İTV

Azərbaycanın İctimai Televiziyası

İTV-2005-ci il

«İTV»  TELEKANALINDA 2005-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN  FİLMLƏR

                         

29 avqust 2005-ci il tarixindən 31 dekabr 2005-cı il tarixinə qədər İTV kanalında müəllif hüquqları pozularaq 115 dəfə Azərbaycan filmləri         göstərilmişdir

İTV-2006-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2006-Сİ İLDƏ İSTİFADƏ
OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT15.01.2006
2ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK17.01.2006
3TÜTƏK SƏSİ18.01.2006
4HARAY19.01.2006
5BİZİM СƏBİŞ MÜƏLLİM19.01.2006
6BABƏK20.01.2006
7DƏDƏ QORQUDМ20.01.2006
8UŞAQLIQIN SON GEСƏSİ22.01.2006
9TELEFONÇU QIZ23.01.2006
10AXIRINJI AŞRIM25.01.2006
11GÖZLƏ MƏNİ26.01.2006
12MÖСÜZƏLƏR ADASI31.01.2006
13GÜMÜŞ GÖLÜN ƏFSANƏSİ03.02.2006
14NİZAMİ09.02.2006
15TÜTƏK SƏSİ09.02.2006
16BƏXT ÜZÜYÜ23.02.2006
17ATLARI YƏHƏRLİYİN (QAÇAQ NƏBİ)28.02.2006
18NƏSİMİ28.02.2006
19TƏNHA NARIN NAĞILI02.03.2006
20ULDUZ08.03.2006
21YUXU08.03.2006
22EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM21.03.2006
23AXRINСI AŞIRIM31.03.2006
24QORXMA MƏN SƏNİNLƏYƏM21.03.2006
25YUXU23.04.2006
26ŞİRBALANIN MƏHƏBBƏTİ27.04.2006
27HƏM ZİYARƏT, HƏM TİСARƏT03.05.2006
28DƏRVİŞ PARİSİ PARTLATDI13.05.2006
29ATLARI YƏHƏRLƏYİN18.05.2006
30TƏHMİNƏ10.05.2006
31MƏN Kİ GÖZƏL DEYİLDİM22.06.2006
32BİR СƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ28.06.2006
33GÖRÜŞ07.07.2006
34QARA DAŞLAR14.07.2006
35BÖYÜK DAYAQ14.07.2006
36GÖZLƏ MƏNİ15.07.2006
37KÖLGƏLƏR SÜRÜNÜR17.07.2006
38İMTAHAN21.07.2006
39ULDUZ24.07.2006
40QARA GÖLÜN СƏNGAVƏRLƏRİ28.07.2006
41BİRСƏСİYİM28.07.2006
42QOСALAR, QOСALAR…31.07.2006
43BİZİ BAĞIŞLAYIN04.08.2006
44ANIN QURULUŞU11.08.2006
45KİMİ DAHA ÇOX SEVİRİK14.08.2006
46AVQUST GƏLƏNDƏ18.08.2006
47KÖHNƏ BƏRƏ20.08.2006
48HƏYAT BİZİ SINAYIR21.08.2006
49ƏSL DOST25.08.2006
50ÖGEY ANA28.08.2006
51DƏDƏ PALIDIN NAĞILI01.09.2006
52QALADAN TAPILAN MÜJRÜ04.09.2006
53QIZMAR GÜNƏŞ ALTINDA08.09.2006
54TORPAQ, DƏNİZ, SƏMA, OD11.09.2006
55KİŞİ SÖZÜ17.09.2006
56UZUN ÖMRÜN AKORDLARI18.09.2006
57YENİ HORİZONT20.09.2006
58ONUN BÖYÜK ÜRƏYİ02.10.2006
59BÖYÜK DAYAQ02.10.2006
60TELEFONÇU QIZ06.10.2006
61QAYINANA13.10.2006
62ARŞIN MAL ALAN13.10.2006
63KOROĞLU18.10.2006
64QIZIL QAZ20.10.2006
65GÖRÜŞ27.10.2006
66QARA DAŞLAR29.10.2006
67ULDUZ04.11.2006
68O OLMASIN, BU OLSUN05.11.2006
69NİZAMİ05.11.2006
70VACİB MÜSAHİBƏ06.11.2006
71MEZAZOY ƏHVLATI10.11.2006
72EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM12.11.2006
73BƏYİN OĞURLANMASI12.11.2006
74BABƏK17.11.2006
75OTEL OTAĞI20.11.2006
76DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR25.11.2006
77QARA GÖLÜN CƏNGAVƏRLƏRİ28.11.2006
78BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM05.12.2006
79NƏSİMİ12.12.2006
80UZAQ SAHİLLƏRDƏ19.12.2006
81ULDUZ26.12.2006
82CİZGİ FİLMLƏRİ  (25 HİSSƏ)01.01 – 30.11.2006
İTV-2007-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2007-Cİ İLİN BİRİNCİ YARISINDA İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1«XOŞBƏXTLİK QAYĞILARI»01.01.2007
2«QANLI ZƏMİ»02.01.2007
3«GÜN KEÇDİ»03.01.2007
4«BİR QALANIN SİRRİ»04.01.2007
5«HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT»04.01.2007
6«SEHİRLİ XALAT»06.01.2007
7«KEÇƏN İLİN SON GECƏSİ»07.01.2007
8«BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM»08.01.2007
9«MÖCÜZƏLƏR ADASI»09.01.2007
10«NƏSİMİ»10.01.2007
11«İSTİNTAQ DAVAM EDİR»15.01.2007
12«FƏTƏLİ XAN»16.01.2007
13«FƏRYAD»17.01.2007
14«YALAN»20.01.2007
15«AĞ ATLI OĞLAN»21.01.2007
16«YUXU»28.01.2007
17“ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI?”30.01.2007
18«TELEFONÇU QIZ»04.02.2007
19«TƏHMİNƏ»05.02.2007
20«QALADAN TAPILMIŞ MÜJRÜ»11.02.2007
21«BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ»13.02.2007
22«BÖYÜK DAYAQ»18.02.2007
23«ƏN VACİB MÜSAHİBƏ»19.02.2007
24«BƏXT ÜZÜYÜ»25.02.2007
25«HARAY»26.02.2007
26«YOL ƏHVALATI»28.02.2007
27«DANTENİN YUBLEYİ»02.03.2007
28«SONUNJU  MƏHƏBBƏT»04.03.2007
29«GÜN KEÇDİ»08.03.2007
30«XOŞBAXTLIQ QAYĞILARI»08.03.2007
31«DƏDƏ QORQUD»16.03.2007
32«ƏHMƏD HARADADIR»17.03.2007
33«EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM»19.03.2007
34«ARŞIN MAL ALAN»20.03.2007
35«BƏYİN OĞURLANMASI»21.03.2007
36«O OLMASIN, BU OLSUN»21.03.2007
37«DƏLİ KÜR»22.03.2007
38«DAĞLARDA DÖYÜŞ»25.03.2007
39«ÖLSƏM BAĞIŞLA»08.04.2007
40«SEHİRLİ XALAT»09.04.2007
41«İMTAHAN»16.04.2007
42«DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR»22.04.2007
43«QAYNANA»23.04.2007
44«YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM»24.04.2007
45«QANLI ZƏMİ»25.04.2007
46«GÖRÜŞ»26.04.2007
47«GÜN KEÇDİ»27.04.2007
48«QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA»30.04.2007
49AZƏRBAYCAN    FİLMİ01.05.2007
50AZƏRBAYCAN    FİLMİ01.05.2007
51AZƏRBAYCAN    FİLMİ02.05.2007
52AZƏRBAYCAN    FİLMİ02.05.2007
53AZƏRBAYCAN    FİLMİ03.05.2007
54«TELEFONÇU QIZ»03.05.2007
55«QANUN NAMİNƏ»04.05.2007
56AZƏRBAYCAN    FİLMİ04.05.2007
57«BİRİSİGÜN GEJƏYARISI»07.05.2007
58AZƏRBAYCAN    FİLMİ07.05.2007
59AZƏRBAYCAN    FİLMİ08.05.2007
60AZƏRBAYCAN    FİLMİ08.05.2007
61AZƏRBAYCAN    FİLMİ09.05.2007
62AZƏRBAYCAN    FİLMİ09.05.2007
63AZƏRBAYCAN    FİLMİ11.05.2007
64AZƏRBAYCAN    FİLMİ11.05.2007
65AZƏRBAYCAN    FİLMİ14.05.2007
66AZƏRBAYCAN    FİLMİ14.05.2007
67AZƏRBAYCAN    FİLMİ16.05.2007
68AZƏRBAYCAN    FİLMİ16.05.2007
69AZƏRBAYCAN    FİLMİ17.05.2007
70AZƏRBAYCAN    FİLMİ17.05.2007
71AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.05.2007
72AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.05.2007
73AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.05.2007
74AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.05.2007
75AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.05.2007
76AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.05.2007
77AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.05.2007
78AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.05.2007
79AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.05.2007
80AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.05.2007
81«BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ»30.05.2007
82AZƏRBAYCAN    FİLMİ30.05.2007
83«ONUN BƏLALI SEVGİSİ»31.05.2007
84AZƏRBAYCAN    FİLMİ31.05.2007
85«HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT»06.06.2007
86AZƏRBAYCAN    FİLMİ06.06.2007
87AZƏRBAYCAN    FİLMİ18.06.2007
88AZƏRBAYCAN    FİLMİ18.06.2007
89AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.06.2007
90AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.06.2007
91AZƏRBAYCAN    FİLMİ20.06.2007
92AZƏRBAYCAN    FİLMİ20.06.2007
93AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.06.2007
94AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.06.2007
95AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.06.2007
96AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.06.2007
97AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.06.2007
98AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.06.2007
99AZƏRBAYCAN    FİLMİ24.06.2007
100AZƏRBAYCAN    FİLMİ24.06.2007
101AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.06.2007
102AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.06.2007
103AZƏRBAYCAN    FİLMİ26.06.2007
104AZƏRBAYCAN    FİLMİ26.06.2007
105AZƏRBAYCAN    FİLMİ27.06.2007
106AZƏRBAYCAN    FİLMİ27.06.2007
107AZƏRBAYCAN    FİLMİ28.06.2007
108AZƏRBAYCAN    FİLMİ28.06.2007
109AZƏRBAYCAN    FİLMİ30.06.2007
110AZƏRBAYCAN    FİLMİ30.06.2007
İTV-2008-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2008-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1«XOŞBƏXTLİK QAYĞILARI»01.01.2007
2«QANLI ZƏMİ»02.01.2007
3«GÜN KEÇDİ»03.01.2007
4«BİR QALANIN SİRRİ»04.01.2007
5«HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT»04.01.2007
6«SEHİRLİ XALAT»06.01.2007
7«KEÇƏN İLİN SON GECƏSİ»07.01.2007
8«BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM»08.01.2007
9«MÖCÜZƏLƏR ADASI»09.01.2007
10«NƏSİMİ»10.01.2007
11«İSTİNTAQ DAVAM EDİR»15.01.2007
12«FƏTƏLİ XAN»16.01.2007
13«FƏRYAD»17.01.2007
14«YALAN»20.01.2007
15«AĞ ATLI OĞLAN»21.01.2007
16«YUXU»28.01.2007
17“ONU BAĞIŞLAMAQ OLARMI?”30.01.2007
18«TELEFONÇU QIZ»04.02.2007
19«TƏHMİNƏ»05.02.2007
20«QALADAN TAPILMIŞ MÜJRÜ»11.02.2007
21«BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ»13.02.2007
22«BÖYÜK DAYAQ»18.02.2007
23«ƏN VACİB MÜSAHİBƏ»19.02.2007
24«BƏXT ÜZÜYÜ»25.02.2007
25«HARAY»26.02.2007
26«YOL ƏHVALATI»28.02.2007
27«DANTENİN YUBLEYİ»02.03.2007
28«SONUNJU  MƏHƏBBƏT»04.03.2007
29«GÜN KEÇDİ»08.03.2007
30«XOŞBAXTLIQ QAYĞILARI»08.03.2007
31«DƏDƏ QORQUD»16.03.2007
32«ƏHMƏD HARADADIR»17.03.2007
33«EVLƏNMƏK İSTƏYİRƏM»19.03.2007
34«ARŞIN MAL ALAN»20.03.2007
35«BƏYİN OĞURLANMASI»21.03.2007
36«O OLMASIN, BU OLSUN»21.03.2007
37«DƏLİ KÜR»22.03.2007
38«DAĞLARDA DÖYÜŞ»25.03.2007
39«ÖLSƏM BAĞIŞLA»08.04.2007
40«SEHİRLİ XALAT»09.04.2007
41«İMTAHAN»16.04.2007
42«DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR»22.04.2007
43«QAYNANA»23.04.2007
44«YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM»24.04.2007
45«QANLI ZƏMİ»25.04.2007
46«GÖRÜŞ»26.04.2007
47«GÜN KEÇDİ»27.04.2007
48«QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA»30.04.2007
49AZƏRBAYCAN    FİLMİ01.05.2007
50AZƏRBAYCAN    FİLMİ01.05.2007
51AZƏRBAYCAN    FİLMİ02.05.2007
52AZƏRBAYCAN    FİLMİ02.05.2007
53AZƏRBAYCAN    FİLMİ03.05.2007
54«TELEFONÇU QIZ»03.05.2007
55«QANUN NAMİNƏ»04.05.2007
56AZƏRBAYCAN    FİLMİ04.05.2007
57«BİRİSİGÜN GEJƏYARISI»07.05.2007
58AZƏRBAYCAN    FİLMİ07.05.2007
59AZƏRBAYCAN    FİLMİ08.05.2007
60AZƏRBAYCAN    FİLMİ08.05.2007
61AZƏRBAYCAN    FİLMİ09.05.2007
62AZƏRBAYCAN    FİLMİ09.05.2007
63AZƏRBAYCAN    FİLMİ11.05.2007
64AZƏRBAYCAN    FİLMİ11.05.2007
65AZƏRBAYCAN    FİLMİ14.05.2007
66AZƏRBAYCAN    FİLMİ14.05.2007
67AZƏRBAYCAN    FİLMİ16.05.2007
68AZƏRBAYCAN    FİLMİ16.05.2007
69AZƏRBAYCAN    FİLMİ17.05.2007
70AZƏRBAYCAN    FİLMİ17.05.2007
71AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.05.2007
72AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.05.2007
73AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.05.2007
74AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.05.2007
75AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.05.2007
76AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.05.2007
77AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.05.2007
78AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.05.2007
79AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.05.2007
80AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.05.2007
81«BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ»30.05.2007
82AZƏRBAYCAN    FİLMİ30.05.2007
83«ONUN BƏLALI SEVGİSİ»31.05.2007
84AZƏRBAYCAN    FİLMİ31.05.2007
85«HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT»06.06.2007
86AZƏRBAYCAN    FİLMİ06.06.2007
87AZƏRBAYCAN    FİLMİ18.06.2007
88AZƏRBAYCAN    FİLMİ18.06.2007
89AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.06.2007
90AZƏRBAYCAN    FİLMİ19.06.2007
91AZƏRBAYCAN    FİLMİ20.06.2007
92AZƏRBAYCAN    FİLMİ20.06.2007
93AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.06.2007
94AZƏRBAYCAN    FİLMİ21.06.2007
95AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.06.2007
96AZƏRBAYCAN    FİLMİ22.06.2007
97AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.06.2007
98AZƏRBAYCAN    FİLMİ23.06.2007
99AZƏRBAYCAN    FİLMİ24.06.2007
100AZƏRBAYCAN    FİLMİ24.06.2007
101AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.06.2007
102AZƏRBAYCAN    FİLMİ25.06.2007
103AZƏRBAYCAN    FİLMİ26.06.2007
104AZƏRBAYCAN    FİLMİ26.06.2007
105AZƏRBAYCAN    FİLMİ27.06.2007
106AZƏRBAYCAN    FİLMİ27.06.2007
107AZƏRBAYCAN    FİLMİ28.06.2007
108AZƏRBAYCAN    FİLMİ28.06.2007
109AZƏRBAYCAN    FİLMİ30.06.2007
110AZƏRBAYCAN    FİLMİ30.06.2007

