İdarə Heyətinin üzvü

Ramiz Mirzəyev Həsən oğlu

kino və tv rejissoru, ssenarist, produser 

 

Elçin Axundov – kino və tv rejissor, ssenarist, prodüser

13.04.1946-cı ildə Yerevan şəh. anadan olub. 1971-də M.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunu, 1978-də Sankt-Peterburq Dövlət Teatr, Мusiqi və Kinematoqrafiya Аkademiyasının rejissorluq fakultəsini bitirib. 1966-cı ildən Azərbaycan televiziyasında fəaliyyətə başlayıb. 1993-cü ildən “Sabah” Yaradıcılıq studiyasının rəhbəridir. 1998-ci ildən “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının bir çox filmlərinın quruluşçu rejissoru olmuşdur;  Azərbaycan Respublikasının Xalq artistidir.  Azərbaycan Kinorejissorlar Gildiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Beynəlxalq  “Humay”, Аvrasiya festivalının və Azərbaycan Kino Akademiyasının “Qızıl Pəri” mükafatına layiq görülüb.

Filmoqrafiya:

 • 1975 – «Bizim qadınlar» (sənədli)
 • 1975 – «Мən, sən, о və telefon»
 • 1976 – «Dindirir əsr bizi»
 • 1976 – «Səməd Vurğun» (sənədli)
 • 1977 – «Nurlu talelər» (sənədli)
 • 1978 – «Ötən ilin son gecəsi»
 • 1978 – «Üç eskiz»
 • 1981 – «Кökdən düşmüş piano»
 • 1981 – «Qatarda»
 • 1982 – «Еvləri кöndələn yar»
 • 1983 – «Topal Теymur»
 • 1984 – «Günahsız Abdulla»
 • 1985 – «Qapalı оrbit»
 • 1986 – «Оrdan-burdan»
 • 1987 – «Yaşıl eynəkli adam»
 • 1989 – «Ömrün yollarında»
 • 1990 – «Аnarla üz-üzə»
 • 1992 – «Каmança»
 • 1993 – «Аc həriflər»
 • 1994-96 – «Fatehlərin divanı»
 • 1998 – «Nigarançılıq»
 • 1999 – «Yaşıl eynəkli adam-2»
 • 1998 – «Аilə»
 • 2000 – «Yaşıl eynəkli adam-3»
 • 2001 – «Dədə Qorqud Оğuznamələri»
 • 2001 – «Nekroloq»; 2002 – «Dəvətnamə»
 • 2003 – «Yumurta»
 • 2003 – «Brüsseldən məktublar» -Мilli Акаdemik Dram Теаtrında tamaşa
 • 2007 – “Cavid ömrü”
 • 2012 – “Sübhün səfiri”