Adil Abbas

Təsvir rejissoru
(18.08.1951)

Adil Möhsün oğlu Abbasov (Adil Abbas) Tehranda anadan olub. Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun kinooperatorluq fakültəsində təhsil alıb (VGİK, 1984). Azərbaycan televiziyasında çalışır.

Təsvir rejissoru Adil Abbasov jurnalist Tofiq Abbasovun qardaşıdır.

 1. http://kinobiz.az/celebrity/adil-abbasov/
 2. https://medeniyyetim.wordpress.com/2013/07/30/adil-abbasov/
 3. https://news.day.az/culture/284238.html
 4. https://www.kino-teatr.ru/kino/operator/sov/255482/bio/
 5. https://audiovisual.az/t%c9%99svir-rejissorlari/adil-abbasov/
 6. https://www.wiki.az-az.nina.az/Adil_Abbasov.html

FILMOQRAFIYA:

 1. Ordubad (1983, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 2. Bayramda yağış (1985, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 3. Kəlbəcər yolları (1985, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 4. Arif Məlikov. “Məhəbbət əfsanəsi” (1987, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 5. Gənc qadının kişisi (1988, tammetrajlı bədii film) – təsvir rejissoru assistenti
 6. Maestro (1988, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 7. Rüstəm İbrahimbəyov (1988, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 8. Anarla üz-üzə (1989, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 9. Biznesmen (1989, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 10. Oxu, tar (II) (1989, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 11. Ağa, cəddinə qurban (1993, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 12. “Atikva” ümid deməkdir (1994, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 13. Pirə qayıdan yol (1994, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 14. Hacı Arif (1995, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 15. Kral ölür (1995, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 16. Novruz (1995, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 17. Zəng (1995, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 18. Avşarlar (1996, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 19. Leyli və Məcnun (III) (1996, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 20. Səhnəmizin Yaşarı (1996, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 21. Sənətinin Vaqifi (1996, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 22. Dad yaddaşı (1996-1997, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 23. Azərbaycan xalçası (1997, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 24. Tikdim ki, izim qala (1997-1998, sənədli serial) – təsvir rejissoru
 25. Ailə (1998, tammetrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 26. Hotdoq (1998, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 27. Nigarançılıq (1998, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 28. Borçalı elləri. Qaraçöp (1999, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 29. Dönüş (1999, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 30. Xoşbəxt adam (1999, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 31. Maraqlı adamlar (1999, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 32. Yaşıl eynəkli adam 2 (1999, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 33. Zirvədən boylanan Xınalıq (1999, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 34. Dədəgünəş (2000, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 35. “Dirsə xan oğlu Buğac” boyu (2000, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 36. Gəncə abidələri (2000, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 37. Ana duasından başlanan yol (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 38. Başmaq (2001, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 39. Dan ulduzu, tale ulduzu (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 40. Əliməmməd dayı (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 41. Qədir Rüstəmov (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 42. Meşənin nağılı (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 43. Məmməd Araz (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 44. Mirzə Babayev (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 45. Muğam (III) (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 46. Nekroloq (2001, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 47. Ömrün yuxuları (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 48. Pənah Xəlilov (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 49. Salur Qazanın evi talandığı boy (2001, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 50. Tanrıya tapınan Kiş (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 51. Zaqatala qoruğu (2001, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 52. Mədəniyyət salnaməsi (2001-2004, sənədli serial) – təsvir rejissoru
 53. Altay Məmmədov (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 54. Bir ana tanıyıram (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 55. Çiçi xalçaları (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 56. Dəvətnamə (II) (2002, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 57. Əsrə bərabər ömür (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 58. Əsrin şahidi (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 59. Gəldim, gördüm, sevdim… (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 60. Qədim səslər (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 61. Ömür ağacı (2002, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 62. Padarçöl (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 63. Pir Hüseyn xanəgahı (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 64. Tənha ruh (2002, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 65. Yaşıl eynəkli adam 3 (2002, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 66. Yeddi oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin (2002, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 67. Aşıq Məhəmməd Sadaxlı (2003, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 68. Dünya şöhrətli məzun (2003, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 69. Əkrəm Əylisli. İşıq həsrəti (2003, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 70. İsrafil müəllim (2003, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 71. Qara Qarayev (2003, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 72. Qədim qala (2003, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 73. Qısa monoloqlar (2003, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 74. Mötəbər insanlar (2003, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 75. Sirkə (2003, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 76. Yumurta (2003, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 77. Abşeron lövhələri (II) (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 78. Əmanət (2004, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 79. Əyalət teatrının tarixçəsi (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 80. Həyəcan təbili (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 81. İsmayıl bəy Qutqaşenli (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 82. Saf ruh (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 83. Naxçıvanskilər (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 84. Ömür qatarı. Yaşar Səfərov (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 85. Pianoçu (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 86. Səsin Məcnunu (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 87. Sufi ocaqları (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 88. Teatr (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 89. Yaxşı adam haqqında (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 90. Yalçın (2004, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 91. Akademik Heydər Hüseynov (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 92. Dəfçalan (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 93. Əhsən Dadaşov (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 94. Xarı bülbüllər (2005, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 95. Karvan yolunda (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 96. Küsnət (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 97. Taleyin beş anı. Hüseyn Seyidzadə (2005, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 98. Tənhalıqdan sonra (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 99. Udinlər (2005, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 100. Ağaxan (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 101. Cəfər Cabbarlı (III) (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 102. Xəzər gəmiçiliyi (II) (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 103. İlisu (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 104. Kişiləri qoruyun (2006, tammetrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 105. Mahmud Əliyev (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 106. Musiqi aləmi (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 107. Nağılların Dərbəndi (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 108. Sarıbaş (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 109. Sufilər (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 110. Şəki teatrında (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 111. Üçüncü zəng (2006, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 112. Bəylik dərsi və ya keçmişdən gülməcələr.. (2007, tammetrajlı film-tamaşa) – təsvir rejissoru