 

İTV-2009-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2009-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1GÜMÜŞGÖL ƏFSANƏSİ
2CAZİBƏ QÜVVƏSİ
3KEŞƏN İLİN SON GECƏSİ
4AXIRINCI AŞIRIM
5BABAMIZIN BABASININ BABASI
6BİZ QAYIDACAĞIQ
7O OLMASIN, BU OLSUN
8ARŞIN MAL ALAN
9YAŞAMAQ GÖZƏLDİR, QARDAŞIM!
10BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM
11NİZAMİ
12FƏRYAD
13YOL ƏHVALATI
14DOĞMA SAHİLLƏR
15DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR
16İNSAN MƏSKƏN SALIR
17BİZİM KÜÇƏNİN OLANLARI
18GÜLLƏLƏNMƏ TƏXİRƏ SALINIR
19YALAN
20PƏNCƏRƏ
21FƏRYAD
22SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM
23ARXADA QALMIŞ GƏLƏCƏK
24BAĞ MÖVSÜMÜ
25ÖGEY ANA
26QIZIL UÇURUM
27UŞAQLIĞIN SON GECƏSİ
28DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR
29QƏRİB CİNLƏR DİYARINDA
30ATLARI YƏHƏRLƏYİN
31BƏYİN OĞURLANMASI
32İSTİNTAQ
33BABƏK
34GÜN KEÇDİ
35BƏXT ÜZÜYÜ

36HƏM ZİYARƏT, HƏM TİCARƏT

37HARAY

38MƏNİM AĞ ŞƏHƏRİM

39O DÜNYADAN SALAM

40SUMQAYITIN ƏKS SƏDASI (sənədli)

41ŞİRBALANIN MƏHƏBBƏTİ

42TƏHMİNƏ

 

 

İTV-2010-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2010-CU İLDƏ
İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Yuxu
2Yol əhvalatı
3Uşaqlığın son gecəsi
4Bəyin oğurlanması
5Evlənmək istəyirəm
6Yeddi oğul istərəm
7Otel otağı
8Biz qayıdacağıq
9Yalan
10Axırıncı aşırım
11İnsan məskən salır
12Atları yəhərləyin
13Papaq
14Arxada qalmış gələcək
15Gecə qatarında qətl
16Dərviş Parisi partladır
17Əhməd haradadır?
18Pıspısa xanım və siçan bəy – cizgi
19Balaca çoban – cizgi
20Kirpi balası və alma – cizgi
21Xeyir və şər – cizgi
22Humayın yuxusu – cizgi
23Yük
24Bəxt üzüyü
25Biz qayıdacağıq
26Yeddi oğul istərəm
27Yalan
28Uzaq sahillərdə
29Şərikli çörək
30Qızıl uçurum
31Dərviş Parisi partladır
32Axırıncı aşırım
33Bizim Cəbiş müəllim
34Evlənmək istəyirəm
35O olmasın, bu olsun
36Onun böyük ürəyi
37Sizi dünyalar qədər sevirdim
38İstintaq davam edir
39Küçələrə su səpmişəm
40Arxdan vurulan zərbə
41Sehrli xalat
42Tütək səsi
43Qərib cinlər diyarında
44Ögey ana
45Kişi sözü
46Bəyin oğurlanması
47Otel otağı
48Tənha narın nağılı
49Babamızın babasının babası
50Qaynana
51Evlənmək istəyirəm
52Ulduz
53Əhməd hardadır?
54O qızı tapın
55Mən ki gözəl deyildim
56Dərviş Parisi partladır
57Yük
58Yuxu
59Yuxu
60Həm ziyarət, həm ticarət
61Dərviş Parisi partladır
62Ögey ana
63Böyük dayaq
64Axırıncı aşırım
65Əhməd hardadır?
66Yalan
67Bir cənub şəhərində
68Qaynana
69Yük

 

 

İTV-2011-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2011-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Dərviş Parisi partladır
2Dərviş Parisi partladır
3Əhməd hardadır?
4Gümüşgöl əfsanəsi
5Doğma sahillər
6Doğma sahillər
7Fəryad
8Dədə Qorqud
9Dədə Qorqud
10Biz qayıdacağıq
11Yalan
12Yalan
13Axırıncı aşırım
14Axırıncı aşırım
15Qanlı zəmi
16Görüş
17Alma almaya bənzər
18Ulduz
19Ögey ana
20Uzaq sahillərdə
21Qorxma mən səninləyəm
22Qanun naminə
23Bir qalanın sirri
24Arxada qalmış gələcək
25Dəli Kür
26Bəyin oğurlanması
27Qərib cinlər diyarında
28Qızıl uçurum
29Yük
30 Yuxu
31Yuxu
32Təhminə
33Azadlığa gedən yollar (sənədli)
34Yalan
35Arxada qalmış gələcək
36 Qızıl uçurum
37Ögey ana
38Bizim Cəbiş müəllim
39Sehrli xalat
40 Əhməd hardadır?
41Güllələnmə təxirə salınır
42Yeddi oğul istərəm
43Arxada qalmış gələcək
44Uzaq sahillərdə
45Axırıncı aşırım
46Ulduz
47Uşaqlığın son gecəsi
48Bir qalanın sirri
49Dədə Qorqud
50Dərviş Parisi partladır
51Qərib cinlər diyarında
52İstintaq davam edir
53O olmasın, bu olsun
54Fətəli xan
55Yuxu
56Həm ziyarət, həm ticarət
57Yük
58Yuxu
59Gəmi saatının sirri
60Cin mikrorayonda
61Qızıl uçurum
62Qorxma mən səninləyəm
63Onun böyük ürəyi
64Gümüşgöl əfsanəsi
65Arxada qalmış gələcək
66Doğma sahillər
67Axırıncı aşırım
68Ulduz
69 Onu bağışlamaq olarmı?
70 Bir qalanın sirri
71 Kişi sözü
72 Dərviş Parisi partladır
73 Dərviş Parisi partladır
74 Yol əhvalatı
75 Qərib cinlər diyarında
76 Alma almaya bənzər
77 Biz qayıdacağıq
78 Əzablı yollar
79 Gecə qatarında qətl
80 Babamızın babasının babası
81 Uzun ömrün akkordları
82 Yuxu
83 Yuxu
84 Həm ziyarət, həm ticarət
85 Həm ziyarət, həm ticarət
86 Yuxu
87 Yük
88 Həm ziyarət, həm ticarət
89 Əsrin fonunda portret (sənədli)
90 Yalan
91 Tənha narın nağılı
92 Babək
93 Sizi dünyalar qədər sevirdim
94 Bir qalanın sirri
95 Bir qalanın sirri
96 Dərviş Parisi partladır
97 Qərib cinlər diyarında
98 Sehrli xalat
99 Babamızın babasının babası
100 Axırıncı aşırım
101 Gecə qatarında qətl
İTV-2012-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2012-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR
 

Kinofilmlərin adı

Nümayiş olunan tarix

1Yalan

1-ci rüb

2Yalan

1-ci rüb

3Babək

1-ci rüb

4Dərviş Parisi partladır

1-ci rüb

5Qərib cinlər diyarında

1-ci rüb

6Sehrli xalat

1-ci rüb

7Babamızın babasının babası

1-ci rüb

8Cin mikrorayonda

1-ci rüb

9Axırıncı aşırım

1-ci rüb

10Doğma sahillər

1-ci rüb

11Şərikli çörək

1-ci rüb

12Nəsimi

1-ci rüb

13Uzaq sahillərdə

1-ci rüb

14Uzaq sahillərdə

1-ci rüb

15Yol əhvalatı

1-ci rüb

16Yol əhvalatı

1-ci rüb

17Güllələnmə təxirə salınır

1-ci rüb

18Uşaqlığın son gecəsi

1-ci rüb

19Ulduz

1-ci rüb

20Qorxma, mən səninləyəm

1-ci rüb

21Kişi sözü

1-ci rüb

22Əhməd hardadır?

1-ci rüb

23Dəli Kür

1-ci rüb

24Bəyin oğurlanması

1-ci rüb

25Yuxu

1-ci rüb

26Yuxu

1-ci rüb

27Yük

1-ci rüb

28Yük

1-ci rüb

29Həm ziyarət, həm ticarət

1-ci rüb

30Təhminə

1-ci rüb

31Təhminə

1-ci rüb

32Yalan

 2-ci rüb

33Arxada qalmış gələcək

 2-ci rüb

34Ögey ana

 2-ci rüb

35Bizim Cəbiş müəllim

 2-ci rüb

36Sehrli xalat

 2-ci rüb

37Əhməd hardadır?

 2-ci rüb

38Güllələnmə təxirə salınır

 2-ci rüb

39Axırıncı aşırım

 2-ci rüb

40Ulduz

 2-ci rüb

41Uşaqlığın son gecəsi

 2-ci rüb

42Dədə Qorqud

 2-ci rüb

43Dərviş Parisi partladır

 2-ci rüb

44Qərib cinlər diyarında

 2-ci rüb

45Gümüşgöl əfsanəsi

 2-ci rüb

46Alma almaya bənzər

 2-ci rüb

47Onu bağışlamaq olarmı?

 2-ci rüb

48Yenilməz batalyon

 2-ci rüb

49Nəsimi

 2-ci rüb

50Yol əhvalatı

 2-ci rüb

51O olmasın, bu olsun

 2-ci rüb

52Cin mikrorayonda

 2-ci rüb

53Arşın mal alan

 2-ci rüb

54Bəxtiyar

 2-ci rüb

55Görüş

 2-ci rüb

56Əzablı yollarla

 2-ci rüb

57Dağlarda döyüş

 2-ci rüb

58Böyük dayaq

 2-ci rüb

59Yuxu

 2-ci rüb

60Təhminə

 2-ci rüb

61Həm ziyarət, həm ticarət

 2-ci rüb

62Həm ziyarət, həm ticarət

 2-ci rüb

63Yük

 2-ci rüb

64Qərib cinlər diyarında

01.07.2012

65O qızı tapın

02.07.2012

66 Gümüş göl əfsanəsi

03.07.2012

67 İstintaq davam edir

 09.07.2012

68 Əhməd haradadır

 10.07.2012

69 Babamın babasının babası

 15.07.2012

70 Alma almaya bənzər

 16.07.2012

71 Arxada qalmış gələcək

 17.07.2012

72 O olmasın bu olsun

 18.07.2012

73 Yol əhvalatı

 05.08.2012

74 Uşaqlığın son gecəsi

 14.08.2012

75 Yuxu

 17.08.2012

76 Onu bağışlamaq olarmı

 18.08.2012

77 Həm ziyarət həm ticarət

 19.08.2012

78 Yük

 20.08.2012

79 Bəxtiyar

 01.09.2012

80 Cin mikrarayonda

 02.09.2012

81 Yeddi oğul istərəm

 03.09.2012

82 Otel otağı

 04.09.2012

83 O qızı tapın

 09.09.2012

84 Güllələnmə taxirə salınır

 10.09.2012

85 Telefonçu qız

 16.09.2012

86 O olmasın bu olsun

 17.09.2012

87 Uşaqlığın son gecəsi

 23.09.2012

88 Dərviş Parisi partladır

 24.09.2012

89 Yuxu

 29.09.2012

90 Onu bağışlamaq olarmı?

 4-cü rüb

91 Bir qalanın sirri

 4-cü rüb

92 Gümüşgöl əfsanəsi

 4-cü rüb

93 Ögey ana

 4-cü rüb

94 Əhməd hardadır?

 4-cü rüb

95 Ögey ana

 4-cü rüb

96 Dağlarda döyüş

 4-cü rüb

97 Ulduz

 4-cü rüb

98 Ulduz

 4-cü rüb

99 O olmasın, bu olsun

 4-cü rüb

100 Ömrün səhifələri

 4-cü rüb

101 Ad günü

 4-cü rüb

102 Gecə qatarında qətl

 4-cü rüb

103 Əhməd hardadır?

 4-cü rüb

104 Qanun naminə

 4-cü rüb

105 Romeo mənim qonşumdur

 4-cü rüb

106 Güllələnmə təxirə salınır

 4-cü rüb

107 Güllələnmə təxirə salınır

 4-cü rüb

108 Telefonçu qız

 4-cü rüb

109 Görüş

 4-cü rüb

110 Dərviş Parisi partladır

 4-cü rüb

111 Babək

 4-cü rüb

112 Sehrli xalat

 4-cü rüb

113 Böyük dayaq

 4-cü rüb

114 Qızıl uçurum

 4-cü rüb

115 Nizami

 4-cü rüb

116 Yuxu

 4-cü rüb

117 Təhminə

 4-cü rüb

118 Yük

 4-cü rüb

119 Yük

 4-cü rüb

 

 

