Ziya Şıxlinski

rejissor, ssenarist

(18.05.1951)

Şıxlinski Ziya Ənvər oğlu 18.05.1951-ci ildə Bakıda anadan olub. 1968-1973-cü ildə ADU-nun filologiya fakultəsinə daxil olub.O vaxtdan indiyə qədər “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında fəaliyyət göstərir.Əvvəlcə bədii filmlərdə rejissor asisstenti, ikinci rejissor, sonra isə 1985-1987-ci illərdə “Sovet Azərbaycanı”, “İncəsənət və Gənc nəsil” kinojurnallarında rejissor vəzifəsində çalışıb. 1987-1989-cu illərdə Moskvada 2 illik “Ali rejissorluq və ssenaristlər” kursunu oxuyub.Bir neçə sənədli filmin müəllifidir.

Filmoqrafiya:

1989 – “Dairə” – (bədii film) – rejissor , ssenarist

1990 – “Ruslar müharibə istəyirmi” – (sənədli film) – rejissor, ssenarist

1996 – “Artilleriyanın Allahı sayılırdı”  – (sənədli film)- rejissor, ssenarist

1997 – “Bir həsrət nəğməsi” –  (sənədli film)- rejissor, ssenarist

1997 – “Ayrılan yollar” –  (sənədli film)- rejissor, ssenarist

1998 – “Şopenin qayıdışı” –  (sənədli film)- rejissor, ssenarist

1999 – “Səkkiz dəqiqə yarımçıq düşüncə” – (sənədli film)- rejissor, ssenarist

2003 – “Doğma diyar” –  (sənədli film)- rejissor

2005 – “Həyatın formulası” –  (sənədli film)- rejissor

2006 – “Ömürdən izlər” – (sənədli film)- rejissor

2007 – “Dua” –  (sənədli film)- rejissor

2008 – “Azərbaycan motivləri” –  (sənədli film)- rejissor

2009 – “Azərbaycan musiqisi” –  (sənədli film)- rejissor

2009 – “Dünyaya açılan qapı” –  (sənədli film)- rejissor

2009 – “Onun böyük ürəyi” –  (sənədli film)- rejissor

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:050 571 00 18
Ünvan:-