Müəllifi axtarırıq!

Azərbaycan Professional Kinorejissorlar Gildiyası audiovizual əsərlərin istifadəsindən yığılan müəllif qonorarının ünvanı məlum olmayan hüquq sahiblərinə çatdırılması üçün müəlliflərin və hüquqvarislərinin axtarışında yardımçı olmağı Sizdən xahiş edir. 

Əgər Siz siyahıda göstərilən müəlliflərdən kimisə tanıyırsınızsa, hər hansı birinin hüquqvarisisinizsə və ya onlardan kiminsə koordinatlarını (ünvan, telefon, e-mail) bilirsinizsə, bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

 Kinorejissorlar:

 1. Abbas Mirzə Şərifzadə
 2. Əlisəttar Atakişiyev
 3. Həbib İsmayılov
 4. Hüseyn Seyidzadə
 5. İsmayıl Əfəndiyev
 6. Lətif Səfərov
 7. Mikayıl Mikayılov
 8. Nazim Rza
 9. Ramiz Əsgərov
 10. Rza Təhmasib
 11. Səməd Mərdanov

 Ssenaristlər:

 1. İmran Qasımov
 2. Mikayıl Rəfili
 3. Məhərrəm Əlizadə

 Təsvir rejissorları: 

 1. Arif Nərimanbəyov
 2. Cavanşir Məmmədov
 3. Dmitri Feldman
 4. Elman Əliyev
 5. Əlihüseyn Hüseynov
 6. Əsgər İsmayılov
 7. Yuri Foqelman

 Rəssamlar: 

 1. Cəbrayıl Əzimov
 2. G.Əliyev
 3. K.Yevseyev
 4. Qasım Səlimxanov
 5. M.Yuferov

Bəstəkarlar:

 1. Zakir Bağırov