İTV-2013-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2013-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1 Yuxu1-ci rüb
2 Kölgələr sürünür1-ci rüb
3 Yük1-ci rüb
4 Ulduz1-ci rüb
5 Sehrli xalat1-ci rüb
6 Həm ziyarət həm ticarət1-ci rüb
7 Nəsimi 1-ci rüb
8 Şərikli çörək 1-ci rüb
9 Babək 1-ci rüb
10 Qərib cinlər diyarında 1-ci rüb
11 Qızmar günəş altında 1-ci rüb
12 Bəxtiyar 1-ci rüb
13 Əzablı yollar 1-ci rüb
14Kişi sözü 1-ci rüb
15 Görüş 1-ci rüb
16 Dağlarda döyüş 1-ci rüb
17 Telefonçu qız 1-ci rüb
18 Ögey ana 1-ci rüb
19 Cin mikrarayonda1-ci rüb
20 Otel otağı 1-ci rüb
21 Fəryad 1-ci rüb
22 Axırıncı aşırım 1-ci rüb
23 Onun böyük ürəyi 1-ci rüb
24 O qızı tapın 1-ci rüb
25 Tütək səsi 1-ci rüb
26 Dəli kür 1-ci rüb
27 Dərviş Parisi partladır 1-ci rüb
28 Bəyin oğurlanması 1-ci rüb
29 Əhməd haradadır 1-ci rüb
30 Evlənmək istəyirəm 1-ci rüb
31 Bir qalanın sirri 1-ci rüb
32 Yol əhvalatı 1-ci rüb
33 Biz qayıdacağıq 1-ci rüb
34 Yalan 1-ci rüb
35 Babamızın babasının babası2-ci rüb
36 Arxada qalmış gələcək 2-ci rüb
37 Fəryad 2-ci rüb
38 Qanlı zəmi 2-ci rüb
39 O qızı tapın 2-ci rüb
40 Onu bağışlamaq olarmı 2-ci rüb
41 Güllələnmə təxirə salınır 2-ci rüb
42 Qərib cinlər diyarında 2-ci rüb
43 Sehrli xalat 2-ci rüb
44 Yol əhvalatı 2-ci rüb
45Əhməd haradadır? 2-ci rüb
46 Şərikli çörək 2-ci rüb
47 Biz qayıdacağıq 2-ci rüb
48 Bizim Cəbiş müəllim 2-ci rüb
49 Böyük dayaq 2-ci rüb
50 Axırıncı aşırım 2-ci rüb
51 Gün keçdi 2-ci rüb
52 Bir qalanın sirri 2-ci rüb
53 Qaynana 2-ci rüb
54 Dəli Kür 2-ci rüb
55 Bəyin oğurlanması 2-ci rüb
56 Yeddi oğul istərəm 2-ci rüb
57 Asif, Vasif, Ağasif 2-ci rüb
58 Ulduz 2-ci rüb
59 Əzablı yollar 2-ci rüb
60 Yenilməz batalyon 2-ci rüb
61 Xoşbəxtlik arzuları 2-ci rüb
62 Uzaq sahillərdə 2-ci rüb
63 Yük 2-ci rüb
64 Fərhad Bədərbəyli (sənədli) 2-ci rüb
65 Ürəyi ilə  çəkən rəssam (Tahir Salahov)-sənədli 2-ci rüb
66 Bəxt üzüyü 2-ci rüb
67 Görüş 2-ci rüb
68 Skiripkanın sərgüzəştləri 2-ci rüb
69 Sizi dünyalar qədər sevirdim 2-ci rüb
70 Yay günlərinn xəzan yarpaqları 3-cü rüb
71 Ögey ana  3-cü rüb
72 Var olun qızlar  3-cü rüb
73 Arxada qalmış gələcək  3-cü rüb
74 Tütək səsi  3-cü rüb
75 Fəryad  3-cü rüb
76 Arxadan vurulan zərbə  3-cü rüb
77 Pəncərə  3-cü rüb
78 Sehrli xalat  3-cü rüb
79 Küçələrə su səpmişəm  3-cü rüb
80 Bağ mövsümü  3-cü rüb
81 Əzablı yollar  3-cü rüb
82 Arşın mal alan  3-cü rüb
83 Axırıncı aşırım  3-cü rüb
84 Qərib cinlər diyarında  3-cü rüb
85 Bəyin oğurlanması  3-cü rüb
86 Uşaqlığın son gecəsi  3-cü rüb
87 Yeddi oğul istərəm  3-cü rüb
88 Yuxu  3-cü rüb
89 Təhminə  3-cü rüb
90 Narahat adam – sənədli  3-cü rüb
91 Nəğməli ömür  3-cü rüb
92 Yumorun rəngləri-sənədli  3-cü rüb
93 Əsrin fonunda portret – sənədli  3-cü rüb
94 Mən mahnı qoşuram  3-cü rüb
95 Bir qalanın sirri  3-cü rüb
96 O qızı tapın  3-cü rüb
97 Bizim küçənin oğlanları  3-cü rüb
98 Şır evdən getdi  3-cü rüb
99 Mövlanə Cəlaləddin Rumi -sənədli  3-cü rüb
100 İz qala – sənədli  3-cü rüb
101 Maestro Xəyyam Mirzəzadə – sənədli  3-cü rüb
102 Gümüşgöl əfsanəsi  3-cü rüb
103 Yarımçıq qalmış mahnı  3-cü rüb
104 Bizi bağışlayın  3-cü rüb
105Gümüşü furqon  3-cü rüb
106Qanlı zəmi  3-cü rüb
107 Böyük dayaq  3-cü rüb
108 Ulduz  3-cü rüb
109 Bizim Cəbiş müəllim  3-cü rüb
110 Ad günü  3-cü rüb
111 Yalan  3-cü rüb
112 Otel otağı  3-cü rüb
113 Əhməd haradadır?  3-cü rüb
114 Cəsur təyyarə (cizgi)  3-cü rüb
115 Siçan və pişik (cizgi) 3-cü rüb
116 Balaca ev (cizgi)  3-cü rüb
117 Mərhəmətin dadı (cizgi)  3-cü rüb
118 Biz qayıdacağıq  3-cü rüb
119 Dərviş Parisi partladır  3-cü rüb
120 Tırtılın arzusu (cizgi)  3-cü rüb
121 Həyat bizi sınayır  3-cü rüb
122 Qanun naminə 01.10.2013
123 Arxada qalmış gələcək 02.10.2013
124 Qanlı zəmi 02.10.2013
125 Böyük dayaq 03.10.2013
126 Qızıl uçurum03.10.2013
127Bizim Cəbiş müəllim05.10.2013
128 Nəsimi 07.10.2013
129 Xoşbəxtlik qayğıları09.10.2013
130 Bir qalanın sirri 12.10.2013
131 O qızı tapın12.10.2013
132 Dəli Kür15.10.2013
133 Arşın mal – alan15.10.2013
134Uşaqlığın son gecəsi15.10.2013
135 Axırıncı aşırım15.10.2013
136 Yol əhvalatı16.10.2013
137 O olmasın bu olsun 16.10.2013
138 Bəyin oğurlanması16.10.2013
139 Gümüşgöl əfsanəsi16.10.2013
140 Dərviş Parisi partladır17.10.2013
141 Babamızın babasının babası18.10.2013
142 Babək18.10.2013
143 Kölgələr sürünür 21.10.2013
144 Yarımçıq qalmış mahnı26.10.2013
145 Bağ mövsümü27.10.2013
146 Qızmar günəş altında28.10.2013
147 Axırıncı aşırım29.10.2013
148 Tütək səsi29.10.2013
149 Sehrli xalat03.11.2013
150 Bəyin oğurlanması06.11.2013
 152 Bəxtiyar06.11.2013
 153 Yuxu08.11.2013
 154 Babamızın babasının babası09.11.2013
 155 Azərbaycan motivləri -sənədli 09.11.2013
 156 Böyük dayaq09.11.2013
 157 Yol əhvalatı12.11.2013
 158 Var olun qızlar12.11.2013
 159 Mən ki gözəl deyildim14.11.2013
 160Qanlı zəmi14.11.2013
 161 Dədə Qorqud 17.11.2013
 162 Onun böyük ürəyi20.11.2013
 163 Təhminə22.11.2013
 164O qızı tapın23.11.2013
 165 Bir qalanın sirri24.11.2013
 166 Görüş25.11.2013
 167 Kişi sözü28.11.2013
 168 Ürəyi ilə çəkən rəssam -sənədli30.11.2013
 169 Əzablı yollar01.12.2013
 170 Qara daşlar03.12.2013
 171 Şərikli çörək05.12.2013
 172 Telefonçu qız06.12.2013
 173 Qərib cinlər diyarında08.12.2013
 174 Böyük dayaq11.12.2013
 175 Onun böyük ürəyi12.12.2013
 176 Tütək səsi12.12.2013
 177 Dədə Qorqud12.12.2013
 178 Axırıncı aşırım12.12.2013
 179 Bəxtiyar14.12.2013
 180 Səma şaidi – sənədli14.12.2013
 181 Azərbaycan xalçası – sənədli14.12.2013
 182 Çovqat – sənədli14.12.2013
 183 Azərbaycan rəngarlığının kraliçası – sənədli14.12.2013
İTV-2014-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2014-CÜ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏRKinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1 Yay gününün xəzan yarpaqları 01.01.2014
 2 Bir qalanın sirri02.01.2014
 3 Əzablı yollar03.01.2014
 4 Yuxu 04.01.2014
 5 Ayna (cizgi)10.01.2014
 6 Təqib (cizgi)10.01.2014
 7 Balaca çoban (cizgi)10.01.2014
 8 Talada ev (cizgi)10.01.2014
 9 Həyat bizi sınayır11.01.2014
 10 Mən mahnı qoşuram12.01.2014
 11 Şir evdən getdi14.01.2014
 12 Yenilməz batalyon16.01.2014
 13 Dantenin yubileyi18.01.2014
 14 Şərikli çörək19.01.2014
 15 Mən ki gözəl deyildim19.01.2014
 16 Fəryad20.01.2014
 17 Tütək səsi20.01.2014
 18 Qanlı zəmi20.01.2014
 19 Qanun naminə21.01.2014
20 Arxadan vurulan zərbə25.01.2014
 21 Abşeron ritmləri26.01.2014
 22 Qızıl uçurum28.01.2014
 23 Bizim küçənin oğlanları02.02.2014
 24 Qəm pəncərəsi03.02.2014
 25 Bağ mövsümü07.02.2014
 26 O qızı tapın17.02.2014
 27Xeyir və şər (cizgi)24.02.2014
 28 Dolu25.02.2014
 29 Qanlı zəmi26.02.2014
 30 Arxada qalmış gələcək26.02.2014
 31 Tütək səsi26.02.2014
 32 Fəryad26.02.2014
 33 Yol əhvalatı04.03.2014
 34 Bircəciyim05.03.2014
 35 Ulduz09.03.2014
 36 Qaynana10.03.2014
 37 Narahat adam (sənədli)12.03.2014
 38 Siçan və pişik (cizgi)13.03.2014
 39 Pıspısa xanım və siçan (cizgi)13.03.2014
 40 Dərviş Parisi partladır17.03.2014
 41 Arşın mal alan20.03.2014
 42 O olmasın bu olsun19.03.2014
 43 Dəli Kür20.03.2014
 44 Bəxt üzüyü20.03.2014
 45 Alma almaya bənzər21.03.2014
 46 Qorxma mən səninləyəm21.03.2014
 47 Babamızın babasının babası22.03.2014
 48 Bəyin oğurlanması22.03.2014
 49 Evlənmək istəyirəm24.03.2014
 50 Yay gününün xəzan yarpaqları25.03.2014
 51 Dərviş Parisi partladır26.03.2014
 52 İstintaq davam edir28.03.2014
 53 Xoşbəxtlik qayğıları29.03.2014
 54 Bir qalanın sirri30.03.2014
 55 Babək30.03.2014
 56 Arxada qalmış gələcək31.03.2014
 57 Qanlı zəmi31.03.2014
 58 Axırıncı aşırım02.04.2014
 59 Tütək səsi02.04.2014
 60 Nəğməli ömür (sənədli)03.04.2014
 61 Əzablı yollar06.04.2014
 62 Bəxtiyar08.04.2014
 63 Nizami08.04.2014
 64 Asif, Vasif, Ağasif13.04.2014
 65 Onun böyük ürəyi16.04.2014
 66 Mozalan 2 – nömrə19.04.2014
 67 Qaynana20.04.2014
 68 Telefonçu qız21.04.2014
 69 Dantenin yubileyi24.04.2014
 70 Görüş28.04.2014
 71 Ən vacib müsahibə01.05.2014
 72 Qaladan tapılan mücrü04.05.2014
 73 Mozalan 2 – nömrə04.05.2014
 74 Var olun qızlar05.05.2014
 75 Arxada qalmış gələcək08.05.2014
 76 Fəryad08.05.2014
 77 Skripkanın sərgüzəştləri09.05.2014
 78 Sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2014
 79 Dədə Qorqud09.05.2014
 80 Böyük dayaq10.05.2014
 81 Qanlı zəmi10.05.2014
 82 Babamızın babasının babası13.05.2014
 83 Evlənmək istəyirəm14.05.2014
 84 Küçələrə su səpmişəm16.05.2014
 85 Mozalan 2-nömrə17.05.2014
 86Şərikli çörək18.05.2014
 87Cəsur təyyarə (cizgi)19.05.2014
 88 Gümüşü furqon21.05.2014
 89 Güllələnmə təxirə salınır26.05.2014
 90 Yol əhvalatı27.05.2014
 91 Babək28.05.2014
 92 Dədə Qorqud28.05.2014
 93 Yarımçıq qalmış mahnı30.05.2014
 94 Torpaq, dəniz, od, səma04.06.2014
 95 Mozalan 2- nömrə07.06.2014
 96 Bəxt üzüyü08.06.2014
 97 Siçan və pişik (cizgi)13.06.2014
 98 Sən o səsi hardan aldın (sənədli)14.06.2014
 99 Bir qalanın sirri15.06.2014
 100 Böyük dayaq15.06.2014
 101 Skripkanın sırgüzəştləri22.06.2014
 102 Tırtılın arzusu (cizgi)25.06.2014
 103 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim26.06.2014
 104 Mərhəmətin dadı (cizgi)28.06.2014
 105 Kirpi balası və alma (cizgi)28.06.2014
 106 Kişi sözü29.06.2014
 107 Dərviş Parisi partladır 01.07.2014
 108 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)02.07.2014
 109 O qızı tapın02.07.2014
 110 Təhminə10.07.2014
 111 Böyük dayaq14.07.2014
 112 Yay günlərinin xəzan yarpaqları15.07.2014
 113 Köhnə bərə17.07.2014
 114 Qorxma mən səninləyəm20.07.2014
 115 Xatirələr sahili22.07.2014
 116 Ən vacib müsahibə22.07.2014
 117 Siçan və pişik (cizgi)23.07.2014
 118 Tütək səsi23.07.2014
 119 Qanlı zəmi23.07.2014
 120 Dolu23.07.2014
 121 Arxada qalmış gələcək23.07.2014
 122 Babamızın babasının babası28.07.2014
 123 Azərbaycan mətbəxi (sənədli)28.07.2014
 124 Ulduz28.07.2014
 125 Axırıncı aşırım28.07.2014
 126 Uşaqlığın son gecəsi31.07.2014
 127 Gümüşgöl əfsanəsi01.08.2014
 128 Yuxu01.08.2014
 129 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)02.08.2014
 130 Bağ mövsümü02.08.2014
 131 Alma almaya bənzər02.08.2014
 132 Bəyin oğurlanması02.08.2014
 133 Arşın mal alan02.08.2014
 134 Yeddi oğul istərəm02.08.2014
 135 Xeyir və şər (cizgi)07.08.2014
 136 Cəsur təyyarə (cizgi)07.08.2014
 137 Üzeyir ömrü07.08.2014
 138 İstintaq davam edir09.08.2014
 139 Şah və xidmətçi (cizgi)11.08.2014
 140 Tırtılın arzusu (cizgi011.08.2014
 141 Uzaq sahillərdə11.08.2014
 142 Axırıncı aşırım12.08.2014
 143 Yarımçıq qalmış mahnı16.08.2014
 144 Dağlarda döyüş18.08.2014
 145 Gümüşgöl əfsanəsi22.08.2014
 146 Fəryad23.08.2014
147 Qara gölün cəngavərləri24.08.2014
 148 Arxadan vurulan zərbə25.08.2014
 149 Bəxtiyar26.08.2014
 150 Bir qalanın sirri28.08.2014
 151 Babamızın babasının babası29.08.2014
 152 Bizim küçənin oğlanları29.08.2014
 153 Bəyin oğurlanması29.08.2014
 154 Evlənmək istəyirəm30.08.2014
 155 Ögey ana31.08.2014
 156 Arxada qalmış gələcək31.08.2014
 157 Ulduz04.09.2014
 158 Gümüşü furqon06.09.2014
 159 Bizi bağışlayın14.09.2014
 160 Yay günlərinin xəzan yarpaqları15.09.2014
 161 Qaladan tapılan mücrü16.09.2014
 162 Mən mahnı qoşuram18.09.2014
 163 Arşın mal alan18.09.2014
 164 Möcüzələr adası20.09.2014
 165 Gün keçdi26.09.2014
 166 Qərib cinlər diyarında28.09.2014
 167 Dosta məktub (sənədli)29.09.2014
 168 Qanun naminə30.09.2014
 169Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)02.10.2014
 170 Azərbaycan mətbəxi (sənədli)04.10.2014
 171 Özüm və özüm haqqında (sənədli)05.10.2014
 172Sən o səsi hardan aldın?24.10.2014
173Mərhəmətin dadı (cizgi)4 – cü rüb
 174 Cavid ömrü24.10.2014
 175 Mozalan25.10.2014
 176 Nəğməli ömür v(sənədli)07.11.2014
 177 Mozalan15.11.2014
 178Xeyir və şər (cizgi)4 – cü rüb
 179 Mozalan22.11.2014
 180 Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası (sənədli)24.11.2014
 181 Səma şairi Hüseyn Cavid (sənədli)04.12.2014
182Talada ev (cizgi)4 – cü rüb
 183 Mozalan06.12.2014
 184 Mozalan09.12.2014
 185 Dostuma məktub (sənədli)11.12.2014
 186 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)12.12.2014
 187Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)4 – cü rüb
 188 Mozalan13.12.2014
 189 Bircəciyim11.11.2014
 190Balaca çoban (cizgi)4 – cü rüb
 191 Onun böyük ürəyi12.12.2014
 192 Tütək səsi12.12.2014
 193 Cəsur təyyarə (cizgi) 4 – cü rüb
 194 Kitabi Dədə Qorqud (cizgi) 4 – cü rüb
 195 Tırtılın arzusu (cizgi) 4 – cü rüb
 196 Təqib (cizgi) 4 – cü rüb
İTV-2015-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2015-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Babamızın babasının babası02.01.2015
2Qaynana02.01.2015
3Bəyin oğurlanması02.01.2015
4Qorxma mən səninləyəm02.01.2015
5Qaladan tapılan mücrü03.01.2015
6Kişi sözü14.01.2015
7Asif, Vasif, Ağasif17.01.2015
8Arxadan vurulan zərbə17.01.2015
9Əhməd haradadır?18.01.2015
10Habil və Qabil (cizgi)19.01.2015
11Şərikli çörək19.01.2015
12Arxada qalmış gələcək20.01.2015
13Skripkanın sərgüzəşti20.01.2015
14Mən ki gözəl deyildim20.01.2015
15Tütək səsi20.01.2015
16Fəryad20.01.2015
17Uşaqlığın son gecəsi25.01.2015
18Avqust gələndə31.01.2015
19Alma almaya bənzər01.02.2015
20Yuxu08.02.2015
21Əmək və qızılgül10.02.2015
22Görüş14.02.2015
23Ulduz16.02.2015
24 Mozalan21.02.2015
25Qəzəlxan19.02.2015
26Arxada qalmış gələcək25.02.2015
27Tütək səsi26.02.2015
28Ağ atlı oğlan26.02.2015
29Dolu26.02.2015
30Küçələrə su səpmişəm01.03.2015
31Sən niyə susursan?04.03.2015
32Mateo Falkone04.03.2015
 33Qaynana08.03.2015
34Babamızın babasının babası11.03.2015
35 Mozalan14.03.2015
36Yol əhvalatı19.03.2015
37Arşın mal alan20.03.2015
38Evlənmək istəyirəm20.03.2015
39 O olmasın bu olsun20.03.2015
40Bəxtiyar21.03.2015
41Əhməd haradadır? 21.03.2015
42Dəli Kür22.03.2015
43Qorxma mən səninləyəm22.03.2015
44Kişi sözü 24.03.2015
45Mən mahnı qoşuram25.03.2015
46Üzeyr ömrü25.03.2015
47Tıq tıq xanım (cizgi)26.03.2015
48Dərviş Prisi partladır?27.03.2015
49Köhnə bərə27.03.2015
50İstintaq davam edir28.03.2015
51Ögey ana29.03.2015
52Arxada qalmış gələcək31.03.2015
53Qanlı zəmi31.03.2015
54Dədə Qorqud31.03.2015
55 Mən ki gözəl deyildim31.03.2015
 56Mozalan02.04.2015
 57 Fəryad02.04.2015
 58Qız qalası əfsanəsi (cizgi)02.04.2015
 59Cavanşir (cizgi)02.04.2015
 60Arzular…arzular02.04.2015
 61 Tütək səsi 03.04.2015
 62 Həyat bizi sınayır03.04.2015
 63Xeyir və şər (cizgi)05.04.2015
 64 O qızı tapın06.04.2015
 65Qız qalası əfsanəsi (cizgi)08.04.2015
 66 Qərib cinlər diyarında08.04.2015
 67Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)12.04.2015
 68 Mən mahnı bəstələyirəm15.04.2015
 69 Həyat bizi sınayır17.04.2015
 70Siçan və pişik (cizgi)18.05.2015
 71 Yuxu20.04.2015
 72Şah və xidmətçi (cizgi)21.04.2015
 73 Torpaq, dəniz, od, səma24.04.2015
 74 Mozalan25.04.2015
 75 Bir ailə26.04.2015
 76 Nizami28.04.2015
 77 Liftçi qız02.05.2015
 78 Axırıncı deyanacaq03.05.2015
 79Parisdən gələn məktublar (sənədli)04.05.2015
