Şərif Şərifov

təsvir rejissoru

(09.05.1938) 

13 oktyabr 1938-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1964 – 1970 – ci illərdə Ümumittifaq Dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutunun kinooperatorluq fakultəsində təhsil almışdır. 1958-ci ildən “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında işləyib. Bir neçə bədii və sənədli filmlərin təsvir rejissoru olmuşdur..

Filmoqrafiya:

1974 – “Şənlik bizə yaraşır” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1974 – “Qatır Məmməd” – (bədii) – təsvir rejissoru
1975 – “Bakı kondisionerləri”- (sənədli) – təsvir rejissoru
1976 – “Qələbənin yolları” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1977 – “Cənub buxtası” – (sənədli) – təsvir rejissoru

1977 – “Qərib cinlər diyarında”- (bədii) – təsvir rejissoru
1977 – “Şir evdən getdi” – (bədii) – təsvir rejissoru
1979 – “Həyatımızın himni” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1979 – “Sirk mənim həyatımdır” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1981 – “Son söz” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1981 – “Yol əhvalatı”  – (bədii) – təsvir rejissoru
1982 – “Əzablı yollar”  – (bədii) – təsvir rejissoru
1983 – “Arzuya doğru”  – (sənədli) – təsvir rejissoru
1984 – “Gürzə ilə əlbəyaxa”  – (sənədli) – təsvir rejissoru

1985 – “Bakı – 42” – (sənədli) – təsvir rejissoru

1985 – “Fikrət Əmirov” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1985 – “Geriyə baxmağa dəyər”- (sənədli) – təsvir rejissoru
1985 – “Xalça  haqqında dastan” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1985 – “Kür dostluq çayıdır” – (sənədli) – təsvir rejissoru

1985 – “Tağa doğru addım”- (sənədli) – təsvir rejissoru
1986 – “İstək olarsa” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1986 – “Qarri Kasparov” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1988 – “Ağrı” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1989 – “Aşkarlıq aynasında” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1989 – “Külək hara əsir”  – (sənədli) – təsvir rejissoru
1989 – “İkinci həyat”  – (sənədli) – təsvir rejissoru
1989 – “Kross”  – (sənədli) – təsvir rejissoru
1990 – “Novruz çələngi”  – (sənədli) – təsvir rejissoru

1991 – “Bizim Bakı teatrı” – (sənədli) – təsvir rejissoru

1991 – “İlk tamaşa”- (sənədli) – təsvir rejissoru
1991 – “Qobustan” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1991 – “Veteran” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1993 – “Ağ saçların işığında” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1993 – “Anam kür” – (sənədli) – təsvir rejissoru
1997 – “Əsrin kontraktı”  – (sənədli) – təsvir rejissoru

Hüquqvarisi:-
Əlaqə:-
Ünvan:-