 113. Ev (2007, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 114. Həsən Abdullayev xatirələrdə (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 115. Qaragülün nağılı (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 116. Ömrün teleformatı (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 117. Soyqırım: Yeni səhifələr (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 118. Yorulmamışam. Rövşən Behcət (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 119. Yun hörgüsü (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 120. Yuva qurdum söz içində. Məmməd Alim (2007, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 121. Abşeron gizlinləri (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 122. Aşiqlər (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 123. Azərbaycan motivləri (2008, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 124. Düyün (2008, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 125. Elturan Avalov (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 126. İlmə yaddaşı (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 127. Kuklalar, adamlar… (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 128. Mən şahidəm! Qılman İlkin (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 129. Saxurlar (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 130. Səbrə qədər (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 131. Yalançılar (2008, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 132. Zəngəzur (2008, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 133. Arxası qibləyə (2009, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 134. Azərbaycan, doğma vətənim (2009, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 135. Hər kim yüz il yaşamasa… (2009, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 136. Onun böyük ürəyi (II) (2009, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 137. Teatral həyat (2009, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 138. Akademik Ziyad Səmədzadə (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 139. Bədəlbəylilər (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 140. Qəlbin rəngləri (2010, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 141. Sabahın elçisi (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 142. Sevda yolu (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 143. Tariximizə yazılan may (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 144. Tərcümeyi-hal: Akademik Bəkir Nəbiyev (2010, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 145. Toğrul (2010, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 146. Akademik Topçubaşov (2011, tammetrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 147. Aqşin Əlizadə (2011, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 148. Bəstəkar: Mobil Babayev (2011, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 149. Ecazkar səsin abidəsi (2011, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 150. Qayıdan işıq (2011, tammetrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 151. Mart hadisələri… və yaxud qara oyunlar (2011, sənədli serial) – təsvir rejissoru
 152. Rauf Kazımovski (2011, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 153. Sirk səmasının cazibəsi (2011, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 154. Azərbaycan yazısı (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 155. Bəstəkar (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 156. Duvağa bürünmüş xiffət… (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 157. Gün keçdi (II) (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 158. Kainatdakı Azərbaycan (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 159. Mirzə Ələkbər Sabir (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 160. Rənglərin ahəngdarlığı (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 161. Sarı simin möcüzəsi (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 162. Son müsahibə (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 163. Şuşa (IV) (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 164. Yuva (2012, qısametrajlı bədii film) – təsvir rejissoru
 165. Zamana sığmayan Nizami (2012, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 166. Cövdət Hacıyev (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 167. Elmira (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 168. Qayıt Riad (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 169. Məhsəti zirvəsi (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 170. Notlarda yaşanan ömür… (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 171. Oxu, Şövkət, oxu… (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 172. Rur şəhəri (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 173. Sevgi bəstəkarı (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 174. Tarixi yaşadan sənətkar (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 175. Zərif işığın Zərifəsi (2013, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 176. Adi və qeyri adi. Səttar Bəhlulzadə (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 177. Azərbaycan incəsənəti minillikləri… (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 178. Bəstəkarlar İttifaqı (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 179. Əsrim, taleyim mənim (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 180. Musiqi sədaları altında (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 181. Nəbi Xəzri (II) (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 182. Nəğmə dolu ürəyəm (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 183. Nəvvab (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 184. Palıd ömrü (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 185. Sərvət və səxavət sahibi (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 186. Torpağn işığı (2014, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 187. Ata olsam belə, ata istərəm… (2015, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 188. Soyqırım: həqiqət və riyakarlıq (2015, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 189. Taleyin cizgiləri (2015, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 190. Daşın yaddaşı (2016, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 191. Əfzələddin Xaqani Şirvani (2016, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – rejissor
 192. Sənətə köklənən sevgim (2018, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 193. Kəlağayı (II) (2019, qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 194. Avarlar (III) (2020, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 195. Rutullar: Yol qeydləri (2020, qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 196. Azərbaycan musiqisi (qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 197. Xiffət (II) (qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 198. Sənə bağlıyam, Azərbaycan (qısametrajlı sənədli film) – təsvir rejissoru
 199. Şıxəli Qurbanov (qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
 200. Tanrıya dualar (qısametrajlı sənədli televiziya filmi) – təsvir rejissoru
Kontakt:9:00 to 16:30
Ünvan:9:00 to 16:30