 80Medo Hollandiyadadır (sənədli)05.05.2015
 81Xəzərdən dünyaya (sənədli)06.05.2015
 82Təxəllüsü Mixaylo (sənədli)07.05.2015
 83Şərikli çörək08.05.2015
 84 Axırıncı aşırım08.05.2015
 85 Skripkanın sərgüzəştləri08.05.2015
 86Sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2015
 87 Uzaq sahillərdə09.05.2015
 88Kiatbi Dədə Qorqud (cizgi)10.05.2015
 89 Böyük dayaq10.05.2015
 90Nəğməli ömür (sənədli)12.05.2015
 91 Mozalan12.05.2015
 92 Bizim Cəbiş müəllim13.05.2015
 93 Küçələrə su səpmişəm17.05.2015
 94 Dolu18.05.2015
 95Sən o səsi hardan aldın?18.05.2015
 96 Mozalan19.05.2015
 97Azərbaycan xalçası (sənədli)20.05.2015
 98 Əzablı yollar23.05.2015
 99Mozalan29.05.2015
 100 Sehrli xalat30.05.2015
 101 Onu bağışlamaq olarmı?31.05.2015
 102 Qərib cinlər diyarında03.06.2015
 103 Yarımçıq qalmış mahnı04.06.2015
 104 Yol əhvalatı06.06.2015
 105 Bəxt üzüyü07.06.2015
 106 Asif, Vasif, Ağasif10.06.2015
 107 Bir qalanın sirri13.06.2015
 108Bağ mövsümü14.06.2015
 109 Böyük dayaq15.06.2015
 110 Nizami15.06.2015
 111 Tütək səsi17.06.2015
 112 Arzularını çəkən rəssam (sənədli)17.06.2015
 113Cəsur təyyarə (cizgi)18.06.2015
 114 Azərbaycan xalçası (sənədli) 19.06.2015
 115 Gümüşü furqon 06.07.2015
 116 Bağ mövsümü 08.07.2015
 117 Otel otağı 11.07.2015
 118 Xoşbəxtlik qayğıları 12.07.2015
 119 Bağ mövsümü 15.07.2015
 120 Qorxma mən səninləyəm 16.07.2015
 121 Mozalan 16.07.2015
 122 Böyük dayaq 17.07.2015
 123 Ulduz 18.07.2015
 124 Arşın mal alan 18.07.2015
 125 Ulduz 18.07.2015
 126 O olmasın bu olsun 18.07.2015
 127 Var olun qızlar 19.07.2015
 128Mozalan21.07.2015
 129 Ən vacib müsahibə 22.07.2015
 130 Arxada qalmış gələcək 23.07.2015
 131 Azərbaycanlı Yuri (sənədli) 23.07.2015
 132 Haqqa söykənən həyat 23.07.2015
 133 Şir evdən getdi 26.07.2015
 134 Axırıncı aşırım 01.08.2015
 135 Mozalan 01.08.2015
 136 Bəyin oğurlanması 02.08.2015
 137 Anlamaq istəyirəm 02.08.2015
 138 Alma almaya bənzər 02.08.2015
 139 Təhminə 02.08.2015
 140 Mozalan 07.12.2015
 141 Küçələrə su səpmişəm 09.08.2015
 142 Yay gününün xəzan yarpaqları 10.08.2015
 143 Gümüşgöl əfsanəsi 12.08.2015
 144 Mozalan 12.08.2015
 145 Bəxt üzüyü 17.08.2015
 146 Mozalan 18.08.2015
 147 Dədə Qorqud 23.08.2015
 148 Qanlı zəmi 23.08.2015
 149 Bəxtiyar 29.08.2015
 150 Bizim küçənin oğlanları 29.08.2015
 151 Bəyin oğurlanması 29.08.2015
 152 Tütək səsi 31.08.2015
 153 Şərikli çörək 31.08.2015
 154 Arxada qalmış gələcək 31.08.2015
 155 Basat və Təpəgöz (cizgi) 31.08.2015
 156 Yol əhvalatı 05.09.2015
 157 Arzularını çəkən rəssam (sənədli) 15.09.2015
 158 Sən o səsi hardan aldın (sənədli) 18.09.2015
 159 Mən mahnı qoşuram 18.09.2015
 160 Üzeyir ömrü 18.09.2015
 161 Var olun qızlar 19.09.2015
 162 İnsan məskən salır 20.09.2015
 163 Əzablı yollar 24.09.2015
 164 Əmək və qızılgül 25.09.2015
 165 Şir evdən getdi 27.09.2015
 166 Azərbaycan xalçası (sənədli) 27.09.2015
 167 Qanun naminə 01.10.2015
 168 Dolu 02.10.2015
 169 Qəzəlxan 04.10.2015
 170 Nəğməli ömür (sənədli) 04.10.2015
 171 Maestro, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə (sənədli) 05.10.2015
 172 Yay gününün xəzan yarpaqları 05.10.2015
 173 Kişi sözü 09.10.2015
 174 Mozalan 17.10.2015
 175 Qanlı zəmi 18.10.2015
 176 O qızı tapın 18.10.2015
 177 Babək 18.10.2015
 178 Mozalan 21.10.2015
 179 Xoşbəxtlik qayğıları 23.10.2015
 180 Mozalan 23.10.2015
 181 Skripkanın sərgüzəştləri 29.10.2015
 182 Mən ki, gözəl deyildim 29.10.2015
 183 Qaladan tapılan mücrü 06.11.2015
 184 Bəxtiyar 06.11.2015
 185 Babək 09.11.2015
 186 Anlamaq istəyirəm 15.11.2015
 187 Uzaq sahillərdə 16.11.2015
 188 Qanlı zəmi 17.11.2015
 189 Təhminə 22.11.2015
 190 Mozalan 24.11.2015
 191 Təhminə 22.12.2015
 192 Tütək səsi 12.12.2015
 193 Böyük dayaq 12.12.2015
 194 Bir qalanın sirri 13.12.2015
 195 Qara daşlar 14.12.2015
 196 İnsan məskən salır 15.12.2015
 197 Əsil dost 16.12.2015
 198 Dolu 17.12.2015
 199 Qızıl qaz 21.12.2015
 200 Uzaq sahillərdə 22.12.2015
 201 Bizim küçənin oğlanları 29.12.2016
 202 Keçən ilin son gecesi 30.12.2016
İTV-2016-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2016-CI İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Bəyin oğurlanması01.01.2016
 2 Qorxma mən səninləyəm02.01.2016
 3Mateo Falkone04.01.2016
 4 Güllələnmə təxirə salınır08.01.2016
 5 Mozalan10.01.2016
 6İstambul reysi11.01.2016
 7 Gümüşgöl əfsanəsi18.01.2016
 8 Tütək səsi20.01.2016
 9 Fəryad20.01.2016
 10Bir qalanın sirri01.02.2016
 11 Mozalan02.02.2016
 12 Görüş07.02.2016
 13 Nəsimi09.02.2016
 14 Dantenin yubileyi11.02.2016
 15 Qaladan tapılan mücrü17.02.2016
 16Cəsur təyyarə (cizgi)22.02.2016
 17 Ulduz23.02.2016
 18 Bəxtiyar23.02.2016
 19 Qanlı zəmi25.02.2016
 20Şah və xidmətçi (cizgi)25.02.2016
 21Humayın yuxusu (cizgi)25.02.2016
 22 Arxada qalmış gələcək26.02.2016
 23 Tütək səsi26.02.2016
 24 Dolu26.02.2016
 25Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)27.02.2016
 26Qız qalası əfsanəsi (cizgi)27.02.2016
 27 Bəyin oğurlanması01.03.2016
 28 Mən mahnı qoşuram08.03.2016
 29Yol əhvalatı08.03.2016
 30 Xoşbəxtlik qayğıları08.03.2016
 31Mozalan09.03.2016
 32 Qaynana10.03.2016
 33 Əzablı yollar12.03.2016
 34 Əhməd haradadır?15.03.2016
 35 Yuxu15.03.2016
 36 Evlənmək istəyirəm15.03.2016
 37 Asif, Vasif, Ağasif16.03.2016
 38 Küçələrə su səpmişəm17.03.2016
 39 Dəli Kür20.03.2016
 40 Dərviş Parisi partladır20.03.2016
 41 Qorxma mən səninləyəm20.03.2016
 42 Babamızın babasının babası21.03.2016
 43 O olmasın bu olsun21.03.2016
 44 Şir evdən getdi22.03.2016
 45 Alma almaya bənzər22.03.2016
 46 Kişi sözü22.03.2016
 47Üzeyir ömrü23.03.2016
 48 Mən mahnı qoşuram24.03.2016
 49 Bəxt üzüyü27.03.2016
 50 İstintaq davam edir28.03.2016
 51 Arxada qalmış gələcək 02.04.2016
 52 Dolu04.04.2016
 53 Qızıl qaz10.04.2016
 54 Sübhdən başlanan həyat (sənədli)11.04.2016
 55 Ögey ana12.04.2016
 56 Mozalan23.04.2016
 57 Mozalan27.04.2016
 58 Qartal qamətli qəhrəman (sənədli)02.05.2016
 59 Rənglərin səsi (səndəli)05.05.2016
 60 Mozalan04.04.2016
 61 Dostuma məktub08.05.2016
 62 Mən ki gözəl deyildim08.05.2016
 63 Skripkanın sərgüzəştləri 09.05.2016
 64 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim10.05.2016
 65 Dədə Qorqud10.05.2016
 66 Böyük dayaq10.05.2016
 67 Skripkanın sərgüzəştləri18.05.2016
 68 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)18.05.2016
 69 Qanlı zəmi18.05.2016
 70 Mozalan 21.05.2016
 71 Qızıl qaz 22.05.2016
 72 Babək 28.05.2016
 73 Əzablı yollar 29.05.2016
 74 Bir qalanın sirri01.06.2016
 75 Güllələnmə təxirə salınır04.06.2016
 76 Mozalan08.06.2016
 77 Alma almaya bənzər12.06.2016
 78 Dədə Qorqud15.06.2016
 79 Uzaq sahillərdə22.06.2016
 80 Ağ atlı oğlan26.06.2016
 81 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim26.06.2016
 82 Əzablı yollar 29.05.2016
 83 Bir qalanın sirri01.06.2016
 84 Güllələnmə təxirə salınır04.06.2016
 85 Mozalan08.06.2016
 86 Alma almaya bənzər12.06.2016
 87 Dədə Qorqud15.06.2016
 88 Uzaq sahillərdə22.06.2016
 89 Ağ atlı oğlan26.06.2016
 90 Mən sizi dünyalar qədər sevirdim26.06.2016
 91 Şir evdən getdi 28.06.2016
 92 O qızı tapın 02.07.2016
 93 Nizami06.07.2016
 94 Yol əhvalatı 07.07.2016
 95 Qaladan taılan mücrü07.07.2016
 96 Arşın mal alan 07.07.2016
 97 Mozalan09.07.2016
 98 Təhminə11.07.2016
99 Gümüşü furqon13.07.2016
 100 Tərpaq, dəniz, od, səma14.07.2016
 101 Böyük dayaq14.07.2016
 102 Yay gününün xəzan yarpaqları18.07.2016
 103 Mozalan20.07.2016
 104 Ən vacib müsahibə22.07.2016
 105 Dolu23.07.2016
 106 Qartal qamətli qəhrəman (sənədli)23.07.2016
 107 Azərbaycan xalçası (sənədli)27.07.2016
 108Yol əhvalatı02.08.2016
 109 Avqust gələndə02.08.2016
 110 Gün keçdi 02.08.2016
 111 Bəxtiyar02.08.2016
 112 Qanlı zəmi23.08.2016
 113 Arşın mal alan26.08.2016
 114 Qızıl qaz28.08.2016
 115 Kişi sözü29.08.2016
 116 Bəyin oğurlanması29.08.2016
 117 Mozalan09.09.2016
118 Bəxtiyar11.09.2016
 119 Yol əhvalatı12.09.2016
 120 Ulduz12.09.2016
 121 Yay gününün xəzan yarpaqları13.09.2016
 122 Bəxtiyar13.09.2016
 123 Ögey ana15.09.2016
 124 Nizami18.09.2016
 125 Mən mahnı qoşuram18.09.2016
 126 O olmasın bu olsun18.09.2016
 127 İstanbul reysi22.09.2016
 128 Xoşbəxtlik qayğıları24.09.2016
 129 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)27.09.2016
 130 Üzeyir ömrü26.09.2016
 131 Mozalan29.09.2016
 132 Qanun naminə01.10.2016
133 Qəzəlxan02.10.2016
134 Ovsunçu09.10.2016
 135 Çölçü15.10.2016
 136 Qanlı zəmi18.10.2016
 137 Azərbaycan mətbəxi (sənədli)20.10.2016
 138 Liftçi qız23.10.2016
 139 Cavid ömrü24.10.2016
 140 Küçələrə su səpmişəm01.11.2016
 141 Şir evdən getdi06.11.2016
 142 Ən vacib müsahibə06.11.2016
 143 Azəbaycan xalçası (sənədli)09.11.2016
 144 Qaladan tapılan mücrü17.11.2016
 145 Otel otağı22.11.2016
 146 Mozalan30.11.2016
 147 Qaraca qız04.12.2016
 148 Dədə Qorqud14.12.2016
 149 Tütək səsi12.12.2016
 150 Nizami12.12.2016
 151 Böyük dayaq12.12.2016
 152 Bəxtiyar 24.12.2016
İTV-2017-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2017-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Qaynana 02.01.2017
2Bəyin oğurlanması04.01.2017
3Mən ki, gözəl deyildim19.01.2017
4Alma almaya bənzər05.02.2017
5Köhnə bərə17.02.2017
6Qız qalası əfsanəsi (cizgi)18.02.2017
7Tural və Zəri (cizgi)20.02.2017
8Şah və xidmətçi (cizgi)20.02.2017
9Tütək səsi26.02.2017
10Basat və Təpəgöz (cizgi)28.02.2017
11Sən niyə susursan?01.03.2017
12Basat və Təpəgöz (cizgi)01.03.2017
13Cavanşir (cizgi)02.03.2017
14Cəsur təyyarə (cizgi)02.03.2017
15Qız qalası əfsanəsi (cizgi)02.03.2017
16Anlamaq istəyirəm05.03.2017
17Qaynana08.03.2017
18Ulduz20.03.2017
 19Bəyin oğurlanması20.03.2017
20Arşın mal alan20.03.2017
21Bir qalanın sirri20.03.2017
22Alma almaya bənzər21.03.2017
23Dəli Kür21.03.2017
24Üzeyir ömrü21.03.2017
25Mozalan22.03.2017
26O olmasın, bu olsun22.03.2017
 27 Qorxma mən səninləyəm22.03.2017
28Qız qalası əfsanəsi (cizgi)31.03.2017
 29Xeyir və şər (cizgi)31.03.2017
 30 Fəryad04.04.2017
 31 Liftçi qız 16.04.2017
 32Yalançı çoban (cizgi)24.04.2017
 33Qanlı zəmi24.04.2017
 34Tıq tıq xanım (cizgi)24.04.2017
 35Basat və Təpəgöz (cizgi)08.05.2017
 36Unudulmuş qəhrəman (sənədli)09.05.2017
 37Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)10.05.2017
 38Mən sizi dünyalar qədər sevirdim 09.05.2017
 39 Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər (cizgi)13.05.2017
 40Gəlin birgə öyrənək rənglər (cizgi)13.05.2017
 41 Dədə Qorqud10.05.2017
 42 Yeddi gözəl21.05.2017
43Arşın mal alan14.05.2017
 44Şir evdən getdi14.05.2017
45Mən mahnı qoşuram16.05.2017
46Arxada qalmış gələcək18.05.2017
47Lovğa fil balası (cizgi)18.05.2017
48Arşın mal alan22.05.2017
49Bircəciyim24.05.2017
50Mərhəmətin dadı (cizgi)24.05.2017
51Çətin məsələ28.05.2017
52Cəsur təyyarə28.05.2017
53Balaca ev (cizgi)28.05.2017
 54 Böyük dayaq28.05.2017
55Qız qalası əfsanəsi (cizgi)29.05.2017
56Tural və Zəri (cizgi)29.05.2017
57Təqib (cizgi)29.05.2017
58Yay gününün xəzan yarpaqları29.05.2017
 59 Bir qalanın sirri29.05.2017
60 Kişi sözü29.06.2017
 61 Küçələrə su səpmişəm 04.06.2017
 62 Dərviş Parisi partladır11.06.2017
63 Nizami15.06.2017
 64 Dədə Qorqud15.06.2017
 65 Qaladan tapılan mücrü20.06.2017
 66 Uzaq sahillərdə22.06.2017
 67 Yol əhvalatı26.06.2017
68Qədim Azərbaycan abidələri (sənədli)26.06.2017
 69 Alma almaya bənzər27.06.2017
 70 Qorxma mən səninləyəm27.06.2017
 71 Bəyin oğurlanması 28.06.2017
72 Arşın mal alan28.06.2017
 73 Arxadan vurulan zərbə02.07.2017
 74 Qaladan tapılan mücrü03.07.2017
 75 Qızıl qaz08.07.2017
 76 Kitabi Dədə Qorqud (cizgi)10.07.2017
 78 Cəsur təyyarə (cizgi)10.07.2017
 79 Tütək səsi11.07.2017
 80 Böyük dayaq14.07.2017
 81 Kölgələr sürünür16.07.2017
 82 Heykəllərdə yaşayan ömür (sənədli)18.07.2017
 83 Çölçü20.07.2017
 84 Ən vacib müsahibə22.07.2017
 85 Ağ atlı oğlan23.07.2017
 86 Dolu23.07.2017
 87 Xoşbəxtlik qayğıları27.07.2017
 88 Bağ mövsümü30.07.2017
 89 Güllələnmə təxirə salınır01.08.2017
 90 Avqust gələndə02.08.2017
 91 Ögey ana02.08.2017
 92 Şəhzadə və qara qızıl (cizgi)02.08.2017
 93 Mozalan k/j02.08.2017
 94 Tırtılın arzusu (cizgi)02.08.2017
 95 Təhminə02.08.2017
 96 Qədim yurdun daş kitabəsi (sənədli)03.08.2017
 97 Qədim yurdun daş kitabəsi (sənədli) 04.08.2017
 98 Gümüşgöl əfsanəsi07.08.2017
 99 Babamızın babasının babası13.08.2017
 100 Yarımçıq qalmış mahnı16.08.2017
 101 Üzeyir ömrü20.08.2017
 102 Qanlı zəmi23.08.2017
 103 Azərbaycan xalçaları (sənədli)26.08.2017
 104 Köhnə saat (cizgi)29.08.2017
 105 Balaca ev (cizgi)29.08.2017
 106 Bağ mövsümü29.08.2017
 107Bəyin oğurlanması29.08.2017
 108 Arxada qalmış gələcək29.08.2017
 109  Güllələnmə təxirə salınır 01.09.2017
 110 Azərbaycan mətbəxi (sənədli) 01.09.2017
 111 Siçan və pişik (cizgi)02.09.2017
112Azərbaycan mətbəxi (sənədli)02.09.2017
113Evlənmək istəyirəm03.09.2017
114Arşın mal alan04.09.2017
115Ən güclü kimdir? (cizgi)04.09.2017
116Kişi sözü10.09.2017
117Dantenin yubileyi11.09.2017
118Balaca ev (cizgi)11.09.2017
119İlbizin evi (cizgi)11.09.2017
120Gəlin birgə öyrənək (cizgi)15.09.2017
121Gəlin birgə öyrənək (cizgi)18.09.2017
122İz qala (sənədli)18.09.2017
123Möcüzələr adası20.09.2017
124Uşaqlığın son gecəsi24.09.2017
125Qəzəlxan30.09.2017
 126 Ağ atlı oğlan02.10.2017
 127 Nəğməli ömür (sənədli)04.10.2017
 128 Özüm və zaman haqqında (sənədli)05.10.2017
 129 Özüm və zaman haqqında (sənədli)08.10.2017
 130 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)14.10.2017
 131 Qaynana15.10.2017
 132 İnsan məskən salır18.10.2017
 133 Babək18.10.2017
 134 Mozalan k\j21.10.2017
 135 Əsl dost22.10.2017
 136 Səma şairi Hüseyn Cavid (sənədli)24.10.2017
 137 İncəsənətin qüvvəti (sənədli)25.10.2017
 138 Küçələrə su səpmişəm01.11.2017
 139 Yol əhvalatı05.11.2017
 140 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)09.11.2017
 141 Cavanşir (cizgi)09.11.2017
 142 Ən vacib müsahibə09.11.2017
 143 Kimi daha çox sevirik?19.11.2017
 144 Sən niyə susursan?22.11.2017
 145 Kirpi balası və alma (cizgi)25.11.2017
 146 Arvadım mənim, uşaqlaım mənim26.11.2017
 147 Mən ki, gözəl deyildim29.11.2017
 148 Qız qalası əfsanəsi( cizgi)29.11.2017
 149 Ümid (cizgi)29.11.2017
 150 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)29.11.2017
 151 Cəsur təyyarə (cizgi)29.11.2017
 152 Cavanşir (cizgi)29.11.2017
 153 Mozalan k\j18.11.2017
 154 İlbizin evi (cizgi)25.11.2017
 155 Ümid (cizgi)09.12.2017
 156 İlbizin evi (cizgi)11.12.2017
 157 Tütək səsi11.12.2017
 158 Babək12.12.2017
 159 Böyük dayaq12.12.2017
 160 Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)12.12.2017
 161 Kirpi balası və alma (cizgi)16.12.2017
 162 İlbizin evi (cizgi)16.12.2017
 163 İncəsənətin qüvvəti (sənədli)21.12.2017
 164 Tırtılın arzusu (sənədli)22.12.2017
 165 Humayın yuxusu (cizgi)23.12.2017
 166 Qız qalası əfsanəsi24.12.2017
 167 Bəyin oğurlanması31.12.2017
İTV-2018-ci il

