Əlisəttar Atakişiyev

Rejissor, ssenarist, operator, rəssam

(25.12.1996 – 07.11.1990)

1927-1931-ci illərdə Moskva ali Rəssamlıq Texniki məktəbində, 1931-1936-cı illərdə Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun operatorluq fakultəsində təhsil alıb.Estoniyanın ilk rəngli filmini çəkib.Azərbaycan kinosunda çox unikal bir sənətkardır.

Filmoqrafiya: 

1943 – “Bir ailə” – operator
1945 – “Arşın mal alan” – operator
1947 – “Fətəli xan” – operator
1958 – “Uzaq sahillərdə” – operator
1956 – “O olmasın, bu olsun” – operator, geyim üzrə rəssam
1959 – “Mahnı belə yaranır” – geyim üzrə rəssam
1960 – “Bir qalanın sirri” –  rejissor
1961 – “Bizim küçə –  rejissor
1964 – “Sehrli xalat” – rejissor, ssenarist
1966 – “İstintaq davam edir) – rejissor
1977 – “Qərib cinlər diyarında” – rejissor

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:-
Ünvan:-