

12.06.2012

 44 Təhminə

16.06.2012

 45 Evlənmək istəyirəm

19.06.2012

 46 Bəxtiyar

23.06.2012

 47 Uzaq sahillərdə

30.06.2012

 48 Bir cənub şəhərində

03.07.2012

 49 Qanlı zəmi

 4-cü rüb

 50 Axırıncı aşırım

 4-cü rüb

 51 Dağlarda döyüş

 4-cü rüb

 52 Uzaq sahillərdə

 4-cü rüb

 

XƏZƏR TV-2013-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1  Qarabağdır Azərbaycan- sənədli 1-ci rüb
2  Həm ziyarət həm ticarət 1-ci rüb
3 Qanlı zəmi 1-ci rüb
4  Yol əhvalatı 1-ci rüb
5  Ulduz 1-ci rüb
6  Fəryad 1-ci rüb
7  Uzaq sahillərdə 1-ci rüb
8  Qanlı zəmi  4-cü rüb
9  Dağlarda döyüş 4-cü rüb
10  Uzaq sahillərdə 4-cü rüb
XƏZƏR TV-2014-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR


Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Yalan 19.01.2014
 2 Biz qayıdacağıq 20.01.2014
 3 Dolu 20.01.2014
 4 Fəryad 20.01.2014
 5 Dolu 26.02.2014
 6 Fəryad 26.02.2014
 7 Haray 27.02.2014
 8 Dolu 31.03.2014
 9 Şərikli çörək 31.03.2014
 10 Uzaq sahillərdə 31.03.2014
 11  Yol əhvalatı 23.06.2014
 12  Dolu 01.08.2014
 13  Qanlı zəmi 02.08.2014
 14  Şərikli çörək 02.08.2014
 15  Böyük dayaq 04.08.2014
 16  Ölsəm bağışla 05.08.2014
 17  Ögey ana 06.08.2014
 18  Qanun naminə 07.08.2014
 19  Yeddi oğul istərəm 23.08.2014
 20  Yenilməz batalyon 31.08.2014
 21  Qanlı zəmi 12.12.2014
 22  Axırıncı aşırım 12.12.2014
 23 Uzaq sahillərdə 12.12.2014
 24 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli) 12.12.2014
 25 Dünyaya pəncərə (sənədli) 12.12.2014
XƏZƏR TV-2015-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Yol əhvalatı 17.01.2015
 2 Dolu 20.01.2015
 3 Haray 20.01.2015
 4 Biz qayıdacağıq 20.01.2015
 5 Bəyin oğurlanması 24.01.2015
 6 Qaynana 31.01.2015
 7 Dolu 26.02.2015
 8 Haray 26.02.2015
 9 Fəryad 26.02.2015
 10 Mən evə qayıdıram 26.02.2015
 11 Biz qayıdacağıq 27.02.2015
 12  O olmasın bu olsun 27.03.2015
 13 Mahmud və Məryəm 19.04.2015
14 Böyük dayaq 19.05.2015
15 Ögey ana 20.05.2015
16 Qanlı zəmi 20.05.2015
17 Axırıncı aşırım 21.05.2015
18 Tütək səsi 21.05.2015
 19  Yeddi oğul istərəm 23.05.2015
 20  Yol əhvalatı 13.06.2015
 21  Qaynana  20.06.2015
 22  Bəyin oğurlanması  27.06.2015
23 Yol əhvalatı 04.10.2015
24 Əhməd haradadır? 10.10.2015
25 Dərviş Parisi partladır 17.10.2015
26 Bizim Cəbiş müəllim 24.10.2015
27 Qanlı zəmi 24.10.2015
28 İstintaq 31.10.2015
29 Möcüzələr adası 06.12.2015
30 Bizim Cəbiş müəllim 06.12.2015
31 Axırıncı aşırım 12.12.2015
XƏZƏR TV-2016-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Mən evə qayıdıram 20.01.2016
2 Dolu 20.01.2016
3 Dolu 26.06.2016
 4  Böyük dayaq 12.12.2016
 5  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi 12.12.2016
 6  Qanlı zəmi 15.12.2016
 7  Axırıncnı aşırım 16.12.2016

 

2016-CI İLİN 2-Cİ VƏ 3-CÜ RÜBLƏRİNDƏ HEÇ BİR FİLM NÜMAYIŞ OLUNMAYIB

XƏZƏR TV-2017-ci il

  «XƏZƏR» TELEKANALINDA 2017-Ci İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

  2-ci və 3-cü rüblərdə film nümayiş olunmayıb 

Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

 

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1 Mahmud və Məryəm 1-ci rüb
2 Dolu 1-ci rüb
3 Yarımçıq xatirələr 1-ci rüb
XƏZƏR TV-2018-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
 1  Yarımçıq xatirələr  20.01.2018
 2  Dolu  20.01.2018
 3  Dolu  16.02.2018
 4  Xocalının zamin  26.02.2018
 5  Müharibə uşaqları  26.02.2018
 6  Yarımçıq xatirələr  26.02.2018
 7  Yarımçıq xatirələr  31.02.2018
 8  Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)  4 -cü rüb
 9  Yarımçıq xatirələr  4-cü rüb
 10  Qalxan və qılınc (sənədli)  4-cü rüb
XƏZƏR TV-2019-ci il

«XƏZƏR» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilmişdir

Kinofilmlərin adı Nümayiş olunan tarix
1 Dolu  20.01.2019
2 Batalyon (sənədli)  20.01.2019
3 Mən evə qayıdıram  20.01.2019
 4 Yarımçıq xatirələr  20.01.2019
5 Xocalının zamini (sənədli) 26.02.2019
6 Müharibə uşaqları  26.02.2019
 7 Yarımçıq xatirələr  26.02.2019
8 Mən evə qayıdıram (DALĞA TV)  26.02.2019
 9 Dolu  (DALĞA TV)  26.02.2019
 10 Yarımçıq xatirələr (DALĞA TV)  26.02.2019
 11 Bizim Cəbiş müəllim (DALĞA TV) 09.05.2019
 12 Şərikli çörək (DALĞA TV) 09.05.2019
 13 Qalxan və qılınc – sənədli (DALĞA TV) 10.05.2019