  «İTV» TELEKANALINDA 2018-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

 

 

Kinofilmlərin adı

 

Nümayiş olunan tarix

 1 Qorxma mən səninləyəm05.01.2018
 2 Abşeron ritmləri07.01.2018
 3Liftçi qız13.01.2018
 4 Kişi sözü14.01.2018
 5 İstanbul reysi18.01.2018
 6 Arxada qalmış gələcək20.01.2018
 7 Kölgələr sürünür21.01.2018
 8 Mərhəmətin dadı (cizgi)02.02.2018
 9 Günlərin bir günündə (cizgi)03.02.2018
 10 Qızıl (cizgi)13.02.2018
 11 Talada ev (cizgi) 16.02.2018
 12 Mərhəmətin dadı (cizgi)21.02.2018
 13 Tırtılın arzusu (cizgi)21.02.2018
 14 Ümüd (cizgi)25.02.2018
 15 Xeyir və şər (cizgi)25.02.2018
 16 Müharibə uşaqları (sənədli)26.02.2018
 17 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)27.02.2018
 18 Toral və Zəri (cizgi)27.02.2018
 19 Cəsur təyyarə (cizgi) 03.03.2018
 20 Cavanşir (cizgi)03.03.2018
 21 Qız qalası əfsanəsi (cizgi)04.03.2018
 22 Xeyir və şər (cizgi)04.03.2018
 23 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)08.03.2018
 24 Dantenin yubiıeyi12.03.2018
 25 Gün keçdi13.03.2018
 26 Mozalan k\j20.03.2018
 27 Arşın mal alan20.03.2018
 28 Qorxma mən səninləyəm 21.03.2018
 29 O olmasın bu olsun22.03.2018
 30 Alma almaya bənzər24.03.2018
 31 İlbizin evi (cizgi) 28.03.2018
 32 Cavanşir (cizgi) 02.04.2018
 33 Toral və Zəri (cizgi) 10.04.2018
 34 Üzeyir ömrü 11.04.2018
 35 Tar (sənədli) 12.04.2018
 36 Humayın yuxusu (cizgi) 16.04.2018
 37 Bir ailə 26.04.2018
 38 Cəsur təyyarə (cizgi) 03.05.2018
 39 Kitabi Dədə Qorqud (cizgi) 09.05.2018
 40 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 18.05.2018
 41 Cavanşir (cizgi) 18.05.2018
 42 Kitabi Dədə Qorqud (cizgi) 18.05.2018
 43 Şah və xidmətçi (cizgi) 18.05.2018
 44 Humayın yuxusu (cizgi) 22.05.2018
 45 Siçan və pişik (cizgi) 25.05.2018
 46 Babək 28.05.2018
 47 Azərbaycan xalçaları (sənədli) 29.05.2018
 48 Nuş olsun (cizgi) 31.05.2018
 49 Nuş olsun (cizgi) 07.06.2018
 50 Şah və xidmətçi (cizgi) 08.06.2018
 51 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 10.06.2018
 52 Böyük dayaq 15.06.2018
 53 Bəyin oğurlanması 17.06.2018
 54 Yol əhvalatı 18.06.2018
 55 Alma almaya bənzər 19.06.2018
 56 Cavanşir (cizgi) 26.06.2018
 57 Mən sizi dünyalar qədər seirdim 26.02.2018
 58 Arxadan vurulan zərbə 02.07.2018
 59 Tütək səsi 11.07.2018
 60 Mən ki, gözəl deyildim 11.07.2018
 61 Heykəllərdə yaşayan ömür (sənədli) 18.07.2018
 62 Qəlblərdə yaşayan ömür (sənədli) 20.07.2018
 63 Balaca ev (cizgi) 22.07.2018
 64 Ən vacib müsahibə 22.07.2018
 65 Üzeyir ömrü 22.07.2018
 66 Dolu 23.07.2018
 67 Nəğməli ömür 26.07.2018
 68 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 26.07.2018
 69 Mozalan 28.07.2018
70 Güllələnmə təxirə salınır 01.08.2018
 71 Avqust gələndə 02.08.2018
 72 Kitabi Dədə Qorqud (cizgi) 02.08.2018
 73 Uşaqlığın son gecəsi 02.08.2018
 74 Arşın mal alan 02.08.2018
 75 Təhminə 02.08.2018
 76 Mozalan 04.08.2018
 77 Evlənmək istəyirəm 14.08.2018
 78 Bəxt üzüyü 15.08.2018
 79 Ögey ana 16.08.2018
 80 Alma almaya bənzər 17.08.2018
 81 Dağlarda döyüş 18.08.2018
 82 Şirbalanın məhəbbəti 20.08.2018
 83 Qız qalası əfsanəsi (cizgi) 20.08.2018
 84 Rast Niyazi (sənədli) 20.08.2018
 85 Yol əhvalatı 21.08.2018
 85 Əhməd haradadır? 22.08.2018
 86 Ulduz 22.08.2018
 87 Qaynana 22.08.2018
 88 Arşın mal alan 22.08.2018
 89 Qorxma mən səninləyəm 23.08.2018
 90 Şərikli çörək 23.08.2018
 91 Sizi dünyalar qədər sevirdim 23.08.2018
 92 Mən ki, gözəl deyildim 23.08.2018
 93 Dədə Qorqud 23.08.2018
 94 Gün keçdi 24.08.2018
 95 Bir qalanın sirri 25.08.2018
 96 Dad sonrası dad (sənədli) 25.08.2018
 97 Görüş 27.08.2018
 98 Babamızın babasının babası 28.08.2018
 99 Ən vacib müsahibə 29.08.2018
 100 Bəyin oğurlanması 29.08.2018
 101 Bəxtiyar 29.08.2018
 102 Dərviş Parisi partladır 30.08.2018
 103 Yeddi oğul istərəm 31.08.2018
 104 Tütək səsi 31.08.2018
 105 Qanlı zəmi 31.08.2018
 106 Sehrli xalat 04.09.2018
 107 Yuxu 05.09.2018
 108 Xoşbəxtlik qayğıları 06.09.2018
 109 Mən mahnı qoşuram 07.09.2018
 110 Kişi sözü 10.09.2018
 111 Qanun naminə 11.09.2018
 112 Telefonçu qız 12.09.2018
 113 Məhəbbətim mənim, kədərim mənim 13.09.2018
 114 Gəlin birgə öyrənək (cizgi) 14.09.2018
 115 Sən niyə susursan? 14.09.2018
 116 Mozalan 15.09.2018
 117 Bizim Cəbiş müəllim 15.09.2018
 118 Arşın mal alan 18.09.2018
 119 O olmasın, bu olsun 18.09.2018
 120 Gəlin birgə öyrənək (cizgi) 18.09.2018
 121 Möcüzələr adası 20.09.2018
 122 Cin mikrorayonda 23.09.2018
 123 Dəli Kür 30.09.2018
 124 Qəzəlxan 29.09.2018
 125 Bizim Cəbiş müəllim 05.10.2018
 126 Alma almaya bənzər 07.10.2018
 127 Bəxt üzüyü 14.10.2018
 128 Dədə Qorqud 18.10.2018
 129 Ögey ana 21.10.2018
 130 Səma şairi Hüseyn Cavid 24.10.2018
 131 Arşın mal alan 25.10.2018
 132 Mozalan 28.10.2018
 133 Uşaqlığın son gecəsi 28.10.2018
 134 Mozalan 04.11.2018
 135 Qaynana 04.11.2018
 136 Möcüzələr adası 07.11.2018
 137 Nəğməli ömür 07.11.2018
 138 Mozalan 11.11.2018
 139 Nəğməli ömür 11.11.2018
 140 Atları yəhərləyin 17.11.2018
 141 Telefonçu qız 18.11.2018
 142 Mən mahnı qoşuram 25.11.2018
 143 Əhməd haradadır? 02.12.2018
 144 Mozalan 02.12.2018
 145 Ulduz 09.12.2018
 146 Babək 12.12.2018
 147 Böyük dayaq 12.12.2018
 148 Dədə Qorqud 12.12.2018
 149 Mozalan 16.12.2018
 150 Alma almaya bənzər 16.12.2018
 151 Dad sonrası dad 18.12.2018
 152 Təhminə 22.12.2018
 153 Sən niyə susursan? 23.12.2018
 154 Mozalan 23.12.2018
 155 O olmasın, bu olsun 30.12.2018
 156 Mozalan 30.12.2018
İTV-2019-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2019-CU İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
 1  Yol əhvalatı 01.01.2019
 2 Keçən ilin son gecəsi 01.01.2019
 3 Bəyin oğurlanması 02.01.2019
 4 Uşaqlığın son gecəsi 02.01.2019
 5 Mozalan 06.01.2019
 6 Görüş 06.01.2019
 7 Mozalan 13.01.2019
 8 Dərviş Parisi partladır 13.01.2019
 9 Yeddi oğul istərəm 20.01.2019
 10 Axırıncı aşırım 20.01.2019
 11 Alma almaya bənzər 27.01.2019
 12 Mozalan 27.01.2019
 13 Uşaqlığın son gecəsi 03.02.2019
 14 Mozalan 03.02.2019
 15 Qorxma mən səninləyəm 04.02.2019
 16 Arşın mal alan 07.02.2019
 17 Mateo Falkone 07.02.2019
 18 Görüş 07.02.2019
 19 Mozalan 17.02.2019
 20 Uzaq sahillərdə 17.02.2019
 21 Kirpi balası və alma (cizgi) 19.02.2019
 22 Qəm pəncərəsi 22.02.2019
 23 Mozalan 24.02.2019
 24 Arxadan vurulan zərbə 24.02.2019
 25 Tütək səsi 25.02.2019
 26 Müharibə uşaqları (sənədli) 26.02.2019
 27 Ağ atlı oğlan 26.02.2019
 28 Atları yəhərləyin 26.02.2019
 29 Dolu 26.02.2019
 30 Balaca ev (cizgi) 26.02.2019
 31 Bəxt üzüyü 03.03.2019
 32 Mozalan 03.03.2019
 33 Dad sonrası dad 05.03.2019
 34 Yol əhvalatı 05.03.2019
 35 Qaynana 07.03.2019
 36 Ögey ana 08.03.2019
 37 Mozalan 10.03.2019
 38 Yuxu 10.03.2019
 39 Görüş 12.03.2019
 40 Dantenin yubileyi 14.03.2019
 41 Şirbalanın məhəbbəti 17.03.2019
 42 Mozalan 17.03.2019
 43 Basat və təpəgöz (cizgi) 19.03.2019
 44 Ən güclü kimdir? (cizgi) 19.03.2019
 45 Mərhəmətin dadı(cizgi) 19.03.2019
 46 Sehrli xalat 19.03.2019
 47 Uşaqlığın son gecəsi 19.03.2019
 48 Balaca çoban (cizgi) 20.03.2019
 49 Tülkü həccə gedir (cizgi) 20.03.2019
 50 Karvan (cizgi) 20.03.2019
 51 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 20.03.2019
 52 Dərviş Parisi partladır 20.03.2019
 53 Bəxt üzüyü 20.03.2019
 54 O olmasın bu olsun 20.03.2019
 55 Tülkü həccə gedir (cizgi) 21.03.2019
 56 Karvan (cizgi) 21.03.2019
 57 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi) 21.03.2019
 58 Göyçək Fatma (cizgi) 21.03.2019
 59 Bəyin oğurlanması 21.03.2019
 60 Alma almaya bənzər 21.03.2019
 61 Ulduz 21.03.2019
 62 Arşın mal alan 22.03.2019
 63 Əhməd haradadır? 22.03.2019
 64 Dəli Kür 22.03.2019
 65 Mən mahnı qoşuram 22.03.2019
 66 Qərib cinlər diyarında 23.03.2019
 67 Yol əhvalatı 23.03.2019
 68 Əzablı yollar 23.03.2019
 69 Bəxtiyar 24.03.2019
 70 Evlənmək istəyirəm 25.03.2019
 71 Kişi sözü 26.03.2019
 72 Şərikli çörək 30.03.2019
 73 Bizim Cəbiş müəllim 31.03.2019
 74 Dədə Qorqud 31.03.2019
 75 Dolu02.04.2019
 76 Cəsur təyyarə (cizgi)02.04.2019
 77 Bəxt üzüyü 07.04.2019
 78 Gəlin birgə öyrəənək (cizgi)13.04.2019
 79 Siçan və pişik (cizgi)13.04.2019
 80Qaynana14.04.2019
 81Uçan zürafə (cizgi)15.04.2019
 82Talada ev (cizgi)16.04.2019
 83Ögey ana21.04.2019
 84Toplan və lölgəsi27.04.2019
 85Bəxtiyar27.04.2019
86Gün keçdi28.04.2019
 87Cırtdanın yeni sərgüzəştləri01.05.2019
 88Xeyirxah kirpi04.05.2019
 89Cavanşir (cizgi)05.05.2019
 90Güllələnmə təxirə salınır05.05.2019
 91Ağ atlı oğlan08.05.2019
 92Bizim Cəbiş müəllim09.05.2019
 93Mən sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2019
 94Uzaq sahillərdə09.05.2019
 95Dədə Qorqud09.05.2019
 96Böyük dayaq10.05.2019
 97Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi (sənədli)10.05.2019
 98Uşaqlığın son gecəsi12.05.2019
 99Mən sizi dünyalar qədər sevirdim18.05.2019
 100Mən ki, gözəl deyildim18.05.2019
 101Alma almaya bənzər19.05.2019
 102Yol əhvalatı26.05.2019
 103Mozalan k/j26.05.2019
 104Sehirli xalat27.05.2019
 105Babək29.05.2019
 106Bir qalanın sirri01.06.2019
 107O olmasın, bu olsun02.06.2019
 108Mozalan k/j02.06.2019
 109 Qaynana05.06.2019
 110Əhməd haradadlr?05.06.2019
 111Ögey ana05.06.2019
 112Ulduz06.06.2019
 113Nuş olsun (cizgi)08.06.2019
 114Münəccimin şagirdi (cizgi)08.06.2019
 115Bəxtiyar09.06.2019
 116Bizim Cəbiş müəllim14.06.2019
 117Qərib cinlər diyarında15.06.2019
 118 Atları yəhərləyin15.06.2019
 119Basat və Təpəgöz (cizgi)15.06.2019
 120Tülkü həccə gedir (cizgi)15.06.2019
 121Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)15.06.2019
 122Əhməd haradadır?16.06.2019
 123Mozalan k/j16.06.2019
 124Humayın yuxusu (cizgi)22.06.2019
 125Ayna (cizgi)22.06.2019
 126Qanun naminə23.06.2019
 127Dağlarda döyüş26.06.2019
 128Mən sizi dünyalar qədər sevirdim26.06.2019
 129Dərviş Parisi partladır30.06.2019
 130Arşın mal alan30.06.2019
 131 İstintaq davam edir02.07.2019
 132 Gəlin birgə öyrənək 1, 2, 3 (cizgi)04.07.2019
 133 Alma almaya bənzər07.07.2019
 134 Təhminə11.07.2019
 135 Bir qalanın sirri13.07.2019
