İdarə Heyətinin üzvləri

Elçin Quliyev Musaoğlu

rejissor – müavin

Mirsadıq Ağazadə Xanoğlan oğlu

rejisser – müavin

Şahirə Tacəddin Mansur qızı

rejissor – direktor

Azər Dadaşov İsmayıl oğlu

bəstəkar, – üzv

Elçin Axundov Əbdül oğlu

rejissor, rəssam – üzv

Elxan Cəfərov  Pərviz oğlu

rejissor – üzv

Fariz Əhmədov Asif oğlu

rejissor – üzv

Məryəm Seyidbəyli Həsən qızı

varis – üzv

Nadir Mehdiyev Hüseyn oğlu

kinooperator – üzv

Nizami Abbas Vəli oğlu

rejissor-operator – üzv

Ramiz Mirzəyev Həsən oğlu

tv.rejissor – üzv

Ramiz Rövşən Məmmədəli oğlu

ssenarist – üzv

Siyavuş Kərimi Əşrəf oğlu

bəstəkar – üzv

Vasif Babayev Hacıağa oğlu

tv rejissor – üzv