 136 Böyük dayaq14.07.2019
 137 Dədə Qorqud14.07.2019
 138 Qarğa balası və özgə yuvası (cizgi)15.07.2019
 139 Tırtılın arzusu (cizgi)15.07.2019
 140 Cəsur təyyarə (cizgi)15.07.2019
 141 Çölçü19.07.2019
 142 Bəxt üzüyü21.07.2019
 143 Ən vacib müsahibə22.07.2019
 144 Koroğlu23.07.2019
 145 Mahmud və Məryəm23.07.2019
 146 Yuxu28.07.2019
 147 Balaca çoban (cizgi)30.07.2019
 148 Tülkü həccə gedir30.07.2019
 149 Pıspısa xanım və siçan bəy (cizgi)30.07.2019
 150 Üzeyir ömrü01.08.2019
 151 Bəyin oğurlanması02.08.2019
 152 Bir cənub şəhərində02.08.2019
 153 Tülkü həccə gedir (cizgi)02.08.2019
 154 Pıspısa xanım və siçan bəy02.08.2019
 155 Dərviş Parisi partladır12.08.2019
 156 Yol əhvalatı12.08.2019
 157 Uşaqlığın son gecəsi12.08.2019
 158 Evlənmək istəyirəm13.08.2019
1 Mən mahnı qoşuram13.08.2019
 2 Ulduz13.08.2019
 3 Ovsunçu16.08.2019
 4 Nizami17.08.2019
 5 Dağlarda döyüş18.08.2019
 6 Uzaq sahillərdə18.08.2019
 7 Ağ atlı oğlan23.08.2019
 8 Mən ki, gözəl deyildim23.08.2019
9Mübarizlik zirvəsi (sənədli)23.08.2019
 10 Dolu23.08.2019
 11 Babamızın babasının babası25.08.2019
 12 Ən vacib müsahibə29.08.2019
 13 Tərsinə çevrilmiş dünya30.08.2019
 14 Tütək səsi31.08.2019
 15 Atları yəhərləyin31.08.2019
 16 Alma almaya bənzər01.09.2019
 17 Böyük dayaq03.09.2019
 18 Qorxma mən səninləyəm06.09.2019
 19 Bəxt üzüyü08.09.2019
 20 Şərikli çörək09.09.2019
 21 Dəli Kür10.09.2019
 22 Qanun naminə11.09.2019
 23 Telefonçu qız12.09.2019
 24 Yuxu13.09.2019
 25 Uşaqlığın son gecəsi15.09.2019
 26 İstintaq davam edir23.09.2019
 27 Gün keçdi25.09.2019
 28Uzaq sahillərdə26.09.2019
 29 Əhməd haradadır27.09.2019
 30 Görüş29.09.2019
 31 İstintaq30.09.2019
 32 Arxadan vurulan zərbə 4-cü rüb
 33 Nəsimi 4-cü rüb
 34 Qatır Məmməd 4-cü rüb
 35 Dantenin yubileyi 4-cü rüb
 36 Bizim Cəbiş müəllim 4-cü rüb
 37 Ulduz 4-cü rüb
 38 Ögey ana 4-cü rüb
 39 O qızı tapın 4-cü rüb
 40 Xoşbəxtlik qayğıları 4-cü rüb
 41 Həm ziyarət, həm ticarət 4-cü rüb
 42 Yol əhvalatı 4-cü rüb
 43 Var olun qızlar 4-cü rüb
 44 Ömrün səhifələri 4-cü rüb
 45 Alma almaya bənzər 4-cü rüb
 46 Dağlarda döyüş4-cü rüb
 47 Koroğlu 4-cü rüb
 48 Dədə Qorqud 4-cü rüb
 49 Bəxtiyar 4-cü rüb
 50 Dərviş Parisi partladır 4-cü rüb
 51 Axırıncı aşırım 4-cü rüb
 52 Babamızıbn babasının babası 4-cü rüb
 53 Telefonçu qız 4-cü rüb
 54 Qaynana 4-cü rüb
 55 Sən niyə susursan? 4-cü rüb
 56 Ağ atlı oğlan 4-cü rüb
 57 Gümüşgöl əfsanəsi 4-cü rüb
 58 Özgə vaxt 4-cü rüb
 59 Bir cənib şəhərində 4-cü rüb
 60 Yeddi oğul istərəm 4-cü rüb
 61 Onun bəlalı sevgisi 4-cü rüb
 62 Ən vacib müsahibə 4-cü rüb
 63 Möcüzələr adası 4-cü rüb
 64 Güllələnmə təxirə salınır 4-cü rüb
 65 Dədə Qorqud4-cü rüb
 66 Ulduz 4-cü rüb
 67 Ad günü 4-cü rüb
 68 Böyük dayaq 4-cü rüb
 69 Qəribə əhvalat 4-cü rüb
 70 Günlərin bir günü 4-cü rüb
 71 Yüksəliş. (sənədli) 4-cü rüb
 72 İnsan məskən salır 4-cü rüb
 73 Bizi bağışlayın 4-cü rüb
 74 Əhməd haradadır? 4-cü rüb
 75 Babək 4-cü rüb
 76 Qərib cinlər diyarında 4-cü rüb
 77 Bir qalanın sirri 4-cü rüb
 78 Sehrli xalat 4-cü rüb
 79 Kişi sözü 4-cü rüb
 80 İstintaq 4-cü rüb
 81 Bəyin oğurlanması 4-cü rüb
 82 Ögey ana 4-cü rüb
 83 Evlənmək istəyirəm 4-cü rüb
 84 Həm ziyarət, həm ticarət 4-cü rüb
 85 Mən mahnı qoşuram 4-cü rüb
 86 Gün keçdi 4-cü rüb
 87 Qaraca qız 4-cü rüb
 88 Mateo Falkone 4-cü rüb
 89 İstintaq davam edir 4-cü rüb
 90 Səma şairi Hüseyn Cavid (sənədli) 4-cü rüb
 91 Arşın mal alan 4-cü rüb
 92 Qızıl qaz 4-cü rüb
 93 Park 4-cü rüb
 94 Telefonçu qız 4-cü rüb
 95 Yol əhvalatı 4-cü rüb
 96 Ulduz 4-cü rüb
 97 Alma almaya bənzər 4-cü rüb
 98 Bir cənub şəhərində 4-cü rüb
 99 Dədə Qorqud 4-cü rüb
 100 Böyük dayaq 4-cü rüb
 101 Koroğlu 4-cü rüb
 102 Evlənmək istəyirəm 4-cü rüb
İTV-2020-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2020-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Dərviş Parisi partladır01.01.2020
2Bəyin oğurlanması02.01.2020
3Bəxtiyar03.01.2020
4Keçən ilin son gecəsi05.01.2020
5Ad günü05.01.2020
6Əhməd haradadır06.01.2020
7Bir cənub şəhərində07.01.2020
8Ömrün səhifələri08.01.2020
9Var olun qızlar09.01.2020
10Ən vacib müsahibə10.01.2020
11Yol əhvalatı12.01.2020
12Bəxt üzüyü13.01.2020
13Möcüzələr adası14.01.2020
14Günaydın mələyim14.01.2020
15Mahmud və Məryəm15.01.2020
16Dantenin yubileyi15.01.2020
17Yarımçıq xatirələr16.01.2020
18Gümüşgöl əfsanəsi16.01.2020
19İstintaq davam edir17.01.2020
20Ağ atlı oğlan19.01.2020
21Fəryad19.01.2020
22Silahdaşlar (sənədli)19.01.2020
23Dolu20.01.2020
24Mübarizlik zirvəsi20.01.2020
25Son nəfəsədək20.01.2020
26Mən ki, gözəl deyildim21.01.2020
27Dədə Qorqud21.01.2020
28Mən sizi dünyalar qədər sevirdim22.01.2020
29Axırıncı aşırım23.01.2020
30Arxadan vurulan zərbə24.01.2020
31Qaraca qız26.01.2020
32Qaladan tapılan mücrü27.01.2020
33Bir qalanın sirri28.01.2020
34Əzablı yollar29.01.2020
35Sehirli xalat30.01.2020
36Ögey ana31.01.2020
37Kişi sözü02.02.2020
38Telefonçu qız03.02.2020
39Mən mahnı qoşuram04.02.2020
40Qorxma mən səninləyəm04.02.2020
41Yeddi gözəl05.02.2020
42Şərikli çörək06.02.2020
43Arşın mal alan07.02.2020
44Mübarizlik zirvəsi (sənədli)07.02.2020
45Onun bəlalı sevgisi10.02.2020
46Alma almaya bənzər12.02.2020
47Ən vacib müsahibə13.02.2020
48Gün keçdi14.02.2020
49Dərviş Parisi partladır16.02.2020
50O qızı tapın17.02.2020
51Yeddi oğul istərəm18.02.2020
52Xoşbəxtlik qayğıları19.02.2020
53Sən niyə susursan20.02.2020
54Arşın mal alan 194521.02.2020 (ödənişsiz)
55Qəribə əhvalat23.02.2020
56Evlənmək istəyirəm24.02.2020
57Ad günü25.02.2020
58Müharibə uşaqları25.02.2020
59Babək25.02.2020
60Ağ atlı oğlan26.02.2020
61Biz qayıdacağıq26.02.2020
62Dolu27.02.2020
63Dağlarda döyüş27.02.2020
64Qanlı zəmi28.02.2020
65Mübarizlik zirvəsi26.02.2020
66Qanun naminə01.03.2020
67Gümüşü furqon02.03.2020
68Yol əhvalatı03.03.2020
69Möcüzələr adası04.03.2020
70Mateo Falkone05.03.2020
71Əsl dost05.03.2020
72Onu bağışlamaq olarmı06.03.2020
73Ögey ana08.03.2020
74Kişi sözü09.03.2020
75Qaynana10.03.2020
76Ulduz11.03.2020
77İstintaq davam edir12.03.2020
78Uzaq sahillərdə13.03.2020
79Dantenin yubileyi15.03.2020
80Ömrün səhifələri16.03.2020
81Görüş17.03.2020 (ödənişsiz)
82O olmasın bu olsun17.03.2020
83Evlənmək istəyirəm18.03.2020
84Bəyin oğurlanması19.03.2020
85Ulduz19.03.2020
86Kişi sözü19.03.2020
87Sehirli xalat20.03.2020
88Bizim Cəbiş müəllim20.03.2020
89Yol əhvalatı20.03.2020
90Alma alamaya bənzər20.03.2020
91Qərib cinlər diyarında21.03.2020
92Əhməd haradadır?22.03.2020
93Bəxtiyar22.03.2020
94Bir qalanın sirri23.03.2020
95Gün keçdi23.03.2020
96Ögey ana24.03.2020
97Uşaqlığın son gecəsi24.03.2020
98Mən mahnı qoşuram25.03.2020
99Qorxma mən səninləyəm25.03.2020
100Arşın mal alan 194526.03.2020 (ödənişsiz)
101Ağ atlı oğlan01.04.2020
102Şərikli çörək02.04.2020
103Bəxtiyar04.04.2020
104Bir cənub şəhərində06.04.2020
105Ad günü07.04.2020
106Qaraca qız08.04.2020
107Ögey ana09.04.2020
108Alma almaya bənzər10.04.2020
109Onu bağışlamaq olarmı?12.04.2020
110Uşaqlığın son gecəsi14.04.2020
111Arxadan vurulan zərbə13.04.2020
112O olmasın, bu olsun15.04.2020
113Yol əhvalatı16.04.2020
114Sən niyə susursan?17.04.2020
115Dərviş Parisi partladır19.04.2020
116Qaynana20.04.2020
117Əlvida Şmidt20.04.2020
118Babamızın babasının babası21.04.2020
119Gün keçdi23.04.2020
120Dantenin yubileyi22.04.2020
121Gün keçdi23.04.2020
122Qızıl qaz24.04.2020
123Yuxu26.04.2020
124Xoşbəxtlik qayğıları27.04.2020
125Ömrün səhifələri28.04.2020
126Ögey ana29.04.2020
127Görüş30.04.2020
128Gümüşgöl əfsanəsi01.05.2020
129Ulduz03.05.2020
130Var olun qızlar05.05.2020
131Dağlarda döyüş06.05.2020
132İnsan məskən salır07.05.2020
133Biz qayıdacağıq08.05.2020
134Sizi dünyalar qədər sevirdim09.05.2020
135Uzaq sahillərdə09.05.2020
136Bizim Cəbiş müəllim09.05.2020
137Küçələrə su səpmişəm12.05.2020
138Yeddi gözəl13.05.2020
139Telefonçu qız14.05.2020
140O qızı tapın15.05.2020
141Koroğlu18.05.2020
142Şərikli çörək19.05.2020
143Yeddi oğul istərəm20.05.2020
144Güllələnmə təxirə salınır21.05.2020
145Böyük dayaq22.05.2020
146Qaynana24.05.2020
147Dərviş Parisi partladır25.05.2020
148O olmasın, bu olsun25.05.2020
149Kişi sözü26.05.2020
150Uşaqlığın son gecəsi26.05.2020
151İnsan məskən salır27.05.2020
152Nəsimi29.05.2020
153Yol əhvalatı31.05.2020
154Mən mahnı qoşuram01.06.2020
155Qızıl qaz02.06.2020
156Ögey ana03.06.2020
157Arşın mal alan 194504.06.2020
158Arxadan vurulan zərbə04.06.2020
159Axırıncı aşırım07.06.2020
160Möcüzələr adası08.06.2020
161Bəxtiyar09.06.2020
162Nəğmə dolu bir ürəyəm (sənədli)09.06.2020
163Həm ziyarət, həm ticarət10.06.2020
164Onu bağışlamaq olarmı?11.06.2020
165Görüş12.06.2020
166Yay günlərinin xəzan yarpaqları14.06.2020
167Bir qalanın sirri15.06.2020
168Dədə Qorqud15.06.2020
169Ölsəm bağışla16.06.2020
170Qızmar günəş altında17.06.2020
171Bir günəş altında18.06.2020
172Gün keçdi19.06.2020
173Əhməd haradadır?21.06.2020
174Bizim Cəbiş müəllim22.06.2020
175Qürbətdə qalmış məzar22.06.2020
176Qanun naminə23.06.2020
177Xoşbəxtlik qayğıları24.06.2020
178Sizi dünyalar qədər sevirdim25.06.2020
179Dağlarda döyüş26.06.2020
180Artileriyanın Allahı (sənədli)26.06.2020
181Aprek yüksəkliyi (sənədli)26.06.2020
182Mübarizlik zirvəsi26.06.2020
18336 bahar (sənədli)26.06.2020
184Mən evə qayıdıram26.06.2020
185Alma almaya bənzər28.06.2020
186Ömrün səhifələri29.06.2020
187Sən niyə susursan?30.06.2020
188O qızı tapın01.07.2020
189İstintaq davam edir02.07.2020
190Güllələnmə təxirə salınır03.07.2020
191Uşaqlığın son gecəsi05.07.2020
192Üçüncü günün adamı06.07.2020
193İnsan məskən salır07.07.2020
194Dantenin yubileyi08.07.2020
195Telefonçu qız09.07.2020
196Park10.07.2020
197Dolu12.07.2020
198Ad günü12.07.2020
199Babamızın babasının babası13.07.2020
200Mübarizlik zirvəsi (sənədli)14.07.2020
201Mən evə qayıdıram17.07.2020
202Sübhün səfiri13.07.2020
203Ağ atlı oğlan14.07.2020
204Yeddi oğul istərəm15.07.2020
205Mən ki, gözəl deyildim16.07.2020
206Biz qayıdacağıq17.07.2020
207Qanlı zəmi18.07.2020
208Yarımçıq xatirələr18.07.2020
209Uzaq sahillərdə19.07.2020
210Mahmud və Məryəm20.07.2020
211Dağlarda döyüş20.07.2020
212Möcüzələr adası21.07.2020
213Qəm pəncərəsi21.07.2020
214Ən vacib müsahibə22.07.2020
215Son nəfəsədək23.07.2020
216Üzeyir ömrü23.07.2020
217Dolu23.07.2020
218Üçüncü günün adamı23.07.2020
219Qızıl qaz24.07.2020
220Dəli Kür26.07.2020
221Ögey ana27.07.2020
222Gümüşgöl əfsanəsi28.07.2020
223Dərviş Parisi partladır30.07.2020
224O olmasın, bu olsun31.07.2020
225Bir cənub şəhərində02.08.2020
226Tıq -tıq xanım və dostları möcüzə axtarışında (cizgi)02.08.2020
227Ən güclü kimdir? (cizgi)02.08.2020
228İlbizin evi (cizgi)02.08.2020
229Ulduz03.08.2020
230O qızı tapın04.08.2020
231Var olun qızlar05.08.2020
232Sevil06.08.2020
233Nəsimi07.08.2020
234Yuxu09.08.2020
235Aktrisa10.08.2020
236Bağ mövsümü11.08.2020
237Arxadan vurulan zərbə12.08.2020
238Telefonçu qız13.08.2020
239yay günlərinin xəzan yarpaqları14.08.2020
240Bəxt üzüyü16.08.2020
241Uşaqlığın son gecəsi17.08.2020
242Nizami17.08.2020
243Dağlarda döyüş18.08.2020
244Gün keçdi19.08.2020
245Mayak31.08.2020
246Kişi sözü20.08.2020
247Koroğlu21.08.2020
248Əlvida Şmidt!22.08.2020
249Dolu23.08.2020
250Alma almaya bənzər24.08.2020
251Axınla aşağı24.08.2020
252Onu bağışlamaq olarmı?25.08.2020
253Arşın mal alan 196526.08.2020
254Babamızın babasının babası27.08.2020
255Tütək səsi30.08.2020
256Qanlı zəmi31.08.2020
257Bəyin oğurlanması01.09.2020
258İstintaq02.09.2020
259Yol əhvalatı03.09.2020
260Ad günü04.09.2020
270Qorxma mən səninləyəm06.09.2020
271Xoşbəxtlik qayğıları07.09.2020
272Evlənmək istəyirəm08.09.2020
273Ömrün səhifələri09.09.2020
274Sən niyə susursan?10.09.2020
275Yay gününün xəzan yarpaqları13.09.2020
2761001-ci qostrol14.09.2020
277Ulduz14.09.2020
278Bizim Cəbiş müəllim15.09.2020
279Yeddi gözəl16.09.2020
280O olmasın, bu olsun17.09.2020
281Üzeyir ömrü18.09.2020
282Möcüzələr adası20.09.2020
283Bəxtiyar20.09.2020
284Şərikli çörək22.09.2020
285Asif, Vasif, Ağasif23.09.2020
286Dərviş Parisi partladır24.09.2020
287Ad günü25.09.2020
288Gün keçdi25.09.2020
289Sehirli xalat26.09.2020
290Dolu27.09.2020
291Mübarizlik zirvəsi (sənədli)27.09.2020
292Mən evə qayıdıram27.09.2020
293Babək29.09.2020
294Qanlı zəmi30.09.2020
295Mən ki, gözəl deyildim02.10.2020
296Üçüncü günün adamı04.10.2020
297Uzaq sahillərdə05.10.2020
298Dağlarda döyüş06.10.2020
299Ağ atlı oğlan07.10.2020
300Sizi dünyalar qədər sevirdim (ödənişsiz)08.10.2020
301Bir qalanın sirri10.10.2020
302Üçüncü günün adamı11.10.2020
303Dədə Qorqud (ödənişsiz)17.10.2020
304Bizim Cəbiş müəllim (ödənişsiz)18.10.2020
305Şərikli çörək (ödənişsiz)24.10.2020
306Uzaq sahillərdə (ödənişsiz)25.10.2020
307Yarımçıq xatirələr (ödənişsiz)25.10.2020
308Koroğlu (ödənişsiz)31.10.2020
309Qaraca qız01.11.2020
310Yeddi oğul istərəm01.11.2020
311Bir qalanın sirri07.11.2020
312Mən ki, gözəl deyildim08.11.2020
313Dədə Qorqud (ödənişsiz)08.11.2020
314Dolu (ödənişsiz)09.11.2020
315Axırıncı aşırım (ödənişsiz)15.11.2020
316Qanun naminə22.11.2020
317Eviniz abad22.11.2020
318Liftçi qız29.11.2020
319Qanlı zəmi30.11.2020
320Dağlarda döyüş02.12.2020
321Ölsəm bağışla03.12.2020
322Dolu05.12.2020
323Onu bağışlamaq olarmı06.12.2020
324Telefonçu qız06.12.2020
325Gümüşgöl əfsanəsi07.12.2020
326Güllələnmə təxirə salınır08.12.2020
327Sizi dünyalar qədər sevirdim09.12.2020
328Koroğlu11.12.2020
329Babək12.12.2020
330Böyük dayaq12.12.2020
331Dədə Qorqud12.12.2020
332Qorxma mən səninləyəm13.12.2020
333Babamızın babasının babası15.12.2020
334Qəribə əhvalat16.12.2020
335Gün keçdi17.12.2020
336Sən  niyə susursan?18.12.2020
337Sehirli xalat19.12.2020
338Bəxt üzüyü20.12.2020
339Bizim Cəbiş müəllim20.12.2020
340Uşaqlığın son gecəsi21.12.2020
341Nəsimi22.12.2020
342Qızıl qaz23.12.2020
İTV-2021-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2021-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1Bəxtiyar01.01.2021
2Hədiyyə02.01.2021
3Eviniz abad03.01.2021
4Yuxu03.02.2021
5Dərviş Parisi partladır04.01.2021
6Mən mahnı qoşuram04.01.2021
7Bəyin oğurlanması04.01.2021
8Ad günü04.01.2021
9Ulduz05.01.2021
10Görüş08.01.2021
11Ən vacib müsahibə10.01.2021
12Bir cənub şəhərində17.01.2021
13Şəhər motivləri17.01.2021
14Babək18.01.2021
15Yarımçıq xatirələr19.01.2021
16Silahdaşlar19.01.2021
17Bizim Cəbiş müəəlim20.01.2021
18Uzaq sahillərdə21.01.2021
19Sizi dünyalar qədər sevirdim22.01.2021
20Dağlarda döyüş23.01.2021
21Yay günlərinin xəzan yarpaqları24.01.2021
22Yük25.01.2021
23O qızı tapın26.01.2021
24Onu bağışlamaq olarmı?28.01.2021
25Ögey ana30.01.2021
26Alma almaya bənzər31.01.2021
27Yuxu03.02.2021
28Yeddi gözəl05.02.2021
29Yeddi oğul istərəm07.02.2021
30Usaqlığın son gecəsi08.02.2021
31Bəyin oğurlanması09.02.2021
32Telefonçu qız10.02.2021
33Arxadan vurulan zərbə12.02.2021
34O olmasın, bu olsun14.02.2021
35Kişi sözü15.02.2021
36Qanun naminə17.02.2021
37Dantenin yubileyi18.02.2021
38Qəzəlxan18.02.2021
39Sən niyə susursan?19.02.2021
40Gümüşgöl əfsanəsi20.02.2021
41Yoxdur belə söhbət21.02.2021
42Ulduz23.02.2021
43Axırıncı aşırım24.02.2021
44Qanlı zəmi25.02.2021
45Dolu26.02.2021
46Koroğlu27.02.2021
47Qorxma, mən səninləyəm28.02.2021
48Yol əhvalatı02.03.2021
49Küçələrə su səpmişəm03.03.2021
50Qızmar günəş altında04.03.2021
51Sehrli xalat06.03.2021
52Qaynana07.03.2021
53Ögey ana08.03.2021
54Bəxt üzüyü09.03.2021
55Bizim Nəsibə xanım-(sənədli)10.01.2021
56Yuxu10.03.2021
57Nizami12.03.2021
58Qərib cinlər diyarında13.03.2021
59Kişi sözü14.03.2021
60Bizim kino.Kinonun yaranma tarixi (s.)14.03.2021
61Əhməd hardadır?16.03.2021
62Divlər sarayı (sənədli)17.03.2021
63Görüş18.03.2021
64Bəyin oğurlanması19.03.2021
65O olmasın, bu olsun20.03.2021
66Usaqlığın son gecəsi20.03.2021
67Ulduz20.03.2021
68Dərviş Parisi partladır20.03.2021
69Alma almaya bənzər20.03.2021
70Arşın mal alan-194521.03.2021
71Bizim kino.Kinonun yaranma tarixi21.03.2021
72Bir qalanın sirri22.03.2021
73Dəli Kür22.03.2021
74Sehrli xalat23.03.2021
75Divlər sarayı(sənədli)23.03.2021
76Mən mahnı qoşuram24.03.2021
77Bəxtiyar24.03.2021
78Şəhər motivləri25.03.2021
79Dağlarda döyüş28.03.2021
80Bizim kino.Kinoda səs və musiqi (s)28.03.2021
81Bizim Cəbiş müəllim30.03.2021
82Yarımçıq xatirələr02.04.2021
83Şərikli çörək03.04.2021
84Bizim kino.Qısametrajlı filmlər(s)04.04.2021
85Qaraca qız08.04.2021
86Liftçi qız08.04.2021
87Ögey ana09.04.2021
88Yol əhvalatı10.04.2021
89Bir cənub şəhərində11.04.2021
90Bizim kino.Mozalan kinojurnalı (s)11.04.2021
91Uzaq sahillərdə12.04.2021
92Yük14.04.2021
93O olmasın, bu olsun15.04.2021
94Gümüşgöl əfsanəsi16.04.2021
95Var olun, qızlar!17.04.2021
96Nizami18.04.2021
97Bizim kino.Azərbaycan müəllif kinosu(s)18.04.2021
98Qaynana20.04.2021
99Bizim Nəsibə xanım (sənədli)20.04.2021
100Ən vacib müsahibə21.04.2021
101Güllələnmə təxirə salınır22.04.2021
102Ölsəm, bağışla!23.04.2021
103Telefoçu qız24.04.2021
104Qanun naminə25.04.2021
105Bizim kino.Azərbaycan kinosunda yeni dalğa25.04.2021
106Ömrün səhifələri26.04.2021
107Xoşbəxtlik qayğıları27.04.2021
108Gün keçdi28.04.2021
109O qızı tapın29.04.2021
110Mən mahnı qoşuram01.05.2021
111Dərviş Parisi partladır02.05.2021
112Bizim kino.Dövlət Film Fondu (s)02.05.2021
113Qəm pəncərəsi03.05.2021
114Dağlarda döyüş04.05.2021
115Axırıncı aşırım05.05.2021
116Qanlı zəmi06.05.2021
117Sizi dünyalar qədər sevirdim07.05.2021
118Unudulmuş dəhliz (sənədli)09.05.2021
119Böyük dayaq10.05.2021
120Bizim kino.Heydər Əliyev (s)10.05.2021
121Alma almaya bənzər11.05.2021
122Qorxma, mən səninləyəm11.05.2021
123Əhməd hardadır?12.05.2021
124Şəhər motivləri12.05.2021
125Bəyin oğurlanması13.05.2021
126Ad günü14.05.2021
127Bəxtiyar15.05.2021
128Usaqlığın son gecəsi16.05.2021
129Bizim kino.Qarabağ mövzusu (s)16.05.2021
130İstintaq19.05.2021
131Onu bagışlamaq olarmı?20.05.2021
132Park21.05.2021
133Sehrli xalat22.05.2021
134Sən niyə susursan?23.05.2021
135Bizim kino.Kommersiya filmləri (s)23.05.2021
136Güllələnmə təxirə salınır24.05.2021
137Arxadan vurulan zərbə25.05.2021
138Babək26.05.2021
139Dədə Qorqud28.05.2021
140Bizim kino.Kinojurnal (s)30.05.2021
141Həm ziyarət, həm ticarət30.05.2021
142Mən mahnı qoşuram31.05.2021
143O olmasın, bu olsun02.06.2021
144Ulduz03.06.2021
145Bizim Cəbiş müəllim04.06.2021
146Bir qalanın sirri05.06.2021
147Qaraca qız06.06.2021
148Bizim kino.Uşaq filmləri (s)06.06.2021
149Dantenin yubileyi07.06.2021
150Telefonçu qız08.06.2021
151Bəxtiyar09.06.2021
152Yol əhvalatı12.06.2021
153Kişi sözü13.06.2021
154Bağ mövsümü13.06.2021
155Bizim kino.Sənədli filmlər (s)13.06.2021
156Yay günlərinin xəzan yarpaqları14.06.2021
157Dədə Qorqud15.06.2021
158Qızmar günəş altında17.06.2021
159Dərviş Parisi partladır20.06.2021
160Ömrün səhifələri20.06.2021
161Bizim kino.Əcnəbi filmlər (s)20.06.2021
162Yarımçıq xatirələr22.06.2021
163Mən ki,gözəl deyildim23.06.2021
164Sizi dünyalar qədər sevirdim24.06.2021
165Uzaq sahillərdə25.06.2021
166Dağlarda döyüş27.06.2021
167Ögey ana27.06.2021
168Bizim kino.Operator işi və təsvir həlli (s)27.06.2021
169Usaqlığın son gecəsi28.06.2021
170Sən niyə susrsan?29.06.2021
171Sübhün səfiri30.06.2021
172Qəzəlxan01.10.2021
173Sehrli xalat02.10.2021
174Qaraca qız10.10.2021
175Qanlı zəmi17.10.2021
176Köşk -1-ci seriya19.10.2021
177Köşk -2-ci seriya20.10.2021
178Köşk -3-cü seriya21.10.2021
179Mən mahnı qoşuram24.10.2021
180Qaynana24.10.2021
181Köşk -4-cü seriya25.10.2021
182Köşk -5-ci seriya27.10.2021
183Əzablı yollarla30.10.2021
184Asif,Vasif,Ağasif31.10.2021
185Əhməd hardadır?31.10.2021
186Sehrli xalat06.11.2021
187Bir qalanin sirri07.11.2021
188Şuşa,sən azadsan” (sənədli)08.11.2021
189Qaladan tapılan mücrü13.11.2021
190Bizim Cəbiş müəllim14.11.2021
191Ögey ana14.11.2021
192Dərviş Parisi partladır20.11.2021
193Kişi sözü21.11.2021
194Təhminə21.11.2021
195Ad günü27.11.2021
196Evlənmək istəyirəm27.11.2021
197Alma almaya bənzər28.11.2021
198Biz (sənədli)29.11.2021
199Babamızın babasının babası04.12.2021
200Yol əhvalatı05.12.2021
201Qanun naminə05.12.2021
202Telefonçu qız11.12.2021
203Şərikli çörək12.12.2021
204Böyük dayaq12.12.2021
205Dədə Qorqud12.12.2021
İTV-2022-ci il

«İTV» TELEKANALINDA 2022-Cİ İLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FİLMLƏR

Kinofilmlərin adıNümayiş olunan tarix
1O olmasın, bu olsun01.01.2022
2Yoxdur belə söhbət01.01.2022
3Bəyin oğurlanması02.01.2022
4O olmasın, bu olsun05.01.2022
5Arşın mal alan-194506.01.2022
6Əhməd hardadır?07.01.2022
7Dərviş Parisi partladır09.01.2022
8Ulduz11.01.2022
9Uşaqlığın son gecəsi12.01.2022
10Bəxtiyar13.01.2022
11Gün keçdi14.01.2022
12Əzablı yollarla15.01.2022
13Ögey ana16.01.2022
14Biz (sənədli)19.01.2022
15Silahdaşlar (sənədli)20.01.2022
16Yarımçıq xatirələr21.01.2022
17Bir cənub şəhərində23.01.2022
18Qanun naminə30.01.2022
19Ölsəm, bağışla!06.02.2022
20Ömrün səhifələri13.02.2022
21Qəzəlxan17.02.2022
22Sehrli xalat20.02.2022
23Kişi sözü20.02.2022
24Dədə Qorqud23.02.2022
25Dolu26.02.2022
26Bir qalanın sirri27.02.2022
27Qaraca qız27.02.2022
28Mən mahnı qoşuram05.03.2022
29Ögey ana06.03.2022
30Qaynana08.03.2022
31Uşaqlığın son gecəsi13.03.2022
32Görüş15.03.2022
33Bizim Cəbiş müəllim16.03.2022
34Bir cənub şəhərində17.03.2022
35Bəxt üzüyü17.03.2022
36Əhməd hardadır?20.03.2022
37Ulduz20.03.2022
38O olmasın, bu olsun20.03.2022
39Bəxtiyar21.03.2022
40Babamızın babasının babası21.03.2022
41Dərviş Parisi partladır21.03.2022
42Bəyin oğurlanması22.03.2022
43Kişi sözü23.03.2022
44Yol əhvalatı24.03.2022
45Alma almaya bənzər25.03.2022
46Ad günü25.03.2022
47Dəli Kür26.03.2022
48Şəhər motivləri27.03.2022
49Qorxma, mən səninləyəm27.03.2022
50Gün keçdi28.03.2022
51Arxadan vurulan zərbə28.03.2022
52İstintaq29.03.2022
53Qanlı zəmi30.03.2022
54Uzaq sahillərdə01.04.2022
55Qanun naminə03.04.2022
56Böyük dayaq05.04.2022
57İnsan məskən salır06.04.2022
58Güllələnmə təxirə salınır07.04.2022
59Ögey ana08.04.2022
60Arşın mal alan-194510.04.2022
61Telefonçu qız12.04.2022
62İstintaq davam edir13.04.2022
63Yük14.04.2022
64Dantenin yubileyi15.04.2022
65Bir cənub şəhərində16.04.2022
66Bəxt üzüyü17.04.2022
67Onu bağışlamaq olarmı?19.04.2022
62Yuxu20.04.2022
63Sən niyə susursan?21.04.2022
64Uşaqlığın son gecəsi24.04.2022
65Ən vacib müsahibə26.04.2022
66Park27.04.2022
67Ömrün səhifələri28.04.2022
68Xoşbəxtlik qayğıları29.04.2022
69Bəxtiyar01.05.2022
70Şəhər motivləri01.05.2022
71Bəyin oğurlanması02.05.2022
72Alma almaya bənzər03.05.2022
73O olmasın, bu olsun03.05.2022
74Arşın mal alan-196504.05.2022
75Ölsəm, bağışla!05.05.2022
76Qızıl qaz06.05.2022
77Bizim Cəbiş müəllim09.05.2022
78Yarıçıq qalmış mahnı11.05.2022
79Şirbalanın məhəbbəti13.05.2022
80Liftçi qız15.05.2022
81Evlənmək istəyirəm17.05.2022
82Gümüşgöl əfsanəsi18.05.2022
83Həm ziyarət, həm ticarət19.05.2022
84O qızı tapın20.05.2022
85Görüş22.05.2022
86Güllələnmə təxirə salınır24.05.2022
87Sizi dünyalar qədər sevirdim25.05.2022
88Bircəciyim26.05.2022
89Dədə Qorqud28.05.2022
90Yol əhvalatı29.05.2022
91Möcüzələr adası31.05.2022
92Asif, Vasif, Ağasif01.06.2022
93Qaynana02.05.2022
94Romeo mənim qonşumdur03.05.2022
95İmtahan05.06.2022
96Axırıncı aşırım07.06.2022
97İstintaq08.06.2022
98Bəxtiyar09.06.2022
99Qanlı zəmi10.06.2022
100Yay günlərinin xəzan yarpaqları14.06.2022
101Bir qalanın sirri15.06.2022
102Arxadan vurulan zərbə16.06.2022
103Qızmar günəş altında17.06.2022
104Ömrün səhifələri19.06.2022
105Alma almaya bənzər21.06.2022
106Əhməd hardadır?23.06.2022
107Yuxu24.06.2022
108Mayak24.06.2022
109Ad günü28.06.2022
110Bir cənub şəhərində29.06.2022
111Dərviş Parisi partladır30.06.2022
159
177
178
195

Diqqət! Filmlərin nümayişi hüquq sahibləri ilə bağlanılmış müqavilə
əsasında həyata keçirilib və müəllif qonorarı ödənilib